Propunere de rezoluţie - B8-0015/2015Propunere de rezoluţie
B8-0015/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la cazul celor doi „marò” italieni

12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin în numele Grupului EFDD

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0006/2015

Procedură : 2015/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0015/2015
Texte depuse :
B8-0015/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0015/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul celor doi „marò” italieni

(2015/2512(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, în special articolul 14,

–       având în vedere Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și protocoalele adiționale la aceasta,

–       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului,

–       având în vedere Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării,

–       având în vedere afirmațiile Președintelui Barroso din 29 ianuarie 2014, făcute în urma întâlnirii sale cu Prim-ministrul italian Enrico Letta și a vizitei guvernului italian la Comisia Europeană,

–       având în vedere toate declarațiile făcute atât de Comisie, cât și de Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, referitoare la cazul celor doi „marò” italieni, Massimiliano Latorre și Salvatore Girone,

–       având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, din 6 ianuarie 2015,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât la 15 februarie 2012, într-un incident care a avut loc în sudul Indiei, în largul coastelor statului Kerala, au fost uciși doi pescari locali, iar doi ofițeri ai marinei italiene, Massimiliano Latorre și Salvatore Girone, au fost arestați de poliția din Kerala;

B.     întrucât cei doi soldați italieni se aflau pe petrolierul italian Enrica Lexie, în exercițiul funcției lor, îndeplinindu-și îndatoririle în cadrul unei misiuni de combatere a pirateriei în temeiul rezoluțiilor 1970 (2011) și 1973 (2011) ale Consiliului de Securitate al ONU;

C.     întrucât acest eveniment s-a transformat într-un incident internațional, caracterizat de o incertitudine absolută în ceea ce privește soarta celor doi italieni, având în vedere că, aproape trei ani mai târziu, nu a fost formulată nicio acuzație formală în raport cu focurile de armă;

D.     întrucât, la 12 septembrie 2014, India i-a permis dlui Lattore să se întoarcă în Italia pentru patru luni de tratament medical după ce a suferit un atac cardiac în timpul detenției; întrucât, la 6 ianuarie 2015, dl Lattore a fost supus unei intervenții chirurgicale la inimă pentru tratarea bolii sale, dar întrucât acesta mai are încă nevoie de asistență medicală; întrucât dl Girone se află în prezent tot în India;

E.     întrucât, la 16 decembrie 2014, Curtea Supremă din New Delhi a refuzat cererile celor doi marinari de relaxare a condițiilor pentru acordarea libertății provizorii; întrucât dl Latorre a cerut extinderea șederii sale medicale în Italia, iar dl Girone a cerut să i se permită să petreacă perioada Crăciunului împreună cu familia sa;

F.     întrucât întârzierile incredibile din cadrul acestui proces și lipsa oricărei acuzații împotriva celor doi ofițeri italieni reprezintă încălcări ale drepturilor omului, precum și ale dreptului la un proces echitabil;

G.     întrucât acest caz are repercusiuni asupra luptei mondiale împotriva pirateriei, în care Uniunea este ferm angajată;

H.     întrucât, la 15 octombrie 2014, Catherine Ashton, Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (VP/ÎR) în funcție la acel moment, a condamnat comportamentul autorităților indiene, încurajând guvernul indian să găsească o soluție rapidă și satisfăcătoare în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mări și cu dreptul internațional;

I.      întrucât, la 16 decembrie 2014, VP/ÎR Federica Mogherini a subliniat că acest caz ar putea avea consecințe la nivelul relațiilor dintre UE și India;

J.      întrucât, la 10 mai 2012, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la pirateria maritimă, în cadrul căreia se precizează că „în marea liberă, conform dreptului internațional, atât navei în cauză, cât și personalului militar angajat la bord li se aplică, în toate cazurile, inclusiv în ceea ce privește măsurile luate în cadrul luptei împotriva pirateriei, jurisdicția națională a statului de pavilion”;

K.     întrucât guvernul italian a criticat în mod ferm comportamentul autorităților indiene și lipsa de cooperare a acestora și întrucât, la 17 decembrie 2014, ministrul de externe al Italiei, Paolo Gentiloni, a anunțat rechemarea de urgență a ambasadorului Italiei în India în vederea unei consultări;

L.     întrucât, în temeiul Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, cetățenia Uniunii este conferită în mod direct fiecărui cetățean al statelor membre ale acesteia și întrucât este în interesul direct al Uniunii să-și sprijine cetățenii în diferendele internaționale de tipul celui în care sunt implicați cetățenii italieni și europeni Massimiliano Latorre și Salvatore Girone;

M.    întrucât Uniunea are de jucat un rol central în domeniul drepturilor omului atât în interiorul Europei, cât și la nivel internațional,

 

1.      deplânge comportamentul autorităților indiene în ceea ce privește cazul celor doi marò italieni și consideră că lipsa oricărei acuzații împotriva acestora, precum și întârzierile incredibile ale procesului reprezintă încălcări ale drepturilor omului și ale dreptului la un proces echitabil, în conformitate cu Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care India este parte semnatară;

2.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la insecuritatea juridică care caracterizează cazul celor doi marò italieni; consideră că este inacceptabil ca, după trei ani de așteptare, aceștia să nu își cunoască încă soarta;

3.      regretă adânc hotărârea Curții Supreme de a refuza cererile dlor Latorre și Girone de relaxare a condițiilor de acordare a libertății provizorii; atrage atenția asupra stării de sănătate a dlui Latorre și asupra necesității ca acesta să beneficieze de asistență medicală în țara în care a suferit intervenția chirurgicală;

4.      sprijină eforturile guvernului italian de a găsi o soluție la acest caz, dar consideră că și Uniunea are datoria de a interveni pentru a proteja drepturile cetățenilor săi;

5.      ia act de îngrijorările exprimate de Secretarul General al ONU, Ban Ki-moon, în ceea ce privește diferendul actual cu India și consecințele acestuia asupra eforturilor comune în favoarea păcii și a securității internaționale; invită ONU să facă tot ce îi stă în putință pentru a contribui la soluționarea acestei situații;

6.      invită autoritățile indiene să permită celor doi marò să se întoarcă în mod definitiv și în cel mai scurt timp în Italia, aplicând regula jurisdicției naționale a statului de pavilion în conformitate cu dreptul internațional, astfel cum a solicitat deja în cadrul rezoluției sale din 10 mai 2012;

7.      îndeamnă stăruitor VP/ÎR să ia toate măsurile necesare pentru a permite rezolvarea acestui incident diplomatic și, în primul rând, pentru a-i proteja pe cei doi marò italieni;

8.      solicită Comisiei și Consiliului să țină seama de cazul celor doi marò în cadrul negocierii acordurilor comerciale cu India și să analizeze posibilitatea suspendării negocierilor în curs privind un acord de liber-schimb, precum și a adoptării unor măsuri suplimentare, inclusiv sancțiuni comerciale;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, guvernului și parlamentului Italiei, Secretarului General al ONU și guvernului și parlamentului Indiei.