Διαδικασία : 2014/3017(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0019/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0019/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 184kWORD 122k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.442v01-00
 
B8-0019/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/3017(RSP))


Judith Sargentini, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Davor Škrlec, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Molly Scott Cato, Eva Joly, Bodil Ceballos, Pascal Durand, Bart Staes, Ernest Maragall εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/3017(RSP))  
B8‑0019/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αίγυπτο και συγκεκριμένα αυτό της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο(1),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ μετά τις συνεδριάσεις του Αυγούστου 2013 και του Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την Αίγυπτο,

–       έχοντας υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με την Αίγυπτο, μεταξύ άλλων και σχετικά με τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις της 3ης Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου και το Σχέδιο Δράσης ΕΕ-Αιγύπτου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία της άσκησης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων από λεσβίες, ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και μεσοφυλικά άτομα (ΛΟΑΔΜ),

–       έχοντας υπόψη την Γενική Τακτική Επισκόπηση (Universal Periodic Review) που πραγματοποίησε το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την Αίγυπτο με ημερομηνία 5 Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου και συγκεκριμένα τα άρθρα 65 (ελευθερία σκέψης και έκφρασης), 70 (ελευθερία του τύπου), 73 (ελευθερία του συνέρχεσθαι κατ' οίκον), 75 (ελευθαρία του συνεταιρίζεσθαι) και 93 (δεσμευτικός χαρακτήρας του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα) του Συντάγματος,

–       έχοντας υπόψη τον Νόμο αριθ. 107 / 2013 της Αιγύπτου περί ρυθμίσεως της ασκήσεως του δικαιώματος δημοσίων συναθροίσεων, πορειών και ειρηνικών διαμαρτυριών,

–       έχοντας υπόψη τον Νόμο αριθ. 136 / 2014 της Αιγύπτου, Προεδρικό Διάταγμα που θέτει το σύνολο των δημοσίων και ζωτικών υποδομών υπό την δικαιοδοσία της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης για διάστημα δύο ετών,

–       έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο η Αίγυπτος κύρωσε το 1982,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) με τίτλο ‘All According to Plan - The Rab’a Massacre and Mass Killings of Protestors in Egypt’ («Βάσει σχεδίου: η σφαγή της Rab’a και οι μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών στην Αίγυπτο»), με ημερομηνία 12 Αυγούστου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η ελευθερία του συνέρχεσθαι αποτελούν αναγκαιότατα θεμέλια για την οικοδόμηση μιας δημοκρατικής και πολυφωνικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπάτηση των εν λόγω θεμελιωδών ελευθεριών από το καθεστώς Μουμπάρακ λειτούργησε καταλυτικά για την ανατροπή αυτού από τον λαό τον Φεβρουάριο του 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θεμελιώδεις ελευθερίες είναι αδιαμφισβήτητα κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε το 2014·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 2013 έως σήμερα, οι Αιγυπτιακές αρχές εφαρμόζουν μία πρωτοφανή για την σύγχρονη ιστορία της χώρας καταστολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο σημειώνει σταθερή επιδείνωση από κάθε άποψη υπό την ηγεσία του Προέδρου Abdel Fattah al-Sisi·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 41 000 άτομα έχουν συλληφθεί από το στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου του 2013 και έπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν απλώς και μόνο διότι συμμετείχαν σε ειρηνικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ή διότι εξέφρασαν απλώς την αντίθεσή τους·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν συλληφθεί χιλιάδες άτομα με την υπόνοια ότι είναι μέλη και υποστηρικτές της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της ηγεσίας της και του ανατραπέντος Προέδρου Morsi, ενώ έχουν δικαστεί εκατοντάδες άτομα και καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών, εκ των οποίων πολλοί μετά από ομαδικές δίκες, ή σε βαριές ποινές φυλάκισης μετά από δίκες που καταφανώς δεν πληρούσαν ούτε τους πλέον στοιχειώδεις δικονομικούς κανόνες λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, Αιγυπτιακό Ποινικό Δικαστήριο επέβαλε «προσωρινά» σε 188 κατηγορούμενους την θανατική ποινή για την εικαζόμενη συμμετοχή τους σε επίθεση εναντίον αστυνομικού σταθμού τον Αύγουστο του 2013·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2014 καθιστά δυνατή την προσαγωγή εκατοντάδων πολιτών σε στρατοδικεία, ακόμη και με αναδρομική ισχύ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στρατοδικεία υπάγονται στο Υπουργείο Αμύνης και δεν εφαρμόζουν καμία διάκριση μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, από τον Ιούλιο του 2013 έως σήμερα, 1 400 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της υπερβολικής και αυθαίρετης χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, με πλέον πρόσφατο το περιστατικό της 2ας Ιανουαρίου 2015, όταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας άνοιξαν πυρ και σκότωσαν δύο άτομα κατά τη βίαιη καταστολή διαδήλωσης υποστηρικτών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας στην περιοχή Matariya του Καΐρου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστηματικές και εκτεταμένες δολοφονίες τουλάχιστον 1 150 ατόμων που διαδήλωναν υπέρ του Morsi από τις Αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2013 συνιστούν κατά πάσα πιθανότητα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με την ΜΚΟ «Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια ΜΚΟ εκτιμά ότι η αιματοχυσία της Πλατείας Rab’a συγκαταλέγεται μεταξύ των φονικότερων καταστολών διαδηλώσεων της πρόσφατης Ιστορίας που έχουν συμβεί στη διάρκεια της ίδιας ημέρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας που ευθύνονται για τη σφαγή αυτή απολαύουν μέχρι στιγμής πλήρους ατιμωρησίας, ενώ ελάχιστοι αστυνομικοί ή αξιωματικοί έχουν προσαχθεί για άλλα περιστατικά κατάχρησης βίας εις βάρος διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διερευνητική των πραγμάτων επιτροπή που συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2013 θεωρείται από πολλούς ότι απέτυχε να πραγματοποιήσει μία εμπεριστατωμένη, αξιόπιστη και αμερόληπτη έρευνα των περιστατικών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγυπτιακές αρχές έχουν καταδικάσει πράξεις βίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυροβόλων όπλων, από διαδηλωτές εναντίον στελεχών των υπηρεσιών ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους εντεταλμένους ιατροδικαστές, οκτώ αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης στην Rab’a·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ανατραπείς Πρόεδρος Mubarak, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια διότι αμέλησε το καθήκον του να προστατέψει τους διαδηλωτές κατά την εξέγερση του 2011, αθωώθηκε από Αιγυπτιακό Δικαστήριο μαζί με τους δύο γιους του, τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών Habib al‑Adly και αρκετά στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας στις 29 Νοεμβρίου 2014·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση ασφαλείας συνεχίζει να επιδεινώνεται στην Αίγυπτο και ότι οι Αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας έχουν εντείνει τις επιχειρήσεις καταστολής εναντίον ανταρτών στην Χερσόνησο του Σινά, ιδίως δε μετά την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2014 εναντίον φυλακίου στο Karm al-Qawadis, κατά τη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους 28 Αιγύπτιοι στρατιώτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι αστυνομικοί και στρατιωτικοί γίνονται συχνά στόχος επιθέσεων σε ολόκληρη την χώρα, όπως συνέβη με την βομβιστική επίθεση της 5ης Ιανουαρίου εναντίον κτηρίου της αστυνομίας στο Βόρειο Σινά, ενώ αριθμός αστυνομικών σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε προάστιο του Δυτικού Καΐρου στις 4 Ιανουαρίου και στη Minya στις 6 Ιανουαρίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος έχει διατάξει την εκκένωση χιλιάδων κατοίκων της Rafah, έχει επιβάλει «ουδέτερη ζώνη» 500 μέτρων κατά μήκος των συνόρων με τη Γάζα και έχει κηρύξει τρίμηνη κατάσταση εκτάκτου ανάγκης σε ορισμένους τομείς του Σινά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ansar Bayt al-Maqdis, παραστρατιωτική οργάνωση που δραστηριοποιείται στο Βόρειο Σινά, έχει δηλώσει υποταγή στο Ισλαμικό Κράτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημείο διέλευσης των συνόρων με τη Γάζα στο Rafah παραμένει ως επί το πλείστον κλειστό και ότι άνοιξε μόλις για τρεις ημέρες τον Δεκέμβριο του 2014, γεγονός που κατέστησε ακόμη χειρότερον τον αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στην Λωρίδα από τα δύο κράτη με τα οποία συνορεύει·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος νόμος για τις συναθροίσεις, της 24ης Νοεμβρίου 2013, ο οποίος έχει εγκριθεί με διάταγμα, παρέχει την νομική βάση για την επιβολή αυστηρών περιορισμών όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και της ελευθερίας της έκφρασης, ιδίως αφού παραχωρεί στο Υπουργείο Εσωτερικών εξαιρετικά ευρεία διακριτική ευχέρεια ως προς την απαγόρευση και διάλυση διαδηλώσεων και την σύλληψη διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες επιφανείς διανοούμενοι, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων έχουν απευθύνει εκκλήσεις στις αρχές για να αποσύρουν αυτόν τον αυταρχικό νόμο αμέσως·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγυπτιακές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν κατ' επανάληψη εκφράσει τη βαθιά ανησυχία τους για το τελευταίο νομοσχέδιο περί ΜΚΟ, το οποίο θα επιβάλει απόλυτο και αδικαιολόγητο έλεγχο στις οργανώσεις πολιτών και θα τις καταστήσει απολύτως εξαρτώμενες από όργανα ασφαλείας και διοικητικούς φορείς, ενώ θα επιτρέπει επίσης την επιβολή εξαιρετικά αυστηρών ποινών σε υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οφείλουν, εντός προθεσμίας που παρατείνεται διαρκώς, να εγγραφούν σε μητρώο βάσει του Νόμου αριθ. 84, ο οποίος επιβάλλει σοβαρούς περιορισμούς στην ανεξαρτησία και στις δραστηριότητες των ΜΚΟ, διότι διαφορετικά θα υποστούν ποινικές διώξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Προεδρικό Διάταγμα της 21ης Σεπτεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα προβλέπει αυστηρότατες ποινές, συμπεριλαμβανομένης της ισόβιας φυλάκισης, για ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται από το εξωτερικό με τον αορίστως διατυπωμένο σκοπό της υπονόμευσης του εθνικού συμφέροντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες Αιγυπτιακές ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δηλώνουν ότι το σημερινό καθεστώς καταστολής έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα, ακόμη και σε σύγκριση με τον αυταρχισμό που επικρατούσε επί Mubarak· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευνοϊκά διακείμενα προς την Κυβέρνηση μέσα ενημέρωσης έχουν ξεκινήσει πρωτοφανή εκστρατεία σπίλωσης εναντίον των ανεξάρτητων Αιγυπτιακών ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλος αριθμός υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στελεχών της αντιπολίτευσης και νέων αγωνιστών έχουν συλληφθεί αυθαιρέτως, έχουν προσαχθεί σε δικαστήρια και έχουν καταδικαστεί για τις ειρηνικές τους δραστηριότητες με βάση τον Νόμο για τις συναθροίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβεβλημένοι ακτιβιστές, όπως ο διαχειριστής ιστολογίων Ahmed Douma, οι ηγέτες της 6ης Απριλίου Mohamed Adel και Ahmed Maher, και η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Mahinoor El-Masry, έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση τριών ετών για υποτιθέμενες παραβιάσεις του νέου νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διαχειριστής ιστολογίων Alaa Abd El Fattah και άλλοι 24 κατηγορηθέντες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση δεκαπέντε ετών διότι διαδήλωσαν χωρίς άδεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Οκτωβρίου 2014, 23 άτομα, μεταξύ των οποίων οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yara Sallam και Sanaa Ahmed Seif, καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών για παράβαση του νόμου κατά των διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι φοιτητές πανεπιστημίου συνελήφθησαν και υπεβλήθησαν σε αυστηρές ποινές διότι συμμετείχαν σε ειρηνικές διαμαρτυρίες στις πανεπιστημιουπόλεις, ενώ ορισμένοι από αυτούς έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς της αστυνομίας εντός των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαστικές διώξεις καταγγέλθηκαν ως πολιτικά υποκινούμενες και χαρακτηρίστηκαν από σημαντικά δικονομικά προβλήματα·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, η βία εναντίον των γυναικών επιδεινώνεται παρά την έγκριση νέου νόμου περί σεξουαλικής παρενόχλησης, ο οποίος εξάλλου εξακολουθεί να μην εφαρμόζεται, σύμφωνα με Αιγυπτιακές ΜΚΟ για τα δικαιώματα των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αιγύπτιες ακτιβίστριες βρίσκονται σε ιδιαιτέρως ευάλωτη θέση και πέφτουν συχνά θύμα βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και άλλων μορφών εξευτελιστικής μεταχείρισης λόγω των ειρηνικών τους δραστηριοτήτων·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιουνίου 2014, οι δημοσιογράφοι της Al Jazeera Mohamed Fadel Fahmy, Peter Greste και Baher Mohamed καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 7 έως 10 χρόνια με τις κατηγορίες της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της συνομωσίας με την Μουσουλμανική Αδελφότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις άλλοι δημοσιογράφοι – Sue Turton, Dominic Kane και Rena Netjes – καταδικάστηκαν ερήμην σε ποινές 10 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιανουαρίου 2015, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της Αιγύπτου διέταξε την εκ νέου εκδίκαση της υπόθεσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τέως Ύπατη Αρμόστρια των ΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Navi Pillay, καταδίκασε αυτές τις νομικές διαδικασίες, αναφέροντας ότι βρίθουν από δικονομικές παρατυπίες και ότι αποτελούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλοι 14 τουλάχιστον δημοσιογράφοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη φυλακή, γεγονός που εντάσσει την χώρα μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις ως προς την ελευθερία του τύπου, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυτολογοκρισία έχει αυξηθεί δραματικά από το καλοκαίρι του 2013 και έπειτα·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Δεκεμβρίου 2014, το κανάλι για την Αίγυπτο της Al Jazeera διέκοψε τις εκπομπές του από το Κατάρ μέχρι να επιτρέψουν οι συνθήκες την επανάληψη της λειτουργίας του στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι επτά επιφανή στελέχη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας εκλήθησαν να εγκαταλείψουν το Κατάρ τον Σεπτέμβριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι φημολογείται ότι αμφότερες οι αποφάσεις οφείλονται στην αναθέρμανση των σχέσεων μεταξύ Ντόχα και Καΐροτ·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Δεκεμβρίου 2014, επιβλήθηκε στον πολύ γνωστό Αιγύπτιο κωμικό Bassem Youssef πρόστιμο 50 εκατομμυρίων Αιγυπτιακών λιρών (5,9 εκατομμύρια ευρώ) από διαιτητικό όργανο με έδρα το Κάιρο σε σχέση με την διαμάχη του Youssef με τηλεοπτικό σταθμό που διέκοψε την εκπομπή του διότι σατίρισε την Αιγυπτιακή στρατιωτική ηγεσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπομπή του, η οποία ήταν το δημοφιλέστερο σατιρικό πρόγραμμα στον Αραβικό κόσμο, και από άποψη τηλεθέασης, καταργήθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης διατηρούσαν στενούς δεσμούς με το καθεστώς Mubarak και συνεχίζουν να πράττουν το ίδιο με το σημερινό καθεστώς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Δεκεμβρίου 2014, 26 άνδρες συνελήφθησαν με την κατηγορία της ασέλγειας σε δημόσια λουτρά στο Κάιρο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις μεταδόθηκαν τηλεοπτικά και παρουσιάστηκαν ως τμήμα εκστρατείας για τον κολασμό της αποκλίνουσας σεξουαλικής συμπεριφοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 όλοι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εσκεμμένα εξευτελιστικές συνθήκες της σύλληψής τους αντανακλούν την εντεινόμενη καταστολή που υφίσταται η κοινότητα ΛΟΑΔ στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις του Δεκεμβρίου συνιστούν την μεγαλύτερη αστυνομική επιχείρηση σύλληψης ανδρών με την κατηγορία της ομοφυλοφιλίας που έχει πραγματοποιηθεί από την εποχή Mubarak και έπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Σεπτέμβριο του 2014, οκτώ άνδρες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση τριών ετών με την κατηγορία της ασέλγειας και με αποδεικτικό στοιχείο ένα βίντεο που διακινήθηκε στο Διαδίκτυο και υποτίθεται ότι παρουσίαζε έναν «γάμο ομοφυλοφίλων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποινή μειώθηκε σε φυλάκιση ενός χρόνου τον Δεκέμβριο του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2014, δικαστήριο του Καῒρου καταδίκασε έξι άνδρες σε δύο χρόνια καταναγκαστικά έργα διότι διαφήμιζαν την κατοικία τους στο Facebook ως μέρος συνάντησης ομοφυλοφίλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αιγυπτιακή Πρωτοβουλία για Ατομικά Δικαιώματα εκτιμά ότι τουλάχιστον 150 άτομα έχουν συλληφθεί τους τελευταίους 18 μήνες με την κατηγορία της ασέλγειας·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων έχει απαγορευτεί στην Αίγυπτο και ότι οι ποινές σε περίπτωση παραβίασης του νόμου έχουν καταστεί εξαιρετικά αυστηρές· λαμβάνοντας εντούτοις υπόψη ότι η πρακτική εξακολουθεί να είναι ιδιαιτέρως διαδεδομένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρώτη δίκη για ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων που πραγματοποιήθηκε ποτέ στη χώρα έληξε στις 20 Νοεμβρίου 2014 με αθώωση του γιατρού και του πατέρα ενός 13χρονου κοριτσιού που πέθανε μετά από την επέμβαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εισαγγελέας υπέβαλε έφεση κατά της αποφάσεως·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τον κύριο οικονομικό εταίρο της Αιγύπτου και την κύρια πηγή ξένων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας μετά την Αραβική Άνοιξη και ιδίως σύμφωνα με την προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα», το ύψος και το εύρος της συνεργασίας της ΕΕ με την Αίγυπτο εξαρτάται από την πρόοδο που πραγματοποιεί η χώρα ως προς τις δεσμεύσεις της ως προς την δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 21 Αυγούστου 2013 το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ανέθεσε στην Αντιπρόεδρο / Ύπατη Εκπρόσωπο να επανεξετάσει το θέμα της βοήθειας της ΕΕ προς την Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο θα προσαρμοστεί αναλόγως των επιτόπιων εξελίξεων·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές προβλέπεται να διεξαχθούν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να αποσταλεί αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ: πολιτικά κόμματα και μεμονωμένοι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ασκήσουν απρόσκοπτα το δικαίωμα συμμετοχής τους στις εκλογές, η ελευθερία της έκφρασης πρέπει να είναι υπάρχει και πρέπει να μπορεί να ασκηθεί κριτική της τρέχουσας κυβέρνησης, τα δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας και συνάθροισης πρέπει να είναι κατοχυρωμένα, όλα τα συμμετέχοντα κόμματα και όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εύλογη πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, τα κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να αναστείλουν τις άδειες εξαγωγών στην Αίγυπτο κάθε εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εσωτερική καταστολή και να επαναξιολογήσουν τις άδειες εξαγωγών του εξοπλισμού που εμπίπτει στην κοινή θέση 2008/944/ΚΕΠΠΑ, καθώς και να επανεξετάσουν την παρεχόμενη βοήθεια προς την Αίγυπτο για την προαγωγή της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω συμπεράσματα εκφράστηκαν εκ νέου από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Φεβρουάριο του 2014·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 27 Νοεμβρίου 2014, η Γαλλία ανήγγειλε τη σύναψη ορισμένων συμβολαίων όπλων με την Αίγυπτο, μεταξύ των οποίων συμβόλαιο ύψους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για την προμήθεια τεσσάρων πολεμικών πλοίων και για τον εκσυγχρονισμό μαχητικών αεροσκαφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο του 2014, οι ΗΠΑ αποδέσμευσαν κονδύλια ύψους 575 εκατομμυρίων δολαρίων για παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς την Αίγυπτο, κονδύλια που είχαν παγώσει μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2014, ο Πρόεδρος της Ρωσίας Vladimir Putin δεσμεύτηκε ότι θα αναπτυχθεί στρατιωτική και τεχνολογική συνεργασία με την Αίγυπτο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι οι δύο χώρες είναι κοντά στη σύναψη συμφωνίας για την προμήθεια προηγμένων πυραύλων και πολεμικών αεροσκαφών ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων·

1.      εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για το μένος με το οποίο οι Αιγυπτιακές αρχές καταφέρονται εναντίον του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών ελευθεριών, της πολιτικής πολυφωνίας και της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο από το στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου 2013 και έπειτα εκφράζει τη λύπη του για την συνεχιζόμενη απομάκρυνση της χώρας από τα οράματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας που πυροδότησαν την επανάσταση του λαού στις 25 Ιανουαρίου 2011·

2.      καταδικάζει την συνεχιζόμενη αστυνομική και στρατιωτική βία, τις παρενοχλήσεις, τις ομαδικές συλλήψεις και τις προσχηματικές δίκες εναντίον εκατοντάδων ατόμων – δημοσιογράφων, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διανοουμένων, φοιτητών, συνδικαλιστών και υποστηρικτών της αντιπολίτευσης εξίσου – σε απάντηση στην απλή, φιλειρηνική άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να εφαρμόσουν απαρέγκλιτα τις αδιαμφισβήτητες συνταγματικές εγγυήσεις αυτών των ελευθεριών·

3.      ζητεί εκ νέου την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται αποκλειστικά και μόνο διότι άσκησαν το δικαίωμά τους της ελεύθερης έκφρασης και της ειρηνικής συνάθροισης, συμπεριλαμβανομένων των ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Yara Sallam και Sanaa Ahmed Seif· ζητεί την άμεση απελευθέρωση του ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Alaa Abd El Fattah και της δικηγόρου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Mahinour El-Masry και την μετατροπή των αυστηρότατων ποινών τους καλεί τις αρχές να αποσύρουν την αδικαιολόγητη απαγόρευση του Κινήματος της 6ης Απριλίου και τις ποινές που επιβλήθησαν εναντίον των ακτιβιστών της οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των Ahmed Maher και Mohamed Adel·

4.      εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας που επικρατεί στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα για τον πολλαπλασιασμό των τρομοκρατικών επιθέσεων και των λοιπών πράξεων βίας, την ευθύνη για τις οποίες αναλαμβάνουν εξτρεμιστικές ισλαμικές ομάδες· ανησυχεί δε ιδίως για την κατάσταση στο Σινά και την αυξανόμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, ριζοσπαστικοποίηση της νεολαίας κυρίως· εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τα θύματα· τάσσεται υπέρ όλων των προσπαθειών που καταβάλλουν οι Αιγυπτιακές αρχές για να αντιμετωπίσουν τον σοβαρότατο κίνδυνο του ισλαμικού εξτρεμισμού κατά τρόπο που συνάδει με τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει την ανησυχία του για τις πληροφορίες περί σκληρής μεταχείρισης των τοπικών πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισμών χιλιάδων κατοίκων στη Rafah· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το μόνο που κατορθώνει η καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τη βία είναι να αυξάνει τη βία και από τις δύο πλευρές· καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να εξαλείψουν τα αίτια του εξτρεμισμού μέσω της ενσωμάτωσης όλων των πολιτικών δυνάμεων στον πολιτικό βίο· καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να ασχοληθούν με τις μακροχρόνιες αιτιάσεις των πληθυσμών των Βεδουίνων του Σινά, οι οποίοι αισθάνονται αποξενωμένοι πολιτικά και αποστερημένοι οικονομικά· ζητεί να δοθεί ένα τέρμα στην φίμωση των ανεξαρτήτων φωνών στο Σινά·

5.      εκφράζει την σοβαρότατη ανησυχία του για την συστηματική κατάχρηση της δικαιοσύνης ως εργαλείου στην υπηρεσία του Αιγυπτιακού καθεστώτος για να καταπνιγεί κάθε μορφή αντιπολίτευσης στη χώρα· παροτρύνει τις Αιγυπτιακές αρχές να διαφυλάξουν με προσήλωση την ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου και να εγγυηθούν στην πράξη το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, όπως ορίζουν το Σύνταγμα και τα διεθνή πρότυπα·

6.      εκφράζει τη λύπη του για την άνευ προηγουμένου επέκταση της δικαιοδοσίας των στρατοδικείων σε υποθέσεις πολιτών, η οποία υλοποιείται με την προσαγωγή εκατοντάδων πολιτών ενώπιον στρατοδικών, ακόμη και με αναδρομική ισχύ· καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να αναστείλουν το Διάταγμα του Οκτωβρίου 2014, επί του οποίου στηρίζεται η εν λόγω πολιτική και να πάψει η εκδίκαση υποθέσεων πολιτών από στρατοδικεία, σύμφωνα με τα πρότυπα τόσο της διεθνούς κοινότητας όσο και της περιοχής·

7.      εκφράζει την βαθιά του ανησυχία για την σοβαρή επιδείνωση του κλίματος που επικρατεί στο χώρο του τύπου· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των δημοσιογράφων της Al Jazeer, για τους οποίους διατάχθηκε την 1η Ιανουαρίου 2015 επανάληψη της δίκης, καθώς και όλων των επαγγελματιών του τύπου και των διαχειριστών ιστολογίων που καταδικάστηκαν απλώς και μόνο διότι επιδόθηκαν σε νόμιμες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των Mahmoud Abdel Nabi, Mahmoud Abu Zeid, Samhi Mustafa, Ahmed Gamal, Ahmed Fouad και Abdel Rahman Shaheen;

8.      εκφράζει τον βαθύ αποτροπιασμό του για τις ομαδικές καταδίκες σε θάνατο που επιβλήθηκαν σε υποστηρικτές της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, κατόπιν σκανδαλωδώς άδικων δικών, όπως συνέβη πρόσφατα στις 2 Δεκεμβρίου 2014, όταν καταδικάστηκαν σε θάνατο 188 κατηγορούμενοι· ζητεί την ακύρωση αυτών των ποινών και την διασφάλιση του δικαιώματος των υποδίκων σε δίκαιη εκ νέου εκδίκαση των υποθέσεων τους· ζητεί επίσης να επιβληθεί μορατόριουμ στις θανατικές ποινές με απώτερο στόχο την κατάργηση αυτής της βάναυσης και απάνθρωπης μορφής απόδοσης δικαιοσύνης· επαναλαμβάνει την αταλάντευτη και σύμφωνη με τις αρχές της θέση της ΕΕ εναντίον της θανατικής ποινής· παρατηρεί ότι η Αίγυπτος είναι η τέταρτη χώρα στον κόσμο από άποψη αριθμού αποφάσεων επιβολής της θανατικής ποινής·

9.      πιστεύει ακράδαντα ότι μία γνήσια πολυφωνική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία θα αποτελέσει το θεμέλιο της μακροχρόνιας ασφάλειας και σταθερότητας της Αιγύπτου· καλεί επ' αυτού τις Αιγυπτιακές αρχές να επανεξετάσουν την απόφασή τους, βάσει της οποίας η κύρια οργάνωση της αντιπολίτευσης, η Μουσουλμανική Αδελφότητα, χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση·

10.    καταδικάζει τον καταπιεστικό νόμο του Νοεμβρίου 2013 σχετικά με τις διαδηλώσεις, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί σε πολυάριθμες περιπτώσεις για να απαγορευτεί οποιαδήποτε μορφή διαμαρτυρίας που ασκεί κριτική στο καθεστώς και για να διαλυθούν βιαίως οι διαδηλώσεις και για να συλλαμβάνονται οι διαδηλωτές· παροτρύνει τις Αιγυπτιακές αρχές να καταργήσουν ή να τροποποιήσουν αυτόν τον νόμο προκειμένου να τον ευθυγραμμίσουν με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

11.    εκφράζει την ανησυχία του για τις φημολογίες περί ενός εξαιρετικά περιοριστικού νομοσχεδίου για τις ΜΚΟ και παροτρύνει τις αρχές να μεριμνήσουν ώστε η μελλοντική νομοθεσία να συνάδει με τις συνταγματικές εγγυήσεις περί ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι·

12.    καταδικάζει τις ομαδικές, παράνομες δολοφονίες ειρηνικών διαδηλωτών, μελών ως επί το πλείστον και υποστηρικτών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, στις οποίες έχουν προβεί οι Αιγυπτιακές δυνάμεις ασφαλείας από το πραξικόπημα και έπειτα· καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να διατάξουν τις δυνάμεις ασφαλείας να ασκούν έναντι των διαδηλωτών δύναμη αποκλειστικά και μόνο σε βαθμό που δεν υπερβαίνει τα διεθνή πρότυπα αναλογικότητας και αναγκαιότητας· εκφράζει τη λύπη του για τις συνθήκες πλήρους σχεδόν ατιμωρησίας που ισχύουν για τα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας παρά την επανειλημμένη κατάχρηση βίας και τις υπόλοιπες σοβαρές παραβιάσεις στις οποίες προέβησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους·

13.    εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την εντεινόμενη δίωξη της κοινότητας ΛΟΑΔ στην Αίγυπτο, για τον ολοένα και αυξανόμενο αριθμό συλλήψεων, οι οποίες συμβαίνουν συχνά υπό τις πλέον εξευτελιστικές συνθήκες, και για τις βαριές ποινές φυλάκισης εναντίον ανθρώπων με γνώμονα τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους· καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να θέσουν ένα τέρμα στην εκστρατεία μίσους εναντίον των ατόμων ΛΟΑΔ· παροτρύνει τις Αιγυπτιακές αρχές να πάψουν να ποινικοποιούν την συμπεριφορά των ατόμων ΛΟΑΔ μέσω του «νόμου περί ακολασίας» και να απελευθερώσουν όλα τα άτομα ΛΟΑΔ που συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν βάσει αυτού του νόμου·

14.    θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την έκβαση της πρώτης δίκης που έγινε ποτέ στην Αίγυπτο για το έγκλημα του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, στην Agga στις 20 Νοεμβρίου 2014· καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές και τον δικαστικό κλάδο να προβούν σε έρευνες, διώξεις και καταδίκες όλων όσων συμμετέχουν σε παρόμοιες απάνθρωπες και επιβλαβείς πράξεις, όπως ορίζει εξάλλου η εσωτερική νομοθεσία της Αιγύπτου·

15.    καλεί τις Αιγυπτιακές αρχές να συνεργαστούν πλήρως με τους φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ, μεταξύ άλλων εγκρίνοντας τα αιτήματα πραγματοποίησης επισκέψεων από σειρά ειδικών εισηγητών του ΟΗΕ, και να κάνουν πράξη την δέσμευση της Αιγύπτου περί έγκρισης της λειτουργίας περιφερειακού γραφείου του Ύπατου Αρμοστού του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

16.    επισημαίνει ότι η πρωτοφανής ένταση της καταστολής στην Αίγυπτο δεν αφήνει περιθώρια χαλαρότητας ως προς την προσέγγιση της ΕΕ και την συνέχιση της «σαν να μην άλλαξε τίποτε», αλλά αντιθέτως καθιστά επιτακτική μία εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη επανεξέταση των σχέσεων της με την Αίγυπτο ζητεί ταχεία έγκριση συμπερασμάτων από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, στα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνονται αποτελεσματικά και στοχοθετημένα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα· εκφράζει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά την συνεργασία της ΕΕ με τις Αιγυπτιακές αρχές, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε διαλόγου σε τεχνικό επίπεδο, πριν ολοκληρωθεί η προαναφερθείσα διαδικασία αναθεώρησης πολιτικής·

17.    εκφράζει την κατάπληξή του για την χλιαρή δημόσια αντίδραση τόσο της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας όσο και των κρατών μελών σε σχέση με τις διαδοχικές εξωφρενικές δικαστικές αποφάσεις που λαμβάνονται εις βάρος ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αντίδραση εξαιρετικά ανεπαρκή σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και η οποία δεν μπορεί παρά να γίνει αντιληπτή στο Κάιρο ως επιδοκιμασία τούτης της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της καταστολής· προσδοκά ότι η ΕΕ και δη η Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος και η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κάιρο θα κλιμακώσουν τις δημόσιες αντιδράσεις τους σε οποιαδήποτε περαιτέρω πλήγματα καταφέρει το Αιγυπτιακό καθεστώς εναντίον των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων φωνών της αντιπολίτευσης, θα υποστηρίξουν όσους κινδυνεύουν από φυλάκιση και θα παρακολουθήσουν τις δίκες τους με αμέριστη προσοχή·

18.    καλεί την ΕΕ να εκπονήσει επίσημο κατάλογο Αιγυπτίων κρατούμενων συνείδησης, ούτως ώστε να εξαρτηθεί από τη μοίρα αυτών των κρατουμένων το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-Αιγύπτου σε καθαρά αντικειμενικό επίπεδο·

19.    υπογραμμίζει την κατάφωρη υποκρισία των δύο μέτρων και δύο σταθμών που χρησιμοποιεί η ΕΕ όταν έρχεται αντιμέτωπη με μαζικές δολοφονίες διαδηλωτών από χώρες εταίρους και επισημαίνει την αντίθεση μεταξύ της απουσίας οποιασδήποτε απάντησης εκ μέρους της ΕΕ στις δολοφονίες της Rab’a τον Αύγουστο του 2013 και τα μέτρα εξαναγκασμού που έλαβε η ΕΕ μετά την βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων της Πλατείας Τιενανμέν στο Πεκίνο το 1989 και το 2005 στο Andijan του Ουζμπεκιστάν· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν στοχοθετημένα μέτρα, αντλώντας εμπειρίες από την ταχεία αντίδραση της ΕΕ στην βίαιη καταστολή διαδηλωτών που πραγματοποιήθηκε σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, την Ουκρανία, και να προχωρήσουν, μεταξύ άλλων, σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και σε απαγορεύσεις χορήγησης θεώρησης διαβατηρίου εναντίον όσων ευθύνονται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βιαιοπραγίες και κατάχρηση δύναμης στην Αίγυπτο·

20.    εκφράζει την απογοήτευσή του για την συνεχιζόμενη συνεργασία κρατών μελών με την Αίγυπτο σε θέματα ασφαλείας και για τις ανακοινωθείσες συμφωνίες πώλησης όπλων, ιδίως δε σε ό,τι αφορά την Γαλλία - ενέργειες που δεν συνάδουν με την κοινή θέση της ΕΕ σε σχέση με τις εξαγωγές όπλων· ζητεί να επιβληθεί καθολική απαγόρευση εξαγωγών σε επίπεδο ΕΕ προς την Αίγυπτο για κάθε είδους εξοπλισμό ασφαλείας και στρατιωτικής βοήθειας· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο να υποβάλει έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στον τομέα της στρατιωτικής/αμυντικής συνεργασίας των κρατών μελών με το Αιγυπτιακό καθεστώς και σχετικά με τα αποτελέσματα της επανεξέτασης από τα κράτη μέλη της αμυντικής βοήθειας που παρέχουν στην Αίγυπτο, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τον Αύγουστο του 2013·

21.    καλεί εκ νέου την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο να διευκρινίσει τα ειδικά μέτρα που ελήφθησαν εν συνεχεία της απόφασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων τον Αύγουστο του 2013 περί επανεξέτασης της αμυντικής βοήθειας της ΕΕ προς την Αίγυπτο· ζητεί διευκρινήσεις από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά την τρέχουσα κατάσταση των σημαντικότατων κονδυλίων που έχουν κατανεμηθεί για πέντε προγράμματα στήριξης του προϋπολογισμού και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους αυτούς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την δημοσιονομική στήριξη της Επιτροπής και τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Ιουνίου 2013· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει τις ρήτρες ασφαλείας που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από την Επενδυτική Διευκόλυνση Γειτονίας προγραμμάτων, σε σχέση με τους κινδύνους διαφθοράς και με τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές οντότητες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του στρατού·

22.    ζητεί άμεση αναστολή όλων των συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τις Αιγυπτιακές αρχές σε ό,τι αφορά την διευκόλυνση του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της αξιολόγησης των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα του εμπορίου προς υποστήριξη της υπό εξέταση σφαιρικής και σε βάθος συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών·

23.    εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά την αμεροληψία, την πολυδεκτικότητα και την αξιοπιστία των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, δεδομένου του πλαισίου συνεχών περιορισμών σε βάρος των βασικών ελευθεριών και του αναθεωρημένου εκλογικού πλαισίου το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές του, δεν συμμορφώνεται με τα διεθνή δημοκρατικά πρότυπα· επιμένει, σε περίπτωση που προσκληθεί η ΕΕ να αποστείλει εκλογικούς παρατηρητές, ότι η Αντιπρόεδρος / Ύπατη Εκπρόσωπος πρέπει να αρνηθεί, σύμφωνα με τα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα περί παρακολούθησης εκλογών· καλεί την ΕΕ να καταστήσει σαφές στις Αιγυπτιακές αρχές ότι η διεξαγωγή και η έκβαση αυτών των εκλογών θα αποτελέσει κομβική εξέλιξη για την μελλοντική εξέλιξη των σχέσεων ΕΕ - Αιγύπτου· εκφράζει τη λύπη του για την αποστολή από την ΕΕ πλήρως στελεχωμένης αποστολής εκλογικών παρατηρητών τον Μάιο του 2014, υπό συνθήκες αντίξοες για την τήρηση των κατευθυντηρίων γραμμών της ΕΕ και με αποτέλεσμα να τρωθεί η υπόληψη και η αξιοπιστία της·

24.    παροτρύνει, εκ νέου, την ΑΠ/ΥΕ να επιστρατεύσει την στήριξη της Ένωσης υπέρ ενός ψηφίσματος για την κατάσταση στην Αίγυπτο κατά την προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΗΕ, το οποίο θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να αποτελέσει το έναυσμα για τη διεθνή διερεύνηση των δολοφονιών διαδηλωτών και των καταγγελιών για βασανιστήρια και κακομεταχείριση από δυνάμεις ασφαλείας από το πραξικόπημα μέχρι σήμερα·

25.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και τον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0007.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου