Menettely : 2015/2512(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0017/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0017/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 50k
12.1.2015
PE547.440v01-00
 
B8-0017/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma kahden italialaisen merisotilaan tapauksesta (2015/2512(RSP))  
B8‑0017/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Intiasta,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 16. joulukuuta 2014 antaman julkilausuman, joka koski viimeisimpiä tapahtumia kahden italialaisen merisotilaan tapauksessa Intiassa, ja hänen edeltäjänsä aiheesta antamat julkilausumat,

–       ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että 15. helmikuuta 2012 italialaiset merisotilaat Enrica Lexie ‑öljysäiliöaluksella ampuivat sitä lähestynyttä intialaista St Anthony -kalastusvenettä, ja että tämän seurauksena kaksi kalastajaa kuoli;

B.     ottaa huomioon, että 19. helmikuuta 2012 Keralan poliisiviranomaiset pidättivät kaksi Enrica Lexie -aluksella palvellutta italialaista merisotilasta ja syyttivät heitä kahden kalastajan murhasta, mutta heitä ei ole toistaiseksi asetettu virallisesti syytteeseen;

C.     ottaa huomioon, että italialaiset merisotilaat kuuluivat sotilaallisiin suojelujoukkoihin (Nuclei militari di protezione) ja suorittivat YK:n turvallisuusneuvoston mukaista merirosvouksen vastaista operaatiota;

D.     ottaa huomioon, että Italia väittää välikohtauksen tapahtuneen kansainvälisillä vesillä ja että Italian mielestä merisotilaat olisi saatettava oikeuteen Italiassa tai kansainvälisessä tuomioistuimessa; ottaa huomioon, että Intia sen sijaan pitää kiinni siitä, että sillä on oikeus saattaa merisotilaat oikeuteen, koska välikohtaus tapahtui Intian oikeudenkäyttöalueeseen kuuluvilla rannikkovesillä;

E.     ottaa huomioon, että Kansainvälinen merenkulkujärjestö on kieltäytynyt puuttumasta asiaan ja katsoo, ettei asia kuulu sen toimivaltaan; ottaa huomioon, että YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin tiedottaja totesi 6. tammikuuta 2015, ettei YK halua puuttua asiaan;

 

F.     ottaa huomioon, että EU:n virkamiehet ovat useaan otteeseen ilmaisseet tukensa Italian viranomaisille ja toiveensa yhdessä sovittavan kansainväliseen oikeuteen perustuvan ratkaisun löytymisestä;

G.     ottaa huomioon, että sekä Intia että Italia ovat maksaneet korvauksia uhrien perheille;

1.      ilmaisee vilpittömän osanottonsa tässä hyvin valitettavassa välikohtauksessa menehtyneiden kahden kalastajan perheille;

2.      kehottaa Italian ja Intian hallituksia ratkaisemaan asian varhaisessa vaiheessa, mikä on asianomaisten perheiden ja kummankin maan etujen mukaista;

3.      toteaa, että välikohtaus sattui osana laajaa merirosvouksen vastaista kansainvälistä yhteistyötä, jota parlamentti kannattaa voimakkaasti;

4.      kehottaa EU:ta ja Intiaa välttämään tilannetta, jossa tämä välikohtaus vaikuttaa kielteisesti kahdenvälisiin suhteisiin, ja kehottaa sen sijaan syventämään näitä suhteita ja lisäämään yhteistyötä kaupan, tieteen ja turvallisuuden kaltaisilla aloilla;

5.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Intian hallitukselle ja parlamentille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö