Postup : 2015/2512(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0015/2015

Predkladané texty :

B8-0015/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0013

NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 57k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0006/2015
12.1.2015
PE547.438v01-00
 
B8-0015/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP))


Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o prípade dvoch príslušníkov talianskej námornej pechoty (2015/2512(RSP))  
B8‑0015/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

–       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a najmä jeho článok 14,

–       so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a základných slobodách a jeho dodatkové protokoly,

–       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–       so zreteľom na Dohovor OSN o morskom práve,

–       so zreteľom na pripomienky predsedu Barrosa z 29. januára 2014 po jeho stretnutí s talianskym predsedom vlády Enricom Lettom a návšteve talianskej vlády v Komisii,

–       so zreteľom na všetky vyhlásenia tak Komisie, ako aj podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o prípade príslušníkov talianskej námornej pechoty (tzv. marò) Massimiliana Latorreho a Salvatora Gironeho,

–       so zreteľom na vyhlásenie hovorcu OSN Stéphana Dujarrica zo 6. januára 2015,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 15. februára 2012 došlo pri pobreží juhoindického štátu Kérala k incidentu, pri ktorom boli dvaja miestni rybári zabití a dvaja talianski námorní dôstojníci Massimiliano Latorre a Salvatore Girone zatknutí kéralskou políciou;

B.     keďže títo dvaja talianski vojaci boli v službe na palube talianskeho ropného tankera Enrica Lexie a plnili svoje úlohy v rámci protipirátskej misie na základe rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN č. 1970 (2011) a č. 1973 (2011);

C.     keďže to viedlo k medzinárodnému incidentu vyznačujúcemu sa absolútnou neistotou, pokiaľ ide o budúcnosť oboch Talianov, keďže ani po takmer troch rokoch neboli v súvislosti so streľbou vznesené žiadne oficiálne obvinenia;

D.     keďže 12. septembra 2014 India umožnila pánovi Latorremu vrátiť sa na štyri mesiace do Talianska na účely liečby po tom, ako vo väzbe utrpel mozgovú porážku; keďže 6. januára 2015 sa pán Latorre v rámci liečby podrobil operácii srdca, ale keďže jeho stav si naďalej vyžaduje zdravotnú starostlivosť; keďže pán Girone je stále v Indii;

E.     keďže 16. decembra 2014 najvyšší súd v Naí Dillí zamietol žiadosti oboch príslušníkov námornej pechoty o zmiernenie podmienok ich dočasného prepustenia; keďže pán Latorre požiadal o predĺženie svojho pobytu v Taliansku na účely liečby a pán Girone o možnosť stráviť Vianoce so svojou rodinou;

F.     keďže neuveriteľné prieťahy v konaní a skutočnosť, že voči týmto dvom talianskym vojenským dôstojníkom nebolo vznesené žiadne obvinenie, predstavujú porušenie ľudských práv a práva na spravodlivé súdne konanie;

G.     keďže táto záležitosť má zároveň vplyv na celosvetový boj proti pirátstvu, ktorý je EÚ pevne odhodlaná presadzovať;

H.     keďže 15. októbra 2014 vtedajšia podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (PK/VP) Catherine Ashton odsúdila postup indických orgánov a vyzvala indickú vládu, aby našla rýchle a uspokojivé riešenie v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve a medzinárodným právom;

I.      keďže 16. decembra 2014 PK/VP Federica Mogherini zdôraznila, že prípad by mohol ovplyvniť vzťahy medzi EÚ a Indiou;

J.      keďže 10. mája 2012 Parlament prijal uznesenie o námornom pirátstve, v ktorom sa uvádza, že „v súlade s medzinárodným právom sa na otvorenom mori vo všetkých prípadoch vrátane opatrení prijatých v záujme boja proti pirátstvu na dotknuté lode, ako aj na vojenský personál nasadený na palube uplatňuje vnútroštátna jurisdikcia vlajkového štátu“ a konštatuje, že „zaistenie alebo zadržanie lode, dokonca aj ako opatrenie v rámci vyšetrovania, môžu nariadiť výlučne orgány vlajkového štátu“;

K.     keďže talianska vláda ostro kritizovala postup indických orgánov a ich neochotu spolupracovať a keďže 17. decembra 2014 taliansky minister zahraničných vecí Paolo Gentiloni náhle odvolal talianskeho veľvyslanca v Indii na konzultácie;

L.     keďže Zmluva o fungovaní Európskej únie priamo udeľuje každému občanovi Únie občianstvo EÚ a keďže EÚ má bezprostredný záujem zabezpečiť podporu svojich občanov v medzinárodných sporoch, ako je prípad dvoch občanov Talianska a EÚ Massimiliana Latorreho a Salvatora Gironeho;

M.    keďže EÚ zohráva ústrednú úlohu, pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv tak v Európe, ako aj na medzinárodnej úrovni;

1.      vyjadruje poľutovanie nad postupom indických orgánov pri riešení prípadu príslušníkov talianskej námornej pechoty a je presvedčený, že v dôsledku nevznesenia obvinenia voči týmto dvom vojakom a neuveriteľným prieťahom v tomto procese dochádza k porušovaniu ľudských práv a práva na spravodlivé súdne konanie podľa Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorého je India signatárom;

2.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad právnou neistotou, ktorá obklopuje prípad príslušníkov talianskej námornej pechoty; je presvedčený, že nie je prijateľné, aby po troch rokoch vojaci stále čakali na rozhodnutie o svojom osude;

3.      vyjadruje hlboké poľutovanie nad rozhodnutím najvyššieho súdu zamietnuť žiadosť pána Latorreho a pána Gironeho o zmiernenie podmienok ich dočasného prepustenia; poukazuje na zdravotný stav pána Latorreho a na jeho potrebu lekárskej pomoci poskytovanej v krajine, v ktorej bol operovaný;

4.      podporuje úsilie talianskej vlády o nájdenie riešenia tohto prípadu, je však presvedčený, že aj EÚ má povinnosť zasiahnuť v záujme ochrany práv svojich občanov;

5.      berie na vedomie znepokojenie generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna nad prebiehajúcim sporom s Indiou a jeho dôsledkoch pre spoločné úsilie o mier a medzinárodnú bezpečnosť; vyzýva OSN, aby urobila všetko, čo je v jej silách, aby prispela k vyriešeniu tejto situácie;

6.      vyzýva talianske orgány, aby čo najskôr umožnili trvalý návrat oboch príslušníkov talianskej námornej pechoty do Talianska a aby uplatňovali zásadu vnútroštátnej jurisdikcie vlajkového štátu v súlade s medzinárodným právom, ako to Parlament požadoval už vo svojom uznesení z 10. mája 2012;

7.      naliehavo vyzýva PK/VP, aby prijala všetky nevyhnutné kroky s cieľom prispieť k vyriešeniu tohto medzinárodného incidentu, a najmä ochrániť oboch príslušníkov talianskej námornej pechoty;

8.      žiada Komisiu a Radu, aby prípad oboch príslušníkov talianskej námornej pechoty zohľadnili pri rokovaní o obchodných dohodách s Indiou a aby posúdili možnosť pozastavenia prebiehajúcich rokovaní o dohode o voľnom obchode a prijatia ďalších opatrení vrátane uloženia obchodných sankcií;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vláde a parlamentu Talianska, generálnemu tajomníkovi OSN a vláde a parlamentu Indie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia