Postup : 2014/2965(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0025/2015

Předložené texty :

B8-0025/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/01/2015 - 11.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 125kWORD 55k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci na Ukrajině (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o situaci na Ukrajině (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o evropské politice sousedství, Východním partnerství a Ukrajině,

–       s ohledem na závěry zasedání Evropské rady dne 18. prosince 2014 týkající se Ukrajiny,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že postup Ruska na Krymu a na východě Ukrajiny je porušením mezinárodního práva a mezinárodních závazků Ruska v rámci Charty OSN, Helsinského závěrečného aktu OBSE a Budapešťského memoranda o zárukách bezpečnosti pro Ukrajinu;

B.     vzhledem k tomu, že dohoda o příměří podepsaná v Minsku dne 5. září 2014 byla opakovaně porušena;

C.     vzhledem k tomu, že Rusko i nadále posílá separatistům na východě Ukrajiny vojenskou a logistickou podporu pod pláštíkem nelegálních konvojů humanitární pomoci;

D.     vzhledem k tomu, že podle zpráv Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí přišlo od začátku bojů v dubnu 2014 na celé východní Ukrajině o život více než 4 000 lidí a více než milion lidí byl donucen opustit své domovy;

E.     vzhledem k tomu, že mezinárodní organizace pro lidská práva působící na Krymu varují, že se množí případy porušování lidských práv krymských Tatarů, Ukrajinců, kteří odmítli přijmout ruské občanství, a novinářů;

F.     vzhledem k tomu, že parlamentní volby, které se konaly na Ukrajině dne 26. října 2014, prohlásily mezinárodní pozorovatelské organizace za svobodné a spravedlivé;

1.      vyjadřuje svou rozhodnou podporu a svůj obdiv lidu Ukrajiny za jeho odvahu v tomto těžkém období;

2.      opakovaně vyjadřuje plnou podporu jednotě, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny; zdůrazňuje, že mezinárodní společenství neuzná protiprávní anexi Krymu a Sevastopolu;

3.      vyzývá všechny strany konfliktu, aby v plném rozsahu a bezpodmínečně dodržovaly minský protokol a jeho memorandum, aby bylo zajištěno, že bude dosaženo příměří, aby vznikl prostor pro skutečný mírový proces a nalezení trvalého diplomatického řešení této krize;

4.      důrazně vyzývá Rusko, aby přestalo poskytovat jakoukoli podporu separatistům, kteří okupují východní oblasti Ukrajiny, aby stáhlo veškeré ilegální vojenské jednotky z území Ukrajiny a umožnilo volný přístup pozorovatelům OBSE, aby mohli monitorovat situaci po celé délce ukrajinsko-ruské státní hranice;

5.      je hluboce znepokojen zhoršující se humanitární situací a situací v oblasti lidských práv na východní Ukrajině a na Krymu; vyzývá všechny strany, aby zaručily okamžitý a neomezený přístup humanitárních pracovníků a příslušných lidskoprávních mechanismů mezinárodních organizací, aby mohli aktivně monitorovat situaci a poskytovat pomoc;

6.      rozhodně podporuje plán reforem nové ukrajinské vlády a doufá, že využije silný politický mandát, která dostala od ukrajinského lidu, a podpory většiny, kterou má v parlamentu, k tomu, aby rychle přijala a provedla tak potřebné politické a hospodářské reformy;

7.      vyzývá Evropskou unii a mezinárodní společenství, aby poskytly Ukrajině veškerou možnou podporu a potřebné technické poradenství, aby jí usnadnily uskutečňování komplexního souboru reforem, který by měl být zaměřen na opatření k posílení právního státu, na efektivitu celostátní vlády a místních samospráv, boj proti korupci a transparentnost zadávání veřejných zakázek a měl by počítat i s reformou posilující samosprávu, která může přiblížit rozhodovací proces běžným lidem na Ukrajině;

8.      domnívá se, že Komise a členské státy by se měly společně snažit o prohlubování mezilidských kontaktů s Ukrajinou a podněcovat mladší generaci a občanskou společnost, aby využily potenciál účasti Ukrajiny v relevantních nástrojích EU;

9.      odsuzuje nevídané množství případů, kdy Rusko narušilo vzdušný prostor a jeho plavidla vplula do výsostných vod v oblasti Baltského a Severního moře;

10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské službě pro vnější činnost, Radě, Komisi, členským státům, prezidentu, vládě a parlamentu Ukrajiny a vládě a parlamentu Ruské federace.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí