Propunere de rezoluţie - B8-0020/2015Propunere de rezoluţie
B8-0020/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Ucraina

12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden în numele Grupului ECR

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0008/2015

Procedură : 2014/2965(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0020/2015
Texte depuse :
B8-0020/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0020/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ucraina

(2014/2965(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Ucraina și Parteneriatul estic,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Externe din 17 noiembrie 2014 referitoare la Ucraina ,

–       având în vedere ratificarea Acordului de asociere/Acordului de liber schimb aprofundat și cuprinzător (ALSAC),

–       având în vedere raportul delegației de observatori la alegerile parlamentare din Ucraina din 26 octombrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât UE și-a subliniat în mod repetat angajamentul pentru Ucraina și sprijinul ferm în favoarea independenței, suveranității și integrității sale teritoriale, precum și a dreptului său de a decide cu privire la aliații și viitorul său, fără a fi supusă unor presiuni din exterior;

B.     întrucât la 26 octombrie 2014, în Ucraina au avut loc alegeri parlamentare care, în ciuda situației extrem de dificile din țară, s-au desfășurat cu eficiență, în mod pașnic și fără incidente, în conformitate cu standardele internaționale, alegeri ce au fost câștigate de o majoritate compusă din partide ce susțin o mai strânsă apropiere a Ucrainei de UE;

C.     întrucât, la 27 iunie 2014, UE a semnat, iar mai apoi a ratificat, un Acord de asociere cu Ucraina, precum și cu Georgia și cu Moldova; întrucât prin semnarea acestui acord sunt recunoscute aspirațiile poporului ucrainean, care își dorește să trăiască într-o țară condusă conform valorilor europene, și anume democrația și statul de drept;

D.     întrucât, la 5 decembrie 2014, s-a comemorat cea de-a 20-a aniversare a semnării Memorandumului de la Budapesta, prin care SUA, Rusia și Marea Britanie garantau respectarea independenței și a suveranității Ucrainei în limitele granițelor sale în vigoare și garantau că nu se va recurge la amenințări sau la forță împotriva Ucrainei;

E.     întrucât, la 5 septembrie 2014, Grupul de contact trilateral a conveni un acord pentru încetarea focului, ce a intrat în vigoare în aceeași zi; întrucât armistițiul a fost între timp încălcat zilnic de către separatiști și de către forțele rusești; întrucât Rusia continuă să ofere sprijin constant milițiilor separatiste în arme, muniție, vehicule armate, echipament și forțe de luptă formate din mercenari și trupe ale armatei rusești, inclusiv tancuri de luptă, sisteme antiaeriene sofisticate și artilerie;

F.     întrucât, conform autorităților ucrainene, până în decembrie 2014 pierderile în rândul militarilor au depășit 1 250 de persoane de la începutul conflictului, numeroși prizonieri fiind reținuți de către combatanți, inclusiv soldați, jurnaliști, voluntari și locuitori din zonă;

G.     întrucât intervenția militară directă și indirectă a Rusiei în Ucraina, inclusiv anexarea Crimeii, încalcă dreptul internațional, inclusiv Carta ONU, Actul final de la Helsinki și Memorandumul din 1994 de la Budapesta; întrucât Rusia refuză în continuare să pună în aplicare Tratatul privind Forțele Armate convenționale din Europa (CFE);

H.     întrucât politica Rusiei de a-și „pedepsi” vecinii, printre care Ucraina, Georgia și Republica Moldova, pentru aspirațiile europene exprimate în acordurile de asociere cu UE, amenințându-le cu forțe armate sau măsuri economice și prin întreținerea sau crearea de conflicte înghețate, este menită să fie o imixtiune în afacerile europene, să destabilizeze Europa și să submineze unitatea UE;

I.      întrucât doborârea tragică a cursei MH17 a companiei Malaysia Airlines în regiunea Donețk a provocat indignarea opiniei publice internaționale și europene; întrucât ONU și UE au cerut o anchetă internațională amănunțită a condițiilor în care a avut loc accidentul;

J.      întrucât la 17 noiembrie 2014 Consiliul a întărit măsurile restrictive aplicate de UE împotriva separatiștilor din estul Ucrainei, 13 persoane și 5 entități făcând obiectul sechestrării bunurilor și al interdicției de a călători în UE;

K.     întrucât se înregistrează numeroase încălcări ale drepturilor omului atât în Ucraina, cât și în Crimeea, mai ales la adresa tătarilor din Crimeea, victime ale intimidărilor și ale unui nou val de dispariții,

1.      își exprimă solidaritatea deplină cu Ucraina și poporul ucrainean; își reiterează, din nou, angajamentul față de independența, suveranitatea, integritatea teritorială, inviolabilitatea frontierelor și opțiunea europeană a Ucrainei;

2.      condamnă cu fermitate Federația Rusă pentru purtarea unui război hibrid nedeclarat împotriva Ucrainei, folosind forțe armate regulate rusești și sprijinind grupurile armate ilegale; îndeamnă Rusia să pună capăt fluxului de arme și de militanți spre estul Ucrainei; subliniază faptul că acțiunile Rusiei împotriva Ucrainei constituie un act de agresiune;

3.      subliniază că sancțiunile împotriva Rusiei adoptate de UE și de SUA au efecte directe asupra economiei rusești; își reiterează apelul adresat statelor membre și Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) de a consolida sancțiunile și de a adopta un set clar de obiective care, odată atinse, ar putea împiedica adoptarea de noi măsuri restrictive la adresa Rusiei sau ar putea chiar conduce la eliminarea unor astfel de măsuri, obiective ce trebuie să includă: retragerea completă a trupelor rusești și a mercenarilor de pe teritoriul Ucrainei, încetarea furnizării de arme și echipamente teroriștilor, respectarea deplină de către Rusia a acordului de încetare a focului, instituirea unui control internațional efectiv și a verificării respectării acordului de încetare a focului și controlul ucrainean asupra întregului său teritoriu, inclusiv asupra Crimeii;

4.      solicită, în acest sens, raționalizarea embargoului militar și a regimului de sancțiuni pentru a preîntâmpina orice cooperare a UE cu Rusia în sectorul apărării, inclusiv în domeniul tehnologiilor spațiale;

5.      consideră anexarea Crimeii drept ilegală și refuză să recunoască administrarea rusească de facto a peninsulei, de exemplu prin interzicerea importării de bunuri din Crimeea și Sevastopol ce nu dețin un certificat ucrainean și prin interzicerea acordării de vize Schengen locuitorilor din Crimeea ce dețin pașaport rusesc; salută decizia luată de Mastercard și Visa de a înceta orice servicii în regiunea Crimeea, anexată de către Rusia;

6.      solicită din nou Consiliului să înscrie așa-numitele republici populare Donețk și Luhansk pe lista organizațiilor teroriste;

7.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la înrăutățirea situației drepturilor omului în estul Ucrainei și în Crimeea; regretă intimidările și hărțuirile în curs la adresa tătarilor din Crimeea, a populației ucrainene și a tuturor persoanelor din Crimeea ce au refuzat cetățenia rusească; subliniază că Rusia este direct responsabilă pentru agravarea situației drepturilor omului în Crimeea, anexată în mod ilegal, și în regiunea Donbas;

8.      felicită autoritățile ucrainene pentru organizarea eficientă și fără incidente a alegerilor parlamentare din 26 octombrie 2014, în ciuda situației foarte dificile din țară;

9.      condamnă organizarea și desfășurarea de alegeri „parlamentare și prezidențiale” ilegale și lipsite de legitimitate în republicile populare Donețk și Luhansk la 2 noiembrie 2014; regretă că Rusia le-a recunoscut ca legitime, subminând astfel acordurile de la Minsk;

10.    își reiterează apelul adresat autorităților ruse de a elibera imediat prizonierii politici ucraineni, inclusiv Nadia Savcenko, care a fost de curând aleasă în Verkhovna Rada, și se află în prezent în greva foamei;

11.    salută formarea guvernului Yațeniuk și speră că acesta va pune în aplicare corespunzător și fără întârziere reformele necesare pentru a aduce Ucraina mai aproape de UE; subliniază, în acest sens, necesitatea de a reforma și de a îmbunătăți eficiența Verkhovnei Rada, de exemplu prin prelungirea termenului de două săptămâni de depunere a amendamentelor la propunerile legislative, asigurând o vacatio legis corespunzătoare pentru reglementările adoptate și o mai bună participare a deputaților la lucrările adunării; își reiterează apelul la intensificarea eforturilor în lupta împotriva corupției; salută desemnarea unor experți străini în posturi importante din noua administrație;

12.    încurajează autoritățile ucrainene să dezvolte în continuare un serviciu public profesionist și complet independent, bazat pe bune practici și experiențele statelor membre; solicită statelor membre și Comisiei să aibă în vedere trimiterea de experți și de funcționari publici experimentați care să sprijine formarea omologilor lor ucraineni;

13.    invită Comisia și statele membre să-și intensifice eforturile de acordare de asistență Ucrainei, prin organizarea unei conferințe pentru donatori/investitori și prin cooperarea cu instituțiile financiare internaționale în vederea definirii următoarelor etape pentru redresarea economică și financiară a Ucrainei;

14.    solicită, în acest sens, VP/ÎR și Comisiei să întreprindă acțiuni concrete și să organizeze transportul special de provizii și echipament militar neletal, de exemplu binocluri cu vedere de noapte, veste antiglonț pentru soldații ucraineni ce luptă în estul țării;

15.    invită statele membre să ofere asistență militară și tehnică forțelor armate ucrainene, consolidând astfel capacitățile și pregătirea de luptă ale acestora;

16.    salută semnarea Acordului de asociere cu Ucraina și subliniază perspectivele recunoscute legal ale acestei țări de a deveni membră a UE, perspective garantate în principiu prin articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană; invită statele membre ale UE să ratifice AA înaintea summitului de la Riga din 2015;

17.    subliniază, în contextul anunțării suspendării proiectului South Stream, importanța strategică deosebită a sistemului ucrainean de transport al gazelor și solicită Comisiei să propună planuri pentru modernizarea corespunzătoare a conductelor de pe teritoriul Ucrainei; salută solidaritatea demonstrată de către UE și cantitățile importante de gaz ce se întorc în Ucraina prin flux invers, mulțumită statelor membre;

18.    salută eforturile guvernului ucrainean și ale prim-ministrului Yațeniuk de a diversifica sursele de energie și de a deschide procedurile de achiziții publice companiilor internaționale, de exemplu pentru procurarea de combustibili nucleari și de echipamente pentru termocentrale;

19.    regretă propaganda rusească de pe canalele de stat, îndreptată împotriva Ucrainei, incitând la ură și la prejudecăți împotriva acestei țări în rândul societății rusești;

20.    solicită UE să demonstreze o atitudine de solidaritate și să răspundă într-un singur glas la acțiunile Rusiei îndreptate împotriva Ucrainei și a altor țări din Parteneriatul estic;

21.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, statelor membre, președintelui Ucrainei, guvernelor și parlamentelor țărilor din Parteneriatul estic și ale Federației Ruse, Adunării Parlamentare Euronest, Adunării parlamentare a Consiliului Europei și Adunării Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.