Návrh uznesenia - B8-0026/2015Návrh uznesenia
B8-0026/2015

  NÁVRH UZNESENIA o situácii v Egypte

  12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
  v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Beatriz Becerra Basterrechea, Frédérique Ries, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Alexander Graf Lambsdorff, Fredrick Federley v mene skupiny ALDE

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0012/2015

  Postup : 2014/3017(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B8-0026/2015
  Predkladané texty :
  B8-0026/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B8‑0026/2015

  Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Egypte

  (2014/3017(RSP))

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia, najmä uznesenie zo 6. februára 2014 o situácii v Egypte[1] a uznesenie zo 17. júla 2014 o slobode prejavu a zhromažďovania v Egypte[2],

  –       so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov Ban Ki-muna a vysokej komisárky OSN pre ľudské práva Navi Pillayovej z 23. júna 2014 o treste odňatia slobody pre niekoľkých novinárov a potvrdení trestu smrti, na ktorý bolo odsúdených niekoľko členov a prívržencov Moslimského bratstva,

  –       so zreteľom na dohodu o pridružení medzi EÚ a Egyptom z roku 2001, ktorá nadobudla platnosť v roku 2004 a bola posilnená akčným plánom z roku 2007, a na správu Komisie z 20. marca 2013 o pokroku pri jej vykonávaní,

  –       so zreteľom na ústavu Egypta, ktorá bola prijatá v referende 14. až 15. januára 2014, a najmä jej články 65, 70, 73, 75 a 155,

  –       so zreteľom na egyptský zákon č. 107 z 24. novembra 2013 o práve na verejné zhromažďovanie, sprievody a pokojné demonštrácie,

  –       so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 Stratégia digitálnej slobody v zahraničnej politike EÚ[3],

  –       so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2013 o slobode tlače a médií vo svete[4],

  –       so zreteľom na usmernenia EÚ o slobode prejavu online a offline z 12. mája 2014,

  –       so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov z roku 2013 s názvom Spolupráca EÚ s Egyptom v oblasti správy vecí verejných,

  –       so zreteľom na usmernenia EÚ o obhajcoch ľudských práv,

  –       so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1966, ku ktorého zmluvným stranám patrí Egypt,

  –       so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

  –       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A.     keďže sloboda prejavu a sloboda zhromažďovania sú neodmysliteľné piliere demokratickej a pluralistickej spoločnosti; keďže sloboda tlače a médií je nevyhnutný prvok demokracie a otvorenej spoločnosti; keďže v egyptskej ústave prijatej v roku 2014 sú zakotvené základné slobody vrátane slobody prejavu a zhromažďovania;

  B.     keďže od vojenského zásahu v júni 2013 egyptská vláda uskutočnila rozsiahlu kampaň svojvoľného zatýkania, obťažovania, zastrašovania a cenzúry namierenú proti kritikom vlády vrátane novinárov a obhajcov ľudských práv, ako aj politických protivníkov vrátane členov Moslimského bratstva; keďže správy naznačujú, že od júla 2013 bolo viac než 40 000 osôb zadržaných na základe bezprecedentnej vlny masového zatýkania a približne 1 400 protestujúcich bolo usmrtených v dôsledku nadmerného a svojvoľného použitia sily bezpečnostnými jednotkami; keďže sloboda združovania, sloboda zhromažďovania a sloboda prejavu sú naďalej oblasťami, ktoré od júla 2013 vyvolávajú osobitné znepokojenie; keďže Egypt je v správe organizácie Freedom House Sloboda vo svete za rok 2014 hodnotený ako „neslobodný“;

  C.     keďže tisícky demonštrantov a väzňov svedomia bolo zadržaných v Egypte od vtedy, čo sa egyptská armáda ujala moci v júli 2013; keďže od zvolenia prezidenta as-Sísího v máji 2014 naďalej dochádza k prípadom zatýkania a svojvoľného zadržiavania; keďže 11. júna 2014 súd odsúdil známeho aktivistu Alá Abdulfattáha, ktorý zohrával vedúcu úlohu v revolúcii v roku 2011 a ďalšie osoby na 15 rokov väzenia na základe obvinenia z porušenia zákona č. 107 o práve na verejné zhromažďovanie, sprievody a pokojné demonštrácie z roku 2013 (zákon o demonštráciách); keďže ďalší známi aktivisti vrátane Muhammada Ádila, Ahmada Dúma a Ahmada Máhira, ako aj vedúce ochrankyne práv žien, napríklad Yara Salám a Saná Seif, sú naďalej vo väzbe; keďže súd pre naliehavé veci v Káhire svojím rozhodnutím z 28. apríla 2014 zakázal Hnutie mládeže 6. apríla;

  D.     keďže 10. januára 2015 egyptský súd v delte Nílu (provincia Baheira) odsúdil 21-ročného študenta Karima al-Bannu na tri roky odňatia slobody za oznámenie na Facebooku, že je ateista, a za urážku islamu;

  E.     keďže prezident as-Sísí poveril vojenské jednotky tým, že majú chrániť štátne zariadenia a postaviť pred súd ľudí, ktorí sú podozriví z iniciovania útokov na štátne zariadenia; keďže zákon č. 136/2014 priznáva vojenskému súdnictvu väčšiu právomoc; keďže tento zákon bude použitý proti protivládnym demonštrantom a znovu povedie k vojenským súdnym konaniam voči civilistom;

  F.     keďže v rámci všeobecného pravidelného preskúmania OSN bolo vydaných 300 odporúčaní vrátane prepustenia každého, kto je zatknutý za uplatňovanie slobody prejavu; keďže sedem skupín pre ľudské práva so sídlom v Egypte sa nezúčastnilo na preskúmaní výsledkov svojej krajiny, ktoré uskutočňuje OSN, pretože sa obáva prenasledovania;

  G.     keďže sloboda tlače v Egypte je stále pod veľkým tlakom a novinári sú stále zadržiavaní na základe nepodložených obvinení; keďže v rozhodnutí kasačného súdu, ktorý je najvyšším egyptským súdom, sa uvádza, že v súdnom konaní s novinármi Muhammadom Fahmím, Petrom Grestem a Báhirom Muhammadom z al-Džazíry sa vyskytli procesné nedostatky; keďže sa však plánuje obnova konania s týmito troma novinármi, ktorí neboli zbavení obvinenia z „falšovania správ“ a zo „vzťahov s Moslimským bratstvom“;

  H.     keďže od októbra 2014 viac než 110 študentov zatkli egyptské orgány a 18 študentov bolo vykázaných z univerzity z dôvodu ich účasti na protestoch požadujúcich akademickú slobodu; keďže tieto zatknutia sa považujú za preventívne útoky na slobodu prejavu a slobodu zhromažďovania; keďže viac ako 30 akademických pracovníkov z univerzít z celého Egypta vydalo vyhlásenie, v ktorom odsúdilo prítomnosť bezpečnostných síl v univerzitných areáloch;

  I.      keďže zásah egyptských orgánov proti Moslimskému bratstvu, ktoré Egypt od 21. decembra 2013 považuje za teroristickú organizáciu, stále prebieha a pridružené organizácie a politické strany sú takisto zakázané; keďže 2. decembra 2014 uložil egyptský trestný súd 188 obvineným predbežný trest smrti; keďže tieto tresty sú najnovším opatrením zo série prenasledovaní a súdnych konaní, ktoré sa vyznačujú množstvom procesných nezrovnalostí a sú v rozpore s medzinárodným právom; keďže išlo o tretie takéto hromadné odsúdenie v roku 2014; keďže nikto nebol braný na zodpovednosť za neprimerané použitie násilia v auguste 2013, keď bezpečnostné jednotky vtrhli do táborov na námestí Rábi´a al-Adawíja;

  J.      keďže bývalého prezidenta Mubaraka, jeho bývalého ministra vnútra Habíba al-Adlyho a šiestich ďalších asistentov prepustili 29. novembra 2014 po tom, ako boli stiahnuté obvinenia z vraždy a korupcie z dôvodu technickej chyby;

  K.     keďže nezávislosť justície a rešpektovanie práva a jeho vykonávanie je základným pilierom každej demokracie; keďže nedávne súdne postupy vážne spochybňujú nezávislosť súdneho systému a jeho schopnosť zabezpečiť zodpovednosť; keďže najmä odsúdenia vedúce k uvaleniu trestu smrti predstavujú riziko oslabenia vyhliadky na dlhodobú stabilitu v Egypte;

  L.     keďže Egypt čelí značným hospodárskym výzvam, okrem iného aj odlevu prostriedkov v cudzej mene, rastúcej inflácii, nezamestnanosti a výraznému zvýšeniu verejného dlhu, ako aj bezpečnostným výzvam stelesneným v globálnej hrozbe, ktorú predstavuje terorizmus; keďže bezpečnostná situácia na Sinaji je kritická, pričom stovky vojakov zabili džihádistické skupiny operujúce v tejto oblasti; keďže 24. októbra 2014 bolo v teroristickom útoku zabitých najmenej 33 vojakov; keďže na polostrove je od 24. októbra 2014 vyhlásený výnimočný stav;

  M.    keďže sa v článku 75 egyptskej ústavy uvádza, že všetci občania majú právo založiť mimovládne združenia a nadácie na demokratickom základe; keďže 10. novembra 2014 orgány stanovili lehotu pre všetky organizácie občianskej spoločnosti, aby sa zaregistrovali podľa veľmi represívneho zákona o mimovládnych organizáciách (MVO) č. 84/2002 pochádzajúceho z éry Mubaraka, pričom v opačnom prípade budú možno čeliť obvineniam zo spáchania trestného činu; keďže uplatňovanie tohto zákona má všetky organizácie občianskej spoločnosti v Egypte dostať pod priamu kontrolu vlády, čo je dôvod, prečo sa mnohé egyptské organizácie zaoberajúce sa právami namiesto toho rozhodli, že sa zaregistrujú ako advokátske kancelárie alebo civilné spoločnosti; keďže v súčasnosti sa takisto diskutuje o revízii zákona o združeniach;

  N.     keďže zásada právneho štátu, základné slobody a ľudské práva, ako aj sociálna spravodlivosť a vyššia životná úroveň občanov sú kľúčovým rozmerom prechodu k otvorenej, slobodnej, demokratickej a prosperujúcej egyptskej spoločnosti; keďže nezávislé odborové organizácie a organizácie občianskej spoločnosti musia v tomto procese zohrávať kľúčovú úlohu a slobodné médiá predstavujú zásadnú súčasť spoločnosti v každej demokracii; keďže egyptské ženy sa v súčasnom období politickej a spoločenskej zmeny v krajine naďalej nachádzajú v osobitne zraniteľnej situácii; keďže v posledných mesiacoch sa výrazne zvýšil počet prípadov zatýkania homosexuálnych mužov; keďže na domnelých miestach stretnutí homosexuálov v celom Egypte sa uskutočnila séria policajných zásahov; keďže komunita LGBT osôb je prenasledovaná a verejne znevažovaná;

  O.     keďže napriek vydaniu zákona v roku 2008, ktorým sa kriminalizuje mrzačenie ženských pohlavných orgánov, sú tieto praktiky aj naďalej všeobecne rozšírené a nebolo zaznamenané žiadne úspešné trestné stíhanie tých, ktorí tieto praktiky nariadili vykonať na dievčatách;

  P.     keďže podľa UNHCR a Euro-stredozemskej siete pre ľudské práva (EMHRN) je situácia utečencov a žiadateľov o azyl v Egypte kritická a poznamenaná ťažkými sociálno-ekonomickými podmienkami a všeobecným zhoršením bezpečnostnej situácie v dôsledku politickej nestability; keďže zločinecké siete naďalej pôsobia na trasách obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva na Sinajskom polostrove a na trasách smerujúcich na Sinajský polostrov;

  Q.     keďže ústavné vyhlásenie z 8. júla 2013 určilo politický plán pre Egypt; keďže dočasný egyptský prezident Adlí Mansúr v rozpore s týmto plánom vyzval, aby sa najprv konali prezidentské voľby; keďže v programe dočasnej vlády je potvrdený jej záväzok pracovať na budovaní demokratického systému, ktorý zaručuje práva a slobody pre všetkých Egypťanov, ukončiť tento plán za plnej účasti všetkých politických aktérov a uskutočniť referendum o novej ústave, po čom by mali nasledovať slobodné a spravodlivé parlamentné voľby, ktoré boli oznámené na 22. a 23. marca 2015, a prezidentské voľby, ktoré sa majú konať v riadnom čase v súlade so všetkými legislatívnymi pravidlami;

  R.     keďže odvetvie ropy je tradične najväčším lákadlom pre investície zahraničných investorov v Egypte a ropa je najvýznamnejšou komoditou, ktorú Egypt vyváža; keďže Egyptu bola poskytnutá možnosť bezplatne prepravovať ropu zo štátov Perzského zálivu s cieľom podporiť novú vládu; keďže vláda prijíma ohlásený plán zrušiť energetické dotácie do piatich rokov od júla 2014 a jej zámerom je realizovať plán distribúcie palív prostredníctvom smart kariet v apríli 2015 s cieľom kontrolovať pašovanie ropy do susedných krajín a zistiť konkrétne požiadavky v oblasti palív;

  S.     keďže 22. júna 2014 USA oznámili, že uvoľnili 575 miliónov USD na vojenskú pomoc Egyptu, ktorá bola zmrazená od zosadenia prezidenta Mohameda Mursího v roku 2013; keďže tieto prostriedky sa použijú najmä na platby v súvislosti s existujúcimi zmluvami v oblasti obrany a poskytne sa desať útočných vrtuľníkov Apache na použitie v armáde proti militantným skupinám na Sinajskom polostrove;

  T.     keďže Egypt po revolúcii v januári 2011 viackrát začal rokovania s MMF, v rámci ktorých sa usiloval získať pôžičky vo výške 4,8 miliardy USD, ale rokovania sa zastavili po 30. júni 2013; keďže došlo k niekoľkým kontaktom a experti MMF v novembri 2014 navštívili Egypt, aby viedli konzultácie podľa článku IV a vykonali hodnotenie expertov MMF týkajúce sa finančnej a hospodárskej situácie krajiny;

  U.     keďže v súlade s revidovanou európskou susedskou politikou, a najmä s jej prístupom „viac za viac“, by sa úroveň a rozsah zaangažovania EÚ v Egypte mali zakladať na stimuloch, a závisieť teda od pokroku krajiny v oblasti demokracie, právneho štátu, ľudských práv a rodovej rovnosti;

  V.     keďže EÚ je tradične hlavným obchodným partnerom Egypta, pričom v roku 2013 predstavovala 22,9 % objemu obchodu Egypta a bola na prvom mieste ako dovozný aj vývozný partner Egypta; keďže na základe osobitnej skupiny EÚ – Egypt sa Európska komisia zaviazala poskytnúť Egyptu dodatočnú finančnú podporu v celkovej sume takmer 800 miliónov EUR; keďže táto suma sa skladá z 303 miliónov EUR vo forme grantov (90 miliónov EUR z prostriedkov programu SPRING, 50 miliónov EUR ako grantová zložka operácie mikrofinančnej pomoci, pričom zostatok pochádza z investičného nástroja európskej susedskej politiky) a zo 450 miliónov EUR vo forme úverov (makrofinančná pomoc); keďže však EÚ bude poskytovať svoju finančnú podporu len vtedy, ak budú splnené nevyhnutné politické a demokratické podmienky, pričom sa bude uskutočňovať a posilňovať plne inkluzívna demokratická transformácia pri úplnom dodržiavaní ľudských práv a práv žien;

  W.    keďže 16. júna 2014 osobitný zástupca Európskej únie pre ľudské práva pán Lambrinidis navštívil Káhiru a uskutočnil stretnutia s predsedníctvom a hornou komorou parlamentu (Madžlis šurá) a so zástupcami občianskej spoločnosti; keďže diskusie sa zameriavali na prípravy na nový zákon o MVO a bol zdôraznený význam, ktorý EÚ prikladá kľúčovej úlohe občianskej spoločnosti v Egypte;

  1.      vyjadruje vážne znepokojenie nad obmedzovaním základných demokratických práv v Egypte, najmä slobody prejavu, zhromažďovania a združovania, politického pluralizmu a právneho štátu; požaduje okamžité ukončenie všetkých aktov násilia, poburovania, prejavov nenávisti, obťažovania, zastrašovania a cenzúry voči politickým oponentom, demonštrantom, novinárom, blogerom, študentom, odborárom, aktivistkám za práva žien, predstaviteľom občianskej spoločnosti a menšinám zo strany štátnych orgánov, bezpečnostných síl a služieb a ďalších skupín v Egypte; odsudzuje nadmerné používanie násilia proti demonštrantom;

  2.      podčiarkuje, že dodržiavanie slobody tlače, informácií a myslenia (v tradičných aj internetových médiách), ako aj politický pluralizmus predstavujú základ demokracie; vyzýva egyptské orgány, aby zaručili uplatňovanie týchto slobôd v krajine bez svojvoľných obmedzení a cenzúry a aby zabezpečili slobodu prejavu;

  3.      žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých, ktorí boli zadržaní za pokojné uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu, zhromažďovania a združovania, a to aj novinárov Muhammada Fahmího, Petra Gresteho a Báhira Muhammada, ako aj tých, ktorí sú zadržiavaní za údajné členstvo v organizácii Moslimského bratstva; vyzýva egyptské orgány, aby zabezpečili právo na spravodlivý súdny proces v súlade s medzinárodnými normami;

  4.      nalieha na egyptské orgány, aby vykonali rýchle, nestranné a nezávislé vyšetrovanie obvinení z neprimeraného použitia sily, zlého zaobchádzania a ďalšieho porušovania ľudských práv vrátane sexuálneho zneužívania predstaviteľmi orgánov presadzovania práva počas protestov, aby potrestali zodpovedné osoby, poskytli odškodnenie obetiam a vytvorili nezávislý mechanizmus na monitorovanie a vyšetrovanie správania bezpečnostných síl; vyzýva Egypt, aby ratifikoval Rímsky štatút a aby sa stal členom Medzinárodného trestného súdu;

  5.      vyzýva orgány, aby zrušili prezidentský dekrét, zákon 136 z roku 2014, a naliehavo vyzýva egyptské orgány, aby prestali súdiť civilistov na vojenských súdoch a zrušili všetky rozsudky proti civilnému obyvateľstvu, ktoré vydali vojenské súdy od júla 2013;

  6.      vyzýva egyptské orgány, aby zrušili zákon o demonštráciách z novembra 2013 a aby sa zapojili do skutočného dialógu s organizáciami občianskej spoločnosti a odborníkmi na právo s cieľom prijať právne predpisy o združovaní a zhromažďovaní v súlade s medzinárodnými štandardmi a aby zaručili právo na zakladanie združení zakotvené v článku 75 egyptskej ústavy vrátane práva prijímať a poskytovať finančné prostriedky;

  7.      vyzýva príslušné orgány, aby preskúmali nový návrh zákona pre mimovládne organizácie, ktorý predložilo ministerstvo sociálnej solidarity; naliehavo požaduje, aby nový navrhovaný zákon bol v súlade s egyptskou ústavou a so všetkými medzinárodnými zmluvami, ktoré Egypt podpísal;

  8.      pripomína egyptskej vláde jej zodpovednosť za to, aby zaistila bezpečnosť a ochranu všetkých občanov bez ohľadu na ich politické názory, príslušnosť alebo vierovyznanie; trvá na tom, že iba vybudovanie skutočne pluralitnej spoločnosti rešpektujúcej rozmanitosť názorov a životných štýlov môže zabezpečiť dlhodobú stabilitu a bezpečnosť v Egypte a vyzýva egyptské orgány, aby sa zaviazali k dialógu a nenásiliu a k inkluzívnej správe vecí verejných;

  9.      zdôrazňuje význam Egypta ako medzinárodného aktéra a dúfa, že bude naďalej zohrávať aktívnu úlohu pri iniciovaní skutočných mierových rokovaní, ktoré povedú k ukončeniu arabsko-izraelského konfliktu; vyzdvihuje aj konštruktívny príspevok Egypta k úsiliu o stabilitu v regióne Stredozemia, v súčasnosti najmä v Líbyi po únose 20 egyptských Koptov 3. januára 2015, a na Blízkom východe; opakuje, že EÚ je v záujme riešenia týchto závažných hrozieb ochotná spolupracovať s Egyptom ako partnerom v regióne;

  10.    vyjadruje egyptskému ľudu plnú solidaritu v jeho boji proti terorizmu a násilnému extrémizmu; odsudzuje útoky teroristov namierené proti egyptským civilistom a vojsku; vyjadruje úprimnú sústrasť rodinám obetí;

  11.    vyjadruje znepokojenie nad nedostatočným dodržiavaním justičných noriem a nezávislého súdnictva, ako sú vymedzené vo vnútroštátnych a v medzinárodných právnych predpisoch; vyzýva EÚ, aby uprednostňovala otázku deľby moci v Egypte; v tejto súvislosti pripomína, že reforma súdnictva má zásadný význam pre zavedenie skutočnej deľby moci, ako je to v prípade zákazu neoprávneného zasahovania výkonnej moci do súdnych záležitostí;

  12.    zdôrazňuje, že egyptské protiteroristické zákony sa takisto využívajú na dosiahnutie usvedčení v mnohých súdnych procesoch; naliehavo vyzýva prezidenta, aby bezodkladne konal, pričom môže využívať aj ústavné právo na udeľovanie milosti, a tak zabezpečil, aby sa nevykonali nijaké tresty smrti a aby nikto v Egypte nemohol byť väznený na základe rozsudku vydaného v rámci súdneho konania, ktoré nespĺňa uvedené požiadavky; vyzýva orgány, aby bezodkladne zaviedli úradné moratórium na popravy ako prvý krok k ich zrušeniu;

  13.    vyzýva EÚ, aby riešila dlhodobé štrukturálne problémy, ktoré sa týkajú zaobchádzania s utečencami v Egypte, ako sú jeho postupy zadržania a nedostatočný prístup k vzdelávaniu a práci pre osoby uznané za utečencov; vyzýva Egypt, aby zabezpečil, že právne predpisy o práve na azyl sú v súlade s ústavou a medzinárodnými normami; naliehavo požaduje ochranu utečencov pred násilím a vykorisťovaním, najmä pred sexuálnym a rodovo motivovaným násilím;

  14.    poznamenáva, že pokles cien ropy bude viesť priamo k zníženiu prostriedkov na dotácie na energie, čo je najväčšou výzvou, ktorej čelia porevolučné režimy od revolúcie z 25. januára; je znepokojený tým, že tento pokles môže mať obrovský dosah na mnohé vládne plány, z ktorých najdôležitejším je úsilie o zachovanie bezpečného rozpätia cudzích mien;

  15.    naliehavo vyzýva egyptskú vládu, aby riešila otázku chudoby, zanedbávania úradmi a nespokojnosti medzi miestnymi beduínskymi kmeňmi na Sinaji, a vyzýva egyptské úrady, aby urobili všetko, čo je v ich silách, na zastavenie zločineckých sietí, ktoré naďalej pôsobia na trasách obchodovania s ľuďmi a prevádzačstva na Sinajskom polostrove a na trasách smerujúcich na Sinajský polostrov;

  16.    nalieha na egyptské orgány, aby prestali s kriminalizáciou LGBT osôb prostredníctvom zákona o neviazanej sexualite za prejavovanie ich sexuálnej orientácie a za zhromažďovanie a aby prepustili všetky LGBT osoby zatknuté a uväznené na základe tohto zákona; nalieha na egyptskú vládu, aby prijala národné stratégie boja proti násiliu páchanému na ženách a LGBT osobách, odstránila všetky formy diskriminácie a počas celého tohto procesu zabezpečila účinné poradenstvo a účasť skupín aktivistov za práva žien a LGBT osôb a tiež iných organizácií občianskej spoločnosti;

  17.    opakuje, že volebná pozorovateľská misia EÚ vyslaná do Egypta na prezidentské voľby, ktoré sa uskutočnili v máji 2014, vo svojej predbežnej správe konštatuje, že napriek tomu, že nová ústava obsahuje rozsiahly zoznam základných práv, pri ich dodržiavaní neboli zohľadnené ústavné zásady a v krajine vládne všeobecná situácia poznačená obmedzenou slobodou prejavu, ktorá vedie k autocenzúre novinárov; vyzýva egyptskú vládu, aby riešila nedostatky týkajúce sa prezidentských volieb v rámci príprav na parlamentné voľby, ktoré sú ohlásené na 22. a 23. marca 2015;

  18.    vyjadruje opäť svoju hlbokú solidaritu s egyptským ľudom počas tohto ťažkého obdobia prerodu v jeho krajine; žiada vytvorenie spoločnej stratégie členských štátov voči Egyptu; opätovne naliehavo vyzýva Radu, PK/VP a Komisiu, aby vo svojich dvojstranných vzťahoch s Egyptom a pri finančnej podpore krajiny vyvíjali aktívnu činnosť v súlade so zásadou podmienenosti („viac za viac“) a aby zohľadňovali vážne hospodárske problémy, ktorým krajina čelí; opätovne v tejto súvislosti požaduje jasné a vzájomne dohodnuté kritériá; opätovne potvrdzuje svoj záväzok pomôcť egyptskému ľudu v procese priblíženia sa k demokratickej a hospodárskej reforme;

  19.    nabáda predstaviteľov delegácie EÚ a veľvyslanectiev členských štátov EÚ v Káhire, aby sa zúčastňovali na politicky citlivých súdnych konaniach s egyptskými a zahraničnými novinármi, blogermi, zástupcami odborových organizácií a aktivistami občianskej spoločnosti v krajine;

  20.    vyzýva PK/VP, aby objasnila osobitné opatrenia, ktoré boli prijaté v reakcii na rozhodnutie Rady pre zahraničné veci preskúmať pomoc EÚ Egyptu, a to aj s ohľadom na správu Dvora audítorov z roku 2013; žiada predovšetkým objasnenie stavu: a) plánovaného programu súdnej reformy; b) programov rozpočtovej podpory EÚ; c) programu obchodu a domáceho rozvoja; a d) účasti Egypta na regionálnych programoch EÚ, ako sú programy Euromed Police a Euromed Justice;

  21.    žiada, aby sa v celej EÚ zakázalo vyvážať do Egypta spravodajské technológie, ktoré by mohli byť použité na sledovanie a prenasledovanie občanov; v súlade s Wassenaarskym usporiadaním žiada zákaz vývozu bezpečnostných zariadení a vojenskej pomoci, ktoré by mohli byť použité na potlačenie pokojných protestov;

  22.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, prezidentovi Egyptskej arabskej republiky a dočasnej vláde Egyptskej arabskej republiky.