Procedura : 2015/2512(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0017/2015

Teksty złożone :

B8-0017/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 55k
12.1.2015
PE547.440v01-00
 
B8-0017/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej (2015/2512(RSP))  
B8‑0017/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Indii,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 16 grudnia 2014 r. na temat ostatnich wydarzeń w sprawie dwóch żołnierzy włoskiej piechoty morskiej w Indiach oraz wcześniejsze oświadczenia jej poprzedniczki,

–       uwzględniając Konwencję ONZ w sprawie prawa morza (UNCLOS),

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w dniu 15 lutego 2012 r. żołnierze włoskiej marynarki wojennej znajdujący się na pokładzie tankowca MT Enrica Lexie otworzyli ogień w kierunku podpływającej łodzi, indyjskiego kutra rybackiego St Anthony, i mając na uwadze, że doprowadziło to do śmierci dwóch rybaków;

B.     mając na uwadze, że w dniu 19 lutego 2012 r. dwóch żołnierzy włoskiej marynarki wojennej ze statku Enrica Lexie zostało aresztowanych przez policję stanu Kerala w Indiach i oskarżonych o morderstwo dwóch rybaków, mimo iż do dnia dzisiejszego nie postawiono im formalnych zarzutów;

C.     mając na uwadze, że żołnierze włoskiej marynarki wojennej byli członkami Nuclei militari di protezione (wojskowej jednostki zabezpieczającej) i realizowali operację antypiracką usankcjonowaną przez Radę Bezpieczeństwa ONZ;

D.     mając na uwadze, że Włochy przyznają, iż incydent miał miejsce na wodach międzynarodowych, a żołnierze powinni zostać postawieni przed sądem we Włoszech lub przed sądem międzynarodowym; mając jednak na uwadze, że Indie utrzymują, iż mogą skazać żołnierzy, ponieważ incydent miał miejsce na wodach przybrzeżnych podlegających jurysdykcji Indii;

E.     mając na uwadze, że Międzynarodowa Organizacja Morska odmówiła interwencji w tej sprawie i uznała, że kwestia wykracza poza jej kompetencje; mając na uwadze, że w dniu 6 stycznia 2015 r. rzecznik sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-Moona oświadczył raz jeszcze, że ONZ nie zamierza w tej sprawie interweniować;

F.     mając na uwadze, że urzędnicy UE wielokrotnie wyrażali poparcie dla władz włoskich oraz chęć znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania w oparciu o prawo międzynarodowe;

G.     mając na uwadze, że zarówno Indie, jak i Włochy wypłaciły odszkodowania rodzinom ofiar;

1.      składa rodzinom dwóch rybaków, którzy zginęli w tym nieszczęśliwym zdarzeniu, najszczersze wyrazy ubolewania;

2.      wzywa rządy Włoch i Indii do rychłego rozwiązania kwestii, w interesie rodzin zaangażowanych w sprawę oraz w interesie obu państw;

3.      zauważa, że incydent miał miejsce w szerszym kontekście współpracy międzynarodowej w zakresie walki z piractwem, którą Parlament zdecydowanie popiera;

4.      apeluje do UE i Indii, aby nie dopuściły do sytuacji, w której incydent ten negatywnie wpłynie na stosunki dwustronne, lecz raczej aby jeszcze bardziej pogłębiły te stosunki i zacieśniły współpracę w takich dziedzinach jak handel, nauka i bezpieczeństwo;

5.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządowi i parlamentowi Indii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności