Förfarande : 2015/2512(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0017/2015

Ingivna texter :

B8-0017/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/01/2015 - 11.8
CRE 15/01/2015 - 11.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 118kWORD 50k
12.1.2015
PE547.440v01-00
 
B8-0017/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden on behalf of the ECR Group

Europaparlamentets resolution om fallet med de två italienska marinsoldaterna (2015/2512(RSP))  
B8‑0017/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Indien,

–       med beaktande av uttalandet av den 16 december 2014 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om den senaste utvecklingen i fallet med de två italienska militärerna i Indien, och av tidigare uttalanden från den tidigare vice ordföranden/höga representanten,

–       med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention (Unclos),

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 15 februari 2012 öppnade italienska marinsoldater som befann sig ombord på oljetankern MT Enrica Lexie eld mot en annalkande båt, den indiska fiskebåten St Anthony, vilket resulterade i att två fiskare dog.

B.     Den 19 februari 2012 greps två italienska marinsoldater från Enrica Lexie av polisen i den indiska delstaten Kerala. De anklagades för mord på de två yrkesfiskarna, men har ännu inte formellt åtalats.

C.     De italienska marinsoldaterna tillhörde en militär skyddsgrupp (Nuclei militari di protezione) som var ute på ett uppdrag – understött av FN:s säkerhetsråd – för att bekämpa piratverksamhet.

D.     Italien hävdar att händelsen inträffade på internationellt vatten och att marinsoldaterna bör ställas inför rätta i Italien eller i en internationell domstol. Indien framhåller emellertid att landet kan ställa marinsoldaterna inför rätta eftersom händelsen inträffade i kustvatten som lyder under indisk jurisdiktion.

E.     Internationella sjöfartsorganisationen har vägrat att ingripa i detta fall och anser att ärendet faller utanför dess befogenheter. Den 6 juni 2015 bekräftade talespersonen för FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon att FN inte vill ingripa.

F.     EU-tjänstemän har vid flera tillfällen uttryckt sitt stöd för de italienska myndigheterna och deras önskan att få till stånd en lösning som båda parter är överens om och som grundar sig på internationell rätt.

G.     Både Indien och Italien har betalat ut ersättning till offrens familjer.

1.      Europaparlamentet uttrycker sitt uppriktiga deltagande med de anhöriga till de två fiskare som dog i denna mycket olyckliga incident.

2.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen de italienska och indiska regeringarna att få till stånd en snar lösning av frågan, vilket är i såväl de inblandade familjernas som de båda ländernas intresse.

3.      Europaparlamentet noterar att händelsen inträffade i en vidare kontext av internationellt samarbete för att bekämpa piratverksamhet, något som parlamentet bestämt stöder.

4.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen EU och Indien att inte låta denna händelse inverka negativt på de bilaterala förbindelserna, utan att i stället ytterligare fördjupa dessa förbindelser och öka samarbetet på områden som handel, forskning och säkerhet.

5.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Indiens regering och parlament.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy