Postup : 2015/2512(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0015/2015

Předložené texty :

B8-0015/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0013

NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 63k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.438v01-00
 
B8-0015/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o případu dvou příslušníků italského námořnictva (2015/2512(RSP))  
B8‑0015/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–       s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, zejména na článek 14 tohoto paktu,

–       s ohledem na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod a na její dodatečné protokoly,

–       s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–       s ohledem na Úmluvu OSN o námořním právu,

–       s ohledem na poznámky předsedy Barrosa ze dne 29. ledna 2014 v návaznosti na jeho setkání s italským premiérem Enricem Lettou a návštěvu italské vlády v Komisi,

–       s ohledem na všechna prohlášení Komise a její místopředsedkyně, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o případu příslušníků italského námořnictva (maró) Massimiliana Latorreho a Salvatora Gironeho,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího OSN Stéphana Dujarrice ze dne 6. ledna 2015,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 15. února 2012 došlo u pobřeží státu Kerala v jižní Indii k incidentu, kdy byli zabiti dva místní rybáři a následně keralskou policií zatčeni dva italští námořní důstojníci – Massimiliano Latorre a Salvatore Girone;

B.     vzhledem k tomu, že oba italští vojáci sloužili na italském ropném tankeru Enrica Lexie a plnili své úkoly v rámci protipirátské mise na základě rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1970 (2011) a 1973 (2011);

C.     vzhledem k tomu, že tím byl zažehnut mezinárodní konflikt, který se vyznačuje absolutní nejistotou ohledně budoucnosti obou Italů, jelikož za téměř tři roky nebyla v souvislosti se střelbou vznesena formální žaloba;

D.     vzhledem k tomu, že dne 12. září 2014 umožnila Indie panu Latorremu vrátit se na čtyři měsíce do Itálie za účelem léčby, poté co ve vazbě prodělal mrtvici; vzhledem k tomu, že dne 6. ledna 2015 podstoupil pan Latorre operaci srdce, která měla zlepšit jeho zdravotní stav, a vzhledem k tomu, že však nadále potřebuje lékařskou péči; vzhledem k tomu, že pan Girone je stále v Indii;

E.     vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 zamítl Nejvyšší soud v Novém Dillí žádost obou námořníků o uvolnění podmínek jejich dočasného propuštění; vzhledem k tomu, že pan Latorre požádal o prodloužení svého pobytu v Itálii za účelem léčby a pan Girone požádal o možnost strávit Vánoce se svou rodinou;

F.     vzhledem k tomu, že neuvěřitelné prodlevy v procesu a skutečnost, že proti těmto italským vojenským důstojníkům nebyla vznesena obžaloba, představuje porušení lidských práv a práva na spravedlivý soud;

G.     vzhledem k tomu, že tento incident dopadá i na celosvětový boj proti pirátství, do nějž se EU výrazně zapojuje;

H.     vzhledem k tomu, že dne 15. října 2014 tehdejší místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonová odsoudila jednání indických orgánů a vyzvala indickou vládu, aby nalezla rychlé a uspokojivé řešení v souladu s Úmluvou OSN o námořním právu a s mezinárodním právem;

I.      vzhledem k tomu, že dne 16. prosince 2014 místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová zdůraznila, že tento případ by mohl mít dopad na vztahy mezi EU a Indií;

J.      vzhledem k tomu, že dne 10. května 2012 přijal Parlament usnesení o námořním pirátství, v němž uvádí, že „v souladu s mezinárodním právem se na volném moři ve všech případech, včetně kroků podniknutých při potírání pirátství, pro dotčená plavidla i vojenský personál na jejich palubě použije vnitrostátní jurisdikce státu vlajky“, a konstatuje, že „zadržení osob nebo plavidel, a to i v případě vyšetřování, může nařídit výhradně orgán státu vlajky“;

K.     vzhledem k tomu, že italská vláda ostře kritizovala jednání indických orgánů a jejich neochotu spolupracovat, a vzhledem k tomu, že dne 17. prosince 2014 oznámil italský ministr zahraničních věcí Paolo Gentiloni naléhavé odvolání italského velvyslance v Indii za účelem konzultace;

L.     vzhledem k tomu, že Smlouva o fungování Evropské unie přímo uděluje každému občanovi EU občanství EU, a vzhledem k tomu, že EU má bezprostřední zájem na podpoře svých občanů v mezinárodních sporech, jako je například spor, jehož účastníky jsou dva občané Itálie a EU Massimiliano Latorre a Salvatore Girone;

M.    vzhledem k tomu, že EU hraje ústřední roli v dodržování lidských práv v Evropě i na mezinárodní úrovni;

1.      odsuzuje jednání indických orgánů v případu těchto příslušníků italského námořnictva a je přesvědčen, že skutečnost, že tito dva vojáci dosud nebyli obžalováni, a neuvěřitelné prodlevy v tomto procesu představují porušení lidských práv a práva na spravedlivý proces podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jehož je Indie signatářem;

2.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad právní nejistotou, která případ příslušníků italského námořnictva obklopuje; je přesvědčen, že není přijatelné, aby po třech letech vojáci stále čekali na rozhodnutí o svém osudu;

3.      vyjadřuje hluboké politování nad tím, že nejvyšší soud zamítl žádost pana Latorreho a pana Gironeho o uvolnění podmínek jejich dočasného propuštění; poukazuje na zdravotní stav pana Latorreho a na to, že potřebuje zdravotní péči v zemi, kde byl operován;

4.      podporuje úsilí italské vlády o nalezení řešení tohoto případu, nicméně je přesvědčen, že i EU má povinnost zasáhnout a chránit práva svých občanů;

5.      bere na vědomí znepokojení generálního tajemníka OSN Bana Ki-moona nad probíhajícím sporem s Indií a nad jeho důsledky pro společné úsilí o zajištění míru a mezinárodní bezpečnosti; vyzývá OSN, aby učinila vše, co je v jejích silách, aby přispěla k vyřešení této situace;

6.      vyzývá indické orgány, aby co nejdříve umožnily trvalý návrat obou námořníků do Itálie a aby uplatňovaly vnitrostátní jurisdikci státu vlajky v souladu s mezinárodním právem, jak požadoval již ve svém usnesení ze dne 10. května 2012;

7.      naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby učinila všechny nezbytné kroky ke zprostředkování řešení tohoto diplomatického incidentu, a především na ochranu obou příslušníků italského námořnictva;

8.      žádá Komisi a Radu, aby na tento případ braly zřetel při jednání o obchodních dohodách s Indií a aby zvážily možnost pozastavení probíhajících jednání o dohodě o volném obchodu a přijetí dalších opatření, jako je například uvalení obchodních sankcí;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládě a parlamentu Itálie, generálnímu tajemníkovi OSN a vládě a parlamentu Indie.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí