Πρόταση ψηφίσματος - B8-0022/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0022/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0012/2015

Διαδικασία : 2014/3017(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0022/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0022/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0022/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

(2014/3017(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο και συγκεκριμένα αυτό της 6ης Φεβρουαρίου 2014[1],

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και την πλέον πρόσφατη έκθεση προόδου για την Αίγυπτο, του Μαρτίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το νέο Σύνταγμα της Αιγύπτου, το οποίο εγκρίθηκε με πανεθνικό δημοψήφισμα τον Ιανουάριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου του 2004,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Τρίτης Συνάντησης Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αραβικού Συνδέσμου, η οποία διεξήχθη στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αποτελεί μακράς διάρκειας και στρατηγικής σημασίας εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κοινούς στόχους για την οικοδόμηση της σταθερότητας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος είναι μείζων αποδέκτης βοήθειας της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος και η ΕΕ είναι συμβαλλόμενα μέρη της νομικά δεσμευτικής Συμφωνίας Σύνδεσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2004·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την αισιοδοξία που γεννήθηκε από την Αραβική Άνοιξη και την πτώση του καθεστώτος Mubarak διαδέχθηκαν η πολιτική και κοινωνική πόλωση και η βία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 25η Ιανουαρίου 2015 είναι η τέταρτη επέτειος της επανάστασης που ανέτρεψε τον Πρόεδρο Mubarak·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάιο του 2014, εξελέγη Πρόεδρος ο Abdul Fattah al-Sisi, σηματοδοτώντας την πλέον πρόσφατη περίοδο των πολιτικών μεταβολών στην Αίγυπτο μετά την ανατροπή του Προέδρου Mohamed Morsi τον Ιούλιο του 2013·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την περίοδο αυτή, έχει διαλυθεί το Κοινοβούλιο της Αιγύπτου και ότι αναμένεται να διεξαχθούν οι εκλογές για τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε δύο φάσεις, με έναρξη στις 22-23 Μαρτίου 2015·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την ανατροπή του Προέδρου Morsi ακολούθησε μία περίοδος βίαιης καταστολής, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1 000 άτομα περίπου και τέθηκε εκτός νόμου η Μουσουλμανική Αδελφότητα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκφράζονται ολοένα και μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο, ιδίως όσον αφορά τους τομείς της ελευθερίας της έκφρασης και συνάθροισης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσφατη ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Αίγυπτο εξακολουθεί να μην έχει θετικό αντίκτυπο στους δείκτες της ανεργίας και της φτώχειας, οι οποίοι παραμένουν υψηλοί·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περιστατικά βίας στο Σινά έχουν αυξηθεί από το 2011 και ότι περισσότερα από 500 στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν χάσει τη ζωή τους μετά την ανατροπή του Προέδρου Morsi το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η άνοδος των περιστατικών βίας απειλεί με αποσταθεροποίηση την ευρύτερη περιοχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκατοντάδες πολίτες δικάζονται από στρατοδικεία μετά το Διάταγμα του Προέδρου al-Sisi που επέκτεινε κατά πολύ τη δικαιοδοσία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το Διάταγμα δίνει την δυνατότητα σε εισαγγελείς να παραπέμπουν στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ακόμη και με αναδρομική ισχύ, υποθέσεις πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης ή της εκδίκασης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, δικαστήριο στη Gizeh εξέδωσε «προσωρινές» θανατικές καταδίκες για 188 κατηγορούμενους για βίαιη επίθεση κατά αστυνομικού τμήματος η οποία πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο χρόνο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Ιανουαρίου 2015, το Ανώτατο Δικαστήριο της Αιγύπτου διέταξε την επανάληψη της δίκης τριών δημοσιογράφων της Al-Jazeera, οι οποίοι φυλακίστηκαν με τις κατηγορίες της διασποράς ψευδών ειδήσεων και της συνεργασίας με την Μουσουλμανική Αδελφότητα, της οποίας η λειτουργία είχε απαγορευτεί μετά την ανατροπή του Προέδρου Morsi από τον στρατό το 2013·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της αναθεωρημένης ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας της ΕΕ και συγκεκριμένα σύμφωνα με την προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα», το επίπεδο και η εμβέλεια της συνεργασίας της ΕΕ με την Αίγυπτο θα εξαρτηθεί από τα κίνητρα που θα δοθούν και κατά συνέπεια από την πρόοδο που θα πραγματοποιήσει η χώρα ως προς την τήρηση των δεσμεύσεών της σε τομείς όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ισότητα των φύλων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την πτώση του Προέδρου Morsi ακολούθησε η αύξηση των επιθέσεων και των διακρίσεων εναντίον των Κοπτών Χριστιανών της Αιγύπτου, καθώς και η καταστροφή πολλών εκκλησιών·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τον λαό της Αιγύπτου και εξακολουθεί να συντάσσεται υπέρ των προσπαθειών του για μια ειρηνική και δημοκρατική μεταβατική περίοδο με πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις·

2.  επαναλαμβάνει την δέσμευσή του υπέρ μιας Αιγύπτου που παραμένει καίριος στρατηγικός εταίρος της ΕΕ στην περιοχή· παροτρύνει επίσης την Κυβέρνηση της Αιγύπτου να συμμορφωθεί με τις διεθνείς δεσμεύσεις της, όπως αρμόζει σε μία μείζονα δύναμη στην περιοχή της Νότιας Μεσογείου·

3.  φρονεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δημιουργίας μιας σταθερής, ευημερούσας και δημοκρατικής Αιγύπτου και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να προασπίσουν τις σχετικές αρχές·

4.  τάσσεται αναφανδόν υπέρ μιας πολιτικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς και με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών παραγόντων, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα ξεκινήσουν οι αναγκαίες πολιτικές, οικονομικές, δικαστικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, όπως επιτάσσει το συμφέρον όλων των Αιγυπτίων πολιτών·

5.  φρονεί ότι η μετάβαση της Αιγύπτου και η μετατροπή της σε ένα δημοκρατικό κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο προς μίμηση για πολλές άλλες χώρες στην περιοχή·

6.  εκφράζει την αυξανόμενη ανησυχία του για την επιδεινούμενη κατάσταση από άποψη ασφαλείας στο Σινά· καταδικάζει για μία ακόμη φορά την προσφυγή στη βία και τους κάθε λογής εκφοβισμούς, και ζητεί από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να ασκούν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση ούτως ώστε να μην υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Abdel Fattah al-Sisi περί οικοδόμησης ενός κράτους που θα σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων του κράτους δικαίου και της ελευθερίας της έκφρασης για όλους· παροτρύνει επιπλέον την κυβέρνηση της Αιγύπτου να εφαρμόσει πλήρως αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτές τις ελευθερίες·

8.  καταδικάζει την αυξημένη χρήση στρατοδικείων για την εκδίκαση υποθέσεων πολιτών· καλεί επίσης τις Αιγυπτιακές δικαστικές αρχές να μεριμνούν για την διαφύλαξη του δικαιώματος των κατηγορουμένων σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη, θεμελιωμένη επί σαφώς διατυπωμένου κατηγορητηρίου και κατάλληλων και αμερόληπτων προανακρίσεων, καθώς και για τη προάσπιση του δικαιώματος τους για πρόσβαση σε δικηγόρους και επαφή με αυτούς και με τους συγγενείς τους, όπως επιβάλει ο σεβασμός των δικονομικών κανόνων για μια δίκαιη δίκη·

9.  απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των δημοσιογράφων της al-Jazeera Peter Greste, Mohamed Fahmy και Baher Mohamed, οι οποίοι περιμένουν να επαναληφθεί η δίκη τους και οι οποίοι κατηγορούνται για διασπορά ψευδών ειδήσεων και για συνεργασία με την απαγορευμένη Μουσουλμανική Αδελφότητα· ζητεί επιπλέον να ακυρωθούν οι καταδίκες της συναδέλφου τους δημοσιογράφου της Al-Jazeera Sue Turton και δύο άλλων ξένων ανταποκριτών, οι οποίοι καταδικάστηκαν ερήμην με παρόμοιες κατηγορίες·

10.  φρονεί ότι όλοι οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να στέλνουν ανταποκρίσεις σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο χωρίς να κινδυνεύουν από δίωξη, φυλάκιση, εκφοβισμό ή περιορισμούς στην ελευθερία λόγου και έκφρασης·

11.  καλεί την κυβέρνηση της Αιγύπτου να εγγυηθεί την ελεύθερη και χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις ή εκφοβισμούς δράση των εγχώριων και των διεθνών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων συνδικαλιστικών οργανώσεων στη χώρα·

12.  χαιρετίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Αιγύπτου για την επίτευξη συμφιλίωσης στην διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης·

13.  χαιρετίζει επίσης τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Αιγύπτου να συνδράμει τους πρόσφυγες των μαχών στη Συρία και το Ιράκ·

14.  καταδικάζει τις συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον θρησκευτικών μειονοτικών ομάδων στην Αίγυπτο και καλεί την κυβέρνηση της Αιγύπτου να ασκήσει δικαστικές διώξεις εναντίον των αυτουργών αυτών των επιθέσεων·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Abdel Fattah al-Sisi έγινε ο πρώτος Πρόεδρος που παραβρέθηκε σε λειτουργία Κοπτών Χριστιανών σε εκκλησία στο Κάιρο, την ημέρα των Χριστουγέννων· φρονεί ότι πρόκειται για μια σημαντική συμβολική χειρονομία στο πλαίσιο των προσπαθειών να οικοδομηθεί ενότητα στους κόλπους της Αιγυπτιακής κοινωνίας·

16.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση περί διεξαγωγής κοινοβουλευτικών εκλογών σε δύο φάσεις, με έναρξη στις 22-23 Μαρτίου 2015·

17.  καλεί την κυβέρνηση της Αιγύπτου να ζητήσει την παρουσία Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών της ΕΕ για να παρακολουθήσουν τις προσεχείς κοινοβουλευτικές εκλογές·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ, την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στον Πρόεδρο και στην κυβέρνηση της Αιγύπτου.