Предложение за резолюция - B8-0020/2015Предложение за резолюция
B8-0020/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Украйна

12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Чарлз Танък, Анна Елжбета Фотига, Ришард Чарнецки, Марк Демесмакер, Ришард Антони Легутко, Томаш Пьотър Поремба, Карол Карски, Робертс Зиле, Станислав Ожуг, Ружа Томашич, Збигнев Кужмюк, Джефри Ван Орден от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0008/2015

Процедура : 2014/2965(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0020/2015
Внесени текстове :
B8-0020/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0020/2015

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна

(2014/2965(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Украйна и Източното партньорство,

–       като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 17 ноември 2014 г. относно Украйна,

–       като взе предвид, че ратифицира споразумението за асоцииране/задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия,

–       като взе предвид доклада на делегацията за наблюдение на изборите на парламентарните избори в Украйна на 26 октомври 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че ЕС многократно е подчертавал ангажираността си и силната си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна, както и за правото ѝ да избира своите съюзници и своето бъдеще без външен натиск;

Б.     като има предвид, че на 26 октомври 2014 г. в Украйна се проведоха парламентарни избори, които, въпреки изключително трудната ситуация в страната, бяха проведени по ефективен, добре организиран и мирен начин в съответствие с международните стандарти и бяха спечелени от голямо мнозинство от партии в подкрепа на по-тясното сътрудничество на Украйна с ЕС;

В.     като има предвид, че на 27 юни 2014 г. ЕС подписа, и по-късно ратифицира, Споразумение за асоцииране с Украйна, както и с Грузия и с Молдова; като има предвид, че чрез подписването на това споразумение се признава желанието на народа на Украйна да живее в страна, ръководена от европейските ценности, демокрацията и принципите на правовата държава;

Г.     като има предвид, че на 5 декември 2014 г. се навършиха 20 години от подписването на Меморандума от Будапеща, с който САЩ, Русия и Обединеното кралство се ангажират да зачитат независимостта и суверенитета на Украйна в рамките на съществуващите граници и да се въздържат от заплахи със сила или използването на сила срещу Украйна;

Д.     като има предвид, че на 5 септември 2014 г. тристранната контактна група постигна споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила същия ден; като има предвид, че оттогава прекратяването на огъня всекидневно се нарушава от сепаратистите и руските сили; като има предвид, че Русия продължава да подкрепя сепаратистките милиции чрез предоставяне на постоянен поток от оръжия, боеприпаси, бронетранспортьори, оборудване и наемници, както и на редовни руски части, включително бойни танкове и съвременни противовъздушни системи и артилерия;

Е.     като има предвид, че според украинските органи до декември 2014 г. броят на загиналите военнослужещи от началото на конфликта надхвърля 1 250 души и че бойците все още държат в плен много хора, включително войници, журналисти, доброволци и местни жители;

Ж.    като има предвид, че пряката и непряката военна намеса на Русия в Украйна, включително анексирането на Крим, нарушава международното право, включително Хартата на ООН, Заключителния акт от Хелзинки и Меморандума от Будапеща от 1994 г.; като има предвид, че Русия продължава да отхвърля изпълнение на Договора за конвенционалните въоръжени сили в Европа (ДКВСЕ);

З.      като има предвид, че политиката на Русия да наказва своите съседи, включително Украйна, Грузия и Молдова, за стремежа им към Европа, намерил израз в подписването на споразумения за асоцииране с ЕС, с военна и икономическа агресия, както и с поддържането или създаването на замразени конфликти, цели намеса в работите на Европа, нейното дестабилизиране и отслабване на единството на ЕС;

И.     като има предвид, че трагичното сваляне на полет MH17 на Малайзийските авиолинии в региона на Донецк предизвика силното възмущение на международното и европейското обществено мнение; като има предвид, че ООН и ЕС поискаха подробно международно разследване на обстоятелствата, довели до инцидента;

Й.     като има предвид, че на 17 ноември 2014 г. Съветът засили ограничителните мерки на ЕС срещу сепаратистите, действащи в източна Украйна, като замрази активите на 13 лица и 5 образувания и им наложи забрана за пътуване до ЕС;

K.     като има предвид широко разпространените нарушения на правата на човека, както в източна Украйна, така и в Крим, особено по отношение на кримските татари, включително чрез сплашвания и нова вълна на безследно изчезнали лица;

1.      изразява своята пълна солидарност с Украйна и украинската нация; отново заявява своя ангажираност по отношение на независимостта, суверенитета, териториалната цялост, ненарушимостта на границите и европейския избор на Украйна;

2.      решително осъжда Руската федерация за воденето на необявена хибридна война срещу Украйна с използване на редовни руски сили и подкрепа за незаконно въоръжени групировки; настоятелно призовава Русия да спре притока на оръжия и бойци към източна Украйна; подчертава, че действията на Русия спрямо Украйна представляват акт на агресия;

3.      подчертава, че санкциите срещу Русия, приети както от ЕС, така и от САЩ, оказват пряк ефект върху руската икономика; повтаря призива си към държавите членки и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да засилят санкциите и да приемат ясен набор от показатели, които, когато бъдат изпълнени, биха могли да предотвратят приемането на новите ограничителни мерки срещу Русия или да доведат до отмяна на предишните, като тези показатели включват: пълно изтегляне на руските войски и наемници от украинска територия, прекратяване на доставките на оръжие и оборудване за терористи, пълно спазване от Русия на прекратяването на огъня, установяване на ефективен международен контрол и проверка на спазването на прекратяването на огъня и възстановяване на контрола на Украйна над цялата ѝ територия, включително над Крим;

4.      призовава в тази връзка за съгласуване на военното ембарго и режима на санкции, за да се предотврати всякакво сътрудничество на ЕС с Русия в отбранителния сектор, включително в областта на космическите технологии;

5.      счита анексирането на Крим за незаконен акт и отказва да признае фактическото руско управление на полуострова, чрез, наред с другото, решението за забрана на вноса на стоки от Крим и Севастопол, които не притежават украински сертификат и за забрана на издаването на шенгенски визи на жители на Крим с руски паспорти; приветства решението на Mastercard и Visa да преустановят всички, предлагани от тях услуги в анексирания регион на Крим на Русия;

6.      отново призовава Съвета да включи т.нар. Донецка и Луганска народни републики в списъка на терористичните организации;

7.      е дълбоко загрижен от влошаващата се ситуация с правата на човека в източна Украйна и в Крим; изразява съжаление за продължаващото сплашване и тормоза над кримските татари, етническите украинци и над всички, които отказват руско гражданство в Крим; подчертава факта, че Русия е пряко отговорна за влошаването на ситуацията с правата на човека в незаконно анексирания Крим и в района на Донбас;

8.      поздравява украинските органи за ефективното и добре организирано провеждане на парламентарните избори на 26 октомври 2014 г., въпреки изключително сложната ситуация в страната;

9.      осъжда организирането и провеждането на незаконни и нелегални „президентски и парламентарни“ избори в „Донецката народна република“ и „Луганската народна република“ на 2 ноември 2014 г.; изразява съжаление, че Русия ги намери за законни, подкопавайки по този начин договореностите от Минск;

10.    отново отправя призива си към Русия незабавно да освободи украинските политически затворници, включително Надя Савченко, която наскоро беше избрана във Върховната рада на Украйна и която обяви гладна стачка;

11.    приветства сформирането на правителството на Яценюк и се надява, че то надлежно и без да отлага ще извърши необходимите реформи за доближаване на Украйна до ЕС; подчертава в тази връзка необходимостта от реформиране и повишаване на ефективността на Върховната рада чрез, наред с другото, удължаване на двуседмичния срок за внасяне на изменения на предложени законодателни актове, осигуряване на подходящ срок за влизане в сила (vacatio legis) за приетите закони и осигуряване на по-активно участие на членовете на парламента в неговата работа; повтаря призива си за увеличаване на усилията в борбата срещу корупцията; приветства назначаването на чуждестранни експерти на важни длъжности в новата администрация;

12.    насърчава украинските органи да продължат развитието на напълно професионална и независима държавна администрация, въз основа на най-добрите практики и опит на държавите членки; призовава държавите членки и Комисията да разгледат възможността за изпращане на експерти и опитни държавни служители, които биха могли да окажат съдействие в обучението на украинските си колеги;

13.    приканва Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за оказване на помощ на Украйна, чрез организиране на конференция на донорите и инвеститорите и сътрудничество с международни финансови институции за определяне на по-нататъшни стъпки за икономическото и финансовото възстановяване на Украйна;

14.    в тази връзка призовава заместник-председателя/върховен представител и Комисията да предприемат конкретни действия и да организират специално транспортиране на запаси и на несмъртоносно военно оборудване, включително, наред с другото, очила за нощно виждане и бронежилетки за украинските войници, сражаващи се в източната част на страната;

15.    приканва държавите членки да предоставят военна и техническа помощ на украинските въоръжени сили, като по този начин увеличават бойните им способности и готовност;

16.    приветства подписването на Споразумението за асоцииране с Украйна и подчертава законно признатата перспектива на Украйна за по-късно членство в ЕС, която е принципно установена в член 49 от Договора за Европейския съюз; приканва държавите членки да ратифицират Споразумението за асоцииране преди срещата на високо равнище в Рига през 2015 г.

17.    в светлината на обявеното спиране на проекта Южен поток, подчертава увеличеното стратегическо значение на украинската газопреносна система и призовава Комисията да предложи планове за адекватно модернизиране на украинските газопроводи; приветства солидарността, проявена от ЕС и увеличените количества газ към Украйна чрез обратни потоци от държавите членки;

18.    приветства усилията на украинското правителство на министър-председателя Яценюк за диверсифициране на енергийните доставки и за отваряне на възлагането на обществените поръчки за международни дружества, например за доставки на ядрено гориво и доставки за оборудване за електроцентрали;

19.    изразява съжаление за руската пропаганда в държавните медии срещу Украйна, целяща подбуждането на омраза и предубеждение към страната в руското общество;

20.    призовава ЕС да проявява солидарност и да говори на един глас, когато реагира на действия на Русия в Украйна и в други държави от Източното партньорство;

21.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на държавите членки, на президента на Украйна, на правителствата и парламентите на държавите от Източното партньорство и на Руската федерация, на Парламентарната асамблея Евронест, както и на парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.