Procedūra : 2015/2512(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0010/2015

Pateikti tekstai :

B8-0010/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 57k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.690v01-00
 
B8-0010/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP))


Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP))  
B8‑0010/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir jos papildomus protokolus,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į visus Komisijos bei Komisijos pirmininko pavaduotojos ir vyriausiosios įgaliotinės padarytus pareiškimus apie Italijos jūrų pėstininkų (it. marò) Massimiliano Latorre ir Salvatore Girone atvejį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2012 m. vasario 15 d. teritorijoje, kuri, kaip buvo manoma, yra tarptautiniuose vandenyse, buvo nužudyti du vietos žvejai ir suimti du Italijos laivyno pareigūnai, Massimiliano Latorre ir Salvatore Girone, tarnaujantys Italijos naftos tanklaivyje „Enrica Lexie“;

B.     kadangi 2014 m. rugsėjo 12 d. Indija leido M. Latorre, šiam sulaikymo metu patyrus insultą, grįžti į Italiją keturiems mėnesiams gydytis; kadangi 2015 m. sausio 6 d. M. Latorre buvo atlikta širdies operacija ir jam vis dar reikalinga medicininė priežiūra; kadangi S. Girone vis dar yra Indijoje;

C.     Kadangi Italijos užsienio reikalų ministras Paolo Gentiloni paskelbė, kad Italijos ambasadorius Indijoje buvo skubiai atšauktas ir iškviestas konsultacijoms;

D.     kadangi du jūrų pėstininkai Indijos vandenyne vykdė kovos su piratavimu operaciją tam tikroje teritorijoje, kuri laikoma itin pavojinga dėl piratavimo veiklos;

E.     pripažindamas Italijos jūrų pėstininkų patikimumą, kurį rodo tai, kad abu vyrai sulaikymo metu savanoriškai grįžo į Indiją po to, kai gavo leidimą keliauti į Italiją, tokiu būdu vėl atsidurdami Indijos valdžios institucijų žinioje;

F.     kadangi reikia pripažinti, kad dėl piratavimo visos karinės įgulos ir apsaugos subjektai patiria didžiulę įtampą ir milžinišką spaudimą;

1.      pakartoja, kad yra labai susirūpinęs dėl dviejų Italijos laivyno pareigūnų, kurie yra ES piliečiai, nuo 2012 m. vasario mėn. sulaikyti Indijoje;

2.      primygtinai ragina abi valstybes, atsižvelgiant į tai, kad dėl Italijos naftos tanklaivio buvimo vietos juridinio suvereniteto klausimas šiuo atveju diskutuotinas, susitarti, kad byla būtų perduota svarstyti Nuolatiniam arbitražo teismui, įsteigtam per Pirmąją Hagos taikos konferenciją, ir ragina atitinkamą teismą kuo skubiau išspręsti šią bylą;

3.      pabrėžia, kad byla turi būti sprendžiama visapusiškai laikantis tarptautinės teisės, įskaitant Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją, nuostatų;

4.      reiškia didžiulį susirūpinimą dėl teisinio netikrumo, supančio dviejų Italijos jūrų pėstininkų, kurie praėjus trejiems metams vis dar laukia, kada išaiškės jų likimas, bylą;

5.      apgailestauja dėl Indijos valdžios institucijų vėlavimo nagrinėti dviejų Italijos jūrų pėstininkų bylą;

6.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Indijos bei Italijos valdžios institucijoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika