Förfarande : 2015/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0010/2015

Ingivna texter :

B8-0010/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 51k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE545.690v01-00
 
B8-0010/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))


Javier Nart, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marietje Schaake för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))  
B8‑0010/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–       med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och dess tilläggsprotokoll,

–       med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av uttalandet av den 16 december 2014 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini,

–       med beaktande av samtliga uttalanden som har gjorts av både kommissionen och vice ordföranden/den höga representanten i fallet med de italienska marinsoldaterna Massimiliano Latorre och Salvatore Girone,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 15 februari 2012, i ett område som förmodas ligga på internationellt vatten, dödades två lokala fiskare, och två italienska marinofficerare, Massimiliano Latorre och Salvatore Girone, som var i tjänst på oljetankern Enrica Lexie, greps.

B.     Den 12 september 2014 fick Massimiliano Latorre tillstånd av Indien att återvända till Italien under fyra månader för att genomgå läkarbehandling efter det slaganfall han drabbats av i häktet. Den 6 januari 2015 genomgick Latorre en hjärtoperation och han behöver fortfarande läkarvård. Salvatore Girone befinner sig fortfarande i Indien.

C.     Italiens utrikesminister, Paolo Gentiloni, har meddelat att Italiens ambassadör i Indien omedelbart kommer att kallas hem för konsultation.

D.     De två marinsoldaterna befann sig i Indiska oceanen på ett piratbekämpningsuppdrag i ett specifikt område som betecknas som ett högriskområde på grund av piratverksamhet.

E.     De italienska marinofficerarna måste betecknas som hederliga, med tanke på att de båda männen, under häktningstiden, frivilligt återvände till Indien efter att ha fått tillstånd att resa till Italien, varvid de ånyo ställde sig till de indiska myndigheternas förfogande.

F.     Det måste erkännas att piratverksamhet skapar kraftiga stressituationer och ett enormt tryck på all militärpersonal och alla skyddsenheter.

1.      Europaparlamentet bekräftar sin djupa oro för de två italienska marinofficerarna, båda unionsmedborgare, som sitter häktade i Indien sedan februari 2012.

2.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de båda länderna, med tanke på att platsen där den italienska oljetankern befann sig gör frågan om suverän domsrätt i detta fall omtvistlig, att komma överens om att hänskjuta fallet till Permanenta skiljedomstolen, som inrättades under den första fredskonferensen i Haag, och uppmanar eftertryckligen relevant domstol att lösa detta fall med största möjliga skyndsamhet.

3.      Europaparlamentet betonar att fallet måste lösas i full överensstämmelse med internationell rätt, bl.a. FN:s havsrättskonvention.

4.      Europaparlamentet är mycket oroat över den rättsosäkerhet som omger fallet med de två italienska marinofficerarna, som efter tre år ännu inte har fått sitt öde beseglat.

5.      Europaparlamentet beklagar djupt de indiska myndigheternas senfärdighet i hanteringen av fallet med de två italienska marinofficerarna.

6.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt till de indiska och italienska myndigheterna.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy