Διαδικασία : 2014/3017(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0026/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0026/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0012

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 174kWORD 106k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.449v01-00
 
B8-0026/2015

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής /Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/3017(RSP))


Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο (2014/3017(RSP))  
B8‑0026/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα εκείνα της 6ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την Αίγυπτο(1) και της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι στην Αίγυπτο(2),

–       έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ κ. Ban Ki-moon και της Ύπατης Αρμόστριας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κυρίας Navi Pillay, στις 23 Ιουνίου, σχετικά με τις ποινές φυλάκισης ορισμένων δημοσιογράφων και την επικύρωση της θανατικής ποινής ορισμένων μελών και οπαδών των Αδελφών Μουσουλμάνων,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αιγύπτου του 2001, που τέθηκε σε ισχύ το 2004 και ενισχύθηκε με το σχέδιο δράσης του 2007, και έχοντας υπόψη την από 20 Μαρτίου 2013 έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του,

–       έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 14-15 Ιανουαρίου 2014, και ιδίως τα άρθρα 65, 70, 73, 75 και 155 αυτού,

–       έχοντας υπόψη τον αιγυπτιακό νόμο αριθ. 107 της 24ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με το δικαίωμα για δημόσιες συναντήσεις, παρελάσεις και ειρηνικές διαδηλώσεις,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με τη θέσπιση μιας Στρατηγικής για την Ψηφιακή Ελευθερία στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(3),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαΐου 2013, σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στον κόσμο(4),

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 12ης Μαΐου 2014, σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου,

–       έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2013 με τίτλο «Η συνεργασία της ΕΕ με την Αίγυπτο στον τομέα της διακυβέρνησης»,

–       έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–       έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966, του οποίου η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–       έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του 1948,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι αποτελούν απαραίτητους πυλώνες μιας δημοκρατικής και πολυφωνικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης αποτελεί ζωτικό στοιχείο μιας δημοκρατικής και ανοικτής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Αιγύπτου που εγκρίθηκε το 2014 κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των ελευθεριών της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον στρατό τον Ιούνιο 2013, η αιγυπτιακή κυβέρνηση διεξήγαγε μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία αυθαίρετων κρατήσεων, παρενοχλήσεων, εκφοβισμών και λογοκρισίας κατά των επικριτών της, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κατά των πολιτικών αντιπάλων της, συμπεριλαμβανομένων και μελών της Μουσουλμανικής Αδελφότητας· λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές ότι, από τον Ιούλιο 2013, πάνω από 40.000 πολίτες έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο πρωτοφανών κυμάτων μαζικών συλλήψεων και εκτιμάται ότι 1.400 διαδηλωτές φονεύθηκαν ως αποτέλεσμα της υπερβολικής και αυθαίρετης χρήσης βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι, του συνέρχεσθαι και της έκφρασης παραμένουν τομείς μεγάλης ανησυχίας από τον Ιούλιο του 2013· ότι., σύμφωνα με την έκθεση της οργάνωσης Freedom House του 2014 για την ελευθερία του Τύπου ανά τον κόσμο, η Αίγυπτος αξιολογείται ως «ανελεύθερη χώρα»·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες διαδηλωτές και κρατούμενοι συνείδησης κρατούνται στην Αίγυπτο από τότε που ο αιγυπτιακός στρατός κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2013· ότι οι συλλήψεις και τα περιστατικά αυθαίρετης κράτησης συνεχίστηκαν μετά την εκλογή του Προέδρου al-Sisi τον Μάιο του 2014· ότι στις 11 Ιουνίου 2014 δικαστήριο καταδίκασε τον Alaa Abdul Fattah, διακεκριμένο ακτιβιστή που διαδραμάτισε κορυφαίο ρόλο στην επανάσταση του 2011, καθώς και άλλους σε δεκαπενταετή φυλάκιση με την κατηγορία ότι παραβίασαν τον νόμο 107 του 2013 σχετικά με το δικαίωμα σε δημόσιες συναντήσεις, παρελάσεις και ειρηνικές διαδηλώσεις (νόμο περί διαμαρτυριών)· ότι άλλοι διακεκριμένοι ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων οι Mohamed Adel, Ahmed Douma, και Ahmed Maher, καθώς και κορυφαίες υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των γυναικών, όπως οι Yara Sallam και Sana Seif, εξακολουθούν να κρατούνται· ότι στις 28 Απριλίου 2014 το Δικαστήριο Επειγόντων Θεμάτων του Καΐρου αποφάσισε την απαγόρευση του Κινήματος Νεολαίας της 6ης Απριλίου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιανουαρίου 2015, ένα αιγυπτιακό δικαστήριο στην επαρχία Baheira στο Δέλτα του Νείλου καταδίκασε καταδικάστηκε τον Karim al-banna, έναν 21χρονο φοιτητή, σε τριετή φυλάκιση επειδή ανακοίνωσε στο Facebook ότι είναι άθεος και επειδή προσέβαλε το Ισλάμ·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος al-Sisi επέτρεψε στους στρατιωτικούς να προστατεύουν τις κρατικές εγκαταστάσεις και να ανακρίνουν όσα άτομα είναι ύποπτα για πραγματοποίηση επιθέσεων κατά κρατικών εγκαταστάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος 136/2014 παρέχει περισσότερες εξουσίες στη στρατιωτική δικαιοσύνη· ότι ο νόμος αυτός θα χρησιμοποιηθεί κατά των αντικυβερνητικών διαδηλωτών και θα επαναφέρει τις στρατιωτικές δίκες πολιτών·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθολική περιοδική εξέταση του ΟΗΕ εξέδωσε 300 συστάσεις, μεταξύ άλλων και για την ελευθέρωση κάθε ατόμου που συλλαμβάνεται επειδή άσκησε την ελευθερία της έκφρασης· ότι επτά ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα την Αίγυπτο δεν έλαβαν μέρος στην εξέταση αυτή του ΟΗΕ για τις επιδόσεις της χώρας τους, για τον φόβο των διώξεων·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία του Τύπου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση στην Αίγυπτο και ότι δημοσιογράφοι εξακολουθούν να κρατούνται με αβάσιμες κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ακυρωτικό Δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Αιγύπτου, αποφάνθηκε ότι σημειώθηκαν διαδικαστικές ελλείψεις στην δίκη των δημοσιογράφων Mohammed Fahmy, Peter Greste και Baher Mohamed του σταθμού Al-Jazeera· ότι ωστόσο οι τρεις δημοσιογράφοι θα δικασθούν εκ νέου και ότι δεν έχουν αποσυρθεί οι κατηγορίες σε βάρος τους για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» και «υποστήριξη της Μουσουλμανικής Αδελφότητας»·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Οκτώβριο 2014 περισσότεροι από 110 φοιτητές έχουν συλληφθεί από τις αιγυπτιακές αρχές και ότι η εγγραφή 18 φοιτητών στο πανεπιστήμιο έχει ανασταλεί λόγω συμμετοχής τους σε διαμαρτυρίες υπέρ της ακαδημαϊκής ελευθερίας· ότι οι συλλήψεις αυτές θεωρούνται ως προληπτικές επιθέσεις κατά της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· ότι περισσότεροι από 30 επιστήμονες από πανεπιστήμια σε ολόκληρη την Αίγυπτο εξέδωσαν δήλωση που καταδικάζει την παρουσία της Ασφάλειας στις πανεπιστημιουπόλεις·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατασταλτικές ενέργειες των αιγυπτιακών αρχών εναντίον της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, η οποία από τις 21 Δεκεμβρίου 2013 θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Αίγυπτο, συνεχίζονται και ότι επίσης έχουν απαγορευθεί οι θυγατρικές οργανώσεις και τα υπαγόμενα σε αυτήν πολιτικά κόμματα· ότι, στις 2 Δεκεμβρίου 2014, ένα αιγυπτιακό ποινικό δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή θανατική ποινή κατά 188 κατηγορουμένων· ότι αυτές οι καταδίκες είναι οι τελευταίες σε μια σειρά διώξεων και δικών που έχουν χαρακτηρίστηκαν από διαδικαστικές παρατυπίες και έγιναν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· ότι αυτή ήταν η τρίτη μαζική καταδίκη εντός του 2014· ότι κανείς δεν έχει κληθεί να λογοδοτήσει για την υπερβολική χρήση βίας τον Αύγουστο 2013, όταν οι δυνάμεις ασφαλείας επέδραμαν στους καταυλισμούς της πλατείας Rabaa al-Adawiya·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρώην Πρόεδρος Mubarak, ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Habib al-Adly, και έξι άλλοι σύμβουλοι αφέθηκαν ελεύθεροι στις 29 Νοεμβρίου 2014 μετά που οι κατηγορίες της ανθρωποκτονίας και της διαφθοράς ακυρώθηκαν λόγω τεχνικού σφάλματος·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και ο σεβασμός του δικαίου και η εφαρμογή του, αποτελούν βασικό πυλώνα κάθε δημοκρατικού καθεστώτος· ότι η πρόσφατη δικαστική πρακτική δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος και την ικανότητά του να εξασφαλίσει τη λογοδοσία· ότι ιδίως οι καταδίκες που καταλήγουν στην επιβολή της ποινής του θανάτου απειλούν να υπονομεύσουν τις προοπτικές για μακροπρόθεσμη σταθερότητα στην Αίγυπτο·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της φυγής ξένου συναλλάγματος, της ανόδου του πληθωρισμού, της ανεργίας και της εκτόξευσης του δημόσιου χρέους, μεταξύ άλλων, καθώς και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας στο πλαίσιο της παγκόσμιας απειλής που συνιστά η τρομοκρατίας· ότι η κατάσταση στο Σινά από άποψη ασφαλείας είναι σε κρίσιμο επίπεδο, με εκατοντάδες στρατιώτες που φονεύονται από ομάδες τζιχαντιστών που δρουν στην περιοχή· ότι, στις 24 Οκτωβρίου 2014, τουλάχιστον 33 στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση τρομοκρατών· ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χερσόνησο από τις 24 Οκτωβρίου 2014·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 75 του Αιγυπτιακού Συντάγματος διακηρύσσει ότι όλοι οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να σχηματίζουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδρύματα σε δημοκρατική βάση· ότι στις 10 Νοεμβρίου 2014 οι αρχές όρισαν προθεσμία για να καταχωριστούν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών βάσει ενός άκρως κατασταλτικού νόμου 84/2002 για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις χρονολογούμενου από την εποχή Mubarak, επί ποινή άσκησης ποινικών διώξεων· ότι ο νόμος αυτός αποσκοπεί στο να φέρει όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο υπό τον άμεσο έλεγχο της κυβέρνησης, και για το λόγο αυτό πολλές αιγυπτιακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτίμησαν να εγγραφούν ως δικηγορικά γραφεία ή ως αστικές εταιρείες· ότι η αναθεώρηση του νόμου για τις ενώσεις είναι επίσης υπό εξέταση·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και η κοινωνική δικαιοσύνη και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών είναι βασικά στοιχεία της μετάβασης σε μια ανοικτή, ελεύθερη, δημοκρατική και ευημερούσα αιγυπτιακή κοινωνία· ότι οι ανεξάρτητες συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών έχουν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη διαδικασία αυτή και ότι τα ελεύθερα μέσα ενημέρωσης αποτελούν κεφαλαιώδες τμήμα της κοινωνίας σε οποιαδήποτε δημοκρατία· ότι οι Αιγύπτιες εξακολουθούν να βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση κατά την τρέχουσα περίοδο πολιτικής και κοινωνικής μετάβασης στη χώρα· ότι τους τελευταίους μήνες έχουν κλιμακωθεί οι συλλήψεις ομοφυλόφιλων ανδρών· ότι υπήρξε μια σειρά αστυνομικών εφόδων σε ύποπτα σημεία συνάντησης ομοφυλοφίλων σε ολόκληρη την Αίγυπτο· ότι η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ είναι υπό διωγμό και υφίσταται δημόσια διαπόμπευση·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι αν και εκδόθηκε το 2008 ένας νόμος που ποινικοποιεί το έθιμο του ακρωτηριασμού των εξωτερικών γυναικείων σεξουαλικών οργάνων (FGM), αυτό παραμένει διαδεδομένο και δεν σημειώθηκε επιτυχής δίωξη σε όσους το εφάρμοσαν πάνω σε κορίτσια·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Ευρωμεσογειακό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (EMHRN), η κατάσταση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην Αίγυπτο είναι κρίσιμη και πλήττονται από δυσχερείς κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και από γενική επιδείνωση του περιβάλλοντος ασφαλείας λόγω της πολιτικής αστάθειας· ότι εγκληματικά δίκτυα συνεχίζουν να δρουν στους δρόμους της εμπορίας/λαθραίας διακίνησης ανθρώπων μέσα και προς το Σινά·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική διακήρυξη της 8ης Ιουλίου 2013 καθορίζει έναν πολιτικό οδικό χάρτη για την Αίγυπτο· ότι, αντίθετα προς τον οδικό χάρτη, ο προσωρινός αιγύπτιος Πρόεδρος Adly Mansour ζήτησε να διενεργηθούν πρώτα προεδρικές εκλογές· ότι το πρόγραμμα της προσωρινής κυβέρνησης επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να εργαστεί για την οικοδόμηση ενός δημοκρατικού συστήματος που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των Αιγυπτίων, και για την ολοκλήρωση του εν λόγω οδικού χάρτη με την πλήρη συμμετοχή όλων των πολιτικών φορέων και με τη διενέργεια δημοψηφίσματος για το νέο Σύνταγμα, ακολουθούμενου από ελεύθερες και δίκαιες βουλευτικές εκλογές σε εύθετο χρόνο, σύμφωνα με όλους τους κανόνες δικαίου·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του πετρελαίου είναι ιστορικά ο μεγαλύτερος επενδυτικός στόχος για τους ξένους επενδυτές στην Αίγυπτο και το μεγαλύτερο εξαγωγικό βασικό προϊόν της Αιγύπτου· ότι η Αίγυπτος έλαβε δωρεάν φορτία πετρελαίου από τα κράτη του Κόλπου, σαν υποστήριξη προς τη νέα κυβέρνηση· ότι η κυβέρνηση προχωρεί την έγκριση ενός σχεδίου για την εξάλειψη των ενεργειακών επιδοτήσεων εντός πέντε ετών από τον Ιούλιο 2014, και προτίθεται να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διανομής καυσίμων μέσω έξυπνων καρτών τον Απρίλιο 2015, με σκοπό την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου πετρελαίου προς τις γειτονικές χώρες, και την λεπτομερή εξακρίβωση των απαιτήσεων σε καύσιμα·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Ιουνίου 2014 οι ΗΠΑ αποκάλυψαν ότι αποδέσμευσαν στρατιωτική βοήθεια ύψους 575 εκατ. δολάρια για την Αίγυπτο, που είχε «παγώσει» μετά την αποπομπή του Προέδρου Mohammed Morsi το 2013· ότι τα κεφάλαια αυτά θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την πληρωμή των υφισταμένων αμυντικών συμβάσεων και ότι θα παραδοθούν 10 μαχητικά ελικόπτερα Apache για χρήση από το στρατό κατά των ανταρτών στη χερσόνησο του Σινά·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αίγυπτος άρχισε διαπραγματεύσεις με το ΔΝΤ περισσότερες από μία φορά μετά την επανάσταση του Ιανουαρίου 2011, όπου επιδίωξε ένα δάνειο ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά οι διαπραγματεύσεις σταμάτησαν μετά τις 30 Ιουνίου 2013· ότι ορισμένες επαφές πραγματοποιήθηκαν και εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ επισκέφθηκαν την Αίγυπτο το Νοέμβριο 2014 για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του άρθρου IV, αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης της χώρας·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, και ιδίως την προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα», το επίπεδο και το πεδίο της εμπλοκής της ΕΕ στην Αίγυπτο πρέπει να βασίζεται σε κίνητρα και κατά συνέπεια να εξαρτάται από την πρόοδο της χώρας σε σχέση με τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο κύριος εμπορικός εταίρος της Αιγύπτου παραδοσιακά, καλύπτοντας το 22,9 % του όγκου εμπορικών συναλλαγών της Αιγύπτου το 2013 και κατατασσόμενη πρώτος εταίρος της Αιγύπτου τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές της· ότι, σε συνέχεια της συνεδρίασης της Ειδικής Ομάδας ΕΕ-Αιγύπτου, η Επιτροπή δεσμεύθηκε να παράσχει πρόσθετη χρηματοδοτική βοήθεια στην Αίγυπτο συνολικού ύψους κάπου 800 εκατ. ευρώ· ότι αυτή υποδιαιρείται σε 303 εκατ. ευρώ υπό μορφή μη επιστρεφόμενων επιδοτήσεων (90 εκατ. ευρώ από κονδύλια Spring, 50 εκατ. ευρώ ως μη επιστρεφόμενη επιδότηση στο πλαίσιο της μικροοικονομικής ενίσχυσης λειτουργίας, με το υπόλοιπο τμήμα να προέρχεται από την επενδυτική διευκόλυνση γειτονίας) και 450 εκατ. ευρώ υπό μορφή δανείων (μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή)· ότι η ΕΕ θα πρέπει ωστόσο να παράσχει τη δημοσιονομική της στήριξη μόνο εάν εκπληρωθούν οι απαραίτητες πολιτικές και δημοκρατικές προϋποθέσεις, με τη συνέχιση και ενίσχυση του εκδημοκρατισμού κατά τρόπο πλήρως συμμετοχικό, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 16 Ιουνίου 2014, ο κ. Λαμπρινίδης, ειδικός εντεταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, επισκέφθηκε το Κάιρο και συναντήθηκε με την Προεδρία, την Άνω Βουλή (Shura) και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην ετοιμασία νέου νόμου για τις ΜΚΟ, ενώ τονίσθηκε η σημασία που αποδίδει η ΕΕ στο ζωτικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην Αίγυπτο·

1.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τους συνεχιζόμενους περιορισμούς των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου στην Αίγυπτο· ζητεί τον άμεσο τερματισμό όλων των πράξεων βίας, υποκίνησης, ρητορικής του μίσους, όχλησης, εκφοβισμού ή λογοκρισίας εναντίον πολιτικών αντιπάλων, διαδηλωτών, δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, φοιτητών, συνδικαλιστών, ακτιβιστών των δικαιωμάτων των γυναικών, παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών και μειονοτήτων, εκ μέρους των κρατικών αρχών, των δυνάμεων και υπηρεσιών ασφαλείας και άλλων ομάδων στην Αίγυπτο· καταδικάζει την υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών·

2.      υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός της ελευθερίας του Τύπου, της ενημέρωσης και της γνώμης (επιγραμμικά και απογραμμικά) και του πολιτικού πλουραλισμού έχει θεμελιώδη σημασία στη δημοκρατία· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εγγυηθούν ότι οι ελευθερίες αυτές θα μπορούν να ασκούνται χωρίς αυθαίρετους περιορισμούς και λογοκρισία στη χώρα, και τις καλεί να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης·

3.      ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων κρατούνται επειδή άσκησαν ειρηνικά το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων Mohammed Fahmy, Peter Greste και Baher Mohamed, καθώς και όσων κρατούνται για την εικαζόμενη συμμετοχή τους στη Μουσουλμανική Αδελφότητα· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να εγγυηθούν το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα·

4.      καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να διεξάγουν ταχείες, αμερόληπτες και ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας, σωματική κακοποίηση και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, από τις αστυνομικές δυνάμεις στη διάρκεια διαδηλώσεων, να τιμωρήσουν τους υπεύθυνους, να χορηγήσουν αποζημίωση στα θύματα και να δημιουργήσουν έναν ανεξάρτητο μηχανισμό για την εποπτεία και διερεύνηση της διαγωγής των δυνάμεων ασφαλείας· καλεί την Αίγυπτο να επικυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης και να γίνει μέλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

5.      καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να καταργήσουν το προεδρικό διάταγμα- νόμο 136 του 2014, να σταματήσουν να δικάζουν πολίτες σε στρατιωτικά δικαστήρια και να ακυρώσουν όλες τις αποφάσεις κατά πολιτών που εκδόθηκαν από στρατιωτικά δικαστήρια από τον Ιούλιο 2013 και μετά·

6.      καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να ανακαλέσουν το νόμο του Νοεμβρίου 2013 για τις διαδηλώσεις και να ξεκινήσουν ένα γνήσιο διάλογο με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και νομικούς εμπειρογνώμονες με σκοπό τη θέσπιση νομοθεσίας για τις ενώσεις προσώπων και για το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, κατά τα διεθνή πρότυπα, και να προστατεύσουν το δικαίωμα σύστασης ενώσεων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 75 του Συντάγματος της Αιγύπτου, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος λήψης και διανομής χρηματοδοτικών πόρων·

7.      καλεί τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν το νέο νομοσχέδιο για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρουσίασε το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης· τονίζει ότι η νέα προτεινόμενη νομοθεσία θα πρέπει να συνάδει με το Σύνταγμα της Αιγύπτου και με όλες τις διεθνείς συνθήκες στις οποίες η Αίγυπτος είναι συμβαλλόμενο μέρος·

8.      υπενθυμίζει στην αιγυπτιακή κυβέρνηση την ευθύνη της να επιτύχει την ασφάλεια και ακεραιότητα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από πολιτικές απόψεις, κομματική ένταξη ή θρήσκευμα· τονίζει ότι μόνο η οικοδόμηση μιας πραγματικά πλουραλιστικής κοινωνίας σεβόμενης την ποικιλία των απόψεων και των τρόπων ζωής, μπορεί να επιτύχει μακροπρόθεσμα τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Αίγυπτο, και καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να δεσμευθούν για διάλογο και μη βία, καθώς και για διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς·

9.      υπογραμμίζει τη σημασία της Αιγύπτου ως διεθνούς παράγοντα και ευελπιστεί ότι θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο για την έναρξη ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που θα θέσουν τέλος στην αραβοϊσραηλινή διένεξη· τονίζει επίσης την εποικοδομητική συμβολή της στην αναζήτηση σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου, σήμερα κυρίως σε ό,τι αφορά τη Λιβύη μετά την απαγωγή 20 Αιγυπτίων Κοπτών στις 3 Ιανουαρίου 2015, καθώς και στη Μέση Ανατολή επαναλαμβάνει την προθυμία της ΕΕ να εργασθεί με την Αίγυπτο ως εταίρο στην περιοχή για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών απειλών·

10.    εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό στον αγώνα του κατά της τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού· καταδικάζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά αιγυπτίων πολιτών και στρατιωτικών· εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων·

11.    ανησυχεί για την έλλειψη σεβασμού προς τα δικαστικά πρότυπα και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, κατά τα οριζόμενα από το εθνικό και το διεθνές δίκαιο· καλεί την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στο θέμα της διάκρισης των εξουσιών στην Αίγυπτο· Σο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζει ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για την καθιέρωση μιας πραγματικής διάκρισης των εξουσιών, όπως με την απαγόρευση της αδικαιολόγητης παρέμβασης της εκτελεστικής εξουσίας στις δικαστικές υποθέσεις·

12.    υπογραμμίζει ότι η αντιτρομοκρατική νομοθεσία της Αιγύπτου έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για την έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων σε ορισμένες δίκες· προτρέπει τον Πρόεδρο να ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση, μεταξύ άλλων ασκώντας το συνταγματικό του δικαίωμα για απονομή χάριτος, ώστε να μην εκτελεστεί καμία θανατική ποινή και κανείς να μην κρατείται στην Αίγυπτο βάσει καταδίκης επιβληθείσης σε δικαστική διαδικασία μη εκπληρούσα τις ανωτέρω απαιτήσεις· καλεί τις αρχές να κηρύξουν αμέσως επίσημη αναστολή των εκτελέσεων, ως πρώτο βήμα για την κατάργησή τους·

13.    καλεί την ΕΕ να εξετάσει τα μακροχρόνια διαρθρωτικά προβλήματα στον τρόπο αντιμετώπισης των προσφύγων από την Αίγυπτο, όπως είναι οι πολιτικές της στο θέμα της κράτησης και η μη πρόσβαση των ανεγνωρισμένων προσφύγων στην εκπαίδευση και την εργασία· καλεί την Αίγυπτο να λάβει μέριμνα ώστε οι κανονισμοί για το δικαίωμα ασύλου να είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα και τα διεθνή πρότυπα· ζητεί επειγόντως να προστατευθούν οι πρόσφυγες από τη βία και την εκμετάλλευση, ιδιαίτερα από τη σεξουαλική και σεξιστική βία·

14.    σημειώνει ότι η πτώση των τιμών πετρελαίου θα οδηγήσει άμεσα σε χαμηλότερες ενεργειακές επιδοτήσεις, που αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα που τα μετεπαναστατικά καθεστώτα αντιμετώπισαν μετά την επανάσταση της 25 Ιανουαρίου· ανησυχεί διότι η πτώση αυτή μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο σε πολλά κυβερνητικά σχέδια, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι οι προσπάθειες να διατηρηθεί ένα ασφαλές απόθεμα σε ξένο συνάλλαγμα·

15.    προτρέπει την αιγυπτιακή κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη φτώχεια, την επίσημη εγκατάλειψη και τη δυσαρέσκεια μεταξύ των τοπικών φυλών Βεδουίνων στο Σινά, και καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταματήσουν τα εγκληματικά δίκτυα που ακόμη δρουν στους δρόμους εμπορίας/λαθραίας διακίνησης ανθρώπων μέσα και προς το Σινά·

16.    καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να σταματήσουν μέσω της χρήσης του νόμου «περί ακολασίας» την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔ επειδή εκφράζουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό τους και ασκούν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, και να αφήσουν ελεύθερους όλους τους ΛΟΑΔ που έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί βάσει αυτού του νόμου· καλεί την αιγυπτιακή κυβέρνηση να υιοθετήσει εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔ και για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων, μεριμνώντας για την αποτελεσματική διαβούλευση και συμμετοχή των ομάδων που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔ και άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

17.    επαναλαμβάνει ότι, στην προκαταρκτική της δήλωση, η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ για τις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2014 στην Αίγυπτο ανέφερε ότι, παρά το γεγονός ότι το νέο Σύνταγμα κατοχυρώνει έναν ευρύ κατάλογο θεμελιωδών δικαιωμάτων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών υπολείπεται των συνταγματικών προνοιών και ότι στη χώρα μπορεί να παρατηρηθεί ένα γενικό κλίμα περιορισμένης ελευθερίας της έκφρασης, που οδηγεί σε αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων· καλεί τις αιγυπτιακές αρχές να διορθώσουν τις ελλείψεις των προεδρικών εκλογών ενόψει των ετοιμασιών για τις βουλευτικές εκλογές που έχουν εξαγγελθεί για τις 22-23 Μαρτίου 2015·

18.    εκφράζει και πάλι τη σθεναρή αλληλεγγύη του προς τον αιγυπτιακό λαό κατά την παρούσα ταραχώδη μεταβατική περίοδο της χώρας του· ζητεί μία κοινή στρατηγική μεταξύ των κρατών μελών απέναντι στην Αίγυπτο· καλεί και πάλι το Συμβούλιο, την ΑΕ/ΥΕ και την Επιτροπή να λαμβάνουν υπόψη στις διμερείς σχέσεις και στην οικονομική βοήθεια προς την Αίγυπτο την αρχή της αιρεσιμότητας («περισσότερα για περισσότερα») και τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για σαφή και από κοινού συμφωνημένα συγκριτικά κριτήρια στο θέμα αυτό· επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην παροχή βοήθειας προς τον αιγυπτιακό λαό στη διαδικασία εκδημοκρατισμού και οικονομικών μεταρρυθμίσεων·

19.    προτρέπει τους εκπροσώπους της αντιπροσωπείας της ΕΕ και τις πρεσβείες των κρατών μελών της ΕΕ στο Κάιρο να παρευρίσκονται στις πολιτικά ευαίσθητες δίκες αιγυπτίων και αλλοδαπών δημοσιογράφων, διαχειριστών ιστολογίων, συνδικαλιστών και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών·

20.    καλεί την ΑΕ/ΥΕ να διευκρινίσει τα συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν μετά την απόφαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων να επανεξετάσει την ευρωπαϊκή βοήθεια προς την Αίγυπτο, σε σχέση επίσης και με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2013· ζητεί ειδικότερα διευκρίνιση της κατάστασης: (i) του σχεδιαζόμενου προγράμματος μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, (ii) των ενωσιακών προγραμμάτων στήριξης του προϋπολογισμού, (iii) του προγράμματος εμπορίου και εσωτερικής ενίσχυσης της συμμετοχής της Αιγύπτου σε ενωσιακά περιφερειακά προγράμματα όπως τα Euromed Police και Euromed Justice·

21.    ζητεί να απαγορευθούν σε ολόκληρη την ΕΕ οι εξαγωγές τεχνολογιών ανίχνευσης και επιτήρησης στην Αίγυπτο που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να κατασκοπεύουν και να καταστέλλουν τους πολίτες· ζητεί να απαγορευθούν βάσει της Ρύθμισης Wassenaar οι εξαγωγές εξοπλισμού ασφαλείας ή στρατιωτικής βοήθειας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων·

22.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, και στην προσωρινή κυβέρνησή της.

 

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0100.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0007.

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0470.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0274.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου