Postupak : 2014/3017(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0026/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0026/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0012

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 146kWORD 95k
Također vidi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0012/2015
12.1.2015
PE547.449v01-00
 
B8-0026/2015

podnesen nakon izjave potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku

u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika


o situaciji u Egiptu (2014/3017(RSP))


Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o situaciji u Egiptu (2014/3017(RSP))  
B8‑0026/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije, posebno one od 6. veljače 2014. o situaciji u Egiptu(1) i od 17. srpnja 2014. o slobodi izražavanja i okupljanja u Egiptu(2),

–       uzimajući u obzir izjave glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona i Visoke povjerenice UN-a za ljudska prava Navi Pillay od 23. lipnja 2014., o kaznama zatvora izrečenim više novinara i potvrđivanju smrtnih kazni izrečenih više članova Muslimanskog bratstva i njegovih pristaša,

–       uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između EU-a i Egipta iz 2001., koji je stupio na snagu 2004., a osnažen je akcijskim planom iz 2007. te izvješće Komisije o napretku u njegovoj provedbi od 20. ožujka 2013.,

–       uzimajući u obzir Ustav Egipta usvojen na referendumu 14. i 15. siječnja 2014., a posebno njegove članke 65., 70., 73., 75. i 155.,

–       uzimajući u obzir egipatski Zakon br. 107 o pravu na javna okupljanja, povorke i mirne prosvjede od 24. studenog 2013.,

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o strategiji digitalne slobode u vanjskoj politici Europske unije(3),

–       uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 13. lipnja 2013. o slobodi tiska i medija u svijetu(4),

–       uzimajući u obzir Smjernice EU-a o slobodi izražavanja na internetu i izvan njega od 12. svibnja 2014.,

–       uzimajući u obzir posebno izvješće Europskog revizorskog suda iz 2013. pod naslovom „Suradnja između EU-a i Egipta na području upravljanjaˮ,

–       uzimajući u obzir Smjernice EU-a o borcima za ljudska prava,

–       uzimajući u obzir Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima iz 1966., čiji je Egipat potpisnik,

–       uzimajući u obzir Opću deklaraciju o ljudskim pravima iz 1948.,

–       uzimajući u obzir članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da su sloboda izražavanja i sloboda okupljanja neophodni stupovi demokratskog i pluralističkog društva; budući da su sloboda tiska i medija ključni elementi demokracije i otvorenog društva; budući da su egipatskim Ustavom usvojenim 2014. zaštićene temeljne slobode, uključujući i slobodu izražavanja i okupljanja;

B.     budući da od vojne intervencije u lipnju 2013. egipatska vlada provodi kampanju velikih razmjera sa proizvoljnim zatočenjima, zlostavljanjem, zastrašivanjem i cenzurom kritičara vlade, uključujući novinare i borce za ljudska prava, kao i političkih protivnika među kojima su i članovi Muslimanskog bratstva; budući da se u izvješćima navodi da je od srpnja 2013. više od 40 000 ljudi pritvoreno nakon neviđenih valova masovnih uhićenja i prema procjenama oko 1400 prosvjednika ubijeno zbog prekomjerne i proizvoljne uporabe sile snaga sigurnosti; budući da sloboda udruživanja, okupljanja i izražavanja od srpnja 2013. ostaju područja kojima treba posvetiti posebnu pozornost; budući da je Egipat u izvješću „Sloboda u svijetu 2014.” organizacije Freedom House ocijenjen kao „neslobodna” zemlja;

C.     budući da su tisuće prosvjednika i političkih zatvorenika u Egiptu u zatvoru otkad je egipatska vojska u srpnju 2013. preuzela vlast; budući da su se uhićenja i proizvoljna zatočenja nastavila provoditi nakon izbora predsjednika Al-Sisija u svibnju 2014.; budući da su 11. lipnja 2014. Alaa Abdul Fattah, ugledni aktivist koji je imao vodeću ulogu u revoluciji 2011., i drugi osuđeni na sudu na 15 godina zatvora na temelju optužbe da su prekršili Zakon br. 107 o pravu na javna okupljanja, povorke i mirne prosvjede iz 2013. godine (Zakon o prosvjedu); budući da su i drugi ugledni aktivisti kao što su Mohamed Adel, Ahmed Douma i Ahmed Maher te vodeći borci za prava žena kao što su Yara Sallam i Sana Seif još uvijek u zatvoru; budući da je 28. travnja 2014. Sud u Kairu za hitne slučajeve donio presudu kojom se zabranjuje Pokret mladih 6. travnja;

D.     budući da je 10. siječnja 2015. egipatski sud u provinciji Baheira u delti Nila osudio Karima al-Banna, 21-godišnjeg studenta na tri godine zatvora jer je na stranici Facebook objavio da je ateist te zbog vrijeđanja Islama;

E.     budući da je predsjednik Al-Sisi odobrio da vojska štiti državne ustanove te da provodi sudske postupke nad osobama osumnjičenima da su izvršile napad na državne ustanove; budući da se Zakonom br. 136/2014 vojnom sudstvu dodjeljuje veća nadležnost; budući da će se taj zakon koristiti protiv protuvladinih prosvjednika i da će se njime ponovno uvesti vojna suđenja civilima;

F.     budući da je u sklopu Univerzalnog periodičnog pregleda UN izdao 300 preporuka, uključujući onu o puštanju svih koji su uhićeni zbog ostvarivanja prava na slobodu izražavanja; budući da sedam egipatskih skupina za zaštitu ljudskih prava nije sudjelovalo u UN-ovom pregledu uspješnosti njihove zemlje zbog straha od progona;

G.     budući da je sloboda tiska i dalje pod velikim pritiskom u Egiptu te se novinare još uvijek pritvara na osnovi neutemeljenih navoda; budući da je Kasacijski sud, najviši sud u Egiptu, presudio da je na suđenjima novinarima Mohammedu Fahmyju, Peteru Gresteu i Baheru Mohamedu iz Al Jazeere bilo proceduralnih propusta; budući da ta tri novinara ipak čekaju ponovno suđenje te da optužbe da su „lažirali vijesti” i da su „povezani s Muslimanskim bratstvom” nisu odbačene;

H.     budući da su od listopada 2014. egipatske vlasti uhitile više do 110 studenata te je 18 studenata suspendirano sa sveučilišta zbog svog sudjelovanja na prosvjedima za akademsku slobodu; budući da se ta uhićenja smatraju preventivnim napadima na slobodu govora i okupljanja; budući da je preko trideset članova akademske zajednice sa sveučilišta diljem Egipta dalo izjavu kojom osuđuju prisutnost osiguranja na sveučilišnim kampusima;

I.      budući da su oštre mjere egipatskih vlasti usmjerene na Muslimansko bratstvo, koje Egipat od 21. prosinca 2013. smatra terorističkom organizacijom, još uvijek na snazi te su njemu pridružene organizacije i političke stranke također zabranjene; budući da je 2. prosinca 2014. egipatski kazneni sud nepravomoćno osudio na smrt 188 optuženika; budući da su te osude posljednje u nizu progona i sudskih postupaka punih proceduralnih nepravilnosti kojima se krši međunarodno pravo; budući da je to bilo treće takvo masovno izricanje kazni 2014.; budući da nitko nije odgovarao za prekomjernu uporabu sile u kolovozu 2013. kada su snage sigurnosti provele raciju u kampovima na trgu Raba al-Adavija;

J.      budući da su bivši predsjednik Mubarak, njegov bivši ministar unutarnjih poslova Habib al-Adly i šest drugih suradnika pušteni na slobodu 29. studenog 2014. nakon što su optužbe za ubojstvo i korupciju odbačene zbog tehničke pogreške;

K.     budući da su neovisnost pravosuđa i poštovanje prava i njegove provedbe ključni stup svake demokracije; budući da je nedavna sudska praksa bacila ozbiljnu sumnju na neovisnost pravosudnog sustava i njegovu sposobnost osiguravanja odgovornosti; budući da prije svega presude koje rezultiraju izricanjem smrtne kazne ugrožavaju izglede za dugoročnu stabilnost u Egiptu;

L.     budući da se Egipat suočava sa značajnim gospodarskim izazovima, uključujući odljev stranog kapitala, povećanje inflacije, nezaposlenost i daljnji rast javnog duga, između ostalog, kao i izazovima u pogledu sigurnosti koji se očituju u svjetskoj prijetnji koju predstavlja terorizam; budući da je sigurnosna situacija na Sinaju kritična, sa stotinama vojnika koje ubijaju džihadske skupine koje djeluju u tom području; budući da su 24. listopada 2014. u terorističkom napadu ubijena najmanje 33 vojnika; budući da je od 24. listopada 2014. na tom poluotoku objavljeno izvanredno stanje;

M.    budući da u skladu s člankom 75. egipatskog Ustava svi građani na demokratskoj osnovi imaju pravo na osnivanje nevladinih udruga i zaklada; budući da su 10. studenog 2014. vlasti odredile rok za registraciju svih organizacija civilnog društva u skladu s iznimno represivnim Zakonom br. 84/2002 o nevladinim organizacijama koji je iz vremena Mubaraka ili će se suočiti s mogućom optužbom za kazneno djelo; budući da se primjenom ovog zakona želi dovesti sve organizacije civilnog društva u Egiptu pod izravnu kontrolu vlade, što je razlog zašto su se mnoge egipatske organizacije koje se bore za prava odlučile umjesto toga registrirati kao odvjetnička društva ili civilna poduzeća; budući da se trenutno raspravlja i o reviziji zakona o udrugama;

N.     budući da su vladavina prava, temeljne slobode i ljudska prava, kao i socijalna pravda i viši životni standard građana ključne dimenzije tranzicije prema otvorenom, slobodnom, demokratskom i bogatom egipatskom društvu; budući da nezavisni sindikati i organizacije civilnog društva imaju ključnu ulogu u ovom procesu, a slobodni mediji čine ključni dio društva svake demokracije; budući da su žene u Egiptu i dalje u osobito osjetljivom položaju u trenutnom razdoblju političke i društvene tranzicije u državi; budući da se posljednjih mjeseci povećao broj uhićenja homoseksualaca; budući da je proveden niz policijskih prepada na navodna sastajališta homoseksualaca diljem Egipta; budući da se zajednicu LGBT progoni i javno sramoti;

O.     budući da je unatoč objavi zakona 2008. kojim se kriminalizira praksa genitalnog sakaćenja žena, ta praksa i dalje raširena te nije bilo uspješnih progona onih koji su tu praksu primijenili na djevojčice;

P.     budući da je prema podacima UNHCR-a i EMHRN-a situacija s izbjeglicama i tražiteljima azila u Egiptu kritična i pod utjecajem teških socio-ekonomskih uvjeta te općeg pogoršanja sigurnosnog okruženja zbog političke nestabilnosti; budući da zločinačke mreže i dalje djeluju na rutama za trgovinu ljudima i krijumčarenje ljudi unutar Sinaja i prema Sinaju;

Q.     budući da se Ustavnom deklaracijom od 8. srpnja 2013. utvrđuje politički plan za Egipat; budući da je, suprotno tom planu, privremeni egipatski predsjednik Adly Mansour zatražio da se najprije održe predsjednički izbori; budući da se u programu privremene vlade potvrđuje njezina predanost radu na izgradnji demokratskog sustava kojim se svim Egipćanima jamče prava i slobode te dovršetak plana uz puno sudjelovanje svih političkih aktera i uz referendum o novom ustavu, nakon kojeg će uslijediti slobodni i pošteni parlamentarni izbori najavljeni za 22. i 23. ožujka 2015. te predsjednički izbori koji će se održati na vrijeme i u skladu sa svim zakonskim propisima;

R.     budući da je u Egiptu kroz povijest naftni sektor privlačio najveća ulaganja stranih ulagača i nafta je proizvod koji Egipat najviše izvozi; budući da su zemlje Perzijskog zaljeva omogućile Egiptu pošiljke besplatne nafte kako bi pružile podršku novoj vladi; budući da vlada usvaja izričit plan kako bi se riješila energetskih potpora u roku od pet godina, počevši od srpnja 2014., te cilja za provedbu plana za distribuciju goriva pomoću „pametnih kartica” u travnju 2015. kako bi kontrolirala krijumčarenje nafte u susjedne zemlje i otkrila koji su točni zahtjevi za gorivom;

S.     budući da je 22. lipnja 2014. SAD otkrio da je oslobodio 575 milijuna USD vojne pomoći Egiptu koja je bila zamrznuta nakon svrgavanja predsjednika Mohammeda Morsija 2013.; budući da će se ta sredstva većinom iskoristiti za plaćanje postojećih ugovora za potrebe obrane i vojsci će na raspolaganje biti dano deset borbenih helikoptera Apache za uporabu u borbi protiv militanata na poluotoku Sinaj;

T.     budući da je Egipat nakon revolucije iz siječnja 2011. više puta započeo pregovore s MMF-om u kojima je pokušavao dobiti zajam od 4,8 milijardi USD, no pregovori su prekinuti nakon 30. lipnja 2013.; budući da su uspostavljeni određeni kontakti i stručnjaci MMF-a su u studenom 2014. posjetili Egipat kako bi proveli savjetovanja iz članka IV., odnosno procjenu financijske i gospodarske situacije zemlje;

U.     budući da se, u skladu s revidiranom Europskom politikom susjedstva i prije svega pristupom „više za više”, razina i opseg angažmana EU-a u Egiptu temelje na poticajima i stoga ovise o napretku koji Egipat postigne u pogledu demokracije, vladavine prava, ljudskih prava i jednakosti spolova;

V.     budući da je EU tradicionalno glavni trgovački partner Egipta, uz trgovinski udio 2013. u Egiptu u visini od 22,9 % te je prvi partner Egipta za uvoz i izvoz; budući da se nakon radne skupine EU-Egipat, Europska komisija obvezala pružiti Egiptu dodatnu financijsku pomoć u ukupnom iznosu od gotovo 800 milijuna EUR; budući da se taj iznos sastoji od 303 milijuna EUR u obliku bespovratnih sredstava (90 milijuna EUR u sklopu programa Spring, 50 milijuna kao udio bespovratnih sredstava akcije mikrofinancijske pomoći, ostatak iz Fonda za poticanje ulaganja u susjedstvu) i 450 milijuna u obliku zajmova (makrofinancijska pomoć); budući da će EU, međutim, pružiti financijsku pomoć samo ako su zadovoljeni nužni politički i demokratski uvjeti uz provedbu demokratske tranzicije koja je ojačana i u potpunosti uključiva uz puno poštovanje ljudskih i ženskih prava;

W.    budući da je 16. lipnja 2014. g. Lambrinidis, posebni predstavnik Europske unije za ljudska prava, posjetio Kairo i održao sastanke s predsjedništvom, Vijećem Šura i predstavnicima civilnog društva; budući da su u središtu rasprava bile pripreme novog zakona o nevladinim organizacijama uz naglašavanje važnosti koju EU daje ključnoj ulozi civilnog društva u Egiptu;

1.      izražava ozbiljnu zabrinutost zbog kontinuiranog ograničavanja temeljnih demokratskih prava, osobito slobode izražavanja, udruživanja i okupljanja, političkog pluralizma i vladavine prava u Egiptu; poziva da se okončaju svi oblici nasilja, huškanja, govora mržnje, zlostavljanja, zastrašivanja ili cenzure koje protiv političkih protivnika, prosvjednika, novinara, autora blogova, studenata, sindikalista, boraca za prava žena, aktera civilnog društva i manjina provode državne vlasti, snage sigurnosti i službe te ostale skupine u Egiptu; osuđuje prekomjernu uporabu sile protiv prosvjednika.

2.      ističe da poštovanje slobode tiska, informiranja i mišljenja (na internetu i izvan njega) te politički pluralizam čine temelj demokracije; poziva egipatske vlasti za jamče da se te slobode mogu ostvarivati bez proizvoljnih ograničenja i cenzure u zemlji te poziva vlasti da osiguraju slobodu izražavanja.

3.      poziva na hitno i bezuvjetno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni zbog miroljubivog korištenja svojih prava na slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja, uključujući novinare Mohammeda Fahmyja, Petera Grestea i Bahera Mohameda, kao i osobe pritvorene zbog navodnog članstva u Muslimanskom bratstvu, poziva egipatske vlasti da osiguraju pravo na pošteno suđenje u skladu s međunarodnim standardima;

4.      potiče egipatske vlasti da provedu hitne, nepristrane i nezavisne istrage o navodima o prekomjernoj uporabi sile, lošem postupanju i drugim povredama ljudskih prava, uključujući seksualno zlostavljanje od strane policijskih snaga tijekom prosvjeda, da kazne odgovorne, dodijele naknadu štete žrtvama i uspostave nezavisni mehanizam za nadziranje i istraživanje ponašanja snaga sigurnosti; poziva Egipat da ratificira Rimski statut i da postane član Međunarodnog kaznenog suda;

5.      poziva vlasti da stave izvan snage Zakon br. 136 iz 2014. donesen predsjedničkim ukazom i potiče egipatske vlasti da prestanu suditi civilima na vojnim sudovima te da ponište sve presude protiv civila koje su vojni sudovi donijeli od srpnja 2013.

6.      poziva egipatske vlasti da ukinu Zakon o prosvjedu iz studenog 2013. i da se uključe u istinski dijalog s organizacijama civilnog društva i pravnim stručnjacima kako bi se donijelo zakonodavstvo o udrugama i okupljanju koje je u skladu s međunarodnim standardima i štitilo pravo na osnivanje udruge ugrađeno u članak 75. egipatskog Ustava, uključujući pravo na primanje i dodjeljivanje financijskih sredstava;

7.      poziva nadležne vlasti da revidiraju novi nacrt zakona o nevladinim organizacijama koji je predstavilo Ministarstvo društvene solidarnosti; potiče da novi predloženi zakon bude u skladu s egipatskim Ustavom i sa svim međunarodnim ugovorima čiji je Egipat potpisnik;

8.      podsjeća egipatsku vladu na njezinu odgovornost da zajamči sigurnost i zaštitu svih građana neovisno o njihovim političkim stavovima, pripadnosti ili vjeroispovijesti; ustraje na tome da samo izgradnja uistinu pluralističkog društva koje poštuje raznolikost stavova i životnih stilova može osigurati dugoročnu stabilnost i sigurnost u Egiptu te poziva egipatske vlasti na predanost dijalogu i nenasilju te uključivom upravljanju;

9.      ističe važnost Egipta kao međunarodnog aktera i nada se da će i dalje imati aktivnu ulogu u pokretanju istinskih mirovnih pregovora kojima će se okončati arapsko-izraelski sukob; također ističe njegov konstruktivni doprinos nastojanjima da se ostvari stabilnost na Sredozemlju, trenutno osobito u Libiji s obzirom na otmicu 20 egipatskih Kopta 3. siječnja 2015., kao i na Bliskom istoku; ponavlja spremnost EU-a da radi s Egiptom kao partnerom u regiji radi rješavanja te ozbiljne prijetnje;

10.    izražava svoju punu solidarnost s egipatskim narodom u njihovoj borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma; osuđuje terorističke napade na egipatske civile i vojsku; izražava svoju iskrenu sućut obiteljima žrtava;

11.    zabrinut je zbog nepoštovanja pravosudnih standarda i nepostojanja nezavisnog pravosuđa u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima; poziva EU da pitanje diobe vlasti u Egiptu odredi kao prioritet; u tom pogledu podsjeća da je sudska reforma ključna za uspostavljanje istinske diobe vlasti, kao što je i zabrana neopravdanog uplitanja izvršnih vlasti u sudska pitanja;

12.    naglašava da su se u brojnim suđenjima pri izricanju presuda primjenjivali i egipatski zakoni o borbi protiv terorizma; zagovara da predsjednik djeluje odmah, između ostalog i koristeći svoje ustavno pravo na davanje pomilovanja, kako bi osigurao da se ne izvrši nijedna smrtna kazna i da nitko kome je presuda izrečena u sudskom postupku koji ne zadovoljava te uvjete ne može biti pritvoren u Egiptu; poziva vlasti da odmah proglase službeni moratorij na smrtnu kaznu kao prvi korak prema njezinu ukidanju;

13.    poziva EU da se posveti dugoročnim strukturnim pitanjima povezanima s načinom na koji Egipat postupa s izbjeglicama, kao što su njegove politike pritvaranja i nedostatak pristupa obrazovanju i radu za osobe s priznatim statusom izbjeglice; poziva Egipat da osigura da su uredbe o pravu na azil u skladu s Ustavom i međunarodnim standardima; hitno poziva na zaštitu izbjeglica od nasilja i izrabljivanja, osobito seksualnog nasilja i nasilja na osnovi spola;

14.    napominje da će smanjenje cijena nafte izravno dovesti do dodjeljivanja nižih iznosa energetske potpore, što je najveći izazov s kojima su se suočili režimi nakon revolucije od revolucije od 25. siječnja; zabrinut je da bi ovo smanjenje moglo imati golemi učinak na mnoge vladine planove, od kojih su najvažniji napori da se održi sigurna margina stranih valuta.;

15.    potiče egipatsku vladu na borbu protiv siromaštva, službenog zanemarivanja i nezadovoljstva među lokalnim beduinskim plemenima na Sinaju te poziva egipatske vlasti da poduzmu sve što mogu kako bi zaustavile zločinačke mreže koje još uvijek djeluju na kanalima za trgovanje ljudima i krijumčarenje ljudi unutar i prema Sinaju;

16.    potiče egipatske vlasti da prestanu kriminalizirati pripadnike LGBT skupine zbog izražavanja svog spolnog opredjeljenja i okupljanja na osnovi zakona o „protuprirodnom bludu” te da oslobode sve pripadnike LGBT skupine koji su uhićeni i zatvoreni prema tom zakonu; potiče egipatsku vladu da usvoji nacionalne strategije za borbu protiv nasilja nad ženama i pripadnicima LGBT skupine i za suzbijanje svih oblika diskriminacije, osiguravajući tijekom tog procesa djelotvorno savjetovanje i uključivanje skupina za prava žena i pripadnika LGBT zajednice i ostalih organizacija civilnog društva;

17.    ponavlja da je misija EU-a za promatranje predsjedničkih izbora u Egiptu u svojoj preliminarnoj izjavi iz svibnja 2014. izjavila da se, iako se novim Ustavom jamče brojna temeljna prava, poštovanje tih prava u skladu s ustavnim načelima ne provodi i da u zemlji vlada opća klima ograničene slobode izražavanja, što novinare navodi na samocenzuru; poziva egipatske vlasti da uklone nedostatke s predsjedničkih izbora u pripremi parlamentarnih izbora najavljenih za 22. i 23. ožujka 2015.

18.    ponovno izražava čvrstu solidarnost s egipatskim narodom u ovom kritičnom razdoblju teške tranzicije u njihovoj zemlji; poziva države članice da donesu zajedničku strategiju o Egiptu; opet potiče Vijeće, potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu i Komisiju da aktivno rade u skladu s načelom uvjetovanja („više za više”) i da uzmu u obzir teške ekonomske probleme s kojima se Egipat suočava u zajedničkim bilateralnim odnosima, kao i svoju financijsku potporu Egiptu; u tome pogledu ponovno poziva na jasna i zajednički dogovorena mjerila; ponovno potvrđuje svoju predanost pružanju pomoći egipatskom narodu u procesu napretka prema demokratskoj i gospodarskoj reformi;

19.    potiče predstavnike izaslanstva EU-a i veleposlanstava država članica EU-a u Kairu da prisustvuju politički osjetljivim suđenjima egipatskim i stranim novinarima, autorima blogova, sindikalistima i aktivistima civilnog društva u zemlji;

20.    poziva potpredsjednicu Komisije/Visoku predstavnicu da pojasni konkretne mjere poduzete u vezi s odlukom Vijeća za vanjske poslove o preispitivanju pomoći EU-a Egiptu, također se pozivajući na izvješće Revizorskog suda iz 2013. posebno traži pojašnjenje statusa: (i) planiranog programa reforme pravosuđa; (ii) programa proračunske potpore EU-a; (iii) programa trgovine i domaćeg širenja; i (iv) sudjelovanja Egipta u regionalnim programima EU-a kao što su Euromed policija i Euromed pravosuđe;

21.    poziva cijeli EU na zabranu izvoza u Egipat nadzornih tehnologija koje bi se mogle upotrijebiti za špijuniranje i represiju građana; poziva za zabranu, u skladu s Wassenaarskim aranžmanom, izvoza sigurnosne opreme ili vojne pomoći koje bi se mogla upotrijebiti za gušenje mirnih prosvjeda;

22.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, potpredsjednici Komisije/Visokoj predstavnici Unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, parlamentima i vladama država članica te predsjedniku Arapske Republike Egipta i njegovoj privremenoj Vladi.

(1)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0100.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0007.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0470.

(4)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0274.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti