Πρόταση ψηφίσματος - B8-0023/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0023/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2014/3017(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0023/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0023/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0023/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

(2014/3017(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα εκείνο της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο[1] και εκείνο της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο[2],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας: προς την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης. Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις του 2012[3],

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, καθώς και την έκθεση προόδου που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 20 Μαρτίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή του,

–       έχοντας υπόψη το νέο αιγυπτιακό σύνταγμα που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 14-15 Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τον αιγυπτιακό νόμο αριθ. 107 σχετικά με το δικαίωμα για δημόσιες συναντήσεις, παρελάσεις και ειρηνικές διαδηλώσεις, της 24ης Νοεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη το νέο αιγυπτιακό προεδρικό διάταγμα αριθ. 136 για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά του αδικήματος βανδαλισμού δημοσίων και κυβερνητικών εγκαταστάσεων, της 27ης Οκτωβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα για τη διατήρηση της πορείας προς τη Δημοκρατία», της προσωρινής κυβέρνησης της Αιγύπτου,

–       έχοντας υπόψη τους λόγους που εκφώνησε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Abdel Fattah el-Sisi, την 1ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τον ισλαμικό εξτρεμισμό και στις 6 Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ανάγκη ειρηνικών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ των Αιγυπτίων Μωαμεθανών και Χριστιανών,

–       έχοντας υπόψη την δήλωση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Ban Ki-moon της 25ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Σινά,

–       έχοντας υπόψη τον λόγο της Anita Nirody, Μονίμου Συντονίστριας του ΟΗΕ και Μονίμου Εκπροσώπου του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στην Αίγυπτο, της 9ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλει η Αίγυπτος για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της διαφάνειας των οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς και λογοδοσίας,

–       έχοντας υπόψη την Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, του οποίου η Αίγυπτος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιγυπτιακή κυβέρνηση διαδραμάτισε καίριο ρόλο στη διαμεσολάβηση για ανακωχή και στη συνέχεια μια αορίστου χρόνου κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης, σε μια σύγκρουση επτά εβδομάδων που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 2.200 Παλαιστινίων και 70 Ισραηλινών τον Ιούλιο και Αύγουστο 2014·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκπρόσωπος της Αιγύπτου στα Ηνωμένα Έθνη Amr Abu Al-Atta, υπέβαλε ψήφισμα το οποίο εγκρίθηκε από την 60ή σύνοδο Ολομελείας των Ηνωμένων Εθνών τον Νοέμβριο 2014, και το οποίο εξετάζει την κατάσταση στην Παλαιστίνη και υπογραμμίζει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ιερουσαλήμ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Ιανουαρίου 2015 η Αίγυπτος συνέστησε έναν «πυρήνα κρίσης» για 20 υπηκόους της, όλοι εκ των οποίων Χριστιανοί, που υπέστησαν θύματα διπλής απαγωγής στην Λιβύη·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2014 αξιωματικοί του ισλαμικού κράτους υπεύθυνοι για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την κατασκοπεία διείσδυσαν στην Χερσόνησο του Σινά και ανέλαβαν την ηγεσία της τοπικής ομάδας του Τζιχάντ Ansar Beit al-Maqdas, ανοίγοντας ένα νέο επικίνδυνο μέτωπο εναντίον της Αιγύπτου και του Ισραήλ· ότι ο αιγυπτιακός στρατός ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επεκτείνει την ουδέτερη ζώνη στο Σινά κατά μήκος των συνόρων με την Λωρίδα της Γάζας, κατά δύο περίπου χιλιόμετρα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Οκτωβρίου 2014, σκοτώθηκαν 28 αιγύπτιοι στρατιώτες και τραυματίσθηκαν άλλοι 30 σε έκρηξη αυτοκινήτου στο σταθμό ελέγχου του Sheikh Zuweid στα βόρεια του Σινά·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε δήλωσή του κατά την διάρκεια επίσκεψης σε Χριστουγεννιάτικη Λειτουργία Κοπτών, ο Πρόεδρος Abdul Fattah al-Sisi απηύθυνε έκκληση για μια "θρησκευτική επανάσταση" και ζήτησε από τους μουσουλμάνους ιθύνοντες να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά του εξτρεμισμού·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ συνδέεται με την Αίγυπτο μέσω συμφωνίας σύνδεσης, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2004 και εστιάζεται στην συνεργασία στο θέμα της δημοκρατικής και κοινωνικής μεταρρύθμισης, του οικονομικού εκσυγχρονισμού, της μετανάστευσης και της εμπορικής συνεργασίας·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος εξακολουθεί να διέρχεται περίοδο πολιτικών ταραχών που οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι, στην θρησκευτική ελευθερία και στην ισότητα των φύλων·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 23 Ιουνίου 2014 τρεις δημοσιογράφοι της Al-Jazeera κατηγορήθηκαν για "παραποίηση πληροφοριών" και προσχώρηση και παροχή βοήθειας σε τρομοκρατική ομάδα και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 7 έως 10 ετών· ότι τον Δεκέμβριο 2014 ένα αιγυπτιακό δικαστήριο ζήτησε επανεκδίκαση της υπόθεσης των τριών φυλακισμένων δημοσιογράφων της Al-Jazeera , αναγνωρίζοντας σημαντικά κενά στις αρχικές καταδικαστικές αποφάσεις, αλλά ότι παρά ταύτα οι τρεις άνδρες εξακολουθούν να κρατούνται αδίκως·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο 2014 ο Πρόεδρος al-Sisi εξέδωσε το νομοθετικό διάταγμα 136 του 2014, το οποίο θέτει όλες τις "δημόσιες και ζωτικής σημασίας υποδομές" υπό τον έλεγχο του στρατού για τα δύο επόμενα έτη·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιοι εισαγγελείς εφαρμόζουν το διάταγμα του Οκτωβρίου αναδρομικά και παραπέμπουν ήδη σε στρατιωτικό δικαστήριο υποθέσεις πολιτών που εκκρεμούν ενώπιον των αστικών δικαστηρίων·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εξής τα αιγυπτιακά στρατιωτικά δικαστήρια ενεργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και δεν τελούν υπό την πολιτική δικαιοσύνη, καθώς και ότι οι δικαστές έχουν τεθεί στην υπηρεσία των αξιωματικών του στρατού·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ακόμη και παιδιά μπορούν να υπάγονται στην δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων και Λαϊκών Δικαιωμάτων, ερμηνεύοντας τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, στον οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο κράτος, έχει δηλώσει ότι τα στρατοδικεία δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να έχουν δικαιοδοσία επί πολιτών·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την τρομοκρατική επίθεση τον Αύγουστο 2013 σε ένα αστυνομικό τμήμα κοντά στην Kerdasa, κατά την οποία σκοτώθηκαν έντεκα αστυνομικοί και δύο πολίτες, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, ένα αιγυπτιακό ποινικό δικαστήριο επέβαλε μαζικές θανατικές ποινές σε 188 εναγόμενους, τούτο δε σε προσωρινή βάση·

ΙΣΤ.  ότι, πριν από αυτή την περίπτωση, ένας δικαστής του κυβερνείο του Minya επέβαλε 1.212 θανατικές καταδίκες τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2014, μετά από δύο δίκες που συνδέονται με άλλες επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, το 2013 και που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο άλλων αστυνομικών·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι 2013 μια κυβερνητική μελέτη διαπίστωσε ότι 99,3% των Αιγυπτίων γυναικών ανέφεραν ότι έχουν υποστεί παρενόχληση τουλάχιστον μια φορά στη διάρκεια της ζωής τους, και ότι οι Αιγύπτιοι άνδρες είναι ακόμη σπάνια υπόλογοι για βιασμό ή για τα επεισόδια της σεξουαλικής παρενόχλησης·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και η ομοφυλοφιλία δεν απαγορεύεται ρητώς στην αιγυπτιακή νομοθεσία, το κράτος διώκει και φυλακίζει άτομα ΛΟΑΤ με επιχειρήματα όπως «ακολασία» και «αδιάντροπες δημόσιες πράξεις»·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, πριν από την καθαίρεσή της τον Ιούλιο του 2013, η κυβέρνηση του Προέδρου Μόρσι που κυριαρχείτο από τους Αδελφούς Μουσουλμάνους, είχε επιδείξει αδιαφορία για την προστασία των δικαιωμάτων, και ότι την εποχή αυτή η Αίγυπτος γνώρισε πολλαπλασιασμό των διώξεων δημοσιογράφων, αστυνομική κατάχρηση εξουσίας και θρησκευτική βία·

1.      αναγνωρίζει τον στρατηγικό ρόλο της Αιγύπτου όσον αφορά τη διείσδυση τρομοκρατικών πυρήνων ISIS στην χερσόνησο του Σινά, στον εντοπισμό των πυρήνων επιστράτευσης του ISIS στο υπόλοιπο της χώρας και τη σταθερότητα της περιοχής της Μεσογείου·

2.      εκτιμά τις εποικοδομητικές προσπάθειες της Αιγύπτου για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης το καλοκαίρι του 2014·

3.      χαιρετίζει τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις της Αιγύπτου και τις εθνικές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της διαφάνειας των οργάνων καταπολέμησης της διαφθοράς και λογοδοσίας·

4.      παρατηρεί με ανησυχία ότι, ακόμη και μετά την καθαίρεση του Προέδρου Morsi, ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών αντιπάλων, ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων, bloggers, συνδικαλιστών, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και μειονοτήτων έχουν φυλακιστεί χωρίς δίκαιη δίκη·

5.      υπενθυμίζει στις αρμόδιες αρχές της Αιγύπτου, στον Πρόεδρο al-Sisi και στην προσωρινή κυβέρνηση ότι ο θεμιτός αγώνας κατά της τρομοκρατίας δεν θα πρέπει να τους εμποδίζει από το να εκπληρώσουν τις εθνικές και διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

6.      καλεί όλους τους πολιτικούς φορείς να διασφαλίσουν μια ομαλή και μη βίαιη μετάβαση προς τις δημοκρατικές εκλογές που προβλέπονται για το τέλος Μαρτίου 2015·

7.      εκφράζει την ανησυχία της για την περιορισμένη ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι και την επέκταση της προσφυγής σε στρατιωτικές δίκες εναντίον πολιτών που έπεται της έγκρισης του νόμου 136·

8.      προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη και στοχευμένη στρατηγική με στόχο την συμμετοχή όλων των αιγυπτιακών πολιτικά κομμάτων και φορέων σε έναν πραγματικό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατική διαδικασία και να λήξει ο κύκλος της βίας πανταχόθεν·

9.      εκφράζει την αλληλεγγύη του με τον αιγυπτιακό λαό και απευθύνει συλλυπητήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας και της υπερβολικής χρήσης βίας από τις αιγυπτιακές αρχές·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, καθώς και στο κοινοβούλιο και στην κυβέρνηση της Αιγύπτου.