Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0026/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0026/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Egipte

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0012/2015

Procedūra : 2014/3017(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0026/2015
Pateikti tekstai :
B8-0026/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0026/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte

(2014/3017(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas, ypač į 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte[1] ir 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl žodžio ir susirinkimų laisvės Egipte[2],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 23 d. Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moono ir Jungtinių Tautų vyriausiosios žmogaus teisių komisarės Navi Pillay pareiškimus dėl laisvės atėmimo bausmės keliems žurnalistams ir mirties bausmės kai kuriems Musulmonų brolijos nariams ir rėmėjams patvirtinimo,

–       atsižvelgdamas į 2001 m. ES ir Egipto asociacijos susitarimą, įsigaliojusį 2004 m. ir sutvirtintą 2007 m. veiksmų planu, ir 2013 m. kovo 20 d. Komisijos pažangos ataskaitą dėl jo įgyvendinimo,

–       atsižvelgdamas į Egipto Konstituciją, priimtą 2014 m. sausio 14–15 d. vykusiame referendume, ypač į jos 65, 70, 73, 75 ir 155 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 24 d. Egipto įstatymą Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikius protestus,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. gruodžio 11 d. rezoliuciją dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje[3],

–       atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 13 d. rezoliuciją dėl spaudos ir žiniasklaidos laisvės pasaulyje[4],

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 12 d. ES gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. specialiąją Europos Audito Rūmų ataskaitą „ES bendradarbiavimas su Egiptu valdymo srityje“,

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų,

–       atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurio šalis yra Egiptas,

–       atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi žodžio ir susirinkimų laisvės yra būtini demokratinės ir pliuralistinės visuomenės ramsčiai; kadangi spaudos ir žiniasklaidos laisvės yra gyvybiškai svarbūs demokratijos ir atviros visuomenės elementai; kadangi 2014 m. priimtoje Egipto Konstitucijoje įtvirtintos pagrindinės laisvės, įskaitant žodžio ir susirinkimų laisvę;

B.     kadangi nuo 2013 m. birželio mėn. karinės intervencijos Egipto vyriausybė vykdo plataus masto neteisminių sulaikymų, priekabiavimo, bauginimo ir cenzūros kampaniją prieš vyriausybės kritikus, įskaitant žurnalistus ir žmogaus teisių gynėjus, ir politinius oponentus, įskaitant Musulmonų brolijos narius; kadangi pranešama, jog nuo 2013 m. liepos mėn. sulaikyta daugiau kaip 40 000 žmonių, kilus beprecedentei masinių suėmimų bangai, ir apie 1 400 protestuotojų nužudyta saugumo pajėgoms neteisėtai panaudojus pernelyg didelę jėgą; kadangi asociacijų, susirinkimų ir žodžio laisvės vis dar yra tos sritys, kurios nuo 2013 m. liepos mėn. kelia ypatingą susirūpinimą; kadangi, remiantis organizacijos „Freedom House“ 2014 m. laisvės pasaulyje ataskaitoje pateikiamu reitingu, Egipte laisvė neužtikrinama;

C.     kadangi nuo 2013 m. liepos mėn., kai Egipto kariuomenė užgrobė valdžią, Egipte kalinami tūkstančiai protestuotojų ir sąžinės kalinių; kadangi nuo tada, kai 2014 m. gegužės mėn. A. F. al-Sisi išrinktas prezidentu, tęsiasi neteisminiai sulaikymai ir kalinimai; kadangi 2014 m. birželio 11 d. teismas nuteisė žymų veikėją Alla Abdelį Fattahą, kuris atliko vadovaujamąjį vaidmenį per 2011 m. revoliuciją, ir kitus asmenis 15 metų laisvės atėmimo bausme už 2013 m. įstatymo Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikius protestus (Protestų įstatymo) pažeidimą; kadangi ir toliau kalinami kiti žymūs aktyvistai, tarp jų Mohamed Adel, Ahmed Douma ir Ahmed Maher, taip pat vienos pagrindinių moterų teisių gynėjų, tokios kaip Yara Sallam ir Sana Seif; kadangi 2014 m. balandžio 28 d. Kairo skubių bylų teismas nusprendė uždrausti Balandžio 6-osios jaunimo judėjimą;

D.     kadangi 2015 m. sausio 10 d. Nilo deltos al Bucheiros provincijoje Egipto teismas nuteisė 21 metų studentą Karimą al-Banną trejų metų laisvės atėmimo bausme už pareiškimą tinkle „Facebook“, kad jis yra ateistas, ir už islamo įžeidimą;

E.     kadangi prezidentas A. F. al-Sisi įgaliojo kariuomenę saugoti valstybinius objektus ir teisti asmenis, įtariamus surengus išpuolius prieš valstybinius objektus; kadangi įstatymas Nr. 136/2014 suteikia daugiau galių karo teismams; kadangi šis įstatymas bus panaudotas prieš vyriausybę kritikuojančius protestuotojus ir civiliai vėl bus teisiami karo teismuose;

F.     kadangi per JT visuotinį periodinį vertinimą pateikta 300 rekomendacijų, įskaitant rekomendaciją išlaisvinti visus, sulaikytus už naudojimąsi žodžio laisve; kadangi Egipte įsikūrusios septynios žmogaus teisių grupės nedalyvavo JT vykdytame jų šalies vertinime, nes bijojo persekiojimo;

G.     kadangi spaudos laisvė Egipte vis dar labai ribojama ir žurnalistai vis dar sulaikomi, remiantis nepagrįstais kaltinimais; kadangi Egipto aukščiausiosios instancijos teismas – kasacinis teismas – nusprendė, kad televizijos kanalo „Al-Jazeera“ žurnalistų Mohammedo Fahmy, Peterio Greste ir Bahero Mohamedo teismo procesuose buvo padaryta procedūrinių pažeidimų; kadangi šiems trims žurnalistams vis dėlto taikomas pakartotinis procesas, o kaltinimai naujienų klastojimu ir ryšiais su Musulmonų brolija nėra panaikinti;

H.     kadangi nuo 2014 m. spalio mėn. Egipto institucijos sulaikė daugiau kaip 110 studentų ir 18 studentų laikinai pašalinti iš universiteto už dalyvavimą protestuose, kuriuose buvo reikalaujama akademinės laisvės; kadangi šie sulaikymai laikomi prevencinėmis priemonėmis, nukreiptomis prieš žodžio laisvę ir susirinkimų laisvę; kadangi 30 akademikų iš viso Egipto universitetų paskelbė pareiškimą, kuriame smerkia saugumo pajėgų buvimą universitetų teritorijose;

I.      kadangi Egipto valdžios institucijos ir toliau vykdo susidorojimą su Musulmonų brolija, nuo 2013 m. gruodžio 21 d. Egipte laikoma teroristine organizacija, ir taip pat uždraustos su ja susijusios organizacijos ir politinės partijos; kadangi 2014 m. gruodžio 2 d. Egipto baudžiamasis teismas priėmė preliminarius mirties nuosprendžius 188 kaltinamiesiems; kadangi šie nuosprendžiai yra naujausi pavyzdžiai iš visos eilės teisminio persekiojimo ir teismo bylų, kuriose apstu procesinių pažeidimų ir tarptautinės teisės pažeidimų; kadangi 2014 m. tai jau trečias tokių masinių nuosprendžių atvejis; kadangi nė vienas asmuo nepatrauktas atsakomybėn už pernelyg didelės prievartos panaudojimą 2013 m. rugpjūčio mėn., kai saugumo pajėgos užpuolė barikadas Rabaa al-Adawiya aikštėje;

J.      kadangi 2014 m. lapkričio 29 d. buvęs prezidentas H. Mubarak, buvęs jo vidaus reikalų ministras Habib al-Adly ir kiti šeši jo padėjėjai buvo paleisti, panaikinus kaltinimus žmogžudystėmis ir korupcija, dėl techninės klaidos;

K.     kadangi teismų nepriklausomumas, pagarba įstatymams ir jų įgyvendinimas yra esminis bet kokios demokratijos ramstis; kadangi naujausia teismų praktika kelia didelių abejonių dėl teismų sistemos nepriklausomumo ir jos gebėjimo užtikrinti, kad kaltininkai bus patraukti atsakomybėn; kadangi visų pirma tie nuosprendžiai, kuriais skiriama mirties bausmė, gali pakenkti ilgalaikio stabilumo Egipte perspektyvai;

L.     kadangi Egiptas susiduria su dideliais ekonominiais sunkumais, įskaitant užsienio pinigų masinį srautą iš Egipto, didėjančią infliaciją, bedarbystę ir augančią valstybės skolą, taip pat, be kita ko, saugumo problemas, susijusias su visuotine terorizmo keliama grėsme; kadangi saugumo padėtis Sinajuje kritinė – regione veikiančios džihadistų grupuotės nužudo šimtus kareivių; kadangi 2014 m. spalio 24 d. per teroristinį išpuolį žuvo mažiausiai 33 kareiviai; kadangi nuo 2014 m. spalio 24 d. pusiasalyje paskelbta nepaprastoji padėtis;

M.    kadangi Egipto Konstitucijos 75 straipsnyje numatyta, kad visi piliečiai turi teisę demokratiniais pagrindais burtis į nevyriausybines asociacijas ir fondus; kadangi 2014 m. lapkričio 10 d. valdžios institucijos nustatė terminą, per kurį visos pilietinės visuomenės organizacijos privalo užsiregistruoti pagal H. Mubarako laikų itin represyvų nevyriausybinių organizacijų (NVO) įstatymą Nr. 84/2002, arba joms bus iškelti baudžiamieji kaltinimai; kadangi šio įstatymo taikymu siekiama, kad vyriausybė įgytų tiesioginę visų pilietinės visuomenės organizacijų Egipte kontrolę, todėl daug Egipto žmogaus teisių organizacijų pasirinko galimybę įsiregistruoti kaip teisininkų įmonės ar civilinės įmonės; kadangi šiuo metu taip pat diskutuojama dėl asociacijų įstatymo peržiūros;

N.     kadangi teisinė valstybė, pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės, taip pat socialinis teisingumas ir aukštesnis piliečių gyvenimo lygis yra labai svarbūs perėjimo prie atviros, laisvos, demokratinės ir klestinčios Egipto visuomenės aspektai; kadangi nepriklausomos profesinės sąjungos ir pilietinės visuomenės organizacijos atlieka itin svarbų vaidmenį šiame procese, o laisva žiniasklaida yra svarbiausias bet kurios demokratinės visuomenės veiksnys; kadangi šiuo šalies politinių ir socialinių permainų laikotarpiu Egipto moterų padėtis vis dar labai pažeidžiama; kadangi per pastaruosius mėnesius padažnėjo gėjų sulaikymo atvejų; kadangi įvykdyta visa eilė policijos reidų į įtariamas homoseksualių asmenų susitikimo vietas visame Egipte; kadangi LGBT asmenys persekiojami ir viešai gėdinami;

O.     kadangi nepaisant 2008 m. priimto įstatymo, kuriuo kriminalizuota moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) praktika, ji vis dar labai paplitusi ir tie asmenys, kurie tokią praktiką taiko mergaitėms, nėra sėkmingai patraukiami atsakomybėn;

P.     kadangi, pasak JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro ir Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių žmogaus teisių tinklo (EMHRN), pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų padėtis Egipte yra kritinė ir ją blogina sunkios socialinės ir ekonominės sąlygos bei apskritai dėl politinio nestabilumo blogėjanti saugumo padėtis; kadangi kriminaliniai tinklai vis dar veikia prekybos žmonėmis ir kontrabandos maršrutuose iš Sinajaus ir į Sinajų;

Q.     kadangi 2013 m. liepos 8 d. konstitucinėje deklaracijoje nustatytas Egipto politinių veiksmų planas; kadangi, nepaisant plano, laikinasis Egipto prezidentas Adly Mansour yra paraginęs pirmiausia surengti prezidento rinkimus; kadangi laikinoji vyriausybė savo programoje patvirtino įsipareigojimą siekti sukurti demokratinę sistemą, užtikrinančią visų Egipto gyventojų teises ir laisves, ir įvykdyti šį veiksmų planą – užtikrinti visapusišką visų politikos veikėjų dalyvavimą ir surengti referendumą dėl naujos konstitucijos, o vėliau surengti laisvus ir sąžiningus parlamento rinkimus (paskelbta, kad jie vyks 2015 m. kovo 22 ir 23 d.) ir atitinkamu laiku surengti prezidento rinkimus pagal visas teisės aktais nustatytas taisykles;

R.     kadangi nuo senų laikų naftos sektorius yra pats patraukliausias užsienio investuotojams Egipte ir nafta sudaro didžiausią Egipto eksportuojamų prekių dalį; kadangi Persijos įlankos valstybės, siekdamos paremti naują vyriausybę, Egiptui naftą tiekė nemokamai; kadangi vyriausybė tvirtina paskelbtą planą, pagal kurį pradedant nuo 2014 m. liepos mėn. per penkerius metus bus panaikintos energetikos subsidijos, ir siekia 2015 m. balandžio mėn. įgyvendinti degalų paskirstymo naudojant pažangiąsias korteles planą, kad suvaldytų degalų kontrabandą į kaimynines šalis ir nustatytų, kokie yra tikrieji degalų poreikiai;

S.     kadangi 2014 m. birželio 22 d. JAV paskelbė, jog jos Egiptui suteikė 575 mln. JAV dolerių karinę pagalbą, kuri buvo įšaldyta 2013 m. nuvertus prezidentą Mohamedą Morsi; kadangi šios lėšos daugiausia bus panaudotos paslaugoms pagal esamas gynybos sutartis apmokėti ir bus suteikti 10 puolamųjų sraigtasparnių „Apache“, kuriuos kariuomenė galės panaudoti prieš kovotojus Sinajaus pusiasalyje;

T.     kadangi po 2011 m. sausio mėn. revoliucijos Egiptas ne kartą vedė derybas su TVF, siekdamas gauti 4,8 mlrd. JAV dolerių paskolą, tačiau nuo 2013 m. birželio 30 d. derybos sustojo; kadangi palaikyti tam tikri ryšiai ir TVF ekspertai 2014 m. lapkričio mėn. lankėsi Egipte, kad suteiktų konsultacijas pagal IV straipsnį ir kad TVF ekspertai galėtų pateikti šalies finansinės ir ekonominės būklės įvertinimą;

U.     kadangi, atsižvelgiant į peržiūrėtą Europos kaimynystės politiką ir visų pirma laikantis principo „parama pagal pažangą“, ES bendradarbiavimo su Egiptu apimtis ir sritys turėtų būti pagrįsti paskatomis ir priklausyti nuo šalies pažangos demokratijos, teisinės valstybės, žmogaus teisių ir lyčių lygybės srityse;

V.     kadangi ES visada buvo pagrindinė Egipto prekybos partnerė – prekyba su ES sudarė 22,9 proc. Egipto prekybos apimties 2013 m. ir ES užima pirmą vietą kaip Egipto importo ir eksporto partnerė; kadangi sudarius ES ir Egipto darbo grupę Komisija įsipareigojo Egiptui suteikti papildomą finansinę pagalbą, kurios bendra suma siekia beveik 800 mln. eurų; kadangi 303 mln. eurų šios pagalbos bus teikiama dotacijų forma (90 mln. eurų iš programos „Spring“ lėšų, 50 mln. eurų kaip į mikrofinansinės pagalbos operaciją įeinantis dotacijos komponentas, o likusi suma – iš Kaimynystės investicinės priemonės lėšų) ir 450 mln. bus suteikta paskolų forma (makrofinansinė pagalba); kadangi ES suteiks savo finansinę pagalbą tik tuo atveju, jeigu bus tenkinamos reikiamos politinės ir demokratinės sąlygos, demokratinė pertvarka tęsiama, stiprinama, užtikrinamas jos visapusiškas įtraukumas ir visapusiškai paisoma žmogaus ir moterų teisių;

W.    kadangi 2014 m. birželio 16 d. Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais S. Lambrinidis atvyko į Kairą ir susitiko su prezidentūra, Patariamąja taryba ir pilietinės visuomenės atstovais; kadangi per diskusijas daugiausia dėmesio skirta naujo NVO įstatymo parengiamiesiems darbams ir pabrėžta, kad ES pilietinės visuomenės vaidmenį Egipte laiko nepaprastai svarbiu;

1.      reiškia didelį susirūpinimą dėl Egipte ir toliau taikomų pagrindinių demokratinių teisių – žodžio, asociacijų ir susirinkimų laisvių, politinio pliuralizmo ir įstatymo viršenybės apribojimų; ragina nutraukti visus smurto aktus, kurstymą, neapykantą kurstančias kalbas, priekabiavimą, bauginimą ir cenzūrą, kuriuos Egipte prieš politinius oponentus, protestuotojus, žurnalistus, tinklaraštininkus, studentus, profesinių sąjungų atstovus, moterų teisių gynėjus, pilietinės visuomenės veikėjus ir mažumas naudoja valstybės institucijos, saugumo pajėgos bei tarnybos ir kitos grupuotės; smerkia pernelyg didelės prievartos prieš protestuotojus naudojimą;

2.      pabrėžia, kad pagarba spaudos, informacijos ir nuomonių (internete ir ne internete) laisvei ir politiniam pliuralizmui yra demokratijos pagrindas; ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti, kad šalyje šiomis laisvėmis būtų galima naudotis be neteisėtų apribojimų ir cenzūros, ir ragina valdžios institucijas užtikrinti žodžio laisvę;

3.      ragina nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus asmenis, sulaikytus už tai, kad taikiai naudojosi savo teise į žodžio, susirinkimų ir asociacijų laisvę, įskaitant žurnalistus Mohammedą Fahmy, Peterį Greste ir Baherą Mohamedą, taip pat asmenis, sulaikytus dėl įtariamos jų narystės Musulmonų brolijoje; ragina Egipto valdžios institucijas užtikrinti teisę į sąžiningą teismą pagal tarptautinius standartus;

4.      primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas atlikti nevilkinamus, nešališkus ir nepriklausomus įtariamų teisėsaugos pajėgų pernelyg didelės jėgos panaudojimo, žiauraus elgesio ir kitų žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant seksualinę prievartą, atvejų per protestus tyrimus, nubausti kaltuosius, atlyginti žalą aukoms ir nustatyti nepriklausomą saugumo pajėgų elgesio stebėjimo ir tyrimo mechanizmą; ragina Egiptą ratifikuoti Romos statutą ir tapti TBT nare;

5.      ragina valdžios institucijas panaikinti 2014 m. prezidento dekretą, įstatymą Nr. 136, ir primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti civilių teisimo karo teismuose procesus ir anuliuoti visus nuo 2013 m. liepos mėn. karo teismų priimtus nuosprendžius civiliams;

6.      ragina Egipto valdžios institucijas atšaukti 2013 m. lapkričio mėn. Protestų įstatymą ir pradėti tikrą dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis bei teisės ekspertais, siekiant priimti tarptautinius standartus atitinkančias asociacijų ir susirinkimų teisines nuostatas, taip pat užtikrinti teisę burtis į asociacijas, įtvirtintą Egipto Konstitucijos 75 straipsnyje, įskaitant teisę gauti ir teikti finansavimą;

7.      ragina kompetentingas valdžios institucijas persvarstyti naują Socialinio solidarumo ministerijos pateiktą nevyriausybinių organizacijų įstatymo projektą; primygtinai ragina užtikrinti, kad naujas siūlomas įstatymas atitiktų Egipto Konstituciją ir visas tarptautines sutartis, kurias Egiptas yra pasirašęs;

8.      primena Egipto vyriausybei jos pareigą užtikrinti visų piliečių saugumą, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų, priklausymo partijai ar konfesijai; primygtinai tvirtina, kad tik iš tiesų pliuralistinės visuomenės, kurioje gerbiama nuomonių ir gyvenimo būdo įvairovė, sukūrimas gali užtikrinti ilgalaikį stabilumą ir saugumą Egipte, ir ragina Egipto valdžios institucijas įsipareigoti vykdyti dialogą ir nesiimti smurto, taip pat užtikrinti įtraukų valdymą;

9.      pabrėžia, kad Egiptas yra svarbus kaip tarptautinis veikėjas, ir tikisi, kad šalis ir toliau aktyviai dalyvaus pradedant tikras derybas dėl taikos, kurios užbaigs arabų šalių ir Izraelio konfliktą; taip pat pabrėžia, kad Egiptas konstruktyviai prisideda prie stabilumo Viduržemio jūros regione siekių, šiuo metu ypač Libijoje po 20 egiptiečių koptų pagrobimo 2015 m. sausio 3 d. ir Artimuosiuose Rytuose; pakartoja, kad ES yra pasirengusi su Egiptu bendradarbiauti kaip su partnere regione siekiant kovoti su šiomis rimtomis grėsmėmis;

10.    išreiškia savo visišką solidarumą su Egipto žmonėmis, kovojančiais su terorizmu ir smurtiniu ekstremizmu; smerkia teroristinius išpuolius prieš Egipto civilius ir kariuomenę; reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms;

11.    yra susirūpinęs dėl to, kad nesilaikoma teismų standartų ir nėra nepriklausomos teismų sistemos, kaip apibrėžta nacionalinėje ir tarptautinėje teisėje; ragina ES teikti pirmenybę valdžių atskyrimo Egipte klausimui; šiuo klausimu primena, kad, siekiant tikro valdžių atskyrimo, labai svarbi teismų reforma ir neteisėto vykdomosios valdžios kišimosi į teismo procesus draudimas;

12.    pabrėžia, kad nuteisiant asmenis kai kuriose bylose pasinaudota ir Egipto kovos su terorizmu įstatymais; primygtinai ragina prezidentą nedelsiant imtis veiksmų, be kita ko, pasinaudoti savo konstitucine teise teikti malonę, ir užtikrinti, kad nebūtų vykdoma nė viena mirties bausmė ir kad nė vienas asmuo nebūtų kalinamas Egipte priėmus nuosprendį teismo procese, kuris neatitinka minėtų reikalavimų; ragina valdžios institucijas nedelsiant paskelbti oficialų mirties bausmių vykdymo moratoriumą, kuris būtų pirmas žingsnis siekiant panaikinti mirties bausmę;

13.    ragina ES spręsti jau seniai iškilusias struktūrines problemas, susijusias su Egipto požiūriu į pabėgėlius, pvz., Egipto sulaikymų politika ir švietimo bei darbo galimybėmis, kurios nesuteikiamos pripažintiems pabėgėliams; ragina Egiptą užtikrinti, kad teisės į prieglobstį nuostatos atitiktų Konstituciją ir tarptautinius standartus; ragina skubiai užtikrinti pabėgėlių apsaugą nuo smurto ir išnaudojimo, ypač seksualinės prievartos ir smurto dėl lyties;

14.    pažymi, kad dėl kritusių naftos kainų tiesiogiai sumažės energetikos subsidijų asignavimai – tai didžiausias iššūkis, su kuriuo susiduria porevoliuciniai režimai nuo sausio 25-osios revoliucijos; yra susirūpinęs, kad šis kainų kritimas turės didžiulį poveikį daugeliui vyriausybės planų, iš kurių svarbiausias yra pastangos išlaikyti saugias atsargas užsienio valiutų atžvilgiu;

15.    primygtinai ragina Egipto vyriausybę kovoti su skurdu, oficialiu beduinų genčių Sinajuje palikimu likimo valiai ir jų nepasitenkinimu ir ragina Egipto valdžios institucijas padaryti viską, kas jų galioje, kad būtų panaikinti kriminaliniai tinklai, kurie vis dar veikia prekybos žmonėmis ir kontrabandos maršrutuose iš Sinajaus ir į Sinajų;

16.    primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas pagal vadinamąjį ištvirkavimo įstatymą nebelaikyti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų pažeidžiančiais įstatymą dėl to, kad jie išreiškia savo seksualinę orientaciją ir naudojasi susirinkimų teise, ir paleisti visus pagal šį įstatymą suimtus ir kalinamus LGBT asmenis; primygtinai ragina Egipto vyriausybę patvirtinti nacionalines strategijas siekiant kovoti su smurtu prieš moteris ir LGBT asmenis ir panaikinti visų formų diskriminaciją, užtikrinti, kad būtų faktiškai konsultuojamasi su moterų ir LGBT asmenų teisių grupėmis ir kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir kad jie būtų nuolat įtraukiami į procesą;

17.    pakartoja, kad savo 2014 m. gegužės mėn. preliminariame pranešime ES rinkimų stebėjimo misija, vykusi stebėti Egipto prezidento rinkimų, pareiškė, kad naujojoje Konstitucijoje įtvirtinta daug įvairiausių pagrindinių teisių, tačiau tai, kaip šių teisių laikomasi, neatitinka konstitucinių principų, ir kad šalyje buvo galima jausti bendrą atmosferą, kurioje žodžio laisvė ribojama, ir dėl to žurnalistai taiko savicenzūrą; ragina Egipto vyriausybę, rengiantis paskelbtiems 2015 m. kovo 22 ir 23 d. parlamento rinkimams, šalinti per prezidento rinkimus pasitaikiusius trūkumus;

18.    dar kartą reiškia savo solidarumą su Egipto gyventojais šiuo sunkiu jų šaliai pereinamuoju laikotarpiu; ragina, kad valstybės narės Egipto klausimu laikytųsi bendros strategijos; dar kartą primygtinai ragina Tarybą, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją palaikant dvišalius santykius su Egiptu ir teikiant jam finansinę pagalbą imtis aktyvių veiksmų laikantis sąlygiškumo principo („parama pagal pažangą“) ir atsižvelgiant į didelius ekonominius iššūkius, su kuriais susiduria ši šalis; dar kartą ragina aiškiai ir bendrai susitarti dėl kriterijų, taikomų šiais klausimais; dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą padėti Egipto žmonėms vykdyti demokratinę ir ekonominę reformą;

19.    ragina ES delegacijos ir ES valstybių narių ambasadų Kaire narius dalyvauti politiniu požiūriu opiuose Egipto ir užsienio šalių žurnalistų, tinklaraštininkų, profesinių sąjungų atstovų ir pilietinės visuomenės aktyvistų teismo procesuose;

20.    ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę patikslinti, kokių konkrečių priemonių buvo imtasi reaguojant į Užsienio reikalų tarybos sprendimą persvarstyti ES pagalbos Egiptui teikimą, be kita ko, atsižvelgiant į 2013 m. Audito rūmų ataskaitą; prašo visų pirma paaiškinti, kokia yra padėtis šiais klausimais: i) planuojama teisingumo reformos programa, ii) ES paramos biudžetui programos, iii) prekybos ir vidaus stiprinimo programa ir iv) Egipto dalyvavimas ES regioninėse programose, tokiose kaip „Euromed Police“ ir „Euromed Justice“;

21.    ragina visoje ES uždrausti intervencinių ir sekimo technologijų, kurios gali būti panaudotos piliečių šnipinėjimui ir represijoms, eksportą į Egiptą; ragina uždrausti, laikantis Vasenaro susitarimo, saugumo įrangos eksportą ir karinę pagalbą, kuri gali būti panaudota taikiems protestams numalšinti;

22.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms ir Egipto Arabų Respublikos prezidentui bei laikinajai vyriausybei.