Процедура : 2014/2965(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0025/2015

Внесени текстове :

B8-0025/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/01/2015 - 11.6
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 128kWORD 57k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника на дейността


относно положението в Украйна (2014/2965(RSP))


Валентинас Мазуронис, Кристина Винберг, Петер Лундгрен от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Украйна (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид предишните си резолюции относно европейската политика за съседство, Източното партньорство и Украйна,

–       като взе предвид заключенията относно Украйна от заседанието на Европейския съвет от 18 декември 2014 г.,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид, че действията на Русия в Крим и Източна Украйна нарушават международното право и международните задължения, поети от Русия по силата на Хартата на ООН, Заключителния акт на ОССЕ от Хелзинки и Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност за Украйна;

Б.     като има предвид, че споразумението за прекратяване на огъня от 5 септември 2014 г. в Минск е нарушавано многократно;

В.     като има предвид, че Русия продължава да изпраща военна и логистична подкрепа на сепаратистите в Източна Украйна, като използва незаконни конвои;

Г.     като има предвид, че Службата на ООН за координация по хуманитарни въпроси посочва, че от започването на военните действия през април 2014 г. повече от 4 000 души са загинали и повече от един милион души са били принудени да напуснат домовете си в Източна Украйна;

Д.     като има предвид, че международните организации за защита на правата на човека, които работят в Крим, предупреждават за увеличаването на нарушенията на правата на човека, насочени срещу кримските татари, украинците, отказали руско гражданство, и журналистите;

Е.      като има предвид, че парламентарните избори, проведени в Украйна на 26 октомври 2014 г., бяха обявени за свободни и честни от международните наблюдаващи организации;

1.      изразява решителна подкрепа и възхищение от смелостта на украинския народ в този труден момент;

2.      заявява отново пълната си подкрепа за единството, суверенитета и териториалната цялост на Украйна; подчертава, че международната общност няма да признае незаконното анексиране на Крим и Севастопол;

3.      призовава всички страни в конфликта да приложат Протокола от Минск и неговия меморандум напълно и безусловно, за да се гарантира постигането на прекратяване на огъня, с оглед на подготовката за истински мирен процес и намиране на трайно дипломатическо решение на кризата;

4.      настоятелно призовава Русия да спре да предоставя каквато и да било подкрепа на сепаратистите, окупирали източната част на Украйна, да оттегли всички незаконни военни формирования от украинска територия и да позволи безпрепятствено наблюдение от страна на ОССЕ на цялата украинско-руска държавна граница;

5.      изразява дълбока загриженост предвид влошаването на хуманитарната ситуация и положението с правата на човека в Източна Украйна и Крим; призовава всички страни да гарантират незабавен и безпрепятствен достъп за хуманитарните работници и съответните механизми за правата на човека на международните организации, така че те да могат да следят активно ситуацията и да предоставят помощ;

6.      решително подкрепя плана на новото украинско правителство за реформа и изразява надежда, че то ще използва силния политически мандат, даден му от украинския народ, и подкрепата на мнозинството в парламента за бързо въвеждане и прилагане на силно необходимите политически и икономически реформи;

7.      призовава Европейския съюз и международната общност да предоставят на Украйна цялата възможна подкрепа и необходимите технически консултантски услуги с цел улесняване на прилагането на широкообхватен пакет от реформи, които следва да се съсредоточат върху мерките за укрепване на принципите на правовата държава, ефективността на националните и местните правителства, борбата срещу корупцията и прозрачността на обществените поръчки и да предвиждат реформа във връзка със самоуправлението, която може да доближи процеса на вземане на решения до украинския народ;

8.      счита, че Комисията и държавите членки следва да работят съвместно за засилване на междуличностните контакти с Украйна и да насърчават младото поколение и гражданското общество да използват потенциала на участието на Украйна в съответните инструменти на ЕС;

9.      осъжда безпрецедентния брой нарушения на въздушното и морското пространство от Русия в регионите на Балтийско и Северно море;

10.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на президента, правителството и парламента на Украйна, както и на правителството и парламента на Руската федерация.

Правна информация - Политика за поверителност