Predlog resolucije - B8-0015/2015Predlog resolucije
B8-0015/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o primeru dveh pripadnikov italijanske vojne mornarice

12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Tiziana Beghin v imenu skupine EFDD

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0006/2015

Postopek : 2015/2512(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0015/2015
Predložena besedila :
B8-0015/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0015/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o primeru dveh pripadnikov italijanske vojne mornarice

(2015/2512(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, zlasti člena 14,

–       ob upoštevanju Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter dodatnih protokolov,

–       ob upoštevanju Splošne deklaracije o človekovih pravicah,

–       ob upoštevanju Konvencije ZN o pomorskem pravu,

–       ob upoštevanju izjav predsednika Barrosa z dne 29. januarja 2014 po njegovem srečanju z italijanskim predsednikom vlade Enricom Letta in obiskom italijanske vlade pri Komisiji,

–       ob upoštevanju vseh izjav Komisije in podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o primeru dveh pripadnikov italijanske vojne mornarice Massimiliana Latorre in Salvatoreja Girone,

–       ob upoštevanju izjave predstavnice ZN Stéphane Dujarric z dne 6. januarja 2015,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker se je 15. februarja 2012 dogodil incident ob obali Kerale v južni Indiji, pri katerem sta bila ubita dva lokalna ribiča, policija iz Kerale pa je aretirala dva pripadnika italijanske vojne mornarice Massimiliana la Torre in Salvatoreja Girone;

B.     ker sta italijanska vojaka služila in opravljala svoje naloge na italijanskem tankerju za prevoz nafte Enrica lexie, kot del misije proti piratstvu v skladu z resolucijama Varnostnega sveta ZN št. 1970(2011) in št. 1973(2011);

C.     ker je to sprožilo mednarodni incident, ki ga zaznamuje popolna negotovost glede prihodnosti teh dveh Italijanov, saj po skoraj treh letih še vedno ni bila vložena uradna obtožnica v povezavi s streljanjem;

D.     ker je Indija 12. septembra 2014 Massimilianu La Torre dovolila, da se za štiri mesece vrne v Italijo na zdravljenje, potem ko ga je v priporu zadela kap; ker je bil Massimiliano La Torre 6. januarja 2015 operiran na srcu, da bi pozdravili njegovo stanje, a še vedno potrebuje zdravstveno oskrbo; ker je Salvatore Girone še vedno v Indiji;

E.     ker je 16. decembra 2014 vrhovno sodišče v New Delhiju zavrnilo zahtevo marincev za omilitev pogojev za začasno izpustitev; ker je Massimiliano La Torre zaprosil za podaljšanje bivanja v Italiji zaradi zdravljenja, Salvatore Girone pa je zaprosil, da bi božične praznike preživel s svojo družino;

F.     ker neverjetne zamude v procesu ter pomanjkanje obtožbe zoper pripadnika italijanske vojske pomenijo kršitev človekovih pravic in pravice do poštenega sojenja;

G.     ker to vprašanje vpliva tudi na svetovni boj proti piratstvu, h kateremu je Evropska unija močno zavezana;

H.     ker je 15. oktobra 2014 takratna podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko Catherine Ashton obsodila ravnanje indijskih organov ter pozvala indijsko vlado, naj poišče hitro in zadovoljivo rešitev v skladu s Konvencijo ZN o pomorskem mednarodnem pravu in mednarodnim pravom;

I.      ker je 16. decembra 2014 podpredsednica Komisije/visoka predstavnica Federica Mogherini poudarila, da bi lahko zadeva vplivala na odnose med Evropsko unijo in Indijo;

J.      ker je Parlament 10. maja 2012 sprejel resolucijo o pomorskem piratstvu, v kateri je navedeno, da je po mednarodnem pravu na odprtem morju v vseh primerih, tudi v zvezi z ukrepi, sprejetimi v boju proti piratstvu, za zadevno ladjo pa tudi za zaposleno vojaško osebje na krovu pristojna država zastave; navedeno je tudi, da poleg tega nobena druga oblast, razen tiste države zastave, ne more odrediti zaustavitve ali zaplembe ladje niti preiskovalnih ukrepov;

K.     ker je italijanska vlada ostro kritizirala ravnanje indijskih organov in pomanjkanje sodelovanja ter ker je italijanski zunanji minister Paolo Gentiloni 17. decembra 2014 izjavil, da so nemudoma pozvali italijanskega veleposlanika v Indiji na posvet;

L.     ker Pogodba o delovanju Evropske unije vsakemu državljanu EU neposredno podeljuje državljanstvo EU in ker je v neposrednem interesu EU, da podpira svoje državljane v mednarodnih sporih, kot je primer dveh italijanskih in evropskih državljanov Massimiliana Latorre in Salvatoreja Girone;

M.    ker ima Evropska unija osrednjo vlogo na področju spoštovanja človekovih pravic v Evropi in na mednarodni ravni;

1.      obžaluje ravnanje indijskih organov pri vodenju primera italijanskih marincev in meni, da pomanjkanje kakršne koli obtožnice proti vojakoma in neverjetne zamude pri procesu pomenijo kršitev človekovih pravic in pravice do poštenega sojenja v okviru Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, katerega podpisnica je Indija;

2.      izraža veliko zaskrbljenost zaradi pravne negotovosti v primeru italijanskih marincev; meni, da po treh letih ni sprejemljivo, da vojaka še vedno čakata, da spoznata svojo usodo;

3.      močno obžaluje odločitev vrhovnega sodišča, da zavrne prošnji Massimiliana Latorre in Salvatoreja Girone za omilitev pogojev za začasno izpustitev; poudarja zdravstveno stanje Massimiliana Latorre in njegovo potrebo po zdravniški oskrbi v državi, v kateri je bil operiran;

4.      podpira prizadevanja italijanske vlade, da bi dosegla rešitev, vendar meni, da ima tudi EU dolžnost, da posreduje in zaščiti pravice svojih državljanov;

5.      je seznanjen, da je generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki Moon zaskrbljen zaradi nerešenega spora z Indijo in njegovih posledic za skupna prizadevanja za mir in mednarodno varnost; poziva Združene narode, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi omogočili razrešitev spora;

6.      poziva indijske organe, naj marincema dovoli, da se čim prej za vedno vrneta v Italijo na podlagi pravila o nacionalni pristojnosti države zastave v skladu z mednarodnim pravom, kot je že bilo pozvano v resoluciji z dne 10. maja 2012;

7.      poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico, naj sprejme vse ukrepe, ki so potrebni za razrešitev tega diplomatskega incidenta in predvsem za zaščito dveh italijanskih marincev;

8.      poziva Evropsko komisijo in Svet, naj upoštevata primer marincev pri pogajanjih o trgovinskih sporazumih z Indijo in ocenita možnost, da bi začasno prekinila tekoča pogajanja za sporazum o prosti trgovini, kakor tudi možnost, da bi sprejela dodatne ukrepe, vključno z uporabo trgovinskih sankcij;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladi in parlamentu Italije, generalne sekretarju ZN ter vladi in parlamentu Indije.