Postup : 2014/2965(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0025/2015

Predkladané texty :

B8-0025/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 125kWORD 55k
12.1.2015
PE547.448v01-00
 
B8-0025/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP))


Valentinas Mazuronis, Kristina Winberg, Peter Lundgren v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP))  
B8‑0025/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o európskej susedskej politike, Východnom partnerstve a Ukrajine,

–       so zreteľom na závery Európskej rady o Ukrajine prijaté na zasadnutí z 18. decembra 2014,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže kroky Ruska na Kryme a na východe Ukrajiny sú porušením medzinárodného práva a medzinárodných záväzkov Ruska vyplývajúcich z Charty Organizácie Spojených národov, Helsinského záverečného aktu OBSE a Budapeštianskeho memoranda o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu;

B.     keďže dohoda o prímerí uzatvorená v Minsku 5. septembra 2014 bola opakovane porušená;

C.     keďže Rusko formou nelegálnych konvojov naďalej poskytuje separatistom na východe Ukrajiny vojenskú a logistickú podporu;

D.     keďže podľa správ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí od začiatku bojov v apríli 2014 prišlo na celom území východnej Ukrajiny o život viac než 4 000 ľudí a viac než milión ľudí bolo donútených opustiť svoje domovy;

E.     keďže medzinárodné organizácie pre ľudské práva pôsobiace na Kryme varujú pred množiacimi sa prípadmi porušovania ľudských práv krymských Tatárov, Ukrajincov, ktorí odmietli prijať ruské občianstvo, a novinárov;

F.     keďže medzinárodné pozorovateľské organizácie vyhlásili parlamentné voľby, ktoré sa na Ukrajine konali 26. októbra 2014, za slobodné a spravodlivé;

1.      vyjadruje svoju dôraznú podporu a svoj obdiv ukrajinskému ľudu za jeho odvahu v tomto zložitom období;

2.      opakovane vyjadruje plnú podporu jednote, suverenite a územnej celistvosti Ukrajiny; zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo neuzná nezákonnú anexiu Krymu a Sevastopola;

3.      vyzýva všetky strany konfliktu, aby v plnom rozsahu a bezpodmienečne dodržovali protokol z Minska a jeho memorandum s cieľom zaručiť dosiahnutie prímeria, aby sa tak pripravila pôda pre skutočný mierový proces a aby sa našlo trvalé diplomatické riešenie tejto krízy;

4.      dôrazne vyzýva Rusko, aby separatistom, ktorí okupujú východnú časť Ukrajiny, prestalo poskytovať akúkoľvek podporu, aby z územia Ukrajiny stiahlo všetky ilegálne vojenské jednotky a aby pozorovateľom OBSE umožnilo neobmedzené monitorovanie celej ukrajinsko-ruskej štátnej hranice;

5.      je hlboko znepokojený zhoršujúcou sa situáciou v oblasti ľudských práv na východnej Ukrajine a na Kryme; vyzýva všetky strany, aby zaručili okamžitý a neobmedzený prístup humanitárnych pracovníkov a príslušných mechanizmov medzinárodných organizácií v oblasti ľudských práv, aby tak mohli aktívne monitorovať situáciu a poskytovať pomoc;

6.      dôrazne podporuje plán reformy novej ukrajinskej vlády a dúfa, že silný politický mandát, ktorý dostala od ukrajinského ľudu, a podporu väčšiny, ktorú má v Parlamente, využije na urýchlené zavedenie a uskutočnenie politických a hospodárskych reforiem, ktoré sú mimoriadne potrebné;

7.      vyzýva Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo, aby Ukrajine poskytli všetku možnú podporu a potrebné technické poradenstvo s cieľom uľahčiť jej uskutočnenie komplexného balíka reforiem, ktorý by sa mal zameriavať na opatrenia na posilnenie právneho štátu, efektivity národnej vlády a miestnych samospráv, na boj proti korupcii a na zlepšenie transparentnosti verejného obstarávania a ktorý by mal počítať s reformou samosprávy, ktorá by ukrajinskému ľudu mohla rozhodovací proces priblížiť;

8.      domnieva sa, že Komisia a členské štáty by sa mali spoločne snažiť o zlepšenie medziľudských kontaktov s Ukrajinou a nabádať mladšiu generáciu a občiansku spoločnosť, aby využili možnosti, ktoré im ponúka účasť Ukrajiny v príslušných nástrojoch EÚ;

9.      odsudzuje bezprecedentné množstvo prípadov narušenia vzdušného a námorného priestoru v oblasti Baltského/Severného mora zo strany Ruska;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, Rade, Komisii, členským štátom, prezidentovi, vláde a parlamentu Ukrajiny a vláde a parlamentu Ruskej federácie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia