Procedūra : 2014/2965(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0025/2015

Pateikti tekstai :

B8-0025/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 125kWORD 66k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Ukrainoje (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į ankstesnes rezoliucijas dėl Europos kaimynystės politikos, Rytų partnerystės ir Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gruodžio 18 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Ukrainos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Rusija savo veiksmais Kryme ir Rytų Ukrainoje pažeidžia tarptautinės teisės nuostatas ir Rusijos tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus pagal Jungtinių Tautų Chartiją, ESBO Helsinkio baigiamąjį aktą ir Budapešto memorandumą dėl saugumo garantijų Ukrainai;

B.     kadangi 2014 m. rugsėjo 5 d. Minsko susitarimas dėl ugnies nutraukimo buvo ne kartą pažeistas;

C.     kadangi Rusija, prisidengdama neteisėtų konvojų siuntimu, ir toliau teikia karinę ir logistinę paramą Rytų Ukrainoje veikiantiems separatistams;

D.     kadangi JT Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras praneša, kad nuo 2014 m. balandžio mėn., kai Rytų Ukrainoje pradėti vykdyti karo veiksmai, žuvo daugiau kaip 4 000 žmonių ir daugiau kaip 1 mln. žmonių buvo priversti palikti savo namus;

E.     kadangi Kryme veikiančios tarptautinės žmogaus teisių organizacijos praneša apie gausėjančius žmogaus teisių pažeidimus, nukreiptus prieš Krymo totorius, Rusijos pilietybę priimti atsisakančius ukrainiečius ir žurnalistus;

F.     kadangi tarptautinės stebėtojų organizacijos pripažino, kad 2014 m. spalio 26 d. Ukrainoje įvykę parlamento rinkimai buvo laisvi ir sąžiningi;

1.      reiškia tvirtą paramą ir susižavėjimą Ukrainos gyventojų drąsa šiuo sunkiu laikotarpiu;

2.      pakartoja, kad visapusiškai remia Ukrainos vienybę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą; pabrėžia, kad tarptautinė bendruomenė nepripažins neteisėtos Krymo ir Sevastopolio aneksijos;

3.      ragina visas šalis iš tikrųjų ir besąlygiškai įgyvendinti Minsko protokolą ir memorandumą siekiant užtikrinti, kad karo veiksmai būtų nutraukti ir kad būtų sudarytos sąlygos vykdyti realų taikos procesą ir rasti tvarų diplomatinį krizės sprendimą;

4.      ryžtingai ragina Rusiją nutraukti bet kokią paramą rytinę Ukrainos dalį užėmusiems separatistams, išvesti bet kokias neteisėtai Ukrainos teritorijoje esančias pajėgas ir leisti ESBO nekliudomai stebėti visą Ukrainos ir Rusijos pasienio ruožą;

5.      reiškia gilų susirūpinimą dėl prastėjančios humanitarinės ir žmogaus teisių padėties Rytų Ukrainoje ir Kryme; ragina visas šalis užtikrinti, kad humanitariniams darbuotojams ir atitinkamoms tarptautinių organizacijų žmogaus teisių tarnyboms būtų nedelsiant suteikta galimybė nevaržomai vykdyti savo veiklą, kad jie galėtų aktyviai stebėti padėtį ir teikti pagalbą;

6.      tvirtai remia naujos Ukrainos vyriausybės reformų planą ir tikisi, kad ji pasinaudos Ukrainos gyventojų suteiktais tvirtais politiniais įgaliojimais ir daugumos parama parlamente, siekdama sparčiai įgyvendinti būtiniausias politines ir ekonomines reformas;

7.      ragina Europos Sąjungą ir tarptautinę bendruomenę teikti Ukrainai visą galimą pagalbą ir reikiamą techninę paramą siekiant palengvinti išsamaus reformų paketo įgyvendinimą; įgyvendinant šį reformų paketą didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas priemonėms, kuriomis būtų siekiama stiprinti teisinės valstybės principus, didinti nacionalinės ir vietinės valdžios veiksmingumą, kovoti su korupcija ir užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumą, taip pat numatyti savivaldos reformą, kurią įgyvendinus Ukrainos gyventojai aktyviau dalyvautų sprendimų priėmimų procese;

8.      mano, kad Komisija ir valstybės narės turėtų veikti kartu siekdamos plėtoti tiesioginius žmonių ryšius su Ukraina ir skatinti jaunesnę kartą ir pilietinę visuomenę išnaudoti Ukrainos dalyvavimo įgyvendinant atitinkamas ES priemones potencialą;

9.      smerkia beprecedentį Rusijos įvykdytų oro erdvės pažeidimų ir įsiveržimų į teritorinę jūrą skaičių Baltijos jūros ir Šiaurės jūros regionuose;

10.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos išorės veiksmų tarnybai, Tarybai, Komisijai, valstybėms narėms, Ukrainos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui bei Rusijos Federacijos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika