Postup : 2015/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0010/2015

Predkladané texty :

B8-0010/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0013

NÁVRH UZNESENIA
PDF 129kWORD 50k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.690v01-00
 
B8-0010/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP))


Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP))  
B8‑0010/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách a jeho dodatkové protokoly,

–       so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicy Mogheriniovej zo 16. decembra 2014,

–       so zreteľom na všetky vyhlásenia Komisie a podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky o prípade príslušníkov talianskej námornej pechoty (tzv. marò) Massimiliana Latorreho a Salvatoreho Gironeho,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 15. februára 2012 boli v oblasti, ktorá sa údajne nachádza v medzinárodných vodách, zabití dvaja miestni rybári a dvaja talianski námorní dôstojníci Massimiliano Latorre a Salvatore Girone, ktorí slúžili na talianskom ropnom tankeri Enrica Lexie, zatknutí;

B.     keďže 12. septembra 2014 India umožnila pánovi Latorremu vrátiť sa na štyri mesiace do Talianska na účely liečby po tom, ako vo väzbe utrpel mozgovú porážku; keďže 6. januára 2015 pán Latorre podstúpil operáciu srdca a naďalej potrebuje zdravotnú starostlivosť; keďže pán Girone je stále v Indii;

C.     keďže taliansky minister zahraničných vecí Paolo Gentiloni oznámil okamžité odvolanie talianskeho veľvyslanca v Indii na účely konzultácie;

D.     keďže dvaja príslušníci námornej pechoty vykonávali v Indickom oceáne protipirátske operácie v oblasti, ktorá sa považuje za vysokorizikovú z hľadiska aktivity pirátov;

E.     uznáva dôveryhodnosť talianskych námorných dôstojníkov, keďže obaja muži sa počas svojho zadržiavania dobrovoľne vrátili do Indie po tom, ako získali povolenie vycestovať do Talianska, čím sa opätovne vydali indickým orgánom;

F.     keďže treba uznať, že pirátstvo vytvára situácie veľkého stresu a obrovský tlak na všetky vojenské štáby a obranné jednotky;

1.      opätovne vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad situáciou dvoch talianskych námorných dôstojníkov, občanov EÚ, ktorí sú od februára 2012 zadržiavaní v Indii;

2.      keďže vzhľadom na polohu talianskeho ropného tankeru je otázka právnej suverenity v tomto prípade sporná, naliehavo žiada oba štáty, aby sa dohodli na tom, že prípad bude postúpený Stálemu rozhodcovskému súdu zriadenému v rámci prvej Haagskej mierovej konferencie, a naliehavo preto žiada, aby príslušný súd vyriešil tento prípad ako mimoriadne naliehavú záležitosť;

3.      zdôrazňuje, že prípad by sa mal vyriešiť v úplnom súlade s medzinárodným právom vrátane Dohovoru OSN o morskom práve;

4.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad právnou neistotou, ktorá obklopuje prípad dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty, ktorí ani po troch rokoch nevedia, aký osud ich postihne;

5.      vyjadruje poľutovanie nad prieťahmi indických orgánov pri vedení prípadu dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty;

6.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a indickým a talianskym orgánom.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia