Postup : 2015/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0010/2015

Předložené texty :

B8-0010/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0013

NÁVRH USNESENÍ
PDF 126kWORD 54k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.690v01-00
 
B8-0010/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP))


Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP))  
B8‑0010/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a na její dodatečné protokoly,

–       s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové ze dne 16. prosince 2014,

–       s ohledem na všechna prohlášení Komise a její místopředsedkyně, vysoké představitelky o případu příslušníků italského námořnictva Massimiliana Latorreho and Salvatora Gironeho;

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 15. února 2012 byli v oblasti, která údajně patří k mezinárodním vodám, zabiti dva místní rybáři a zatčeni dva italští námořní důstojníci, Massimiliano Latorre a Salvatore Girone, kteří sloužili na italském ropném tankeru Enrica Lexie;

B.     vzhledem k tomu, že dne 12. září 2014 umožnila Indie panu Latorremu vrátit se na čtyři měsíce do Itálie za účelem léčby poté, co ve vazbě prodělal mrtvici; vzhledem k tomu, že dne 6. ledna 2015 podstoupil pan Latorre operaci srdce a nadále potřebuje zdravotní péči; vzhledem k tomu, že pan Girone je momentálně stále v Indii;

C.     vzhledem k tomu, že italský ministr zahraničních věcí Paolo Gentiloni oznámil okamžité odvolání italského velvyslance v Indii za účelem konzultace;

D.     vzhledem k tomu, že dva příslušníci námořnictva prováděli v Indickém oceánu protipirátské operace v oblasti, která je z hlediska výskytu pirátských útoků považována za vysoce rizikovou;

E.     uznávaje důvěryhodnost italských námořních důstojníků, neboť oba muži se během svého zadržování dobrovolně vrátili do Indie poté, co jim bylo povoleno vycestovat do Itálie, čímž se opět vydali indickým orgánům;

F.     vzhledem k tomu, že je třeba uznat, že pirátství vytváří situace, v nichž jsou všechny vojenské posádky a ochranné subjekty vystaveny obrovskému stresu a mimořádnému tlaku;

1.      opakuje své nejhlubší znepokojení nad situací obou italských námořních důstojníků, občanů EU, kteří jsou v Indii zadržováni od února 2012;

2.      vzhledem tomu, že z důvodu polohy italského ropného tankeru je právní příslušnost případu sporná, naléhavě vyzývá oba státy, aby se dohodly na tom, že případ bude předán Stálému rozhodčímu soudu zřízenému první haagskou mírovou konferencí, a naléhavě tedy žádá, aby příslušný soud tento případ s největší naléhavostí vyřešil;

3.      zdůrazňuje, že případ by měl být vyřešen v plném souladu s mezinárodním právem, včetně Úmluvy OSN o námořním právu;

4.      vyjadřuje značné obavy ohledně právní nejistoty obklopující případ těchto dvou italských námořníků, kteří po třech letech stále čekají, co s nimi bude;

5.      odsuzuje prodlevy indických orgánů při vedení případu těchto dvou italských příslušníků námořnictva;

6.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a indickým a italským orgánům.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí