Предложение за резолюция - B8-0026/2015Предложение за резолюция
B8-0026/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно положението в Египет

  12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
  внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността

  Маритйе Схаке, Мариел дьо Сарнез, Беатрис Бесера Бастеречеа, Фредерик Рийс, Иван Яковчич, Йозо Радош, Луи Мишел, Жерар Дьопре, Павел Теличка, Александър Граф Ламбсдорф, Фредрик Федерлей от името на групата ALDE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0012/2015

  Процедура : 2014/3017(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0026/2015
  Внесени текстове :
  B8-0026/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8‑0026/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно положението в Египет

  (2014/3017(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид своите предходни резолюции относно Египет, и по-специално тези от 6 февруари 2014 г. относно положението в Египет[1] и от 17 юли 2014 г. относно свободата на изразяване на мнение и свободата на събрания в Египет[2],

  –       като взе предвид изявленията на генералния секретар на ООН Бан Ки-Мун и върховния комисар на ООН за правата на човека Нави Пилай от 23 юни 2014 г. относно присъдите за лишаване от свобода, издадени срещу редица журналисти, и относно потвърждаването на смъртните присъди срещу редица членове и поддръжници на Мюсюлманското братство,

  –       като взе предвид споразумението за асоцииране между ЕС и Египет от 2001 г., което влезе в сила през 2004 г. и беше укрепено от плана за действие от 2007 г., както и доклада на Комисията от 20 март 2013 г. за постигнатия напредък по неговото изпълнение,

  –       като взе предвид Конституцията на Египет, приета с референдум на 14 – 15 януари 2014 г., по-специално членове 65, 70, 73, 75 и 155 от нея,

  –       като взе предвид египетския Закон № 107 от 24 ноември 2013 г. относно правото на обществени събрания, шествия и мирни демонстрации,

  –       като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2012 г. относно Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС[3],

  –       като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2013 г. относно свободата на печата и на медиите по света[4],

  –       като взе предвид насоките на ЕС относно свободата на изразяване във и извън интернет от 12 май 2014 г.,

  –       като взе предвид специалния доклад на Европейската сметна палата за 2013 г., озаглавен „Сътрудничество на ЕС с Египет в областта на управлението“,

  –       като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

  –       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г., по който Египет е страна,

  –       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

  –       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.     като има предвид, че свободата на изразяване на мнение и свободата на събранията са необходими стълбове на едно демократично и плуралистично общество; като има предвид, че свободата на печата и медиите са елементи от жизненоважно значение за демокрацията и за едно отворено общество; като има предвид, че в египетската конституция, приета през 2014 г., са залегнали основни свободи, включително свободата на изразяване на мнение и на събрания;

  Б.      като има предвид, че след военната намеса през юни 2013 г. египетското правителство проведе мащабна кампания, състояща се от произволни задържания, тормоз, сплашване и цензура, срещу лица, критикуващи правителството, включително журналисти и защитници на правата на човека, както и срещу политически опоненти, в това число членовете на Мюсюлманското братство; като има предвид, че съгласно съобщенията от юли 2013 г. насам над 40 000 души са били задържани след безпрецедентната вълна от масови арести и приблизително 1 400 демонстранти са загинали вследствие на прекомерната и произволна употреба на сила от страна на силите за сигурност; като има предвид, че свободата на сдруженията и събранията и свободата на изразяване на мнение продължават да бъдат области, предизвикващи особена загриженост от юли 2013 г. насам; като има предвид, че в доклада на „Фрийдъм хаус“ от 2014 г. относно свободата по света Египет е определен като „несвободен“,

  В.     като има предвид, че откакто египетската армия завзе властта през юли 2013 г., в Египет са задържани хиляди протестиращи лица и политически опоненти; като има предвид, че арестите и произволните задържания са продължили след избирането на президента ас-Сиси през май 2014 г.; като има предвид, че на 11 юни 2014 г. съд осъди Алаа Абдул Фатах, виден активист, изиграл водеща роля в революцията от 2011 г., както и други лица, на 15 години лишаване от свобода по обвинения в нарушаване на Закон 107 относно правото на обществени събрания, шествия и мирни демонстрации от 2013 г. (Закон относно протестите); като има предвид, че други видни активисти, включително Мохамед Адел, Ахмед Дума и Ахмед Махер, както и водещи защитници на правата на жените, като например Яра Салам и Сана Сейф, все още са задържани; като има предвид, че на 28 април 2014 г. Съдът за неотложни въпроси в Кайро се произнесе в полза на забрана на младежкото движение „6-ти април“;

  Г.     като има предвид, че на 10 януари 2015 г. египетски съд в провинция Бахейра в делтата на Нил осъди Карим ал-Бана, 21 годишен студент, на три години затвор за това, че е заявил във фейсбук, че е атеист, и за обида на исляма;

  Д.     като има предвид, че президентът ас-Сиси е дал разрешение на военните сили да защитават държавните съоръжения и да дават под съд лицата, заподозрени в подготовка на нападения срещу държавни съоръжения; като има предвид, че Закон № 136/2014 предоставя на военните съдилища по-голяма власт; като има предвид, че този закон ще да бъде използван срещу лица, протестиращи против правителството, и ще въведе отново изправянето на цивилни граждани пред военни съдилища;

  Е.     като има предвид, че всеобщият периодичен преглед на ООН издаде 300 препоръки, включително за освобождаване на лицата, задържани при упражняване на свободата на изразяване на мнение; като има предвид, че седем организации за правата на човека със седалище в Египет не взеха участие в прегледа на ООН на показателите в своята страна, тъй като се страхуват от преследване;

  Ж.    като има предвид, че в Египет все още се упражнява силен натиск над свободата на печата и журналистите все още са задържани въз основа на неоснователни обвинения; като има предвид, че касационният съд, т.е. върховният съд на Египет, счита, че в съдебния процес срещу журналистите от Ал Джазира Мохамед Фадел Фахми, Питър Гресте и Бахер Мохамед е имало процесуални нарушения; като има предвид обаче, че предстои повторно разглеждане на делото срещу тримата журналисти и не са оттеглени обвиненията срещу тях във „фалшифициране на новини“ и „сътрудничество с Мюсюлманското братство“;

  З.      като има предвид, че от октомври 2014 г. над 110 студенти са задържани от египетските органи и 18 студенти са били временно изключени от университета поради участието си в протести, призоваващи за академична свобода; като има предвид, че тези задържания се считат за превантивни действия срещу свободата на словото и свободата на събранията; като има предвид, че над 30 учени от университети в цял Египет направиха изявление, в което се осъжда присъствието на силите за сигурност на територията на университетите;

  И.     като има предвид, че репресиите на египетските органи срещу Мюсюлманското братство, което се счита от Египет от 21 декември 2013 г. насам за терористична организация, все още продължават, а свързаните с него организации и политически партии са забранени; като има предвид, че на 2 декември 2014 г. египетски наказателен съд издаде временни смъртни присъди срещу 188 обвиняеми; като има предвид, че тези присъди са най-новите от серия от широко разпространени наказателни преследвания и съдебни производства, характеризиращи се с процедурни нередности и нарушаващи международното право; като има предвид, че това беше третото подобно масово осъждане през 2014 г.; като има предвид, че от никого не е потърсена отговорност за прекомерното използване на насилие през август 2013 г., когато силите за сигурност нахлуха в лагерите на протестиращите на площада „Раба ал-Адауия“;

  Й.     като има предвид, че бившият президент Мубарак, неговият бивш министър на вътрешните работи, Хабиб ал-Адли и други шест доверени лица бяха освободени на 29 ноември 2014 г., след като въз основа на техническа грешка бяха снети обвиненията срещу тях в убийство и корупция;

  К.     като има предвид, че независимостта на съдебната система и зачитането на законодателството и неговото прилагане представляват основен стълб на всяка една демокрация; като има предвид, че неотдавнашните съдебни практики хвърлят сериозни съмнения по отношение на независимостта на съдебната система и способността ѝ да осигурява отчетност; като има предвид, че именно тези присъди, с които се налага смъртно наказание, излагат на риск перспективите за дългосрочна стабилност в Египет;

  Л.     като има предвид, че Египет е изправен пред значителни икономически предизвикателства, в това число масов отлив на чуждестранни средства, нарастващата инфлация, безработица и голямо увеличение на публичния дълг, както и предизвикателствата пред сигурността, въплътени в глобалната заплаха, която представлява тероризмът; като има предвид, че положението със сигурността в Синай е критично, като се има предвид, че стотици войници са убити от джихадистки групировки, действащи в района; като има предвид, че на 24 октомври 2014 г. най-малко 33 войници бяха убити при терористично нападение; като има предвид, че от 24 октомври 2014 г. насам на полуострова е обявено извънредно положение;

  М.    като има предвид, че член 75 от Конституцията на Египет посочва, че всички граждани имат право да създават неправителствени сдружения и фондации на демократична основа; като има предвид, че на 10 ноември 2014 г. органите предоставиха на всички организации на гражданското общество краен срок да се регистрират съгласно приетия по времето на Мубарак изключително репресивен закон за неправителствените организации 84/2002 или в противен случай да поемат риска да бъдат подведени под наказателна отговорност; като има предвид, че прилагането на този закон има за цел да постави всички организации на гражданското общество в Египет под прекия контрол на правителството, поради което много египетски организации за правата на човека са предпочели да се регистрират като адвокатски или граждански дружества; като има предвид, че наскоро бяха проведени разисквания във връзка с преразглеждане на Закона за сдруженията;

  Н.     като има предвид, че принципите на правовата държава, основните свободи и правата на човека, както и социалната справедливост и по-високият стандарт на живот на гражданите са ключови измерения на прехода към отворено, свободно, демократично и благоденстващо египетско общество; като има предвид, че независимите синдикати и организации на гражданското общество изпълняват решаваща роля в този процес и че във всяка една демокрация свободните медии представляват изключително важна част от обществото; като има предвид, че египетските жени продължават да се намират в особено уязвимо положение в настоящия период на политически и социален преход в страната; като има предвид, че през последните месеци се засилиха задържанията на хомосексуални мъже; като има предвид, че в цял Египет имаше поредица от нахлувания на полицията на предполагаеми места за срещи на хомосексуалистите; като има предвид, че общността на ЛГБТ бива преследвана и публично унижавана;

  О.     като има предвид, че въпреки приемането през 2008 г. на закон за криминализиране на практиката на генитално осакатяване на жени, тази практика продължава да бъде широко разпространена и няма успешни случаи на наказателно преследване на лицата, приложили генитално осакатяване на момичета;

  П.     като има предвид, че по данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) и на Евро-средиземноморската мрежа за правата на човека положението на бежанците и лицата, търсещи убежище в Египет е критично и засегнато от трудните социално-икономически условия и общото влошаване на обстановката на сигурност вследствие на политическата нестабилност; като има предвид, че престъпните мрежи все още са активни в областта на трафика на хора по маршрутите за контрабанда във и към Синай;

  Р.     като има предвид, че в конституционната декларация от 8 юли 2013 г. беше очертана политическа пътна карта за Египет; като има предвид, че противно на пътната карта временно изпълняващият длъжността президент Адли Мансур призова най-напред да се проведат президентски избори; като има предвид, че програмата на временното правителство потвърди своя ангажимент да полага усилия за изграждането на демократична система, която да гарантира правата и свободите на всички египетски граждани, и да приложи докрай тази пътна карта чрез осигуряване на пълноценното участие на всички политически участници и чрез провеждане на референдум относно новата конституция, който да бъде последван от свободни и честни парламентарни избори, обявени за 22 и 23 март 2015 г., и избори за президент, които да бъдат проведени своевременно в съответствие с всички законодателни разпоредби;

  С.     като има предвид, че исторически петролната промишленост е основният фактор за привличане на чуждестранни инвеститори в Египет, и че петролът е суровината, която се изнася от Египет в най-големи мащаби; като има предвид, че в подкрепа на новото правителство Египет е получил свободни доставки на петрол от държавите от Персийския залив; като има предвид, че правителството е в процес на приемане на установен план, съгласно който от юли 2014 г. в рамките на пет години ще бъдат премахнати енергийните субсидии, и като има предвид, че то има за цел да приложи през април 2015 г. план за дистрибуция на гориво с помощта на интелигентни карти с цел да контролира контрабандата на петрол към съседните държави и да установи точните потребности от гориво;

  Т.     като има предвид, че на 22 юни 2014 г. САЩ обявиха, че са освободили военната помощ за Египет в размер на 575 милиона щатски долара, която е била замразена след свалянето от власт на президента Мохамед Морси през 2013 г.; като има предвид, че средствата ще бъдат използвани предимно за изплащане на съществуващите договори в областта на отбраната, и че на армията ще бъдат предоставени десет щурмови хеликоптери „Апачи“ за използване срещу активисти на Синайския полуостров;

  У.     като има предвид, че след революцията от януари 2011 г. Египет започна нееднократно преговори с МВФ с цел да получи заем в размер на 4,8 милиарда щатски долара, но преговорите бяха преустановени след 30 юни 2013 г.; като има предвид, че някои контакти са били осъществени и експерти от МВФ са посетили Египет през ноември 2014 г. за провеждане на консултации по член IV, т.е. за извършване на оценка от страна на експертите от МВФ на финансовото и икономическото положение в страната;

  Ф.    като има предвид, че в съответствие с преразгледаната Европейска политика за съседство, и особено с подхода „повече за повече“, равнището и обхватът на ангажимента на ЕС към Египет следва да се основават на стимули и следователно да зависят от напредъка на страната по отношение на демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и равенството между половете;

  Х.     като има предвид, че по традиция ЕС е основният търговски партньор на Египет, който е осъществил 22,9 % от търговския обем на Египет през 2013 г. и който заема първо място както партньор на Египет както по отношение на вноса, така и по отношение на износа; като има предвид, че след заседанието на работната група ЕС-Египет, Комисията се ангажира да предостави допълнителна финансова подкрепа на Египет на обща стойност от близо 800 милиона евро; като има предвид, че тази подкрепа е съставена от 303 милиона евро под формата на безвъзмездни средства (като 90 милиона евро са от средствата по програмата SPRING, 50 милиона евро представляват компонента за безвъзмездни средства на операцията за микрофинансова помощ, и останалата част идва от механизма за инвестиции по линия на добросъседството) и 450 милиона евро под формата на заеми (макрофинансова помощ); като има предвид обаче, че ЕС ще предостави своята финансова подкрепа само ако са спазени необходимите политически и демократични условия, ако се преследва целта за извършване и укрепване на демократичния преход, приобщаване на всички групи от населението и неограничено зачитане на правата на човека и правата на жените;

  Ц.     като има предвид, че на 16 юни 2014 г. г-н Ламбринидис, специален представител на Европейския съюз за правата на човека, посети Кайро и проведе срещи с председателството, Консултативния съвет (Шура) и представителите на гражданското общество; като има предвид, че дискусиите бяха посветени на подготовката на нов закон за НПО, и беше подчертано значението, което ЕС отдава на ключовата роля на гражданското общество в Египет;

  1.      изразява дълбоката си загриженост във връзка с продължаващите ограничения на основните демократични права, по-специално свободата на изразяване на мнение, на сдружаване и на събрания, на политическия плурализъм и принципите на правовата държава в Египет; призовава за прекратяване на всички актове на насилие, подбудителство, слово на омразата, тормоз, сплашване или цензура срещу политически опоненти, протестиращи, журналисти, автори на интернет блогове, студенти, профсъюзни дейци, активисти за правата на жените, участници от гражданското общество и малцинства, извършвани от държавните органи, силите и службите за сигурност и други групи в Египет; осъжда прекомерното използване на насилие срещу протестиращите;

  2.      подчертава, че спазването на свободата на печата, на информацията и на убежденията (във и извън интернет), както и зачитането на политическия плурализъм, представляват основни принципи на демокрацията; призовава египетските органи да гарантират, че тези свободи може да бъдат упражнявани без произволни ограничения и цензура в страната, и призовава органите да гарантират свободата на изразяване на мнение;

  3.      призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички задържани въз основа на мирното упражняване на правото си на свобода на изразяване, на събрания и сдружаване, включително журналистите Мохамед Фадел Фахми, Питър Гресте и Бахер Мохамед, както и на тези, задържани въз основа на предполагаемото им членство в Мюсюлманското братство; призовава египетските органи да гарантират правото на справедлив съдебен процес в съответствие с международните стандарти;

  4.      настоятелно призовава египетските органи да проведат бързи, обективни и независими разследвания на твърденията за прекомерно използване на сила, малтретиране и други нарушения на правата на човека, включително сексуалното насилие, от страна на правоприлагащите органи по време на протестите, да накажат отговорните лица, да обезщетят жертвите и да установят независим механизъм за наблюдение и разследване на поведението на силите за сигурност; призовава Египет да ратифицира Римския статут и да стане член на Международния наказателен съд;

  5.      призовава органите да отменят президентския указ, Закон 136 от 2014 г., и настоятелно призовава египетските органи да престанат да дават на съд цивилни граждани във военни съдилища, както и да отменят всички присъди срещу цивилни граждани, издадени от военни съдилища от юли 2013 г. досега;

  6.      призовава египетските органи да отменят Закона за протестите от ноември 2013 г. и да се ангажират в истински диалог с организациите на гражданското общество и правните експерти, за да приемат законодателство за сдруженията и събранията в съответствие с международните стандарти, както и за да съхранят правото на създаване на сдружения, заложено в член 75 от Конституцията на Египет, в т.ч. правото на получаване и даване на финансиране;

  7.      призовава компетентните органи да преразгледат новия проектозакон за неправителствените организации, представен от Министерството на социалната солидарност; настоятелно призовава предложеното ново законодателство да бъде в съответствие с конституцията на Египет и с международните договори, по които Египет е страна;

  8.      припомня на египетското правителство неговата отговорност да обезпечи сигурността и безопасността на всички граждани, независимо от техните политически възгледи, принадлежност или вероизповедание; настоява, че само изграждането на истинско плуралистично общество, в което се зачита многообразието на гледни точки и начин на живот, може да осигури дългосрочната стабилност и сигурност в Египет, и призовава египетските органи да поемат ангажимент за диалог и ненасилие, както и за приобщаващо управление;

  9.      подчертава значението на Египет като международен фактор и изразява надежда, че страната ще продължи да играе активна роля за започване на истински мирни преговори, които да сложат край на арабско-израелския конфликт; подчертава също така конструктивния принос на страната в търсенето на стабилност в средиземноморския регион, понастоящем особено в Либия, след отвличането на 20 египетски копти на 3 януари 2015 г., и в Близкия изток; потвърждава готовността на ЕС да работи с Египет като партньор в региона за търсене на решение на тези сериозни заплахи;

  10.    изразява пълната си солидарност с египетския народ в борбата му срещу тероризма и екстремизма; осъжда терористичните нападения срещу египетското гражданско население и военните сили; поднася своите искрени съболезнования на семействата на жертвите;

  11.    изразява загриженост по повод на незачитането на съдебни стандарти и липсата на независима съдебна власт по смисъла на установеното от националното законодателство и международното право; призовава ЕС да даде приоритет на въпроса за разделението на властите в Египет; във връзка с това припомня, че съдебната реформа е от решаващо значение за създаването на истинско разделение на властите, което е валидно и за забраната на неправомерната намеса на изпълнителната власт в работата на съда;

  12.    подчертава, че египетските закони за борба с тероризма са използвани и за издаване на присъди в редица процеси; настоятелно призовава президента да действа незабавно, включително чрез своето конституционно право на помилване, с цел да се гарантира, че никоя смъртна присъда няма да бъде изпълнена и че никой не може да бъде задържан в Египет въз основа на присъда, издадена по съдебна процедура, която не отговаря на тези изисквания; призовава органите незабавно да установят официален мораториум върху екзекуциите като първа стъпка към премахване на смъртното наказание;

  13.    призовава ЕС да потърси решение на дългогодишните структурни въпроси, свързани с отношението на Египет към бежанците, като например политиките на задържане на страната и липсата на достъп до образование и работа за признати бежанци; призовава Египет да гарантира, че разпоредбите в областта на правото на убежище са в съответствие с конституцията и с международните стандарти; призовава спешно за закрила на бежанците от насилие и експлоатация, особено от проявите на сексуално насилие и насилие, основано на пола;

  14.    отбелязва, че спадът на цените на петрола ще доведе непосредствено до намаляване на енергийните субсидии, което е най-голямото предизвикателство, пред което са изправени следреволюционните режими след революцията от 25 януари; изразява загриженост, че този спад може да има сериозни последици за много от плановете на правителството, най-важните от които са усилията за поддържане на сигурен резерв от чуждестранна валута;

  15.    настоятелно призовава правителството на Египет да се бори с бедността, официалното занемаряване и недоволството сред местните бедуински племена в Синай и призовава египетските власти да направят всичко възможно, за да спрат престъпни мрежи, които все още са активни в областта на трафика на хора по маршрутите за контрабанда във и към Синай;

  16.    настоятелно призовава египетските органи да престанат да криминализират ЛГБТ лицата заради изразяването на сексуалната им ориентация и заради упражняването на правото им на събирания, като използват „закона относно разврата“, както и да освободят всички ЛГБТ лица, задържани и лишени от свобода по силата на този закон; настоятелно призовава египетското правителство да приеме национални стратегии за борба с насилието срещу жените и ЛГБТ лицата и да премахне всички форми на дискриминация, като осигури ефективно допитване до организациите за правата на жените и ЛГБТ лицата и другите организации на гражданското общество през целия процес, както и тяхното приобщаване;

  17.    отново заявява, че в своето предварително изявление мисията на ЕС за наблюдение на президентските избори в Египет от май 2014 г. заяви, че въпреки че в новата конституция се посочва широк набор от основни права, зачитането на тези права не е било на висотата на конституционните принципи, и че в страната може да се забележи общ климат на ограничена свобода на изразяване, което води до самоцензуриране от страна на журналистите; призовава египетските органи при подготовката за парламентарните избори, насрочени за 22 и 23 март 2015 г., да предприемат мерки по отношение на недостатъците от президентските избори;

  18.    изразява отново дълбоката си солидарност с египетския народ в настоящия период на бурен преход в страната; призовава за създаването на обща стратегия на държавите членки към Египет; отново призовава настоятелно Съвета, върховния представител/заместник-председател и Комисията да работят активно в съответствие с принципа за обвързаност с условия („повече за повече“), и да вземат под внимание тежките икономически предизвикателства, пред които е изправен Египет, в двустранните си отношения със страната и по отношение на финансовата си подкрепа за нея; отново призовава за ясни и съвместно договорени референтни критерии във връзка с това; отново потвърждава ангажимента си да оказва помощ на египетския народ в процеса към демократични и икономически реформи;

  19.    насърчава представителите на делегацията на ЕС и посолствата на държавите – членки на ЕС, в Кайро да присъстват на политически чувствителните съдебни процеси срещу египетски и чуждестранни журналисти, автори на интернет блогове, профсъюзни дейци и активисти на гражданското общество в страната;

  20.    призовава върховния представител/заместник-председател да изясни конкретните мерки, предприети в отговор на решението на Съвета по външни работи за преразглеждане на помощта на ЕС за Египет, като също така се позовава на доклада на Европейската сметна палата от 2013 г.; изисква, по-специално, изясняване на статута на: i) планираната програма за реформа на правосъдието; ii) програмите на ЕС за бюджетна подкрепа; iii) програмата за търговия и засилване на вътрешния пазар; както и iv) участието на Египет в регионалните програми на ЕС като „Евромед Полиция“ и „Евромед Правосъдие“;

  21.    призовава за забрана на износа от целия ЕС към Египет на технологии за проникване и наблюдение, които биха могли да се използват за шпиониране и репресиране на гражданите; призовава за забрана на износа на оборудване в сферата на сигурността и военната помощ в съответствие със Споразумението от Васенаар, което би могло да се използва за потискане на мирни протести;

  22.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на президента на Арабска република Египет и на неговото временно правителство.