Menettely : 2014/2965(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0018/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0018/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 138kWORD 77k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE547.441v01-00
 
B8-0018/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))


Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Tamás Meszerics, Heidi Hautala, Benedek Jávor, Yannick Jadot, Peter Eriksson, Ernest Maragall, Helga Trüpel, Davor Škrlec, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))  
B8‑0018/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Ukrainasta, erityisesti 27. helmikuuta 2014 Ukrainan tilanteesta(1), 13. maaliskuuta 2014 Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan(2) ja 17. huhtikuuta 2014 Venäjän itäisen kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden horjuttamisesta(3), 17. heinäkuuta 2014 Ukrainan tilanteesta(4) ja 18. syyskuuta 2014 Ukrainan tilanteesta sekä Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden nykytilasta antamansa päätöslauselmat(5),

–       ottaa huomioon, että EU ja Ukraina allekirjoittivat 27. kesäkuuta 2014 assosiaatiosopimuksen, joka sisältää pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen, ja että Euroopan parlamentti ja Ukrainan parlamentti ratifioivat sen samanaikaisesti 16. syyskuuta 2014,

–       ottaa huomioon 3. maaliskuuta 2014 kokoontuneen Ukrainaa käsitelleen ulkoasiainneuvoston ylimääräisen kokouksen päätelmät sekä ulkoasiainneuvoston 17. maaliskuuta 2014, 14. huhtikuuta 2014, 12. toukokuuta 2014, 23. kesäkuuta 2014, 15. elokuuta 2014 ja 17. marraskuuta 2014 pidettyjen kokousten päätelmät,

–       ottaa huomioon valtion- tai hallitusten päämiesten 6. maaliskuuta 2014 ja 27. toukokuuta 2014 pidetyissä Eurooppa-neuvoston kokouksissa antamat julkilausumat Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2014, 27. kesäkuuta 2014, 16. heinäkuuta 2014, 30. elokuuta 2014 ja 18. joulukuuta pidettyjen Eurooppa-neuvoston kokousten päätelmät,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että Kiovan Itsenäisyydenaukiolla pidettiin 30. marraskuuta 2014 Muistoyöksi nimetty tilaisuus tasan vuosi sen jälkeen kun Berkut-mellakkapoliisi oli hajottanut raakalaismaisesti opiskelijoiden mielenilmaisun, jossa tuettiin Ukrainan yhdentymistä Euroopan unioniin ja vastustettiin silloisen hallituksen päätöstä olla allekirjoittamatta EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimusta; toteaa, että tämä opiskelijoiden mielenosoitus käynnisti Ukrainan yhteiskunnassa perinpohjaisia ja radikaaleja demokraattisia uudistuksia vaativan laajamittaisen liikehdinnän, joka lopulta johti Janukovytšin syrjäyttämiseen;

B.     ottaa huomioon, että ennenaikaiset parlamenttivaalit järjestettiin 26. lokakuuta 2014 järjestyksenmukaisesti ja rauhallisesti huolimatta Itä-Ukrainassa jatkuvasta konfliktista ja Krimin liittämisestä Venäjään; ottaa huomioon, että yli 50 prosenttia Ukrainan parlamentin jäsenistä on uusia ja monet heistä edustavat suoraan Euromaidan-liikettä; ottaa huomioon, että uuden parlamentin ja uuden hallituksen on täytettävä lupaukset, jotka perustuvat niiden ukrainalaisten toiveisiin, jotka osoittivat kaduilla rauhanomaisesti mieltään kuukausien ajan ja kestivät edellisen hallituksen painostuksen ja väkivaltaiset tukahduttamistoimet;

C.     ottaa huomioon, että Ukrainan parlamentti hyväksyi 2. joulukuuta 2014 toimitetussa äänestyksessä viiden poliittisen ryhmän muodostaman ns. eurooppalaisen Ukrainan liittoutuman tukeman uuden hallituksen nimittämisen;

D.     toteaa, että kolmen osapuolen kontaktiryhmän Minskissä 5. syyskuuta 2014 aikaansaamaa Itä-Ukrainan tulitaukosopimusta ja sitä seurannutta 19. syyskuuta tehtyä muistiota 12-kohtaisen rauhansuunnitelman täytäntöönpanosta on jatkuvasti rikottu pääasiassa Venäjä-mielisten asejoukkojen toimesta, mikä on johtanut siihen, että kriisi on laantunut matalan intensiteetin konfliktiksi, ja siitä uhkaa vähitellen tulla uusi jäätynyt konflikti; ottaa huomioon, että rikkomusten määrä on romahtanut presidentti Porošenkon 9. joulukuuta 2014 tekemän tulitaukoaloitteen ansiosta; katsoo, että muistion pääkohtia ei ole toteutettu, mikä koskee erityisesti tulitaukolinjan määrittämistä, raskaiden aseiden vetämistä 15 kilometrin päähän linjan molemmin puolin sekä Etyjin erityistarkkailuoperaation suorittamaa Ukrainan ja Venäjän rajan valvontaa; ottaa huomioon, että Minskissä 24. joulukuuta 2014 järjestetyssä uudessa neuvottelukierroksessa osapuolten välillä ei päästy konkreettisiin tuloksiin muissa kuin vankienvaihtoa koskevassa kysymyksessä;

E.     toteaa, että Venäjä on lisännyt sotilaallista ja logistista tukeaan separatistien asejoukoille toimittamalla niille jatkuvasti aseita, ammuksia, panssariajoneuvoja ja varusteita sekä tunnuksettomia palkkasotureita ja sotilaita, vaikka EU on kehottanut pyrkimään kaikin tavoin tilanteen rauhoittamiseen; ottaa huomioon, että kriisin alusta alkaen Venäjä on koonnut joukkoja ja sotilaskalustoa Itä-Ukrainan alueelle; ottaa huomioon, että luotettavien lähteiden mukaan Ukrainan alueella on 6 000–8000 venäläistä sotilasta;

F.     ottaa huomioon, että konfliktissa on kuollut yli 4 500 ihmistä, joista 1 300 tulitaukosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen; toteaa, että tilanne konfliktialueella on erittäin huolestuttava sekä humanitaariselta että ihmisten terveyden kannalta; toteaa, että yli miljoona ihmistä on lähtenyt konfliktialueelta etsimään pakopaikkaa Venäjältä tai Ukrainan muilta alueilta, joilla ei ole vihamielisyyksiä;

G.     ottaa huomioon, että EU onnistui 30. lokakuuta 2014 välittämään sopimuksen talvipaketista, jolla varmistetaan kaasuntoimitukset Venäjältä Ukrainaan 15. maaliskuuta 2015 asti; toteaa, että sopimuksesta huolimatta Ukraina kärsii tällä hetkellä akuutista energiapulasta: sähkökatkot ovat päivittäisiä joillain alueilla ja kouluja on suljettu kylmyyden vuoksi;

H.     toteaa, että äskettäisissä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun ja Amnesty Internationalin julkaisemissa raporteissa syytettiin molempia osapuolia ihmisoikeusrikkomuksista ja kerrottiin rikoksista, kuten sieppauksista, kidutuksesta, laittomista teloituksista, raskaiden aseiden käytöstä tiheästi asutuilla kaupunkialueilla sekä rypälepommien käytöstä; toteaa, että Ukrainan viranomaisilla on mahdollisuudet ja velvollisuus tutkia näitä ihmisoikeusloukkauksia ja nostaa niistä syytteitä, mutta ei Venäjän tukemien asejoukkojen hallitsemilla alueilla, joilla ei ole oikeuslaitosta eikä oikeusvaltiota;

I.      ottaa huomioon, että 5. joulukuuta 2014 tuli kuluneeksi 20 vuotta Budapestin muistion allekirjoittamisesta; ottaa huomioon, että Ukraina on noudattanut kaikkia sen määräyksiä ja ryhtynyt ennakoiviin toimiin ydinaseriisunnassa ja niiden leviämisen estämisessä päinvastoin kuin Venäjä, joka on rikkonut omia sitoumuksiaan miehittämällä osan Ukrainan alueesta (Krimin ja Sevastopolin) ja käynnistämällä aseellisen hyökkäyksen Itä-Ukrainassa; katsoo, että tämä on muodostanut vaarallisen ennakkotapauksen, sillä valtio, joka oli toiminut Ukrainan turvallisuuden takaajana, kun Ukraina ei halunnut omistaa ydinaseita, on rikkonut räikeästi sen suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta ja yleisesti ottaen kansainväliseen oikeuteen ja monenkeskisiin sopimuksiin perustuvan maailmanlaajuisen ydinaseriisunnan ja ydinsulun edistämisen asiaa; ottaa huomioon, että Venäjä kieltäytyy edelleen hyväksymästä tavanomaisia aseita Euroopassa koskevan sopimuksen (TAE) täytäntöönpanoa;

J.      ottaa huomioon, että sen jälkeen kun EU oli 12. syyskuuta 2014 määrännyt uusia Venäjän vastaisia pakotteita, joilla pyrittiin rajoittamaan entistä enemmän venäläisten pankkien, energia-, puolustusalan yritysten pääsyä EU:n pääomamarkkinoille, EU:n suurlähettiläät hyväksyivät 27. marraskuuta 2014 pidetyssä kokouksessa Itä-Ukrainassa toimivia separatisteja vastaan lisäpakotteita, joilla viisumikielto ja varojen jäädyttäminen ulotettiin koskemaan vielä 13 henkilöä ja vielä viiden yrityksen varat jäädytettiin;

K.     ottaa huomioon, että äskettäisen Etyjin raportin mukaan 170 toimittajaa vastaan on hyökätty ja seitsemän toimittajaa on surmattu Ukrainassa marraskuun 2013 jälkeen ja että noin 80 mediatyöntekijää on siepattu ja pidätetty, ja kaksi heistä on yhä pidätettynä; ottaa huomioon, että 30 toimitusta vastaan on kohdistettu ilkivaltaa, joukossa myös tv-kanavia; ottaa huomioon, että ukrainalaista sotilasta Nadja Savtšenkoa, elokuvantekijää Oleg Sentsovia ja useita muita Ukrainan kansalaisia pidetään edelleen poliittisina vankeina Venäjällä kansainvälisen oikeuden vastaisesti;

L.     ottaa huomioon, että Transparency Internationalin vuoden 2014 CPI-korruptioindeksissä Ukraina on yhä erittäin korruptoituneiden maiden joukossa; ottaa huomioon, että järjestön mukaan äskettäin annetuilla korruption vastaisilla laeilla luotiin vasta perusta muutoksille; ottaa huomioon, että Ukrainan korruptioindeksi osoittaa jälleen, että on välttämätöntä torjua korruptiota tehokkaasti;

M.    toteaa, että Venäjän pääministerin 6. elokuuta 2014 asettama kauppasaarto EU:sta ja muista maista peräisin olevien useiden erilaisten maataloustuotteiden tuonnille vaikuttaa suuresti moniin maatalouden aloihin ja maihin, jotka vievät maataloustuotteita Venäjälle;

N.     ottaa huomioon, että 27. kesäkuuta 2014 ulkoasiainneuvosto vahvisti komission analyysin, jonka mukaan Ukraina on täyttänyt kaikki viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman ensimmäisen vaiheen kriteerit ja siirtynyt viisumivapautta koskevan prosessin toiseen vaiheeseen;

1.      panee tyytyväisenä merkille 26. lokakuuta 2014 järjestettyjen parlamenttivaalien saaman positiivisen arvion, vaikka joitakin menettelyihin liittyviä ongelmia havaittiin, sekä uuden parlamentin työn käynnistymisen; odottaa, että uusi hallitus ja uusi parlamentti lunastavat lupauksensa ja ryhtyvät tarvittaviin poliittisiin, hallinnollisiin ja taloudellisiin uudistuksiin matkalla kohti yhdentymistä Euroopan unioniin Euromaidan-liikkeen toiveiden mukaisesti;

2.      kehottaa neuvostoa ja komissiota tekemään kaikkensa Ukrainan auttamiseksi hyväksymään ja panemaan täytäntöön nämä uudistukset, mikä helpottaisi EU:n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen täysimääräistä täytäntöönpanoa; panee tyytyväisenä merkille siviiliturvallisuusalan tehokkaaseen uudistamiseen tarkoitetun Euroopan unionin neuvontaoperaation (EUAM) käynnistämisen ja tukiryhmän perustamisen, jotka tarjoavat yhteyspisteen, rakenteet, yleiskuvan ja ohjausta komission työlle Ukrainan tukemiseksi ja samalla auttavat jäsenvaltioiden asiantuntemuksen käyttöön saamisessa ja parantavat koordinointia muiden avunantajien ja kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa;

3.      kehottaa komissiota ottamaan asianmukaisesti huomioon Ukrainan viranomaisten pyynnön kolmannesta makrotaloudellisen tuen ohjelmasta, johon kuuluu avun määrä ja ehtojen asettaminen valtion politiikan alalla sen jälkeen kun toisen ohjelman toinen osa on toimitettu perille; korostaa, että kaikkeen EU:n rahoitustukeen on sovellettava tiukkoja korruption torjuntaan liittyviä ehtoja;

4.      ilmaisee huolensa siitä, että uusi hallitus on päättänyt perustaa tiedotuspolitiikan ministeriön, ja kehottaa avoimeen keskusteluun, jotta voidaan selvittää tämän päätöksen syyt, ja lopulta ryhtyä riittäviin ja tehokkaisiin toimiin Venäjän lisääntyvän propagandan torjumiseksi; katsoo, että propagandaa ei voida koskaan voittaa propagandalla, vaan Ukraina tarvitsee kiireellisesti media-alan uudistusta, jossa pyritään julkisesti valvottuun mutta ei valtion valvomaan yleisradiojärjestelmään ja yksityisten tiedotusvälineiden avoimeen valvontaan; varoittaa joukkoviestinten valtiollisen sensuurin perustamisen vaarasta;

5.      tuomitsee jyrkästi tulitaukosopimuksen jatkuvat loukkaukset, joihin ovat syyllistyneet lähinnä Venäjän tukemat aseelliset separatistijoukot, ja kehottaa kaikkia osapuolia tekemään kaikkensa sopimuksen panemiseksi täytäntöön kokonaisuudessaan ja vilpittömin mielin, jotta voitaisiin edetä kohti aidon rauhanprosessin ja osallistavan kansallisen vuoropuhelun aloittamista; kehottaa lisäksi kaikkia osapuolia jatkamaan neuvotteluja kaikkien keskeneräisten asioiden selvittämiseksi ajatellen erityisesti Luhanskin ja Donetskin alueiden tai niiden osien asemaa yhtenäisen Ukrainan valtion yhteydessä;

6.      tuomitsee Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavalloissa” 2. marraskuuta 2014 järjestetyt ja toimitetut laittomat ”presidentin- ja parlamenttivaalit” sekä sen, että Venäjä ilmoitti kunnioittavansa niitä ja horjutti siten Minskin sopimuksia;

7.      toistaa sitoutuneensa Ukrainan itsenäisyyteen, täysivaltaisuuteen ja alueelliseen koskemattomuuteen ja painottaa, että vain kriisin todellisella poliittisella ratkaisulla voidaan tasoittaa tietä täyteen sovintoon osapuolten välillä ja vahvistaa maan yhtenäisyyttä;

8.      pitää valitettavana, että Etyjin erityistarkkailuoperaatiolla on edelleen liian vähän henkilöstöä eikä se siksi pysty suoriutumaan kunnolla tehtävistään; painottaa, että operaatiolla on keskeinen rooli Ukrainan kriisin ratkaisemisessa, koska Etyjillä on kokemusta aseellisista konflikteista ja kriiseistä ja koska sekä Venäjä että Ukraina ovat tämän järjestön jäseniä; kehottaa EU:n jäsenvaltioita, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota tekemään kaikkensa, jotta Etyjin erityistarkkailuoperaatiota Ukrainassa voidaan vahvistaa ja laajentaa henkilöstön, logistiikan ja varusteiden osalta; painottaa, että on viipymättä sijoitettava Etyjin tarkkailijoita kaikille Ukrainan ja Venäjän välisen rajan nykyisin separatistien hallinnassa oleville osuuksille;

9.      kehottaa komissiota aloittamaan Donbassin alueen avunantajien konferenssin valmistelut ja panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille mahdollisuuden, että Euroopan investointipankki voisi myöntää 200 miljoonaa euroa alueen jälleenrakentamiseen; panee myös tyytyväisenä merkille EU:n päätöksen myöntää 55 miljoonaa euroa rahoitusta uudelle Ukrainan aluepolitiikkaa tukevalle ohjelmalle, jolla tuetaan valtion vuoteen 2020 ulottuvaa alueellista kehitysstrategiaa, jonka hallitus hyväksyi 6. elokuuta 2014 ja joka tarjoaa vakaan ja ennustettavan rahoituksen alueille ja kunnille, paikallisviranomaisten laajemman taloudellisen itsehallinnon, alueiden paremman kilpailukyvyn sekä tehokkaamman alueiden välisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen koheesion;

10.    kehottaa Venäjää lopettamaan tilanteen kärjistämisen keskeyttämällä välittömästi aseiden, palkkasotureiden ja joukkojen toimittamisen separatistiryhmittymille ja sulkemaan 400 kilometrin rajaosuuden, joka ei ole tällä hetkellä ukrainalaisten rajavartijoiden valvonnassa; korostaa, että tapa, jolla Venäjä rikkoi Budapestin sopimuksia, joita pidettiin merkittävänä panoksena maailmanlaajuiselle ydinaseriisunnalle ja ydinaseiden leviämisen estämiselle 1990-luvulla, tulee vaikuttamaan erittäin negatiivisesti muiden valtioiden valmiuteen liittyä ydinsulkusopimukseen ja noudattaa ydinsulkusopimusjärjestelmän vaatimuksia ydinsulkusopimuksen vuoden 2015 tarkistuskonferenssin edellä;

11.    korostaa Venäjän vastuuta itseensä laittomasti liittämänsä Krimin niemimaan heikkenevästä ihmisoikeustilanteesta; ilmaisee tässä yhteydessä syvän huolensa siitä, että alueelta on lähtenyt pois 18 000 ihmistä, joista puolet on Krimin tataareja; kehottaa Venäjän viranomaisia lopettamaan Krimin niemimaan militarisoinnin ja vastustaa voimakkaasti Venäjän ulkoministerin ilmoittamia suunnitelmia ydinaseiden sijoittamisesta tähän miehitettyyn Ukrainan osaan; kehottaa jälleen Venäjää vapauttamaan välittömästi ukrainalaiset poliittiset vangit, myös Nadja Savtšenkon, joka valittiin äskettäin poissaolevana Ukrainan parlamenttiin, ja elokuvantekijä Sentsovin;

12.    panee tyytyväisenä merkille Euroopan jalkapalloliiton (Uefa) päätöksen, jolla kielletään Krimin seurojen osallistuminen Venäjän jalkapalloliiton turnauksiin 1. tammikuuta 2015 alkaen ja kielletään Venäjän jalkapalloliittoa järjestämästä jalkapallo-otteluita Krimin alueella ilman Uefan ja Ukrainan jalkapalloliiton lupaa; katsoo, että Fifan pitäisi keskeyttää vuoden 2018 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen valmistelut Venäjällä niin pitkään kun hyökkäys Ukrainaa vastaan jatkuu;

13.    kehottaa jatkamaan nykyisiä pakotejärjestelyjä ja vaatii komissiota tarkastelemaan, miten jäsenvaltioiden välistä solidaarisuutta voitaisiin lisätä, jos kriisi Venäjän kanssa jatkuu; kehottaa EU:n valtion- ja hallitusten päämiehiä käyttämään täysimittaisesti EU:n voimakkaita ei-sotilaallisia keinoja, jotta Itä-Ukrainasta ei tulitaukosopimuksen seurauksena tulisi jälleen yhtä jäätynyttä konfliktia, painostamalla Venäjää, kunnes kriisissä on näkyvissä tuntuvia ja peruuttamattomia parantumisen merkkejä;

14.    pitää erittäin valitettavana, että Venäjä-mieliset kapinalliset ryöstivät 20 panssariajoneuvoa, jotka olivat toimittamassa käteistä rahaa sosiaaliavustuksia varten Donbassin alueen miehitetyssä osassa, mutta on pahoillaan presidentti Porošenkon päätöksestä lopettaa näiden tukien maksaminen Ukrainan kansalaisille, jotka ovat konfliktin takia suurissa vaikeuksissa; kehottaa Ukrainan viranomaisia selvittämään, miten heidät voidaan saavuttaa, ja palauttamaan eläkkeiden ja avustusten maksamista koskevat säännökset;

15.    kehottaa myös lisäämään ja tehostamaan humanitaarista apua maan sisäisille pakolaisille ja erityisesti lapsille ja vanhuksille sekä takaamaan Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle täydellinen ja esteetön pääsy konfliktialueille; katsoo tässä yhteydessä, että eläkkeiden turvallinen toimittaminen Donetskin ja Luhanskin alueille voitaisiin järjestää Punaisen ristin ja Etyjin avulla niin että rahat maksetaan niille, jotka ovat oikeutettuja eläkkeeseen Ukrainan kansalaisina;

16.    toistaa kantansa, että kansainvälisten järjestöjen pitäisi toimittaa humanitaarinen apu konfliktialueelle, jotta estetään avun käyttäminen välineenä ja sen väärinkäyttö; vaatii Venäjää lopettamaan niin sanotut valkoiset avustussaattueet ja tukemaan kansainvälistä Punaista ristiä ottamaan hallintaansa kaikki humanitaarisen avun tehtävät Itä-Ukrainassa ja myös Luhanskin ja Donetskin alueella; on vakuuttunut siitä, että se on ainoa tapa estää humanitaarinen katastrofi;

17.    on tyytyväinen Ranskan hallituksen päätökseen olla toimittamatta ensimmäistä Mistral-luokan helikopteritukialusta Venäjälle; kehottaa Ranskan hallitusta peruuttamaan lopullisesti tämän sopimuksen; kehottaa Yhdistynyttä kuningaskuntaa perumaan välittömästi kaikki nykyiset asevientilisenssit Venäjälle ja kehottaa kaikkia EU:n jäsenvaltioita virallisesti tiukentamaan EU:n asevientikieltoa Venäjälle siten, että kielletään suunnitellun viennin lisäksi kaikki nykyiset sopimukset ja lisenssit;

18.    panee merkille eräiden EU:n jäsenvaltioiden tekemät ei-tappavien sotilastarvikkeiden toimitukset Ukrainan asevoimille; kannattaa ei-tappavien sotilastarvikkeiden, kuten suojaliivien, viestintävälineiden, kenttäsairaaloiden tai lääkintätarvikkeiden, kuten ensiapupakkausten, vientiä, mutta myös teknistä tukea, esimerkiksi dieselmoottoreita; pitää näiden ei-tappavien sotilastarvikkeiden vientiä perusteltuna ja moraalisesti hyväksyttävänä, koska sillä tuetaan Ukrainan oikeutta puolustaa itseään;

19.    kiinnittää huomiota Amnesty Internationalin ja Human Rights Watchin raportteihin ihmisoikeusrikkomuksista konfliktialueilla ja tuomitsee jyrkästi sieppaukset, julmat pahoinpitelyt, kidutuksen, murhat, laittomat teloitukset ja muut vakavat ihmisoikeusrikkomukset ja humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joita on kohdistettu viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana aktivisteihin, mielenosoittajiin, toimittajiin ja moniin muihin kansalaisiin, jotka eivät ole osallistuneet Itä-Ukrainan konfliktiin, ja joihin ovat syyllistyneet pääasiassa aseistautuneet separatistit ja joissakin tapauksissa myös hallituksen joukot; suhtautuu myönteisesti Ukrainan viranomaisten aloittamaan sisäiseen tutkimukseen rypälepommien väitetystä käyttämisestä ja odottaa tutkinnasta nopeita ja täsmällisiä tuloksia; kehottaa hallitusta valvomaan täysimääräisesti kaikkia vapaaehtoisjoukkoja; kehottaa Ukrainan hallitusta ja viranomaisia jatkamaan kaikkien ihmisyyttä vastaan tehtyjen rikosten tutkimista ja nostamaan niistä syytteitä; on erittäin huolissaan siitä, että uuden sotapäälliköiden ryhmän hallitsemilla alueilla ei ole oikeusvaltiota ja että siellä pannaan toimeen jopa kuolemantuomioita;

20.    kehottaa Ukrainan viranomaisia sitoutumaan avoimeen, läpinäkyvään ja osallistavaan vuoropuheluun kaikkien Ukrainan yhteiskunnan eri ryhmien kanssa; kehottaa viranomaisia olemaan lykkäämättä tarvittavia ja pitkään kaivattuja perustuslaillisia poliittisia, hallinnollisia ja taloudellisia uudistuksia; katsoo, että Ukrainan perustuslakiuudistuksesta, hallinnon hajauttamisprosessi mukaan lukien, olisi käytävä laajaa ja perusteellista keskustelua, johon osallistuvat kaikki Ukrainan yhteiskunnan osat; uskoo, että tärkeintä on saattaa julkiset instituutiot vastuuvelvollisiksi kansalaisten tarpeiden mukaisesti; korostaa, että hallinnon eri tasojen sisäinen uudelleenorganisointi on seuraava askel ja että virkakieltoaloitteiden verkosto on tehnyt hyviä ehdotuksia, joihin hallituksen olisi suhtauduttava vakavasti uudistusprosessissa;

21.    kehottaa panemaan välittömästi ja tehokkaasti täytäntöön kansallisen korruption vastaisen strategian; korostaa, että korruption torjunnan on oltava uuden hallituksen tärkeimpiä painopisteitä ja odottaa konkreettisia tuloksia Maidanilla mieltään osoittaneiden ihmisten odotusten mukaisesti;

22.    korostaa, että EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen 27. kesäkuuta 2014 oli merkittävä edistysaskel osapuolten välisten suhteiden syventämisessä ja Ukrainan liittämisessä Euroopan yhdentymisprosessiin; toistaa tässä yhteydessä näkemyksensä siitä, että assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa ei ole EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden lopullinen tavoite; huomauttaa lisäksi, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklan nojalla Ukraina – kuten mikä tahansa muu Euroopan valtio – voi halutessaan liittyä unioniin ja hakea unionin jäsenyyttä sillä edellytyksellä, että se noudattaa demokratian periaatteita, kunnioittaa perusvapauksia, ihmisoikeuksia ja vähemmistöjen oikeuksia sekä varmistaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen; kehottaa jäsenvaltioita ratifioimaan assosiaatiosopimuksen ennen Riian huippukokousta;

23.    korostaa, että assosiaatiosopimus ja pitkälle menevä ja laaja-alainen vapaakauppasopimus EU:n kanssa eivät ole yhteydessä Natoon liittymiseen; korostaa tässä yhteydessä, että kysymys Nato-jäsenyydestä jakaa jyrkästi Ukrainan yhteiskuntaa ja eurooppalaista yleistä mielipidettä; panee merkille, että näissä olosuhteissa Ukrainan parlamentti äänesti maan liittoumattomuuden kumoamisen puolesta, mutta ilmaisee huolensa, että kaikki Nato-jäsenyyteen johtavat aloitteet kiristäisivät jännitteitä laajemmallakin alueella;

24.    pitää valitettavana päätöstä keskeyttää pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen väliaikainen soveltaminen 31. joulukuuta 2015 saakka Venäjän uhattua hankaloittaa edelleen kahdenvälistä kauppaa Ukrainan kanssa; korostaa, että Euroopan parlamentti ratifioi assosiaatiosopimuksen 26. lokakuuta 2014 ja että sitä ei pitäisi muuttaa Venäjän pyynnöstä, ja kehottaa komissiota keskustelemaan ratkaisuista, joilla voidaan vastata Venäjän huoliin ratifioidun sopimuksen sallimissa rajoissa; pitää valitettavana Venäjän uhkailua uusien pakotteiden asettamisesta Ukrainaa vastaan, jos unionin säännöstöön mukautumiseen liittyvät uudistukset jatkuvat; katsoo, että olisi pohdittava huolellisesti taloudellisen yhdentymisen edistämistä Euraasian talousyhteisön kanssa, ja että EU:n ja jäsenvaltioiden ei olisi missään nimessä tarjottava tätä vaihtoehtoa ennen kuin Venäjä on ottanut konkreettisia edistysaskelia Ukrainan kriisissä;

25.    muistuttaa, että pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen on oltava mahdollisuus uudistaa Ukrainan taloutta kestävällä tavalla purkamalla saavutettuja etuja; korostaa, että on tärkeää tarjota Ukrainalle sen tarvitsemaa taloudellista ja teknistä apua pitkälle menevän ja laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen täytäntöönpanossa sekä määritellä painopisteitä aloilla, joilla Ukraina hyötyisi eniten taloudellisesta integraatiosta EU:n kanssa;

26.    pitää äärimmäisen tärkeänä EU:n energiariippuvuuden vähentämistä Venäjästä ja muista autoritaarisista järjestelmistä, ja samalla olisi otettava käyttöön konkreettisia vaihtoehtoja niiden jäsenvaltioiden auttamiseksi, joille Venäjä on tällä hetkellä ainoa energiantoimittaja; kehottaa tässä yhteydessä komissiota pyrkimään panemaan kolmannen energiapaketin täysimääräisesti täytäntöön ja tukemaan energiatehokkuushankkeita, sillä tämä tekisi lisäputkikapasiteeteista tarpeettomia, ja kehottaa komissiota myös monipuolistamaan tehokkaasti energialähteitä kehittämällä uusiutuvaa energiaa; kehottaa jäsenvaltioita olemaan sitouttamatta valtion yrityksiä venäläisten yhtiöiden kanssa tehtäviin hankkeisiin, jotka lisäävät unionin haavoittuvuutta ja pyrkivät eristämään Ukrainan, kuten South Stream;

27.    painottaa tältä osin, että tarvitaan kunnianhimoisia ja sitovia tavoitteita, jotka nostaisivat vuoteen 2030 mennessä energiatehokkuuden 40 prosenttiin ja uusiutuvan energian osuuden 45 prosenttiin, jotta voidaan luoda työpaikkoja Ukrainaan ja EU:hun näillä aloilla, lisätä toimitusvarmuutta, täyttää unionin ilmastotavoitteet ja samalla vähentää sen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista;

28.    kehottaa EU:ta pitämään kaasun varastointia, yhdysputkia ja takaisinvirtausjärjestelmiä strategisina voimavaroina ja tämän vuoksi sääntelemään kolmansien sopimuspuolten osuutta liiketoimintasopimuksissa näillä elintärkeillä aloilla; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita perumaan suunnitellut energiasektorin sopimukset Venäjän kanssa, mukaan luettuina ydinreaktorit ja ydinpolttoaineteknologia, ydinjätteen siirrot sekä South Stream -kaasuputki;

29.    pitää valitettavana, että Ukrainan viranomaiset eivät ryhtyneet ajoissa tarvittaviin toimiin maata tällä hetkellä vaivaavan energiakriisin ratkaisemiseksi; kehottaa uudistamaan radikaalisti Ukrainan energiajärjestelmää ja kehottaa komissiota valmistelemaan tilapäistä rahoituspakettia, jonka tarkoituksena on saattaa Ukrainan energia-ala EU:n vaatimusten mukaiseksi erityisesti uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden osalta; katsoo, että EU:n Ukrainan energia-alalle antaman taloudellisen tuen ehdoksi olisi asetettava ainakin systemaattiset mittauslaitteistojen asennukset;

30.    suhtautuu myönteisesti komission hyväksymään neljänteen edistymiskertomukseen viisumivapautta koskevan toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta Ukrainassa ja neuvoston päätökseen toiseen vaiheeseen siirtymisestä; painottaa, että unionin ja Ukrainan välinen viisumivapausjärjestely olisi saatettava nopeasti päätökseen konkreettisena vastauksena Maidanilla mieltään osoittaneiden ihmisten unioniin liittyviin pyrkimyksiin; toistaa kehotuksensa ottaa tällä välin välittömästi käyttöön väliaikaisia, hyvin yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia viisumien myöntämismenettelyjä;

31.    muistuttaa kuitenkin, että vähemmistöjen perusoikeuksien kunnioittaminen on ehtona viisumivapaudelle ja siksi kehottaa Ukrainan viranomaisia täydentämään syrjinnän vastaista lainsäädäntöä eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti, myös seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän osalta;

32.    kehottaa komissiota toteuttamaan tarvittavat kiireelliset toimet Venäjän EU:n maataloustuotteille asettaman tuontikiellon johdosta, jotta vakautetaan maatalousmarkkinat, joita kielto koskee, asettamalla etusijalle sisämarkkinoiden paremman käytön, jalostamalla tuotteita mahdollisuuksien mukaan ja välttämällä markkinoilta vetäminen (tuhoaminen) ja tuettu vienti kolmansiin maihin, etenkin kehitysmaihin; odottaa tältä osin solidaarisuutta ja korrektia käyttäytymistä kaupankäynnissä kolmansilta mailta, joilla on tiiviit suhteet EU:hun, ajatellen erityisesti ehdokasmaita;

33.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille, Euroopan neuvostolle, Etyjille sekä Venäjän federaation presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7 TA(2014)0170.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P7 TA(2014)0248.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P7 TA(2014)0457.

(4)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0009.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2014)0025.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö