Menettely : 2014/2965(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0025/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0025/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/01/2015 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 114kWORD 51k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Ukrainan tilanteesta (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Euroopan naapuruuspolitiikasta, itäisestä kumppanuudesta ja Ukrainasta,

–       ottaa huomioon 18. joulukuuta 2014 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät Ukrainasta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     katsoo, että Venäjä rikkoo Krimillä ja Itä-Ukrainassa toteuttamillaan toimilla kansainvälistä oikeutta sekä YK:n peruskirjan, Etyjin Helsingin päätösasiakirjan ja Ukrainan turvatakuita koskevan Budapestin muistion mukaisia kansainvälisiä velvoitteitaan;

B.     ottaa huomioon, että 5. syyskuuta 2014 tehtyä Minskin tulitaukosopimusta on rikottu toistuvasti;

C.     toteaa, että Venäjä tukee edelleen separatisteja Itä-Ukrainassa sotilaallisesti ja logistisesti lähettämällä sinne laittomia saattueita;

D.     ottaa huomioon, että YK:n humanitaarisen avun koordinointitoimiston mukaan yli 4 000 ihmistä on kuollut ja yli miljoona on joutunut jättämään kotinsa Itä-Ukrainassa vihollisuuksien alettua huhtikuussa 2014;

E.     toteaa, että Krimillä toimivat kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt varoittavat Krimin tataareihin, Venäjän kansalaisuuden ottamisesta kieltäytyneisiin ukrainalaisiin ja toimittajiin kohdistuvien ihmisoikeusloukkausten lisääntymisestä;

F.     ottaa huomioon, että kansainväliset tarkkailijajärjestöt totesivat Ukrainassa 26. lokakuuta 2014 pidettyjen parlamenttivaalien olleen vapaat ja oikeudenmukaiset;

1.      ilmaisee tukevansa Ukrainan kansaa tänä vaikeana aikana ja ihailevansa sen rohkeutta;

2.      antaa täyden tukensa Ukrainan yhtenäisyydelle, suvereeniudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle; korostaa, että kansainvälinen yhteisö ei tule tunnustamaan Krimin ja Sevastopolin laitonta liittämistä Venäjään;

3.      kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia panemaan Minskin pöytäkirjan ja siihen liittyvän muistion täytäntöön ehdoitta ja kaikilta osin, jotta varmistetaan tulitauon aikaansaaminen ja luodaan siten edellytykset todelliselle rauhanprosessille ja löydetään kestävä diplomaattinen ratkaisu tähän kriisiin;

4.      kehottaa päättäväisesti Venäjää lopettamaan tukensa Ukrainan itäosaa miehittäville separatisteille, vetämään pois kaikki laittomasti Ukrainan alueella olevat joukkonsa ja antamaan Etyjin esteettömästi valvoa Ukrainan ja Venäjän välistä rajaa sen koko pituudelta;

5.      on erittäin huolestunut ihmisoikeustilanteen huononemisesta Itä-Ukrainassa ja Krimillä; kehottaa kaikkia osapuolia takaamaan humanitaarisille järjestöille ja asianomaisille kansainvälisten järjestöjen ihmisoikeusmekanismeille välittömän ja esteettömän pääsyn alueelle, jotta ne voivat aktiivisesti seurata tilannetta ja antaa apua;

6.      tukee päättäväisesti Ukrainan hallituksen uudistusohjelmaa ja toivoo, että se käyttää Ukrainan kansan sille antamia vahvoja poliittisia valtuuksia ja enemmistöasemaansa parlamentissa, jotta erittäin tarpeelliset poliittiset ja taloudelliset uudistukset voidaan panna alulle ja toteuttaa pikaisesti;

7.      kehottaa Euroopan unionia ja kansainvälistä yhteisöä antamaan Ukrainalle kaiken mahdollisen tuen ja tarvittavaa teknistä ohjausta laajan uudistuspaketin täytäntöönpanon helpottamiseksi; toteaa, että uudistuspaketissa olisi painotettava toimia oikeusvaltion vahvistamiseksi, hallituksen ja paikallishallinnon toiminnan tehostamiseksi, korruption torjunnan tehostamiseksi ja julkisten hankintojen avoimuuden lisäämiseksi ja että olisi harkittava itsehallinnon uudistusta, joka voi tuoda päätöksentekoprosessin lähemmäs Ukrainan kansalaisia;

8.      katsoo, että komission ja jäsenvaltioiden olisi pyrittävä yhdessä vahvistamaan henkilökohtaisia yhteyksiä EU:n ja Ukrainan välillä ja kannustamaan nuorempaa sukupolvea ja kansalaisyhteiskuntaa hyödyntämään ne mahdollisuudet, joita Ukrainan osallistuminen asianomaisiin EU:n välineisiin tarjoaa;

9.      tuomitsee Venäjän Itämerellä ja Pohjanmerellä tekemät ennennäkemättömän lukuisat ilmatilan ja aluevesien loukkaukset;

10.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan ulkosuhdehallinnolle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Ukrainan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Venäjän federaation hallitukselle ja parlamentille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö