Prijedlog rezolucije - B8-0023/2015Prijedlog rezolucije
B8-0023/2015

PRIJEDLOG REZOLUCIJE o situaciji u Egiptu

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku
u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Postupak : 2014/3017(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
B8-0023/2015
Podneseni tekstovi :
B8-0023/2015
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

B8‑0023/2015

Rezolucija Europskog parlamenta o situaciji u Egiptu

(2014/3017(RSP))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o Egiptu, osobito rezoluciju od 17. srpnja 2014. o slobodi izražavanja i okupljanja u Egiptu[1] i rezoluciju od 6. veljače 2014. o situaciji u Egiptu[2],

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 23. listopada 2013. o Europskoj politici susjedstva: prema jačanju partnerstva. Stajalište Europskog parlamenta o izvješćima za 2012.[3],

–       uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između EU-a i Egipta iz 2001., koji je stupio na snagu 2004., a osnažen je akcijskim planom iz 2007., te izvješće Komisije o napretku u njegovoj provedbi od 20. ožujka 2013.,

–       uzimajući u obzir Ustav Egipta, usvojen na referendumu 14. i 15. siječnja 2014.,

–       uzimajući u obzir egipatski Zakon br. 107 o pravu na javna okupljanja, povorke i mirne prosvjede od 24. studenog 2013.,

–       uzimajući u obzir ukaz egipatskog predsjednika br. 136 od 27. listopada 2014. o pojačanju sankcija protiv vandalskih napada na javne i državne objekte,

–       uzimajući u obzir „Program podrške na putu prema demokraciji” egipatske privremene vlade,

–       uzimajući u obzir govore egipatskog predsjednika Abdela Fattaha el-Sisija od 1. siječnja 2015. o islamskom ekstremizmu i od 6. siječnja 2015. o potrebi za mirnim i konstruktivnim odnosima između egipatskih muslimana i kršćana,

–       uzimajući u obzir izjavu glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona od 25. listopada 2014. o terorističkim napadima na Sinaju,

–       uzimajući u obzir govor rezidentne koordinatorice UN-a i rezidentne predstavnice UNDP-a u Egiptu Anite Nirody od 9. prosinca 2014. o nastojanjima Egipta da modernizira i osnaži transparentnost institucija koje se bore protiv korupcije i zalažu za veću odgovornost,

–       uzimajući u obzir Deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima čiji je potpisnik Egipat,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je egipatska vlada imala ključnu ulogu u posredovanju primirja i neograničenog prekida vatre između Izraela i Palestine nakon sedmotjednog sukoba koji je uzrokovao smrt približno 2 200 Palestinaca i 70 Izraelaca u srpnju i kolovozu 2014.;

B.     budući da je predstavnik Egipta u Ujedinjenim narodima Amr Abu Al-Atta predstavio rezoluciju koja je usvojena na 60. plenarnoj sjednici Ujedinjenih naroda u studenom 2014. i u kojoj je riječ o situaciji u Palestini te u kojoj su istaknuti nedavni problemi u Istočnom Jeruzalemu;

C.     budući da je 5. siječnja 2015. Egipat uspostavio „kriznu ćeliju” za 20 državljana, među kojima su svi kršćani, a koji su oteti u dvama odvojenim incidentima u Libiji;

D.     budući da su se tijekom ljeta 2014. operativni i obavještajni agenti ISIS-a infiltrirali na poluotok Sinaj i preuzeli kontrolu nad lokalnom džihadističkom skupinom Ansar Beit al-Maqdas, čime su otvorili novo opasno bojište protiv Egipta i Izraela; budući da je egipatska vojska najavila svoju namjeru da proširi tampon zonu u Sinaju, uzduž granice s Gazom, do dva kilometra;

E.     budući da je 24. listopada 2014. 28 egipatskih vojnika ubijeno i još 30 ozlijeđeno kada je eksplodirala automobilska bomba na kontrolnoj točki Karm al-Qawadis u Sheikh Zuweidu u Sjevernom Sinaju;

F.     budući da je egipatski predsjednik Abdul Fattah al-Sisi u svojoj izjavi tijekom posjete 6. siječnja 2015. koptskoj božićnoj misi, pozvao na „religijsku revoluciju”, tražeći pomoć od vođa muslimana u borbi protiv ekstremizma;

G.     budući da je EU povezana s Egiptom zahvaljujući Sporazumu o pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. lipnja 2004. te je usmjeren na suradnju u demokratskim i društvenim reformama, gospodarskoj modernizaciji, pitanjima migracije i trgovine;

H.     budući da Egipat još uvijek prolazi kroz razdoblje političkih previranja koja su uzrokovala ozbiljna kršenja prava na pravično suđenje, slobodu izražavanja i udruživanja, slobodu vjere i jednakosti spolova;

I.      budući da su 23. lipnja 2014. tri novinara Al Jazeere optužena za „lažiranje vijesti” i za pripadnost ili pomaganje terorističkoj ćeliji te da su im bile izrečene kazne zatvora u trajanju od 7 do 10 godina; budući da su u prosincu 2014. pozivom egipatskog suda na ponovno suđenje trojici zatvorenih novinara Al Jazeere potvrđeni veći propusti u prvobitnim presudama, ali su novinari ostali nepravedno zatvoreni;

J.      budući da je u listopadu 2014. predsjednik al-Sisi donio ukaz, Zakon 136 iz 2014., kojim se „javni i vitalni objekti” stavljaju pod vojnu nadležnost za iduće dvije godine;

K.     budući da su civilni tužitelji retroaktivno koristili ukaz iz listopada i predmete civila koji su već pod istragom ili čekaju suđenje na civilnim sudovima uputili na vojnu nadležnost;

L.     budući da egipatski vojni sudovi djeluju pod nadležnošću Ministarstva obrane, a ne pod nadležnošću civilne sudske vlasti, a suci su aktivni vojni časnici;

M.    budući da i djeca također mogu biti pod pravnom nadležnosti vojnih sudova;

N.     budući da je Afrička komisija za ljudska prava i prava naroda, tumačeći Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima naroda (čiji je potpisnik i Egipat), izjavila da vojni sudovi „ne bi trebali, ni u kojim okolnostima, imati nadležnost nad civilima”;

O.     budući da je, slijedom terorističkog napada na policijsku stanicu u Kerdasi u kolovozu 2013., kada je umrlo jedanaest policijskih službenika i dvoje civila, kazneni sud u Egiptu izrekao nepravomoćne masovne smrtne kazne protiv 188 optuženika 2. prosinca 2014.;

P.     budući da je, prije ovog slučaja, jedan sudac u pokrajini Minya naložio 1 212 smrtnih kazni u ožujku i travnju 2014., nakon dvaju suđenja radi drugih napada na policijske postaje 2013. zbog kojih je umrlo barem dvoje policijskih službenika;

Q.     budući da je 2013. studija vlade pokazala da je 99,3 % žena u Egiptu izjavilo da su bile uznemiravane u nekom trenutku u njihovim životima i budući da se muškarci u Egiptu rijetko smatraju odgovornima za silovanje ili za slučajeve seksualnog uznemiravanja;

R.     budući da, iako homoseksualnost nije izričito zabranjena prema egipatskom pravu, država proganja i zatvara LGBT pojedince na temelju „razvratništva” i „sramotnih javnih radnji”;

S.     budući da je vlada kojom je dominiralo Muslimansko bratstvo predsjednika Morsija, prije no što je svrgnuta u srpnju 2013. pokazala zanemarivanje zaštite prava, uz porast progona novinara, policijskog zlostavljanja i sektaškog nasilja;

1.      priznaje stratešku ulogu Egipta u rješavanju problema infiltracije terorističkih ćelija ISIS-a na poluotoku Sinaj, u razotkrivanju ćelija regrutiranja u redove ISIS-a u ostatke države i u stabilnosti mediteranske regije;

2.      cijeni uspješna nastojanja Egipta da pridonese prekidu neprijateljstva između Izraela i Palestine tijekom ljeta 2014.;

3.      pozdravlja institucionalne reforme Egipta i nacionalne napore da se modernizira i osnaži transparentnost institucija koje se bore protiv korupcije i zalažu za veću odgovornost;

4.      sa zabrinutošću primjećuje da je, nakon svrgnuća predsjednika Morsija veći broj političkih protivnika, mirnih prosvjednika, novinara, blogera, sindikalista, aktivista civilnog društva i pripadnika manjina zatvoren bez poštenog suđenja;

5.      podsjeća nadležne egipatske vlasti, predsjednika al-Sisija i privremenu vladu da ih legitimna borba protiv terorizma ne bi trebala sprječavati u ispunjavanju njihovih nacionalnih i međunarodnih obaveza u zaštiti ljudskih prava;

6.      poziva sve političke aktere da osiguraju neometanu i nenasilnu tranziciju u smjeru demokratskih izbora predviđenih za kraj ožujka 2015.;

7.      izražava zabrinutost zbog ograničene slobode izražavanja i udruživanja te širenja upotrebe vojnih suđenja civilima nakon usvajanja Zakona 136;

8.      potiče EU i njezine države članice da osmisle i provedu sveobuhvatnu i ciljanu strategiju kako bi se sve egipatske političke stranke i političke aktere uključilo u stvaran i uključiv dijalog u cilju jačanja demokratskog procesa i zaustavljanja spirale nasilja na svim stranama;

9.      izražava solidarnost s egipatskim narodom i sućut obiteljima svih žrtava terorizma i prekomjerne upotrebe sile od strane egipatske vlasti;

10.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica te parlamentu i vladi Egipta.