Propunere de rezoluţie - B8-0023/2015Propunere de rezoluţie
B8-0023/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la situația din Egipt

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano în numele Grupului EFDD

Procedură : 2014/3017(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0023/2015
Texte depuse :
B8-0023/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0023/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Egipt

(2014/3017(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Egipt, în special cea din 17 iulie 2014 referitoare la libertatea de exprimare și de întrunire din Egipt[1] și cea din 6 februarie 2014 referitoare la situația din Egipt[2],

–       având în vedere Rezoluția sa din 23 octombrie 2013 referitoare la Politica Europeană de Vecinătate: către o consolidare a parteneriatului. Poziția Parlamentului European privind rapoartele din 2012[3],

–       având în vedere Acordul de asociere încheiat în 2001 între UE și Egipt, care a intrat în vigoare în 2004 și a fost consolidat prin Planul de acțiune din 2007, precum și raportul Comisiei din 20 martie 2013 privind progresele înregistrate în punerea sa în aplicare,

–       având în vedere Constituția Egiptului, adoptată prin referendum în perioada 14-15 ianuarie 2014,

–       având în vedere Legea egipteană 107 din 24 noiembrie 2013 privind dreptul la întruniri publice, defilări și proteste pașnice,

–       având în vedere Decretul prezidențial egiptean nr. 136 din 27 octombrie 2014 privind înăsprirea sancțiunilor împotriva infracțiunii de vandalism al instalațiilor publice și guvernamentale,

–       având în vedere „Programul pentru susținerea parcursului către democrație” al guvernului interimar egiptean,

–       având în vedere discursul președintelui egiptean Abdel Fattah el-Sisi din 1 ianuarie 2015 privind extremismul islamic și cel din 6 ianuarie 2015 privind nevoia de relații pașnice și constructive între musulmanii și creștinii din Egipt,

–       având în vedere declarația Secretarului General al ONU, Ban Ki-moon, din 25 octombrie 2014 privind atacurile teroriste din Sinai,

–       având în vedere discursul din 9 decembrie 2014 al Anitei Nirody, coordonator rezident al ONU și reprezentant rezident al PNUD în Egipt, privind eforturile Egiptului de modernizare și îmbunătățire a transparenței instituțiilor care se ocupă de combaterea corupției și de responsabilizare;

–       având în vedere Declarația Drepturilor Omului din 1948,

–       având în vedere Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, la care Egiptul este parte,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât guvernul egiptean a jucat un rol esențial în cadrul negocierii unui armistițiu și apoi a unui acord de încetare nelimitată a focului între Israel și Palestina în cazul unui conflict de șapte săptămâni care a provocat moartea a aproape 2 200 de palestinieni și 70 de israelieni în iulie și august 2014;

B.     întrucât reprezentantul Egiptului la Națiunile Unite, Amr Abu Al-Atta, a prezentat o rezoluție adoptată de a 60-a ședință plenară a națiunilor Unite în noiembrie 2014, care se referea la situația din Palestina și care evidenția problemele recente din Ierusalimul de Est;

C.     întrucât la 5 ianuarie 2015 Egiptul a format o „celulă de criză” pentru 20 de cetățeni, toți dintre ei fiind creștini, care au fost răpiți în Libia în cadrul a două incidente separate;

D.     întrucât în cursul verii anului 2014 peninsula Sinai a fost înfiltrată de agenți de informații și de agenți de operațiuni ai ISIL care au preluat grupul jihadist local Ansar Beit al-Maqdas, deschizând, astfel, un nou front periculos împotriva Egiptului și a Israelului; întrucât armata egipteană și-a anunțat intenția de a extinde zona-tampon din Sinai, de-a lungul frontierei cu Gaza, cu până la doi kilometri;

E.     întrucât, la 24 octombrie 2014, 28 de soldați egipteni au fost uciși și alți 30 au fost răniți la explozia unei mașini-capcană la punctul de securitate Karm al-Qawadis din Sheikh Zuweid în Sinaiul de Nord;

F.     întrucât în cadrul declarației sale făcute în cursul unei vizite la o liturghie de Crăciun în rit copt la 6 ianuarie 2015 președintele Egiptului, Abdul Fattah al-Sisi, a îndemnat la o „revoluție religioasă”, solicitând ajutorul conducătorilor musulmani pentru combaterea extremismului;

G.     întrucât UE a încheiat un acord de asociere cu Egiptul, care a intrat în vigoare la 1 iunie 2004 și este centrat pe cooperarea în materie de reforme democratice și sociale, de modernizare economică, de chestiuni legate de migrație și de comerț;

H.     întrucât Egiptul continuă să treacă printr-o perioadă de tulburări politice, care conduc la încălcări grave ale dreptului la un proces echitabil, ale libertății de expresie și de asociere, ale libertății religioase și ale egalității de gen;

I.      întrucât, la 23 iunie 2014, trei jurnaliști ai Al-Jazeera au fost acuzați de „falsificarea știrilor” și că ajută sau aparțin unei celule teroriste și au fost condamnați la între 7 și 10 ani de închisoare; întrucât în decembrie 2014 o instanță egipteană a solicitat rejudecarea a trei jurnaliști Al-Jazeera, recunoscând lacune majore în condamnările inițiale, dar lăsând în mod nedrept jurnaliștii în temniță;

J.      întrucât în octombrie 2014 președintele al-Sisi a emis un decret, Legea 136 din 2014, care plasează toate „instalațiile publice și vitale” sub jurisdicție militară timp de doi ani;

K.     întrucât procurorii civili au aplicat decretul din octombrie în mod retroactiv, trecând sub jurisdicție militară cazurile unor civili care începuseră deja să fie anchetați sau urmau să fie judecați în instanțe civile;

L.     întrucât instanțele militare egiptene funcționează astfel sub autoritatea Ministerului Apărării și nu a autorităților judiciare civile, iar judecătorii sunt formați din ofițeri activi din cadrul armatei;

M.    întrucât și copiii pot cădea sub jurisdicția instanțelor militare;

N.     întrucât Comisia Africană pentru drepturile omului și ale popoarelor, interpretând Carta africană a drepturilor omului și popoarelor (la care Egiptul este stat parte), a afirmat că instanțele militare „nu ar trebui, în absolut nicio circumstanță, să aibă jurisdicție asupra civililor”;

O.     întrucât în urma atacului terorist din august 2013 asupra unei secții de poliție din cartierul Kerdasa, unde au murit 11 polițiști și doi civili, o instanță penală egipteană a hotărât condamnarea provizorie în masă la moarte a 188 de acuzați la 2 decembrie 2014;

P.     întrucât anterior acestei cauze, în lunile martie și aprilie 2014, un judecător din guvernoratul Minya a pronunțat 1 212 sentințe capitale, în urma a două procese intentate în urma altor atacuri asupra unor secții de poliție din 2013, care au condus la moartea a cel puțin alți doi polițiști;

Q.     întrucât în 2013 un studiu guvernamental a relevat că 99,3% dintre femeile egiptene au admis că au fost hărțuite într-un moment sau altul al vieții lor și întrucât bărbații egipteni continuă să fie doar rareori trași la răspundere pentru viol sau pentru episoade de hărțuire sexuală;

R.     întrucât, deși homosexualitatea nu este interzisă în mod specific în cadrul legislației egiptene, statul continuă să persecute și să întemnițeze persoane LGBT în temeiul unor acuzații de „desfrânare” și de „comportament nerușinat în public”;

S.     întrucât, înainte de îndepărtarea sa în iulie 2013, guvernul dominat de Frăția Musulmană a președintelui Morsi a desconsiderat protecția drepturilor persoanelor, conducând la înmulțirea cazurilor de urmărire penală a ziariștilor, a abuzurilor poliției și a actelor de violență sectară,

1.      recunoaște rolul strategic al Egiptului în contextul contracarării înfiltrării peninsulei Sinai de către celule teroriste ale ISIL, al depistării celulelor de recrutare ale ISIL din restul țării și al stabilității regiunii mediteraneene;

2.      apreciază eforturile reușite ale Egiptului de a contribui la încetarea ostilităților dintre Israel și Palestina în cursul verii anului 2014;

3.      salută reformele instituționale și eforturile naționale ale Egiptului de a moderniza și îmbunătăți transparența instituțiilor care se ocupă de combaterea corupției și de responsabilizare;

4.      este preocupat de faptul că, de asemenea după demiterea președintelui Morsi, un număr ridicat de oponenți politici, protestatari pașnici, jurnaliști, bloggeri, sindicaliști, activiști ai societății civile și minorități au fost întemnițați fără a beneficia de un proces echitabil;

5.      reamintește autorităților egiptene competente, președintelui al-Sisi și guvernului interimar că lupta legitimă împotriva terorismului nu ar trebui să-i împiedice să-și îndeplinească obligațiile naționale și internaționale în materie de protejare a drepturilor omului;

6.      solicită tuturor actorilor politici să asigure o tranziție ușoară și fără violență spre alegerile democratice prevăzute pentru sfârșitul lunii martie 2015;

7.      își exprimă preocuparea cu privire la restrângerea libertății de exprimare și de asociere și la înmulțirea cazurilor de judecare a civililor de către instanțele militare în urma adoptării Legii 136;

8.      îndeamnă UE și statele sale membre să elaboreze și să pună în aplicare o strategie cuprinzătoare și bine orientată pentru a angaja toate părțile și toți actorii într-un dialog real și incluziv, pentru a întări procesul democratic și a opri ciclul violenței în cazul tuturor părților;

9.      își exprimă solidaritatea cu poporul egiptean și transmite condoleanțe familiilor tuturor victimelor terorismului și ale cazurilor de utilizare excesivă a forței de către autoritățile egiptene;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, parlamentelor și guvernelor statelor membre, precum și Parlamentului și Guvernului Egiptului.