Propunere de rezoluţie - B8-0017/2015Propunere de rezoluţie
B8-0017/2015

  PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la cazul celor doi „marò” italieni

  12.1.2015 - (2015/2512(RSP))

  depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
  în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

  Charles Tannock, Geoffrey Van Orden în numele Grupului ECR

  Procedură : 2015/2512(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  B8-0017/2015
  Texte depuse :
  B8-0017/2015
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  B8‑0017/2015

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la cazul celor doi „marò” italieni

  (2015/2512(RSP))

  Parlamentul European,

  –       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la India,

  –       având în vedere declarația din 16 decembrie 2014 a Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate referitoare la ultimele evoluții în cazul celor doi militari italieni din India, precum și declarațiile precedente ale predecesoarei sale,

  –       având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS),

  –       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

  A.     întrucât la 15 februarie 2012 niște marinari italieni aflați la bordul petrolierului MT Enrica Lexie au deschis focul în direcția unui vas care se apropia, vasul indian de pescuit St Anthony, și întrucât această reacție s-a soldat cu moartea a doi pescari;

  B.     întrucât la 19 februarie 2012 doi marinari italieni de la bordul lui Enrica Lexie au fost arestați de către poliția statului indian Kerala sub acuzația, până la această dată neformulată oficial, de ucidere a celor doi pescari;

  C.     întrucât pușcașii marini italieni făceau parte din Nuclei militari di protezione (echipaje de protecție militară) în cadrul unei misiuni de combatere a pirateriei aprobată de Consiliul de Securitate al ONU;

  D.     întrucât Italia susține că incidentul a avut loc în apele internaționale și că marinarii ar trebui judecați în Italia sau de către o instanță internațională; întrucât, pe de altă parte, India susține în continuare că îi poate judeca pe marinari întrucât incidentul s-a petrecut în apele de coastă aflate sub jurisdicția Indiei;

  E.     întrucât Organizația Maritimă Internațională a refuzat să intervină în acest caz, considerând că chestiunea nu intră în domeniul său de competență; întrucât la 6 ianuarie 2015 purtătorul de cuvânt al Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, a reiterat faptul că ONU nu dorește să intervină;

  F.     întrucât oficialii UE și-au exprimat cu mai multe ocazii sprijinul pentru autoritățile italiene și dorința de a se ajunge la o soluție convenită de comun acord, bazată pe dreptul internațional;

  G.     întrucât atât India, cât și Italia, au plătit compensații familiilor victimelor;

  1.      transmite sincere condoleanțe familiilor celor doi pescari care au fost uciși în acest extrem de nefericit incident;

  2.      îndeamnă guvernele italian și indian să ajungă la o soluționare rapidă a cazului, în interesul familiilor implicate și al ambelor țări;

  3.      remarcă faptul că incidentul a avut loc în contextul mai larg al cooperării internaționale în combaterea pirateriei, care se bucură de susținerea fermă a Parlamentului;

  4.      îndeamnă UE și India să nu permită acestui incident să afecteze negativ relațiile bilaterale, ci mai degrabă să intensifice și mai mult aceste relații, precum și cooperarea în domenii precum comerțul, știința și securitatea;

  5.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, precum și Guvernului și Parlamentului Indiei.