Πρόταση ψηφίσματος - B8-0020/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0020/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0008/2015

Διαδικασία : 2014/2965(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0020/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0020/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0020/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

(2014/2965(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ουκρανία και την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ουκρανία, της 17ης Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας Σύνδεσης και της Σφαιρικής και σε Βάθος Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών (DCFTA),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Αποστολής Αντιπροσωπείας Εκλογικών Παρατηρητών για τις βουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία στις 26 Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα τονίσει την δέσμευση της και την μεγάλη υποστήριξή της για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, καθώς και το δικαίωμά της να αποφασίζει για τους συμμάχους και το μέλλον της χωρίς καμία εξωτερική πίεση·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Ουκρανία έγιναν βουλευτικές εκλογές στις 26 Οκτωβρίου 2014, οι οποίες, παρά την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση της χώρας, διεξήχθησαν αποτελεσματικά, με εύρυθμο και ειρηνικό τρόπο και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και στις οποίες εκλέχθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία κόμματα που επιθυμούν μεγαλύτερη ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην ΕΕ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι την 27η Ιουνίου η ΕΕ υπέγραψε Συμφωνία Σύνδεσης- και αργότερα την επικύρωσε- με την Ουκρανία, όπως επίσης και με τη Γεωργία και τη Μολδαβία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπογραφή της συμφωνίας αναγνωρίζει την επιθυμία του λαού της Ουκρανίας να ζει σε μία χώρα που διέπεται από τις ευρωπαϊκές αξίες, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η 5η Δεκεμβρίου 2014 σηματοδοτεί την εικοστή επέτειο από την υπογραφή του Μνημονίου της Βουδαπέστης, στο οποίο οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύονται να σεβαστούν την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της Ουκρανίας στα σημερινά της σύνορα και να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας κατά της Ουκρανίας·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Σεπτεμβρίου 2014 η Τριμερής ομάδα επαφής για την Ουκρανία συμφώνησε να γίνει κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ την ίδια ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε η κατάπαυση του πυρός παραβιάζεται καθημερινά από τις αποσχιστικές και τις ρωσικές δυνάμεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία συνεχίζει να υποστηρίζει τις αυτονομιστικές πολιτοφυλακές μέσω της σταθερής ροής όπλων, πυρομαχικών, τεθωρακισμένων οχημάτων, εξοπλισμού και μισθοφόρων, καθώς και τακτικών ρωσικών μονάδων, μεταξύ των οποίων άρματα μάχης, εξελιγμένοι αντιαεροπορικοί πύραυλοι και πυροβολικό·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, από την έναρξη της σύρραξης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014, τα θύματα μεταξύ των στρατιωτών ξεπερνούν τα 1.250, ενώ πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα αιχμάλωτοι των πολιτοφυλακών, μεταξύ των οποίων στρατιώτες, δημοσιογράφοι, εθελοντές και απλοί πολίτες·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η άμεση και έμμεση στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης της προσάρτησης της Κριμαίας, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι και του Μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται να εφαρμόσει τη Συνθήκη επί των συμβατικών δυνάμεων στην Ευρώπη (CFE)·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τακτική της Ρωσίας να τιμωρεί τους γείτονές της, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, της Γεωργίας και της Μολδαβίας, για τις ευρωπαϊκές τους φιλοδοξίες όπως αυτές εκφράστηκαν στις συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ, με στρατιωτική και οικονομική επίθεση, καθώς και με το να συντηρεί ή να δημιουργεί χρόνιες διενέξεις, έχει σκοπό την παρέμβαση στις ευρωπαϊκές υποθέσεις, την αποσταθεροποίηση της Ευρώπης και την αποδυνάμωση της ενότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η τραγική κατάρριψη της πτήσης MH17 των Μαλαισιανών Αερογραμμών στην περιφέρεια του Ντονέτσκ προκάλεσε τον αποτροπιασμό της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινής γνώμης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ και η ΕΕ ζήτησαν τη διενέργεια διεξοδικής διεθνούς έρευνας όσον αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος·

 

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 17 Νοεμβρίου 2014 το Συμβούλιο ενίσχυσε τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά των αυτονομιστών που δρουν στην Ανατολική Ουκρανία, με 13 άτομα και 5 οντότητες να υπόκεινται σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και σε απαγόρευση ταξιδιού στην ΕΕ·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο στην Ουκρανία όσο και στην Κριμαία λαμβάνουν χώρα γενικευμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού και ενός νέου κύματος εξαφανίσεων, κυρίως εις βάρος των Τατάρων της Κριμαίας·

1.      εκφράζει την αλληλεγγύη του με την Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, του απαραβίαστου των συνόρων και του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ουκρανίας·

2.      καταδικάζει έντονα τη Ρωσική Ομοσπονδία για τον ακήρυχτο υβριδικό πόλεμο που διεξάγει εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας τακτικές ρωσικές δυνάμεις και υποστηρίζοντας παράνομα οπλισμένες ομάδες· παροτρύνει τη Ρωσία να σταματήσει την εισροή όπλων και μαχητών στην ανατολική Ουκρανία· τονίζει ότι οι ενέργειες της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας συνιστούν επιθετική πράξη·

3.      υπογραμμίζει ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας που υιοθέτησαν η ΕΕ και ο ΟΗΕ έχουν άμεσες επιπτώσεις στη ρωσική οικονομία· καλεί εκ νέου τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να ενισχύσουν τις κυρώσεις και να θεσπίσουν σαφή δέσμη κριτηρίων αναφοράς, τα οποία, όταν εκπληρωθούν, θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη θέσπιση νέων περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας ή να οδηγήσουν σε άρση των προηγούμενων, κριτήρια τα οποία περιλαμβάνουν: πλήρη απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και των μισθοφόρων από το έδαφος της Ουκρανίας, παύση προμήθειας όπλων και εξοπλισμού στους τρομοκράτες, πλήρης τήρηση της κατάπαυσης του πυρός από τη Ρωσία, εγκαθίδρυση ουσιαστικών μηχανισμών διεθνούς ελέγχου και επαλήθευσης της κατάπαυσης του πυρός και αποκατάσταση του ελέγχου της Ουκρανίας στο σύνολο της επικράτειάς της, συμπεριλαμβανομένης και της Κριμαίας·

4.      ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, τον εξορθολογισμό του στρατιωτικού εμπάργκο και του καθεστώτος κυρώσεων ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε συνεργασία της ΕΕ με τη Ρωσία στον αμυντικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης και της τεχνολογίας που έχει σχέση με το διάστημα·

5.      θεωρεί την προσάρτηση της Κριμαίας παράνομη και αρνείται να αναγνωρίσει την de facto κυριαρχία της Ρωσίας στη χερσόνησο, υποστηρίζει δε την απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από την Κριμαία και τη Σεβαστούπολη εάν δεν συνοδεύονται από ουκρανικό πιστοποιητικό και την απαγόρευση χορήγησης θεώρησης Σένγκεν σε κατοίκους της Κριμαίας με ρωσικά διαβατήρια· επικροτεί την απόφαση των Mastercard και Visa να διακόψουν όλες τις υπηρεσίες τους στην προσαρτημένη από τη Ρωσία περιοχή της Κριμαίας·

6.      καλεί εκ νέου το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τις αποκαλούμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων·

7.      εκφράζει βαθειά ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ανατολική Ουκρανία και στην Κριμαία· εκφράζει τη βαθιά λύπη του για τους συνεχείς εκφοβισμούς και τις παρενοχλήσεις εις βάρος των Τατάρων της Κριμαίας, των Ουκρανών και όλων όσοι αρνήθηκαν τη ρωσική υπηκοότητα στην Κριμαία· υπογραμμίζει ότι η Ρωσία είναι άμεσα υπεύθυνη για την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παράνομα προσαρτημένη Κριμαία και στην περιοχή του Ντονμπάς·

8.      επικροτεί τις ουκρανικές αρχές για την αποτελεσματική και ομαλή διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου 2014 παρά την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση της χώρας·

9.      καταδικάζει την οργάνωση και τη διεξαγωγή παράνομων και αθέμιτων «προεδρικών και βουλευτικών εκλογών» στη «Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ» και στη «Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ» στις 2 Νοεμβρίου 2014· εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι η Ρωσία τις αναγνώρισε ως νόμιμες, υπονομεύοντας με αυτόν τον τρόπο τις συμφωνίες του Μινσκ·

10.    επαναλαμβάνει την έκκλησή του στη Ρωσία να ελευθερώσει άμεσα τους ουκρανούς πολιτικούς κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένης της Nadiya Savchenko, η οποία πρόσφατα εκλέχθηκε στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας και αυτή την περίοδο πραγματοποιεί απεργία πείνας·

11.    χαιρετίζει το σχηματισμό της νέας Κυβέρνησης του Yatsenyuk και ελπίζει στη δέουσα και χωρίς καθυστέρηση εφαρμογή όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων που θα φέρουν την Ουκρανία πιο κοντά στην ΕΕ· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την ανάγκη για μεταρρύθμιση και αύξηση της αποτελεσματικότητας του ουκρανικού κοινοβουλίου, μέσω της παράτασης, μεταξύ άλλων, της διάρκειας δύο εβδομάδων προθεσμίας κατάθεσης τροπολογιών για νομοθετικές πράξεις, της διασφάλισης ύπαρξης του δέοντος νομοθετικού κενού για τους εγκεκριμένους κανονισμούς και της εξασφάλισης της μεγαλύτερης συμμετοχής των βουλευτών στις εργασίες της συνέλευσης· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για ένταση των προσπαθειών στον αγώνα κατά της διαφθοράς· επικροτεί τον διορισμό αλλοδαπών εμπειρογνωμόνων σε σημαντικές θέσεις στη νέα διοίκηση·

12.     ενθαρρύνει τις ουκρανικές αρχές να προχωρήσουν στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας επαγγελματικής και ανεξάρτητης δημόσιας διοίκησης, βασισμένης στις βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες των κρατών μελών· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν τη δυνατότητα αποστολής εμπειρογνωμόνων και έμπειρων δημοσίων λειτουργών οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην κατάρτιση των ουκρανών συναδέλφων τους·

13.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία μέσω της οργάνωσης μιας διάσκεψης δωρητών/επενδυτών και με τη συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ώστε να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για την οικονομική και χρηματοοικονομική ανάκαμψη της Ουκρανίας·

14.    ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την ΥΕ/ΑΠ και την Επιτροπή να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση και να οργανώσουν μια ειδική αποστολή με προμήθειες και μη θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως κιάλια νυχτερινής όρασης και θωρακισμένες στολές για τους ουκρανούς στρατιώτες που πολεμούν στα ανατολικά της χώρας·

15.    καλεί να κράτη μέλη να παράσχουν στρατιωτική και τεχνική βοήθεια στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ώστε να αυξηθεί η μαχητική τους ετοιμότητα και ικανότητα·

16.    επικροτεί την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ουκρανία και υπογραμμίζει τη νομικά αναγνωρισμένη προοπτική της Ουκρανίας για ενδεχόμενη ένταξή της στην ΕΕ, που κατοχυρώνεται καταρχήν στο άρθρο 49 της Συνθήκης για την ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Συμφωνία Σύνδεσης πριν τη Σύνοδο Κορυφής της Ρίγα το 2015·

17.    υπογραμμίζει, με αφορμή την ματαίωση του έργου South Stream, την αυξανόμενη στρατηγική σημασία του ουκρανικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει σε σχέδια για τον κατάλληλο εκσυγχρονισμό των ουκρανικών αγωγών· επικροτεί την αλληλεγγύη που επέδειξε η ΕΕ και τις μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου που παρείχαν στην Ουκρανία τα κράτη μέλη μέσω της αντίστροφης ροής·

18.    χαιρετίζει τις προσπάθειες της ουκρανικής κυβέρνησης του Πρωθυπουργού κ. Yatsenyuk να διαφοροποιήσει τον ενεργειακό εφοδιασμό και να επιτρέψει την προμήθεια προϊόντων από διεθνείς εταιρείες, όπως για παράδειγμα τον πορισμό πυρηνικών καυσίμων και την παροχή εξοπλισμού στις μονάδες παραγωγής ενέργειας·

19.    εκφράζει τη λύπη του για την προπαγάνδα της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας μέσω των κρατικών ΜΜΕ, η οποία υποκινεί το μίσος και την προκατάληψη κατά της χώρας στη ρωσική κοινωνία·

20.    ζητεί από την ΕΕ να δείξει αλληλεγγύη και να αντιδράσει ομόφωνα κατά των ενεργειών της Ρωσίας στην Ουκρανία και στις άλλες χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

21.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κράτη μέλη, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest και τις κοινοβουλευτικές συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.