Procedūra : 2014/2965(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0025/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0025/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 15/01/2015 - 11.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 123kWORD 55k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Ukrainā (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Ukrainā (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Eiropas kaimiņattiecību politiku, Austrumu partnerību un Ukrainu,

–       ņemot vērā 2014. gada 18. decembra Eiropadomes sanāksmē pieņemtos secinājumus par Ukrainu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Krievijas īstenotās darbības Krimā un Austrumukrainā ir pretrunā starptautiskajām tiesībām un Krievijas starptautiskajām saistībām, ko tā uzņēmusies atbilstīgi ANO Statūtiem, EDSO Helsinku Nobeiguma aktam un Budapeštas memorandam par drošības garantijām Ukrainai,

B.     tā kā tiek nepārtraukti pārkāpta 2014. gada 5. septembra Minskas pamiera vienošanās;

C.     tā kā Krievija separātistiem Austrumukrainā turpina sniegt militāro un loģistikas atbalstu, to slēpjot nelegālos konvojos;

D.     tā kā ANO Humānās palīdzības koordinācijas birojs ziņo, ka kopš 2014. gada aprīļa, kad sākās sadursmes, ir gājuši bojā vairāk nekā 4000 cilvēku un vairāk nekā viens miljons visā Ukrainas teritorijā ir bijuši spiesti atstāt mājas;

E.     tā kā starptautiskās cilvēktiesību organizācijas, kas darbojas Krimā, ir brīdinājušas par arvien pieaugošiem cilvēktiesību pārkāpumiem pret Krimas tatāriem, ukraiņiem, kuri ir atteikušies no Krievijas pilsonības, un žurnālistiem;

F.     tā kā starptautisko novērotāju organizācijas 2014. gada 26. oktobra parlamenta vēlēšanas Ukrainā atzina par brīvām un godīgām,

1.      pauž stingru atbalstu un apbrīnu par Ukrainas tautas drosmi šajā grūtajā laikā;

2.      atkārtoti pauž pilnīgu atbalstu Ukrainas vienotībai, suverenitātei un teritoriālajai integritātei; uzsver, ka starptautiskā sabiedrība neatzīs Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju;

3.      aicina visas konfliktā iesaistītās puses pilnībā un bez atrunām īstenot Minskas protokolu un Memorandu, lai nodrošinātu pamieru, pavērtu ceļu uz patiesu miera procesu un rastu ilgtspējīgu diplomātisku krīzes risinājumu;

4.      stingri mudina Krieviju pārtraukt jebkādu atbalstu separātistiem, kas okupējuši Ukrainas austrumu daļu, atsaukt visus nelegālos kaujiniekus no Ukrainas teritorijas un atļaut netraucētu EDSO uzraudzību visā robežas starp Ukrainu un Krieviju garumā;

5.      pauž dziļas bažas par humanitārā un cilvēktiesību stāvokļa pasliktināšanos Austrumukrainā un Krimā; aicina visas iesaistītās puses nodrošināt humānās palīdzības darbiniekiem un starptautisko organizāciju attiecīgajiem cilvēktiesību mehānismiem tūlītēju un neierobežotu piekļuvi, lai viņi varētu aktīvi uzraudzīt situāciju un sniegt palīdzību;

6.      stingri atbalsta jaunās Ukrainas valdības reformu plānu un cer, ka tā izmantos Ukrainas iedzīvotāju uzticētās plašās politiskās pilnvaras un parlamenta vairākuma atbalstu, lai ātri ieviestu un īstenotu tik ļoti nepieciešamās politiskās un ekonomiskās reformas;

7.      aicina Eiropas Savienību un starptautisko sabiedrību nodrošināt Ukrainai visu iespējamo atbalstu un nepieciešamās tehniskās konsultācijas, lai palīdzētu īstenot visaptverošu reformu paketi, kurai jābūt vērstai uz tādu pasākumu īstenošanu, kas stiprinātu tiesiskumu, valsts un pašvaldību efektivitāti, cīņu pret korupciju un valsts iepirkuma pārredzamību, un ieplānot pašvaldību reformu, kas lēmumu pieņemšanas procesu var tuvināt Ukrainas tautai;

8.      uzskata, ka Komisijai un dalībvalstīm ir kopīgi jāstrādā, lai veicinātu cilvēku personīgos kontaktus ar Ukrainas iedzīvotājiem, un mudina jauniešus un pilsonisko sabiedrību izmantot potenciālu, ko sniedz Ukrainas dalība attiecīgajos ES instrumentos;

9.      nosoda Krievijas veikto agrāk nepieredzēto daudzumu gaisa telpas un jūras robežas pārkāpumu Baltijas jūras un Ziemeļjūras reģionā;

10.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, Komisijai, dalībvalstīm, Ukrainas prezidentam, valdībai un parlamentam un Krievijas Federācijas valdībai un parlamentam.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika