Procedure : 2014/2965(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0025/2015

Indgivne tekster :

B8-0025/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 116kWORD 46k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om den europæiske naboskabspolitik, det østlige partnerskab og Ukraine,

–       der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde om Ukraine den 18. december 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Ruslands adfærd på Krimhalvøen og i det østlige Ukraine udgør en krænkelse af folkeretten og Ruslands internationale forpligtelser i henhold til FN-pagten, OSCE-slutakten fra Helsinki og Budapest-memorandummet om sikkerhedsgarantier for Ukraine;

B.     der henviser til, at Minsk-våbenhvileaftalen af 5. september 2014 har været genstand af gentagne krænkelser;

C.     der henviser til, at Rudland fortsætter med at sende militært og logistisk udstyr til separatisterne i det østlige Ukraine skjult i ulovlige konvojer;

D.     der henviser til, at der ifølge FN's Kontor for Samordning af Humanitære Anliggender er blevet dræbt mere end 4 000 mennesker siden udbruddet af konflikten i april 2014, mens mere end én million har været tvunget til at forlade deres hjem idet østlige Ukraine;

E.     der henviser til, at internationale menneskerettighedsorganisationer, som arbejder på Krimhalvøen, advarer om stigende krænkelser af menneskerettighederne over for krimtatarerne, ukrainere, som har afvist russisk statsborgerskab, og journalister;

F.     der henviser til, at de internationale valgobservationsorganisationer har erklæret parlamentsvalget i Ukraine den 26. oktober 2014 for frit og retfærdigt;

1.      giver udtryk for sin stærke støtte til det ukrainske folk og beundring over dets mod i denne vanskelige tid;

2.      gentager sin fulde støtte til Ukraines enhed, suverænitet og territoriale integritet; understreger, at det internationale samfund ikke vil anerkende den ulovlige annektering af Krimhalvøen og Sevastopol;

3.      opfordrer alle konfliktens parter til uforbeholdent og i fuld udstrækning at gennemføre Minsk-protokollen og memorandummet hertil for at sikre, at der opnås en våbenhvile med henblik på at bane vejen for en virkelig fredsproces og en varig diplomatisk løsning på krisen;

4.      opfordrer kraftigt Rusland til at standse sin støtte til separatisterne, som holder den østlige del af Ukraine besat, til at trække alle ulovlige tropper tilbage fra ukrainsk territorium og til at tillade uhindret kontrol fra OSCE's side langs hele den russisk-ukrainske grænse;

5.      er alvorligt bekymret over forværringen af den humanitære situation og menneskerettighedssituationen i Østukraine og på Krimhalvøen; opfordrer alle parter til at sikre humanitære medarbejdere og de relevante menneskerettighedsmekanismer under internationale organisationer øjeblikkelig og uhindret adgang, så de aktivt kan føre kontrol med situationen og yde bistand;

6.      støtte den nye ukrainske regerings reformplaner og håber, at den vil bruge sit stærke politiske mandat fra det ukrainske folk og dens opbakning fra et flertal i parlamentet til hurtigt at indføre og gennemføre de længe ventede politiske og økonomiske reformer;

7.      opfordrer EU og det internationale samfund til at yde Ukraine al mulig støtte og den nødvendige tekniske rådgivning for at lette gennemførelsen af en omfattende reformpakke, som skal koncentrere sig om foranstaltninger til styrkelse af de retsstatslige forhold, effektiviteten af den nationale og lokale forvaltning, bekæmpelsen af korruption og åbenheden i forbindelse med offentlige udbud og omfatte en selvstyrereform, som kan bringe beslutningsprocessen tættere på den ukrainske befolkning;

8.      mener, at Kommissionen og medlemsstaterne bør samarbejde om at styrke de personlige forbindelser med Ukraine og tilskynde den yngre generation og civilsamfundet til at udnytte mulighederne ved Ukraines deltagelse i relevante EU-instrumenter;

9.      fordømmer det hidtil usete antal krænkelser af luftrummet og tilfælde af indtrængen i andre landes farvande, som Rusland har gjort sig skyldig i i Østersøen og Nordsøen;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Ukraines præsident, regering og parlament samt Den Russiske Føderations regering og parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik