Предложение за резолюция - B8-0023/2015Предложение за резолюция
B8-0023/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Иняцио Корао, Фабио Масимо Касталдо, Дарио Тамбурано от името на групата EFDD

Процедура : 2014/3017(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0023/2015
Внесени текстове :
B8-0023/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0023/2015

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет

(2014/3017 (RSP).

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предходни резолюции относно Египет, и по-специално резолюциите от 17 юли 2014 г. относно свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания в Египет[1] и от 6 февруари 2014 г. относно положението в Египет[2],

–       като взе предвид своята резолюция от 23 октомври 2013 г. относно европейската политика за съседство: към укрепване на партньорството. Позиция на Европейския парламент по докладите за 2012 г.[3],

–       като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2001 г., което влезе в сила през 2004 г. и беше укрепено от плана за действие от 2007 г., както и доклада на Комисията от 20 март 2013 г. за постигнатия напредък по неговото изпълнение,

–       като взе предвид конституцията на Египет, приета с референдум на 14-15 януари 2014 г.,

–       като взе предвид египетския Закон № 107 от 24 ноември 2013 г. относно правото на обществени събрания, шествия и мирни демонстрации,

–       като взе предвид египетския президентски указ № 136 от 27 октомври 2014 г. за засилване на санкциите срещу престъплението вандализъм срещу обществени и правителствени съоръжения,

–       като взе предвид „Програма за поддържане на пътя към демокрация“ на временното египетско правителство,

–       като взе предвид речите на египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси от 1 януари 2015 г. относно ислямския екстремизъм и от 6 януари 2015 г. относно необходимостта от мирни и конструктивни отношения между мюсюлманите и християните в Египет,

–       като взе предвид изявлението на генералния секретар на ООН Бан Ки-мун от 25 октомври 2014 г. относно терористичните нападения в Синай,

–       като взе предвид речта на Анита Найроди, постоянен координатор на ООН и постоянен представител на ПРООН в Египет, от 9 декември 2014 г. относно усилията на Египет за модернизиране и засилване на прозрачността на институциите за борба с корупцията и за отчетност,

–       като взе предвид Декларацията за правата на човека от 1948 г.,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, по който Египет е страна,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че египетското правителство изигра решаваща роля за постигане на примирие и впоследствие за безсрочно прекратяване на огъня между Израел и Палестина относно 7-седмичния конфликт, който доведе до смъртта на почти 2 200 палестинци и 70 израелци през юли и август 2014 г.;

Б.     като има предвид, че представителят на Египет в Обединените нации, Амр Абу ал-Ата, представи резолюция, приета от 60-ата пленарна сесия на ООН през ноември 2014 г., отнасяща се до положението в Палестина и изтъкваща неотдавнашните проблеми в източен Йерусалим;

В.     като има предвид, че на 5 януари 2015 г. Египет образува „кризисно звено“ за 20 граждани, всички от които християни, които са били отвлечени в два отделни инцидента в Либия;

Г.     като има предвид, че през лятото на 2014 г. операции и разузнавачи на ИДИЛ се внедриха на Синайския полуостров и поеха местните джихадисти от Ансар Бейт ал-Макдас, като по този начин отвориха опасен нов фронт срещу Египет и Израел; като има предвид, че египетската армия заяви намерението си за разширяване на буферната зона в Синай, по протежение на границата с Газа, до 2 км;

Д.     като има предвид, че на 24 октомври 2014 г. 28 египетски войници бяха убити, а други 30 ранени, когато кола бомба избухна на контролно-пропускателния пункт Карм ал-Кавадис в Шейк Зувейд в Северен Синай;

Е.     като има предвид, че в своето изявление по време на посещение на коптската коледна литургия на 6 януари 2015 г. президентът на Египет Абдел Фатах ас-Сиси призова за „религиозна революция“, като прикани мюсюлманските лидери да помогнат в борбата с екстремизма;

Ж.    като има предвид, че ЕС е свързан с Египет в рамките на споразумението за асоцииране, което влезе в сила на 1 юни 2004 г. и е съсредоточено върху сътрудничеството в демократичните и социалните реформи, икономическата модернизация, въпросите, свързани с миграцията, и търговията;

З.      като има предвид, че Египет все още се намира в период на политическа нестабилност, водещ до тежки нарушения на правото на справедлив съдебен процес, свободата на изразяване на мнение и сдружаване, свободата на вероизповедание и на равенството между половете;

И.     като има предвид, че на 23 юни 2014 г. трима журналисти на Ал Джазира бяха обвинени във „фалшифициране на новини“ и принадлежност или подпомагане на терористична клетка, и им бяха издадени присъди за лишаване от свобода между 7 и 10 години; като има предвид, че през декември 2014 г. призивът на египетски съд за повторно разглеждане на делото на тримата осъдени на затвор журналисти на Ал Джазира призна за три съществени недостатъка в първоначалните присъди, но тези лица продължиха да бъдат несправедливо задържани;

Й.     като има предвид, че през октомври 2014 г. президентът ас-Сиси издаде указ – Закон № 136 от 2014 г., който поставя „всички обществени и жизненоважни съоръжения“ под юрисдикцията на военните съдилища за следващите две години;

K.     като има предвид, че гражданските прокурори са използвали октомврийския указ с обратно действие, отправяйки случаите, в които цивилни граждани, които вече са обект на разследване или срещу тях се води съдебен процес в граждански съдилища, към военни съдилища;

Л.     като има предвид, че египетските военни съдилища работят съответно под ръководството на Министерството на отбраната, а не на гражданските съдебни органи, и съдиите са действащи военни офицери;

M.    като има предвид, че децата също могат да попадат под юрисдикцията на военните съдилища;

Н.     като има предвид, че при тълкуването си на Африканската харта за правата на човека и народите, по която Египет е страна, Африканската комисия по правата на човека и народите е заявила, че военни съдилища не би трябвало при никакви обстоятелства да са компетентни спрямо цивилни лица;

O.     като има предвид, че вследствие на терористичните нападения през август 2013 г. на полицейски участък в околностите на Кердаса, когато загинаха 11 полицейски служители и двама граждани, на 2 декември 2014 г. египетски наказателен съд постанови временни масови смъртни присъди срещу 188 обвиняеми;

П.     като има предвид, че преди това дело, съдия в провинция Миня наложи 1 212 смъртни присъди през март и април 2014 г., след два процеса, произтичащи от други нападения срещу полицейски управления през 2013 г., когато загинаха най-малко двама други полицейски служители;

Р.     като има предвид, че през 2013 г. правителствено проучване установи, че 99,3 % от египетските жени заявяват, че са били обект на тормоз в някакъв момент от живота си, и като има предвид, че египетските мъже все още рядко се подвеждат под отговорност за изнасилване или за случаи на сексуален тормоз;

С.     като има предвид, че макар и хомосексуалността да не е изрично забранена съгласно египетското право, държавата преследва наказателно и лишава от свобода ЛГБТ лица въз основа на обвинения като „разврат“ и „безсрамни публични актове“;

Т.     като има предвид, че преди отстраняването му през юли 2013 г. правителството на президента Морси, доминирано от Мюсюлманското братство, показа незачитане на защитата на правата, като се увеличиха наказателните преследвания на журналисти, полицейското насилие и сблъсъците между религиозните общности;

1.      признава стратегическата роля на Египет за справяне с инфилтрацията на терористични клетки на ИДИЛ на полуостров Синай, за разкриването на клетките на ИДИЛ за набиране в останалата част на държавата и за стабилността на региона на Средиземно море;

2.      оценява високо усилията на Египет да допринесе за прекратяването на враждебните действия между Израел и Палестина през лятото на 2014 г.;

3.      приветства институционалните реформи и националните усилия на Египет за модернизиране и засилване на прозрачността на институциите за борба с корупцията и за отчетност;

4.      отбелязва със загриженост, че и след снемането на президента Морси от длъжност, голям брой политически противници, мирни демонстранти, журналисти, автори на блогове, профсъюзни деятели, активисти на гражданското общество и на малцинствата са били хвърлени в затвора без справедлив съдебен процес;

5.      припомня на компетентните египетски органи, президента ас-Сиси, както и на временното правителство, че легитимната борба срещу тероризма не следва да ги възпрепятства от изпълнението на техните национални и международни задължения в защита на правата на човека;

6.      призовава всички политически участници да гарантират плавен преход без насилие към демократичните избори, предвидени за края на март 2015 г.;

7.      изразява своята загриженост във връзка с ограничената свобода на изразяване на мнение и сдружаване, както и разширяването на използването на военни съдебни процеси срещу цивилни граждани след приемането на Закон № 136;

8.      настоятелно призовава ЕС и неговите държави членки да разработят и приложат всеобхватна и целенасочена стратегия за ангажиране на всички египетски политически партии и участници в реален и приобщаващ диалог с цел насърчаване на демократичния процес и спиране на цикъла на насилие от всички страни;

9.      изразява своята солидарност с египетския народ и поднася съболезнованията си на семействата на всички жертви на тероризма и на прекомерното използване на сила от страна на египетските органи;

10.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на парламентите и правителствата на държавите членки и на парламента и правителството на Египет.