Predlog resolucije - B8-0020/2015Predlog resolucije
B8-0020/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Ukrajini

12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Roberts Zīle, Stanisław Ożóg, Ruža Tomašić, Zbigniew Kuźmiuk, Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0008/2015

Postopek : 2014/2965(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0020/2015
Predložena besedila :
B8-0020/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0020/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini

(2014/2965(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Ukrajini in vzhodnem partnerstvu;

–       ob upoštevanju sklepov Sveta za zunanje zadeve z dne 17. novembra 2014 o Ukrajini,

–       ob upoštevanju svoje ratifikacije pridružitvenega sporazuma / poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini,

–       ob upoštevanju poročila misije za opazovanje parlamentarnih volitev v Ukrajini 26. oktobra 2014;

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je EU večkrat poudarila, da je zavezana ukrajinski neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti ter njeni pravici, da izbere svoje zaveznike in svojo prihodnost brez zunanjih pritiskov, ter jih močno podpira;

B.     ker so 26. oktobra 2014 v Ukrajini potekale parlamentarne volitve, ki so kljub izredno težkim razmeram v državi potekale učinkovito, nemoteno, mirno in v skladu z mednarodnimi standardi, zmagala pa je velika večina strank, ki podpirajo tesnejše povezovanje Ukrajine z EU;

C.     ker je 27. junija 2014 EU podpisala in kasneje ratificirala pridružitveni sporazum z Ukrajino, pa tudi z Gruzijo in Moldavijo; ker se s podpisom tega sporazuma priznavajo težnje ukrajinskega ljudstva po življenju v državi, v kateri veljajo evropske vrednote, demokracija in pravna država;

D.     ker je 5. decembra 2014 minilo 20 let od podpisa memoranduma iz Budimpešte, v katerem so se ZDA, Rusija in Združeno kraljestvo zavezali spoštovanju neodvisnosti in suverenosti Ukrajine znotraj njenih obstoječih meja ter da se bodo vzdržali groženj in uporabe sile proti tej državi;

E.     ker se je 5. decembra 2014 tristranska skupina za Ukrajino dogovorila o premirju, ki je začelo veljati isti dan; ker so od takrat separatisti in ruske sile vsak dan kršili premirje; ker Rusija še naprej podpira separatistične milice, prek stalne oskrbe z orožjem, strelivom, oklepnimi vozili, opremo, plačanci, pa tudi za napotitvijo ruskih vojaških enot, opremljenih s tanki, sodobnimi protiletalskimi sistemi in topniško opremo;

F.     ker je po podatkih ukrajinskih organov od začetka konflikta do decembra 2014 umrlo 1250 vojakov, številni, med drugim vojaki, novinarji, prostovoljci in lokalni prebivalci, pa so še vedno v ujetništvu bojevnikov;

G.     ker ruski neposredni in posredno vojaški posegi v Ukrajini, vključno s priključitvijo Krima, pomenijo kršitev mednarodnega prava, med drugim ustanovne listine OZN, Helsinške sklepne listine in memoranduma iz Budimpešte iz leta 1994; ker Rusija še vedno noče izvajati Pogodbe o konvencionalnih oboroženih silah v Evropi;

H.     ker je cilj ruske politike kaznovanja sosednjih držav, vključno z Ukrajino, Gruzijo in Moldavijo, za njihove evropske težnje, izražene v pridružitvenih sporazumih z EU, in sicer prek vojaškega in gospodarskega nasilja ter podpiranja in ustvarjanja zamrznjenih konfliktov, vmešavanje v evropske zadeve, destabilizacija Evrope in oslabitev enotnosti EU;

I.      ker je tragična sestrelitev leta MH17 malezijske letalske družbe v okolici Donecka sprožila ogorčenje mednarodne in evropske javnosti; ker sta OZN in EU zahtevali temeljito mednarodno preiskavo okoliščin tega dogodka;

J.      ker je 17. novembra 2014 Svet okrepil omejevalne ukrepe EU proti separatistom, ki delujejo v vzhodni Ukrajini, in tako 13 osebam in 5 subjektom zamrznil sredstva in jim prepovedal potovati v EU;

K.     ker je kršenje človekovih pravic močno razširjeno tako v vzhodni Ukrajini kot na Krimu in vključuje ustrahovanje in nov val izginotij, zlasti pa ga občutijo krimski Tatari;

1.      izraža popolno solidarnost z Ukrajino in ukrajinskim narodom; ponovno poudarja, da je zavezan neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine ter nedotakljivosti njenih meja in njeni evropski izbiri;

2.      ostro obsoja Rusko federacijo, ker vodi t. i. nenapovedano hibridno vojno proti Ukrajini z uporabo rednih ruskih sil in podporo nezakonitih oboroženih skupin; poziva Rusijo, naj prekine oskrbo z orožjem in tok bojevnikov na vzhod Ukrajine; poudarja, da so ruska dejanja proti Ukrajini dejanja agresije;

3.      poudarja, da imajo sankcije proti Rusiji, ki sta jih sprejeli tako EU kot ZDA, neposreden učinek na rusko gospodarstvo; ponovno poziva države članice in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj okrepijo sankcije in določijo jasna merila, ki bi jih Rusija morala izpolniti, če naj se prepreči uvedba novih omejevalnih ukrepov proti njej ali umik obstoječih. Ta merila bi morala zajemati: popoln umik ruskih enot in plačancev z ukrajinskega ozemlja, zaustavitev dobave orožja in opreme teroristom, rusko polno spoštovanje premirja, vzpostavitev učinkovitega mednarodnega nadzora in preverjanja spoštovanja premirja ter ponovna vzpostavitev ukrajinskega nadzora nad vsem svojim ozemljem, vključno s Krimom;

4.      v zvezi s tem poziva k racionalizaciji vojaškega embarga in sankcij, da bi preprečili vsakršno sodelovanje med EU in Rusijo na obrambnem področju, vključno v zvezi z vesoljskimi tehnologijami;

5.      meni, da je priključitev Krima nezakonita in ne namerava priznati dejanske ruske oblasti na polotoku, kar je pokazal tudi z odločitvijo o prepovedi uvoza blaga brez ukrajinskega potrdila s Krima in iz Sevastopola in o prepovedi izdaje schengenskih vizumov prebivalcem Krima z ruskim potnim listom; pozdravlja odločitev podjetij Mastercard in Visa o prekinitvi zagotavljanja storitev na ozemlju Krima, ki je bilo priključeno Rusiji;

6.      ponovno poziva Svet, naj uvrsti t. i. ljudski republiki Doneck in Lugansk na seznam terorističnih organizacij;

7.      je zelo zaskrbljen nad vse slabšimi razmerami na področju človekovih pravic na vzhodu Ukrajine in Krimu; obžaluje trajno ustrahovanje in nadlegovanje krimskih Tatarov, manjšinskih skupin Ukrajincev in vseh prebivalcev Krima, ki so zavrnili rusko državljanstvo; poudarja, da je Rusija neposredno odgovorna za vse slabše razmere na področju človekovih pravic v nezakonito priključenih regijah Krimskega polotoka in Donbaškega bazena;

8.      izraža pohvalo ukrajinskim organom za učinkovito in nemoteno izvedbo parlamentarnih volitev 26. oktobra 2014 kljub izredno težkim razmeram v državi;

9.      obsoja organizacijo in izvedbo nezakonitih in nelegitimnih predsedniških in parlamentarnih volitev v t. i. ljudskih republikah Doneck in Lugansk 2. novembra 2014; obžaluje, da jih je Rusija označila za legitimne in s tem spodkopala dogovore, sklenjene v Minsku;

10.    ponovno poziva Rusijo, naj nemudoma osvobodi ukrajinske politične zapornike, tudi Nadjo Savčenko, ki je bila pred nedavnim izvoljena v ukrajinski parlament in sedaj glasovno stavka;

11.    pozdravlja oblikovanje Jacenjukove vlade in upa, da bo nemudoma sprejela potrebne reforme za to, da bi se Ukrajina bolj približala EU; v zvezi s tem poudarja, da je treba uvesti reforme ukrajinskega parlamenta in povečati njegovo učinkovitost, med drugim s podaljšanjem dvotedenskega roka za predložitev predlogov sprememb na predlagane akte, zagotovitvijo ustreznega obdobja med objavo in začetkom veljavnosti sprejetih predpisov (vacatio legis) ter večjim sodelovanjem poslancev pri delu skupščine; ponovno poziva k okrepitvi prizadevanj za boj proti korupciji; pozdravlja imenovanje tujih strokovnjakov na pomembne položaje v novi vladi;

12.    spodbuja ukrajinske organe, naj nadaljujejo z oblikovanjem v celoti strokovnih in neodvisnih javnih služb na podlagi najboljših praks in izkušenj držav članic; poziva države članice in Komisijo, naj preučijo možnost napotitve strokovnjakov in izkušenih javnih uslužbencev, ki bi pomagali pri usposabljanju njihovih ukrajinskih kolegov;

13.    poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo prizadevanja za pomoč Ukrajini, in sicer z organiziranjem konference za donatorje/vlagatelje ter sodelovanjem z mednarodnimi finančnimi ustanovami pri opredelitvi naslednjih korakov za reševanje vprašanja gospodarskega in finančnega okrevanja Ukrajine;

14.    v zvezi s tem poziva podpredsednico/visoko predstavnico in Komisijo, naj sprejmeta konkretne ukrepe in organizirata poseben prevoz zalog in vojaške opreme, ki ne povzroča smrtnih žrtev, vključno z očali za nočno gledanje in zaščitnimi jopiči za ukrajinske vojake, ki se borijo na vzhodu države;

15.    poziva države članice, naj zagotovijo vojaško in tehnično pomoč ukrajinskim oboroženim silam in tako povečajo njihovo bojno pripravljenost in zmogljivosti;

16.    pozdravlja podpis pridružitvenega sporazuma z Ukrajino in izpostavlja pravno priznan obet morebitnega članstva Ukrajine v EU, ki je načeloma zagotovljen v členu 49 Pogodbe o Evropski uniji; poziva države članice, naj ratificirajo pridružitveni sporazum pred vrhom v Rigi leta 2015;

17.    glede na napovedano ustavitev projekta Južni tok poudarja, da je ukrajinski sistem za prenos plina strateško vse pomembnejši, in poziva Komisijo, naj pripravi načrte za ustrezno posodobitev ukrajinskih plinovodov; pozdravlja solidarnost, ki jo je izkazala EU, in večje količine plina, usmerjene v Ukrajino prek povratnih tokov iz držav članic EU;

18.    pozdravlja prizadevanja ukrajinske vlade pod vodstvom njenega predsednika Arsenija Jacenjuka za diverzifikacijo oskrbe z energijo in da bi mednarodnim podjetjem omogočili sodelovanje na javnih razpisih, na primer za pridobivanje jedrskih goriv in dobavo opreme za elektrarne;

19.    obžaluje rusko propagando v medijih v državni lasti, usmerjeno v Ukrajino, ki rusko družbo napeljuje k sovraštvu in predsodkom do Ukrajine;

20.    poziva EU, naj pokaže solidarnost in se enotno odzove na ruska dejanja v Ukrajini in drugih državah vzhodnega partnerstva;

21.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, državam članicam, predsedniku Ukrajine, vladam in parlamentom držav vzhodnega partnerstva in Ruske federacije, parlamentarni skupščini Euronest ter parlamentarnima skupščinama Sveta Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.