Propunere de rezoluţie - B8-0016/2015Propunere de rezoluţie
B8-0016/2015

  Propunere de rezoluție referitoare la cazul celor doi „marò” italieni

  12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Goffredo Maria Bettini, Simona Bonafè, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Knut Fleckenstein, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Agnes Jongerius, Kashetu Kyenge, Jörg Leichtfried, Sorin Moisă, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Moretti, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Pina Picierno, Gianni Pittella, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Elena Valenciano, Flavio Zanonato, Marju Lauristin, Afzal Khan în numele Grupului S&D

  Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0006/2015

  Procedură : 2015/2512(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0016/2015
  Texte depuse :
  B8-0016/2015
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0016/2015

  Rezoluție a Parlamentului European referitoare la cazul celor doi „marò” italieni

  (2015/2512(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  –       având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

  –       având în vedere Convenția Europeană asupra drepturilor omului și libertăților fundamentale și protocoalele sale,

  –       având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului a Organizației Națiunilor Unite,

  –       având în vedere Convenția Națiunilor Unite asupra dreptului mării (UNCLOS), în special articolul 97,

  –       având în vedere declarațiile Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Vice-președinte al Comisiei referitoare la cazul ofițerilor de marină italieni („marò”) Massimiliano La Torre și Salvatore Girone,

  –       având în vedere declarația purtătorului de cuvânt al Secretarul General al ONU Ban Ki-moon din 6 ianuarie 2015 care invita cele două țări – Italia și India – să încerce să ajungă la o soluție rezonabilă și acceptabilă pentru ambele părți,

  –       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât în noaptea de 15 februarie 2012 nava comercială italiană „Enrica Lexie”, mergând de la Singapore la Djibouti, s-a întâlnit cu traulerul de pescuit „St Anthony” în largul coastei Kerala, India;

  B.     întrucât la bordul navei Enrica Lexie se aflau șase pușcași marini (marò) cu rolul de a proteja nava de potențialele atacuri ale piraților; întrucât, de teama unui atac al piraților, s-au tras focuri de avertisment în direcția navei de pescuit care se apropia, în urma cărora doi pescari indieni, Ajesh Pinky și Selestian Valentine au fost uciși în mod tragic;

  C.     întrucât la 19 februarie 2012 membri ai poliției indiene au urcat la bordul navei italiene, au confiscat armele pușcașilor marini și i-au arestat pe doi dintre aceștia, care au fost identificați ca fiind responsabili de deschiderea focului asupra vasului de pescuit;

  D.     întrucât aceste evenimente au generat tensiuni diplomatice, dată fiind insecuritatea juridică care planează asupra cazului celor doi marinari italieni; întrucât chiar și după trei ani autoritățile indiene nu au formulat încă nicio acuzație;

  E.     întrucât unul dintre soldați, Massimiliano Latorre, a părăsit India cu destinația Italia după ce a suferit o ischemie cerebrală;

  F.     întrucât, potrivit dreptului internațional, în cazuri de coliziune sau alte incidente navale, acțiunile penale sau disciplinare împotriva comandantului sau a altei persoane care deservește nava nu pot fi inițiate decât fie de statul de pavilion, fie de statul al cărui cetățean este persoana în cauză, inclusiv în contextul luptei internaționale împotriva pirateriei;

  G.     întrucât la 15 octombrie 2014 Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Catherine Ashton, a criticat comportamentul autorităților indiene, încurajând guvernul acesteia să găsească o soluție rapidă și satisfăcătoare în conformitate cu UNCLOS și dreptul internațional;

  H.     întrucât la 16 decembrie 2014 noul Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Federica Mogherini, și-a exprimat dezamăgirea față de lipsa de înțelegere manifestată față de cererea lui Massimiliano Latorre de prelungire a șederii sale în Italia pentru tratament medical;

  I.      întrucât cei doi marò sunt cetățeni europeni și întrucât la 15 februarie 2012 ei se aflau la bordul unei nave comerciale italiene, în apele internaționale din largul coastei Statului Kerala, îndeplinindu-și sarcinile în cadrul activităților internaționale de combatere a pirateriei;

  1.      își exprimă profunda tristețe și condoleanțe față de moartea tragică a celor doi pescari indieni;

  2.      subliniază faptul că urmările evenimentului din 15 februarie 2012 ar trebui cu toate acestea să fie tratat strict în concordanță cu statul de drept, respectând pe deplin drepturile umane și legale ale presupuselor persoane implicate;

  3.      își exprimă profunda îngrijorare față de ținerea în detenție fără acuzare a marinarilor italieni; afirmă cu tărie că marinarii trebuie eliberați; subliniază faptul că întârzierea prelungită și restricționarea libertății de mișcare a marinarilor sunt inacceptabile, reprezentând o încălcare gravă a drepturilor omului;

  4.      regretă modul în care a fost tratată chestiunea și susține eforturile tuturor părților implicate de a conlucra în vederea găsirii de urgență a unei soluții rezonabile și acceptabile de ambele părți;

  5.      reamintește că în conformitate cu dreptul internațional maritim, acțiunile penale și disciplinare împotriva unui acuzat ar trebui intentate în fața autorităților statului de pavilion, care în acest caz coincide cu statul al căror cetățeni sunt cei doi acuzați; în mod similar, reamintește că nicio altă autoritate națională nu are dreptul de a-și exercita jurisdicția sau de a lua măsuri de cercetare;

  6.      încurajează Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să ia toate măsurile necesare pentru a-i proteja pe cei doi marinari italieni în vederea obținerii unei soluționări rapide și satisfăcătoare a cazului;

  7.      reamintește Comisiei importanța aducerii în discuție a situației drepturilor omului în cadrul relațiilor cu India și, implicit, de a lua în considerare alte măsuri pentru a favoriza soluționarea pozitivă a cazului;

  8.      reamintește că drepturile și securitatea cetățenilor Uniunii în țările terțe ar trebui ocrotite de reprezentanța diplomatică a UE, care ar trebui să se implice activ în apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii deținuți într-o țară terță;

  9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, statelor membre ale UE, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și președintelui și guvernului Indiei.