Procedūra : 2015/2512(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0015/2015

Pateikti tekstai :

B8-0015/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 129kWORD 62k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.438v01-00
 
B8-0015/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl dviejų Italijos jūrų pėstininkų atvejo (2015/2512(RSP))  
B8‑0015/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–       atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, ypač į jo 14 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją ir jos papildomus protokolus,

–       atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į JT Jūrų teisės konvenciją,

–       atsižvelgdamas į Pirmininko J. M. Barroso 2014 m. sausio 29 d. pastabas po susitikimo su Italijos Ministru Pirmininku Enrico Letta ir Italijos vyriausybės vizito į Komisiją,

–       atsižvelgdamas į visus Komisijos ir Komisijos pirmininko pavaduotojos ir ES vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai padarytus pareiškimus dėl Italijos jūrų pėstininkų (it. marò) Massimiliano Latorre ir Salvatore Girone atvejo,

–       atsižvelgdamas į JT atstovo Stéphane'o Dujarrico 2015 m. sausio 6 d. pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2012 m. vasario 15 d. prie Keralos valstijos pakrantės pietų Indijoje įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu buvo nužudyti du vietos žvejai, o du Italijos jūrų pareigūnus Massimiliano Latorre ir Salvatore Girone suėmė Karalos policija;

B.     kadangi du Italijos kariai buvo Italijos naftos tanklaivyje „Enrica Lexie“, jie dirbo ir vykdė savo pareigas pagal kovos su piratavimu misiją remiantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis 1970 (2011) ir 1973 (2011);

C.     kadangi tai sukėlė tarptautinį incidentą, kuriam būdinga visiška nežinomybė dėl dviejų italų ateities, atsižvelgiant į tai, kad praėjus beveik trejiems metams dar nepateikta oficialių kaltinimų dėl šaudymo;

D.     kadangi 2014 m. rugsėjo 12 d. Indija leido M. Latorre, šiam sulaikymo metu patyrus insultą, grįžti į Italiją keturiems mėnesiams gydytis; kadangi 2015 m. sausio 6 d. M. Latorre buvo atlikta širdies operacija ir jam vis dar reikalinga medicininė priežiūra; kadangi S. Girone vis dar yra Indijoje;

E.     kadangi 2014 m. gruodžio 16 d. Aukščiausiasis Teismas Naujajame Delyje atmetė dviejų jūrų pėstininkų prašymus sušvelninti laikino paleidimo į laisvę sąlygas; kadangi M. Latorre paprašė pratęsti jo buvimo Italijoje laiką gydymosi tikslais, o S. Girone paprašė leisti jam praleisti Kalėdas su savo šeima;

F.     kadangi dėl neįtikėtino proceso vilkinimo ir nepateiktų kaltinimų dviem Italijos karo pareigūnams pažeidžiamos žmogaus teisės ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą;

G.     kadangi šis klausimas taip pat susijęs su visuotine kova prieš piratavimą, su kuriuo kovoti yra tvirtai įsipareigojusi ir ES;

H.     kadangi 2014 m. spalio 15 d. tuometinė Komisijos pirmininko pavaduotoja ir ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton pasmerkė Indijos valdžios institucijų veiksmus ir paragino Indijos vyriausybę rasti greitą ir patenkinamą sprendimą, kuris atitiktų JT Jūrų teisės konvenciją ir tarptautinę teisę;

I.      kadangi 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos pirmininko pavaduotoja ir ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini pabrėžė, kad šis įvykis galėtų turėti pasekmių ES ir Indijos santykiams;

J.      kadangi 2012 m. gegužės 10 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl piratavimo jūroje, kurioje teigiama, kad „pagal tarptautinę teisę visais atvejais, įskaitant veiksmus, kurių imamasi kovojant su piratavimu atviroje jūroje, atitinkamiems laivams ir laive esančiam kariniam personalui taikoma nacionalinė laivo vėliavos valstybės jurisdikcija“ ir pažymima, kad „nurodyti suimti ar sulaikyti laivą, net jei tai būtina tyrimui atlikti, gali tik laivo vėliavos valstybės valdžios institucijos“;

K.     kadangi Italijos vyriausybė griežtai sukritikavo Indijos valdžios institucijų veiksmus ir nebendradarbiavimą ir kadangi 2014 m. gruodžio 17 d. Italijos užsienio reikalų ministras Paolo Gentiloni skubiai iškvietė Italijos ambasadorių Indijoje pasitarti;

L.     kadangi pagal Europos Sąjungos veikimo sutartį ES pilietybė suteikiam tiesiogiai kiekvienam ES piliečiui ir kadangi ES yra tiesiogiai suinteresuota remti savo piliečius tarptautiniuose ginčuose, pvz., tokiuose kaip ginčas, susijęs su dviem Italijos ir ES piliečiais Massimiliano Latorre ir Salvatore Girone;

M.    kadangi ES atlieka svarbiausią vaidmenį gerbiant žmogaus teises tiek Europoje, tiek tarptautiniu lygmeniu;

1.      smerkia Indijos valdžios institucijų veiksmus sprendžiant Italijos jūrų pėstininkų bylą ir mano, kad dėl nepateiktų kaltinimų dviem kariams ir neįtikėtino proceso vilkinimo pažeidžiamos žmogaus teisės ir teisė į teisingą bylos nagrinėjimą pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Indija yra pasirašiusi;

2.      reiškia didelį susirūpinimą dėl teisinio netikrumo, kuris būdingas Italijos jūrų pėstininkų atvejui; mano, kad nepriimtina, jog po trejų metų kariai vis dar tebelaukia ir nežino savo likimo;

3.      labai apgailestauja dėl Aukščiausiojo Teismo sprendimo atmesti M. Latorre ir S. Girone prašymus sušvelninti laikino paleidimo į laisvę sąlygas; atkreipia dėmesį į M. Latorre sveikatą ir į tai, kad jam reikalinga medicininė pagalba šalyje, kurioje jis buvo operuotas;

4.      remia Italijos vyriausybės pastangas rasti sprendimą, tačiau mano, kad ir ES turi pareigą imtis veiksmų, kad apgintų savo piliečių teises;

5.      atkreipia dėmesį į JT generalinio sekretoriaus Ban Ki-moono išreikštą susirūpinimą dėl vykstančio ginčo su Indija ir jo pasekmių bendroms pastangoms užtikrinti taiką ir tarptautinį saugumą; ragina JT daryti viską, kas įmanoma, siekiant sudaryti sąlygas padėties sprendimui;

6.      ragina Indijos valdžios institucijas leisti dviem jūrų pėstininkams kuo greičiau visam laikui grįžti į Italiją ir taikyti laivo vėliavos valstybės nacionalinės jurisdikcijos taisyklę pagal tarptautinę teisę, kaip buvo raginama 2012 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento rezoliucijoje;

7.      ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir ES vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai imtis visų veiksmų, kurie reikalingi siekiant sudaryti sąlygas diplomatiniam įvykio sprendimui ir svarbiausia – apsaugoti du Italijos jūrų pėstininkus;

8.      prašo Komisijos ir Tarybos atsižvelgti į dviejų jūrų pėstininkų atvejį derintis dėl prekybos susitarimų su Indija ir įvertinti galimybę laikinai sustabdyti vykstančias derybas dėl laisvosios prekybos susitarimo bei priimti tolesnes priemones, įskaitant prekybos sankcijų taikymą;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Italijos vyriausybei ir parlamentui, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui ir Indijos vyriausybei bei parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika