Päätöslauselmaesitys - B8-0023/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0023/2015

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Egyptin tilanteesta

  12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

  komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano EFDD-ryhmän puolesta

  Menettely : 2014/3017(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B8-0023/2015
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B8-0023/2015
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B8‑0023/2015

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Egyptin tilanteesta

  (2014/3017(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Egyptistä ja erityisesti 17. heinäkuuta 2014 ilmaisun- ja kokoontumisvapaudesta Egyptissä[1] sekä 6. helmikuuta 2014 Egyptin tilanteesta[2] antamansa päätöslauselmat,

  –       ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman aiheesta ”Euroopan naapuruuspolitiikka – kohti vahvempaa kumppanuutta: Euroopan parlamentin kanta vuoden 2012 tilannekatsauksiin”[3],

  –       ottaa huomioon vuonna 2001 tehdyn EU:n ja Egyptin assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan vuonna 2004 ja jota lujitettiin vuoden 2007 toimintasuunnitelmalla, sekä komission 20. maaliskuuta 2013 antaman erityiskertomuksen kyseisen sopimuksen täytäntöönpanon edistymisestä,

  –       ottaa huomioon 14.–15. tammikuuta 2014 järjestetyssä kansanäänestyksessä hyväksytyn Egyptin perustuslain,

  –       ottaa huomioon 24. marraskuuta 2013 annetun Egyptin lain nro 107 oikeudesta julkisiin kokoontumisiin, kulkueisiin ja rauhanomaisiin protesteihin,

  –       ottaa huomioon Egyptissä julkisiin ja hallituksen laitoksiin kohdistuvasta ilkivallasta langetettavien rangaistusten tiukentamisesta 27. lokakuuta 2014 annetun presidentin asetuksen nro 136,

  –       ottaa huomioon Egyptin väliaikaishallinnon ”demokratiaan siirtymistä tukevan ohjelman”,

  –       ottaa huomioon Egyptin presidentin Abdel Fattah al-Sisin 1. tammikuuta 2015 pitämän puheen ääri-islamista sekä hänen 6. tammikuuta 2015 pitämänsä puheen tarpeesta luoda rauhanomaiset ja rakentavat suhteet Egyptin muslimien ja kristittyjen välille,

  –       ottaa huomioon YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin 25. lokakuuta 2014 antaman julkilausuman terrori-iskuista Siinailla,

  –       ottaa huomioon YK:n kenttäkoordinaattorin ja YK:n kehitysohjelman Egyptin-kenttäedustajan Anita Nirodyn 9. joulukuuta 2014 pitämän puheen Egyptin ponnisteluista lahjonnan torjumisesta vastaavien ja tarkastuselinten uudenaikaistamiseksi ja niiden avoimuuden parantamiseksi,

  –       ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

  –       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuoli Egypti on,

  –       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

  A.     ottaa huomioon, että Egyptin hallitus oli avainasemassa Israelin ja palestiinalaisten välisen aselevon ja toistaiseksi voimassa olevan tulitauon välittämisessä heinä- ja elokuussa 2014 seitsemän viikkoa kestäneen ja lähes 2 200 palestiinalaista ja 70 israelilaista kuolonuhria vaatineen konfliktin päättämiseksi;

  B.     ottaa huomioon, että Egyptin YK-edustaja Amr Abu Al-Atta esitti päätöslauselman, joka hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien 60. täysitunnossa marraskuussa 2014 ja jossa käsiteltiin Palestiinan tilannetta ja korostettiin Itä-Jerusalemin tuolloisia tapahtumia;

  C.     toteaa, että Egypti perusti 5. tammikuuta 2015 ”kriisisolun” niitä 20:tä Egyptin kansalaista – jotka kaikki ovat kristittyjä – varten, jotka kidnapattiin Libyassa kahdessa erillisessä välikohtauksessa;

  D.     ottaa huomioon, että IS-ryhmä suoritti kesällä 2014 operaatioita Siinain niemimaalla ja että sen tiedustelijoita soluttautui paikalle ja ryhtyi johtamaan paikallista Ansar Beit al-Maqdas -jihadistiryhmää avaten siten vaarallisen uuden rintaman Egyptiä ja Israelia vastaan; ottaa huomioon, että Egyptin armeija on ilmoittanut aikovansa laajentaa Siinailla Gazan rajan vastaista puskurivyöhykettä enimmillään kahden kilometrin levyiseksi;

  E.     ottaa huomioon, että 28 egyptiläistä sotilasta sai surmansa ja 30 loukkaantui autopommin räjähdettyä 24. lokakuuta 2014 Karm al-Qawadisin tarkastusasemalla Sheikh Zuweidissa Pohjois-Siinailla;

  F.     ottaa huomioon, että vierailullaan koptikristittyjen joulumessuun 6. tammikuuta 2015 antamassaan julkilausumassa Egyptin presidentti Abdul Fattah al-Sisi peräänkuulutti uskonnollista vallankumousta kehottaen muslimijohtajia auttamaan äärisuuntausten torjunnassa;

  G.     ottaa huomioon, että EU on tehnyt Egyptin kanssa assosiaatiosopimuksen, joka tuli voimaan 1. kesäkuuta 2004 ja jossa painotetaan yhteistyötä demokraattisissa ja sosiaalisissa uudistuksissa, talouden uudenaikaistamista, siirtolaiskysymyksiä sekä kaupankäyntiä;

  H.     ottaa huomioon, että Egypti elää vielä poliittista kuohuntavaihetta, mikä on johtanut tilanteisiin, joissa on loukattu vakavalla tavalla oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sanan-, ilmaisun- ja kokoontumisvapautta, uskonnonvapautta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa;

  I.      ottaa huomioon, että kolmea Al-Jazeeran toimittajaa syytettiin 23. kesäkuuta 2014 uutisten vääristelemisestä ja terroristisoluun kuulumisesta tai sellaisen avustamisesta ja että heille langetettiin vankilatuomiot, joiden pituus vaihteli seitsemän ja kymmenen vuoden välillä; ottaa huomioon, että egyptiläinen tuomioistuin vaati joulukuussa 2014 kolmelle vangitulle Al-Jazeeran toimittajalle uutta oikeudenkäyntiä ja totesi alkuperäisissä tuomioissa ilmenneen vakavia puutteita mutta jätti kuitenkin kyseiset henkilöt epäoikeudenmukaisesti vankeuteen;

  J.      ottaa huomioon, että presidentti al-Sisi antoi lokakuussa 2014 asetuksen, lain nro 136/2014, jossa kaikki ”julkiset ja tärkeät laitokset” asetetaan sotilastuomiovallan alaisuuteen seuraaviksi kahdeksi vuodeksi;

  K.     ottaa huomioon, että siviilituomioistuinten syyttäjät ovat soveltaneet tätä asetusta taannehtivasti ja määränneet jo tutkinnan kohteena olevia tai oikeudenkäyntiä siviilituomioistuimissa odottavia siviilejä sotilastuomioistuimiin;

  L.     toteaa, että Egyptin sotilastuomioistuimet ovat näin ollen puolustusministeriön eivätkä siviilioikeusviranomaisten alaisia ja että tuomareina toimivat sotilaat;

  M.    ottaa huomioon, että myös lapset voivat kuulua sotilastuomioistuinten tuomiovallan piiriin;

  N.     ottaa huomioon, että Afrikan ihmisoikeuksien ja kansojen oikeuksien toimikunta, joka tulkitsee ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevaa Afrikan peruskirjaa, jonka sopimuspuoli Egypti on, on todennut, että sotilastuomioistuimilla ei pitäisi missään tilanteessa olla siviilejä koskevaa tuomiovaltaa;

  O.     ottaa huomioon, että elokuussa 2013 poliisiasemaa vastaan Kerdasassa tehdyn terrori-iskun, jossa yksitoista poliisia ja kaksi siviiliä sai surmansa, johdosta egyptiläinen rikostuomioistuin langetti 2. joulukuuta 2014 tilapäiset joukkokuolemantuomiot 188 syytetylle;

  P.     ottaa lisäksi huomioon, että ennen tätä tapausta Minyan kuvernoraatissa oli eräs tuomari langettanut kuolemantuomiot 1 212 henkilölle maalis- ja huhtikuussa 2014 kahdessa oikeudenkäynnissä, jotka koskivat muita poliisiasemia vastaan vuonna 2013 tehtyjä hyökkäyksiä, joissa ainakin kaksi muuta poliisia sai surmansa;

  Q.     ottaa huomioon, että vuonna 2013 tehdyn hallituksen tutkimuksen yhteydessä 99,3 prosenttia egyptiläisistä naisista ilmoitti kohdanneensa jossakin elämänsä vaiheessa häirintää; ottaa huomioon, että egyptiläisiä miehiä vaaditaan yhä harvoin tilille raiskauksista tai seksuaalisesta häirinnästä;

  R.     ottaa huomioon, että vaikka homoseksuaalisuutta ei varsinaisesti kielletä Egyptin lainsäädännössä, valtio kuitenkin vainoaa ja vangitsee LGBT-henkilöitä syyttäen heitä muun muassa ”irstailusta” ja ”säädyttömistä julkisista teoista”;

  S.     ottaa huomioon, että ennen kuin presidentti Morsi syöstiin vallasta heinäkuussa 2013, muslimiveljeskuntaenemmistöinen hallitus suhtautui piittaamattomasti oikeuksien suojeluun, minkä vuoksi toimittajia vastaan nostettujen syytteiden määrä kasvoi ja poliisiväkivalta ja eri uskontoryhmien välinen väkivalta lisääntyivät;

  1.      toteaa, että Egyptillä on strateginen rooli IS-ryhmän terroristisolujen Siinain niemimaalle soluttautumisen torjunnassa, IS-ryhmän rekrytointisolujen paljastamisessa muualla maassa sekä Välimeren alueen vakaudessa;

  2.      pitää arvossa Egyptin menestyksekkäitä ponnisteluja Israelin ja Palestiinan välisten vihollisuuksien lopettamisen edistämiseksi kesällä 2014;

  3.      pitää myönteisinä Egyptin instituutioiden uudistamista sekä maan ponnisteluja lahjonnan torjumisesta vastaavien ja tarkastuselinten uudenaikaistamiseksi ja niiden avoimuuden parantamiseksi;

  4.      panee huolestuneena merkille, että myös presidentti Morsin vallasta syöksemisen jälkeen monia poliittisia vastustajia, rauhanomaisia mielenosoittajia, toimittajia, bloginpitäjiä, ammattiyhdistysväkeä, kansalaisyhteiskunta-aktivisteja ja vähemmistöjen edustajia on vangittu ilman oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä;

  5.      muistuttaa toimivaltaisia Egyptin viranomaisia, presidentti al-Sisia ja väliaikaishallintoa siitä, ettei oikeutettu terrorismin torjunta saisi estää heitä täyttämästä kansallisia ja kansainvälisiä velvoitteitaan ihmisoikeuksien suojelua koskevissa asioissa;

  6.      kehottaa kaikkia poliittisia toimijoita varmistamaan sujuvan ja väkivallattoman siirtymisen kohti maaliskuun 2015 lopuksi suunniteltuja demokraattisia vaaleja;

  7.      ilmaisee huolensa ilmaisun- ja kokoontumisvapauden rajoittamisesta sekä sotilasoikeudenkäyntien käytön laajentamisesta koskemaan siviilejä lain nro 136 hyväksymisestä lähtien;

  8.      kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita laatimaan ja panemaan täytäntöön kattavan ja kohdennetun strategian Egyptin kaikkien poliittisten puolueiden ja toimijoiden tuomiseksi mukaan todelliseen ja osallistavaan vuoropuheluun demokraattisen prosessin vahvistamiseksi ja väkivallan kierteen katkaisemiseksi kaikkien osapuolten tapauksessa;

  9.      ilmaisee solidaarisuutensa Egyptin kansalle ja esittää osanottonsa kaikkien terrorismin ja Egyptin viranomaisten käyttämän liiallisen väkivallan uhrien perheille;

  10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Egyptin parlamentille ja hallitukselle.