Πρόταση ψηφίσματος - B8-0024/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0024/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Tunne Kelam, Mariya Gabriel, Eduard Kukan, Daniel Caspary, Davor Ivo Stier, Michael Gahler, Fernando Ruas, Claude Rolin, Traian Ungureanu, Dubravka Šuica, Barbara Matera, Giovanni La Via, Pascal Arimont, Monica Macovei, Ivana Maletić, Lara Comi εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0012/2015

Διαδικασία : 2014/3017(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0024/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0024/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0024/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

(2014/3017(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αίγυπτο,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, μια δεσμευτική συνθήκη την οποία η Αίγυπτος κύρωσε το 1982,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948 και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1950,

–       έχοντας υπόψη την από 27 Μαρτίου 2014 έκθεση προόδου για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) σε σχέση με την Αίγυπτο,

–       έχοντας υπόψη το νέο Σύνταγμα της Αιγύπτου, που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 15 Ιανουαρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει πολλά δύσκολα πολιτικά προβλήματα μετά την επανάσταση του 2011 και χρειάζεται στήριξη και βοήθεια από τη διεθνή κοινότητα για να αντιμετωπίσει τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα και τα προβλήματα σε θέματα ασφαλείας·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Αιγύπτου, που εγκρίθηκε το 2014, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην πορεία εκδημοκρατισμού· ότι το Σύνταγμα κατοχυρώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την επανάσταση του Ιανουαρίου 2011 που ανέτρεψε τον Hosni Mubarak, οι Αιγύπτιοι δικαστές συχνά επιβάλλουν σκληρές και διαμφισβητούμενες ποινές στους πολιτικούς αντιφρονούντες·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, το ποινικό δικαστήριο της Γκίζας εξέδωσε προκαταρκτικές θανατικές καταδίκες για 188 κατηγορούμενους για μια βίαιη επίθεση κατά αστυνομικού τμήματος στην Kerdasa στις 14 Αυγούστου 2013·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Νοεμβρίου 2014, ένα αιγυπτιακό δικαστήριο στο Κάιρο, στην επανάληψη της δίκης, απέρριψε τις κατηγορίες κατά του πρώην Προέδρου Mubarak για το φόνο 239 διαδηλωτών από την αστυνομία κατά την εξέγερση του 2011· ότι η πρώτη δίκη το 2012 οδήγησε σε ισόβια κάθειρξη· ότι ο πρώην Πρόεδρος θα συνεχίσει να εκτίει τριετή φυλάκισης για χωριστή υπόθεση διαφθοράς·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κάπου 1.200 θανατικές ποινές απαγγέλθηκαν σε μαζικές δίκες το Μάρτιο και τον Απρίλιο 2014 κατά μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας και εικαζόμενων υποστηρικτών του εκδιωχθέντος Προέδρου Morsi, με κατηγορίες που κυμαίνονται από την απειλεί κατά της δημόσιας τάξης μέχρι τη δολιοφθορά και τη συμμετοχή στη δολοφονία αστυνομικών· ότι, στις 2 Οκτωβρίου 2014, οι Αιγύπτιοι δικαστές που μετείχαν στην επιβολή των θανατικών ποινών στις περιπτώσεις της Minya απομακρύνθηκαν από την ποινική δικαιοσύνη·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των εν λόγω θανατικών ποινών, αλλά όχι όλες, έχουν μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δημοσιογράφοι διώχθηκαν το 2014 με κατηγορίες που σχετίζονται με την απειλή κατά της εθνικής ενότητας και της κοινωνικής ειρήνης, τη διάδοση ψευδών ειδήσεων και τη συνεργασία με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα· ότι το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο του Καΐρου διαπίστωσε διαδικαστικά κενά στη δίκη και διέταξε τη διεξαγωγή νέας δίκης για τρεις δημοσιογράφους της Al-Jazeera που είχαν καταδικασθεί σε ποινές φυλάκισης που κυμαίνονταν από επτά έως δέκα έτη·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Οκτωβρίου 2014, τρομοκράτες επιτέθηκαν σε σημεία στρατιωτικού ελέγχου στη χερσόνησο του Σινά, σκοτώνοντας 31 μέλη των αιγυπτιακών δυνάμεων ασφαλείας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει μια πραγματική απειλή εκ μέρους της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού· ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου του Σινά μετά από την τρομοκρατική επίθεση του Οκτωβρίου 2014· ότι τρομοκρατικές ενέργειες εκτελούνται σχεδόν καθημερινά στην περιοχή αυτή·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές του 2014 στην Αίγυπτο έγιναν υπό συνθήκες αυστηρού περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης και όλες οι μορφές αντιπολίτευσης και κριτικής, ακόμη και εκ μέρους των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχαν στραγγαλισθεί·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι βουλευτικές εκλογές έχουν αναγγελθεί επισήμως για τις 21 Μαρτίου και τις 25 Απριλίου 2015·

ΙΒ.    ότι στα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης παρατηρείται ακραία πόλωση μεταξύ των υποστηρικτών και των αντιπάλων του Morsi, κάτι το οποίο επιτείνει την πόλωση της αιγυπτιακής κοινωνίας·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι νέα νομοσχέδια θα περιορίσουν περαιτέρω το έργο των εγχώριων και ξένων ΜΚΟ, κυρίως μέσα από ένα νέο νομοσχέδιο που αποσκοπεί στο να ανακόψει τη ροή χρημάτων και υλικού προς τρομοκράτες και άλλες ένοπλες ομάδες, αλλά που θα μπορούσε να εμποδίσει τις ΜΚΟ να λαμβάνουν τα ξένα κονδύλια από τα οποία πολλές από αυτές εξαρτώνται·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές έχουν καταστήσει εντονότερη την πίεση στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι μέσα από την εγκριθείσα καταπιεστική νομοθεσία, που καθιστά ευκολότερη για την κυβέρνηση τη φίμωση των επικριτών και την πάταξη των διαδηλώσεων·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 16.000 άτομα, μεταξύ των οποίων 1.000 διαδηλωτές, έχουν συλληφθεί από τον Ιανουάριο 2014, και ότι πολλοί από αυτούς συνελήφθησαν αποκλειστικά και μόνο επειδή άσκησαν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, ή επειδή εικάζεται ότι ήταν μέλη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Ιανουαρίου 2015 ισλαμιστές στη Λιβύη απήγαγαν 20 Αιγύπτιους χριστιανούς στην περιοχή της Σύρτης· ότι η απαγωγή ήρθε μετά το φόνο του ζεύγους Αιγυπτίων Κοπτών από τη Σύρτη και την απαγωγή και το φόνο στη συνέχεια της 18χρονης κόρης τους τις τελευταίες ημέρες του 2014·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αιγυπτιακές αρχές παρέπεμψαν εκατοντάδες πολίτες σε στρατιωτικά δικαστήρια, με βάση ένα διάταγμα της 27 Οκτωβρίου 2014 του Προέδρου Al-Sisi που εφαρμόστηκε αναδρομικά από εισαγγελείς αστικών υποθέσεων·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο θα πρέπει να βασίζεται στην παροχή κινήτρων, σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερα» της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, και ότι θα πρέπει να εξαρτάται από την πρόοδο στην μεταρρύθμιση των δημοκρατικών θεσμών, στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα·

1.      υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνεργασία με την Αίγυπτο ως σημαντικό γείτονα και εταίρο· τονίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Αίγυπτος για τη σταθερότητα στην περιοχή· τονίζει την αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό και ότι δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει την Αίγυπτο στην προσπάθεια ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, σεβασμού και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προώθησης της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ασφάλειας·

2.      καταδικάζει απερίφραστα τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη χερσόνησο του Σινά και όλες τις άλλες πράξεις τρομοκρατίας κατά της Αιγύπτου· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα πρέπει να συμπαρασταθούν αταλάντευτα στην Αίγυπτο και να συνεργαστούν με αυτήν στον αγώνα της κατά της τρομοκρατίας·

3.      υπογραμμίζει τη σημασία της Αιγύπτου ως διεθνούς παράγοντα και ευελπιστεί ότι θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο για την έναρξη ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που θα θέσουν τέλος στην αραβοϊσραηλινή διένεξη· υπολογίζει ακόμη στην εποικοδομητική συμβολή της Αιγύπτου στην προσπάθεια επίτευξης σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου, προς το παρόν και ιδίως στη Λιβύη και στη Μέση Ανατολή, οι οποίες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωπες με μεγάλα προβλήματα και ανοικτές συγκρούσεις· επαναλαμβάνει την προθυμία της ΕΕ να εργασθεί με την Αίγυπτο ως εταίρο στην περιοχή για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών απειλών·

4.      χαιρετίζει και ενθαρρύνει τα μέτρα που έλαβε η αιγυπτιακή κυβέρνηση υπέρ του σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών των θρησκευτικών κοινοτήτων· υπενθυμίζει τη διάταξη του άρθρου 235 του Αιγυπτιακού Συντάγματος, που ορίζει ότι το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο, κατά την πρώτη νομοθετική περίοδο, πρέπει να εκδώσει νόμο για τη ρύθμιση της κατασκευής και ανακαίνισης των εκκλησιών κατά τρόπο που να εγγυάται την ελεύθερη άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων των χριστιανών·

5.      υπενθυμίζει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της Αιγύπτου και του λαού της εξαρτάται από την προστασία των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από την εγκαθίδρυση και κατοχύρωση δημοκρατικών και διαφανών θεσμών που θα αναλάβουν επίσης την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών· καλεί, ως εκ τούτου, τις αιγυπτιακές αρχές να εφαρμόσουν πλήρως τις αρχές των διεθνών συμβάσεων·

6.      επαναλαμβάνει, σε συμφωνία με τα συμπεράσματα της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ κατά τις προεδρικές εκλογές του 2014, ότι οι εκλογές υπολείπονταν των ισχυόντων διεθνών προτύπων και δεν σεβάστηκαν πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνει το άρτι εγκριθέν Σύνταγμα, καθώς υπήρχαν, ιδίως, περιορισμοί στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι και δεν ρυθμιζόταν επαρκώς η χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και το δικαίωμα της ψήφου·

7.      καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να διορθώσει τις ελλείψεις των προεδρικών εκλογών ενόψει των ετοιμασιών για τις βουλευτικές εκλογές που έχουν εξαγγελθεί για τις 21 Μαρτίου και 25 Απριλίου 2015·

8.      εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία του για τις μαζικές δίκες από τα αιγυπτιακά δικαστήρια και για το μεγάλο αριθμό θανατικών ποινών που εκδόθηκαν από αυτά· καλεί τις αιγυπτιακές δικαστικές αρχές να τηρούν και να σέβονται το διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, στο οποίο η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος, και ιδίως το άρθρο 14 για το δικαίωμα σε δίκαιη και έγκαιρη δίκη βάσει σαφούς κατηγορητηρίου και με σεβασμό των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων·

9.      επαναλαμβάνει την αντίθεση της ΕΕ στη χρήση της θανατικής ποινής και έχει καταστήσει την κατάργησή της θέμα πολιτικής προτεραιότητας σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

10.    λαμβάνει γνώση της επανάληψης της δίκης των τριών δημοσιογράφων της Al-Jazeera, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί για την ολοένα και πιο σοβαρή καταστολή της πολιτικής αντιπολίτευσης και των μέσων ενημέρωσης στην Αίγυπτο· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να απελευθερώσουν άμεσα όλους τους δημοσιογράφους που φυλακίστηκαν για την άσκηση νόμιμων ειδησεογραφικών δραστηριοτήτων κατά την άσκηση των θεμελιωδών τους ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και τα άλλα πρόσωπα που κρατούνται αποκλειστικά και μόνο διότι άσκησαν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

11.    υπογραμμίζει τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία των πολιτών στη δημοκρατική διεργασία· καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να λάβει μέριμνα ώστε η νομοθεσία για τις ενώσεις και η νομοθεσία που σχετίζεται με την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της πίστης να είναι πλήρως συμβατή με τα διεθνή πρότυπα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· υπογραμμίζει ότι μόνο μια πλουραλιστική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία μπορεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα στην Αίγυπτο τη σταθερότητα και την ασφάλεια·

12.    προτρέπει τις αρμόδιες αιγυπτιακές αρχές να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα ώστε οι διατάξεις του νέου συντάγματος που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, να εφαρμόζονται πλήρως, δείχνοντας έτσι ότι σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, αρχής γενομένης από την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση των κρατουμένων συνείδησης·

13.    υπενθυμίζει στις αιγυπτιακές αρχές τις εθνικές και διεθνείς νομικές υποχρεώσεις τους, και τις καλεί να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να λάβουν μέριμνα για να υπάρξει λογοδοσία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων με την ανεξάρτητη και αμερόληπτη απονομή της δικαιοσύνης·

14.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Αιγυπτιακή Κυβέρνηση, στο Αιγυπτιακό Κοινοβούλιο, στον Γ.Γ. του ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.