Предложение за резолюция - B8-0024/2015Предложение за резолюция
B8-0024/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

Кристиан Дан Преда, Арно Данжан, Яцек Сариуш-Волски, Елмар Брок, Андрей Пленкович, Дейвид Макалистър, Туне Келам, Мария Габриел, Едуард Кукан, Даниел Каспари, Давор Иво Стиер, Михаел Галер, Фернану Руаш, Клод Ролен, Траян Унгуряну, Дубравка Шуйца, Барбара Матера, Джовани Ла Вия, Паскал Аримон, Моника Маковей, Ивана Малетич, Лара Коми от името на групата PPE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0012/2015

Процедура : 2014/3017(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0024/2015
Внесени текстове :
B8-0024/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8‑0024/2015

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет

(2014/3017(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно Египет,

–       като взе предвид член 19 от Международния пакт за граждански и политически права, обвързващ договор, който Египет е ратифицирал през 1982 г.,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г. и Европейската конвенция за правата на човека от 1950 г.,

–       като взе предвид доклада за напредъка в рамките на Европейската политика на съседство относно Египет от 27 март 2014 г.,

–       като взе предвид новата конституция на Египет, приета с референдум на 15 януари 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Египет преживя няколко трудни политически предизвикателства след революцията през 2011 г. и се нуждае от подкрепа и съдействие от страна на международната общност, за да преодолее своите икономически, политически и свързани със сигурността предизвикателства;

Б.     като има предвид, че конституцията на Египет, приета през 2014 г., е важна стъпка в демократичния процес; като има предвид, че в конституцията са заложени основни права и свободи, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания;

В.     като има предвид, че след революцията от януари 2011 г., която свали от власт Хосни Мубарак, египетските съдии често са налагали тежки и спорни наказания за политически дисиденти;

Г.     като има предвид, че на 2 декември 2014 г. наказателният съд в Гиза произнесе предварителни смъртни присъди над 188 обвиняеми за насилствено нападение срещу полицейски участък в Кердаса на 14 август 2013 г.,

Д.     като има предвид, че на 29 ноември 2014 г. египетски съд в Кайро отхвърли обвиненията срещу бившия президент Мубарак, свързани с убийството на 239 демонстранти от страна на полицията по време на въстанието от 2011 г. при повторно разглеждане на делото; като има предвид, че при първото разглеждане на делото през 2012 г. бе произнесена доживотна присъда; като има предвид, че въпреки това бившият президент ще бъде лишен от свобода за три години по отделно дело за корупция;

Е.     като има предвид, че около 1200 смъртни присъди бяха произнесени през март и април 2014 г. в масови съдебни процеси срещу членове на Мюсюлманското братство и предполагаеми поддръжници на сваления от власт президент Морси по обвинения, вариращи от заплахи за обществения ред до саботаж и участие в убийството на полицейски служители; като има предвид, че на 2 октомври 2014 г. египетският съдия, участвал в произнасянето на смъртни присъди по делата в Миня, беше отстранен от системата на наказателното правосъдие;

Ж.    като има предвид, че повечето от тези смъртни присъди, но не всички, са заменени с доживотен затвор;

З.      като има предвид, че редица журналисти бяха съдени през 2014 г. по обвинения във връзка със застрашаване на националното единство и социалния мир, разпространяване на неверни новини и сътрудничество с Мюсюлманското братство; като има предвид, че касационният съд в Кайро е постановил, че е имало процесуални нарушения в процеса над трима журналисти от „Ал-Джазира“, които бяха осъдени на лишаване от свобода от седем до десет години, и е разпоредил повторно разглеждане на делото;

И.     като има предвид, че на 24 октомври 2014 г. терористи са нападнали военни контролно-пропускателни пунктове на полуостров Синай, като са убили 31 служители на египетските сили за сигурност, и като има предвид, че Египет е изправен пред реална заплаха от тероризъм и насилствен екстремизъм; като има предвид, че след терористичното нападение от октомври 2014 г. беше обявено извънредно положение в северната част на полуостров Синай; като има предвид, че терористични актове се извършват в този регион почти ежедневно;

Й.     като има предвид, че изборите за президент през 2014 г. в Египет се проведоха в условия на силно ограничени възможности за свобода на изразяване на мнение и всички форми на несъгласие и критики, включително тези от организациите за правата на човека, бяха потушени;

К.     като има предвид, че за 21 март и 25 април 2015 г. официално са обявени парламентарни избори;

Л.     като има предвид, че съществува крайна поляризация на египетските медии в два лагера – поддръжници и противници на Морси, което засилва поляризацията на египетското общество;

М.    като има предвид, че новите законодателни предложения допълнително биха ограничили дейността на местни и чужди НПО, които са особено засегнати от нов проектозакон, целящ да възпрепятства достъпа на терористи и други въоръжени групи до пари и материали, но който би могъл да попречи на НПО да получават чуждестранни средства, от които зависят много от тях;

Н.     като има предвид, че египетските органи затегнаха примката около свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания по силата на въведени репресивни законодателни норми, което ще улесни правителството да заглуши критиците си и да ограничи протестите;

О.     като има предвид, че най-малко 16 000 души, включително 1000 протестиращи, са били задържани от януари 2014 г. насам, и много от тях са били задържани единствено заради упражняването на правата си на свобода на събранията, свобода на сдружаването и свобода на изразяването на мнение или за тяхната предполагаема връзка с Мюсюлманското братство;

П.     като има предвид, че на 3 януари 2015 г. ислямистки бойци в Либия отвлякоха 20 египетски християни в района на Сирт; като има предвид, че това се случи след убийството на египетска коптска двойка от Сирт и след отвличането и впоследствие убийството на 18-годишната им дъщеря през последните дни на 2014 г.;

Р.     като има предвид, че египетските органи са изправили стотици цивилни граждани пред военни съдилища въз основа на декрет от 27 октомври 2014 г. на президента ас-Сиси, приложен със задна дата от граждански прокурори;

С.     като има предвид, че степента на ангажираност на ЕС по отношение на Египет следва да се основава на стимули в съответствие с принципа „повече за повече“ на Европейската политика за съседство и следва да зависи от напредъка в реформирането на демократичните институции, в принципите на правовата държава и в правата на човека;

1.      подчертава значението, което ЕС придава на сътрудничеството си с Египет като важен съсед и партньор; подчертава важната роля на Египет за стабилността в региона; подчертава своята солидарност с египетския народ и подчертава, че поема ангажимент да продължи да подкрепя Египет в процеса на укрепване на неговите демократични институции, зачитането и защитата на правата на човека и насърчаването на социалната справедливост и сигурността;

2.      категорично осъжда неотдавнашните терористични нападения на Синайския полуостров и всички други терористични актове срещу Египет; подчертава, че ЕС и международната общност трябва да бъдат решителни и да сътрудничат с Египет в борбата му срещу тероризма;

3.      подчертава значението на Египет като международен фактор и изразява надежда, че той ще продължи да играе активна роля за започване на истински мирни преговори, които да сложат край на арабско-израелския конфликт; вярва освен това, че Египет ще даде своя конструктивен принос в търсенето на стабилност в средиземноморския регион, сега особено в Либия и в Близкия изток, които понастоящем са изправени пред големи предизвикателства и открита конфронтация; потвърждава готовността на ЕС да работи с Египет като партньор в региона за търсене на решение на тези сериозни заплахи;

4.      приветства и насърчава мерките, предприети от правителството на Египет в подкрепа на зачитането на правата и свободите на религиозните общности; припомня разпоредбата, включена в член 235 от конституцията на Египет, в който се постановява, че новоизбраният парламент, в рамките на първия си законодателен мандат, трябва да приеме закон, уреждащ изграждането и ремонтирането на черквите по начин, който гарантира свободата на религиозните практики за християните;

5.      припомня на правителството на Египет, че дългосрочният успех на Египет и неговия народ зависи от защитата на всеобщите права на човека и от създаването и утвърждаването на демократични и прозрачни институции, които също така защитават основните права на гражданите; поради това призовава египетските органи да прилагат изцяло принципите на международните конвенции;

6.      потвърждава, в съответствие със заключенията от мисията на ЕС за наблюдение на президентските избори през 2014 г., че изборите не са били на висотата на приложимите международни стандарти и не са зачитали изцяло основните права, заложени в новоприетата конституция, тъй като е имало по-специално ограничения на свободата на изразяване на мнение и на свободата на събранията и недостатъчно регламентиране на финансирането на кампаниите и на правото на лицата да избират и да бъдат избирани;

7.      призовава египетското правителство да вземе мерки относно слабостите от президентските избори при подготовката за парламентарните избори, насрочени за 21 март и 25 април 2015 г.;

8.      изразява своята сериозна загриженост по повод на масовите съдебни процеси, проведени от египетски съдилища, и големия брой смъртни присъди, произнесени от тях; призовава египетските съдебни органи да гарантират и зачитат Международния пакт за граждански и политически права, по които Египет е страна, и по-специално член 14 от него относно правото на справедлив и своевременен съдебен процес, основан на ясни обвинения при гарантиране на зачитането на правата на подсъдимите;

9.      отново изтъква, че ЕС се противопоставя на използването на смъртното наказание и премахването му е приоритет на политиката на ЕС за правата на човека;

10.    отбелязва повторното разглеждане на делото срещу трима журналисти от „Ал-Джазира“, но продължава да изпитва безпокойство по повод на все по-строгите ограничения върху медиите и политическата опозиция в Египет; настоятелно призовава египетските органи незабавно да освободят всички журналисти, лишени от свобода за извършване на законни дейности по отразяване на новини при упражняване на техните основни човешки права, както и другите лица, задържани само поради това, че са упражнили правото си на свобода на изразяване на мнение и свобода на мирни събирания;

11.    подчертава жизненоважната роля, която играят медиите и гражданското общество в демократичния процес; призовава правителството на Египет да гарантира, че законодателството, отнасящо се до сдруженията и свързано със свободата на изразяване на мнение, свободата на събрания и свободата на вероизповедание, е напълно съвместимо с международните стандарти и международното хуманитарно право; подчертава, че само едно плуралистично и приобщаващо общество може да осигури дългосрочна стабилност и сигурност в Египет;

12.    настоятелно призовава египетските органи да предприемат конкретни стъпки, за да гарантират, че разпоредбите на новата конституция по отношение на основните права и свободи, включително свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания, се прилагат изцяло, като покажат, че зачитат правата на човека и принципите на правовата държава, започвайки с незабавното и безусловно освобождаване на лишените от свобода поради убежденията си;

13.    напомня на египетските органи за техните национални и международни правни задължения и ги призовава да дадат приоритет на защитата и насърчаването на правата на човека и да гарантират, че се търси отговорност за нарушенията на правата на човека, включително чрез независимо и безпристрастно правораздаване;

14.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Съвета и на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на правителството на Египет, на парламента на Египет, на генералния секретар на ООН и на Съвета на ООН по правата на човека.