Postup : 2014/2965(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0027/2015

Predkladané texty :

B8-0027/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2015 - 11.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 139kWORD 75k
12.1.2015
PE547.450v01-00
 
B8-0027/2015

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP))


Helmut Scholz, Miloslav Ransdorf, Barbara Spinelli, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, Georgios Katrougkalos v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii na Ukrajine (2014/2965(RSP))  
B8‑0027/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže predčasné parlamentné voľby sa konali v zložitom politickom a bezpečnostnom prostredí; keďže v niektorých častiach Ukrajiny sa voliči nemohli na voľbách zúčastniť; keďže Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vo svojej správe uvádza, že existuje dôkaz o „prípadoch zastrašovania a marenia činnosti, ktoré ovplyvnili stratégie ich kampane. Počas posledných desiatich dní kampane zaznamenali pozorovatelia výrazné zvýšenie násilia voči stranám zainteresovaným na voľbách, zastrašovanie a hrozby voči kandidátom a pracovníkom angažovaným vo volebnej kampani, ako aj prípady cieleného ničenia materiálov ku kampani a kancelárií. Vyskytli sa viaceré odôvodnené podozrenia z kupovania hlasov...“; keďže sa vyskytli správy o tom, že v niektorých okresných volebných komisiách je výrazne napätá situácia z dôvodu prítomnosti ozbrojených príslušníkov dobrovoľníckych oddielov vnútri aj v okolí; keďže ukrajinské organizácie Občianska sieť OPORA a Výbor voličov Ukrajiny často informovali o viacerých porušeniach pravidiel vo volebných miestnostiach vrátane „pokusov odovzdať hlasovacie lístky bez overenia pasu, prítomnosti nepovolaných osôb vo volebných miestnostiach, pokusov o nezákonné hlasovanie, pokusov o odstránenie hlasovacích lístkov z volebných miestností, porušenia hlasovacieho tajomstva, fotografovania hlasovacieho lístka, ako aj pokusov o viacnásobné hlasovanie“; keďže OBSE napriek tomu dospela k záveru, že „predčasné parlamentné voľby z 26. októbra boli významným krokom Ukrajiny v jej úsilí o konsolidáciu demokratických volieb v súlade s jej medzinárodnými záväzkami“;

B.     keďže politickému procesu na Ukrajine dominuje prebiehajúca občianska vojna v Doneckej a Luhanskej oblasti; keďže témy národnej jednoty, územnej celistvosti a obrany sú aj naďalej hlavnými bodmi politickej agendy; keďže na druhej strane naďalej nie sú vyriešené problémy, ktoré viedli k nepokojom na Ukrajine v roku 2012, vrátane korupcie, hospodárskej a sociálnej krízy, nedôvery v politiku a sklamania z politického systému na Ukrajine v dôsledku pretrvávajúceho politického vplyvu oligarchických štruktúr; keďže pri realizácii programu reforiem sa nedosiahol žiaden pokrok; keďže skutočnosť, že nová vláda a parlament nezačali bojovať proti korupcii, oslabila dôveru obyvateľov Ukrajiny a medzinárodného spoločenstva v politický proces na Ukrajine;

C.     keďže Ukrajina je na pokraji hospodárskeho a sociálneho kolapsu; keďže HDP Ukrajiny sa od januára do novembra 2014 znížil o 7,5 % a inflácia do novembra vzrástla na 21 %; keďže narastá riziko štátneho bankrotu a krajina potrebuje 15 mld. USD nad rámec toho, čo už jej poskytujú existujúce medzinárodné programy podpory;

D.     keďže sociálno-ekonomické požiadavky ľudového hnutia z Majdanu boli z veľkej časti nahradené neoliberálnym a nacionalistickým programom novej vlády; keďže v rozpočte na rok 2015 sa počíta s výrazným znížením sociálnych výdavkov, zatiaľ čo výdavky na obranu by sa mali zvýšiť na 5,2 % HDP; keďže o týchto škrtoch sa rozhodlo v mimoriadne ťažkej hospodárskej a sociálnej situácii; keďže počas prvých deviatich mesiacov roku 2014 sa ceny zvýšili o 16,2 %, pričom poplatky za poskytovanie technických služieb vzrástli v priemere o 24,3 %; keďže 1,7 milióna osôb je nezamestnaných (8,4 % ekonomicky činného obyvateľstva) a mnohí z tých, ktorí zamestnaní sú, nedostávajú mzdu; keďže situácia približne 5,2 milióna ľudí žijúcich v oblastiach, v ktorých prebieha alebo prebiehal konflikt je obzvlášť zložitá vzhľadom na rozsiahly kolaps a narušenie hospodárskej infraštruktúry a sociálnych služieb; keďže sa stále zhoršuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v týchto oblastiach;

E.     keďže polovojenské jednotky oligarchov a krajnej pravice neboli rozpustené a naďalej páchajú v krajine násilnosti; keďže ukrajinský minister vnútra Arsen Avakov ponúkol týmto polovojenským jednotkám nové ťažké zbrane vrátane tankov a obrnených transportérov a udelil im vyšší štatút brigády; keďže ukrajinský minister vnútra vymenoval zástupcu veliteľa pravicového Azovského pluku a aktívneho člena polovojenskej organizácie Patriot Ukrajiny Vadima Trojana za šéfa kyjevskej polície; keďže Jurij Mychalčyšyn, ktorý otvorene propagoval ideológiu Josepha Goebbelsa, bude viesť oddelenie propagandy a analýzy v rámci ukrajinskej bezpečnostnej služby;

F.     keďže mier a stabilitu v Európe a vo svete ohrozuje rastúce napätie medzi EÚ, Ukrajinou a Spojenými štátmi a ďalšími západnými krajinami na jednej strane a Ruskou federáciou na strane druhej; keďže dochádza k mimoriadne nebezpečnej politickej a vojenskej eskalácii medzi Západom a Ruskom; keďže počas uplynulého roka došlo medzi Ruskom a členskými štátmi NATO k desiatkam prípadov nebezpečných vojenských prienikov na cudzie územie, pričom niektoré takmer vyvolali nepriateľskú reakciu;

G.     keďže neschopnosť dospieť v rokovaniach k vzájomne prijateľnému riešeniu ukrajinskej krízy má vážne dôsledky pre ruské hospodárstvo; keďže sankcie uvalené Spojenými štátmi a EÚ zhoršujú finančné a hospodárske problémy Ruska, ktoré spôsobil pokles cien ropy a ďalšie problémy ruského hospodárstva;

H.     keďže napriek úsiliu medzinárodného spoločenstva priviesť strany konfliktu za rokovací stôl vojna na východe Ukrajiny pokračuje; keďže strany konfliktu preukazujú nedostatok politickej vôle nájsť kompromis a vykonať dosiahnuté dohody;

I.      keďže ukrajinský parlament podporil návrh prezidenta Porošenka zrušiť neutrálny štatút Ukrajiny iba niekoľko hodín po ohlásení nových rokovaní o urovnaní vojenského konfliktu na východe Ukrajiny; keďže vyhlásenie referenda o pristúpení Ukrajiny k NATO ešte viac stupňuje politické napätie vo vzťahoch krajiny s Ruskom, ktoré vníma potenciálny vstup Ukrajiny do NATO ako priame ohrozenie svojej bezpečnosti a strategickej vojenskej rovnováhy medzi Ruskom a NATO;

1.      naliehavo vyzýva na dialóg a rokovania s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine a nájsť politické riešenia problémov, ktoré viedli k ukrajinskej kríze; opakuje svoju výzvu, aby sa zachovala jednota ukrajinského ľudu a územná celistvosť Ukrajiny; rozhodne podporuje minský proces a naliehavo vyzýva jednotlivé strany, aby dodržiavali dohody, ktoré už boli dosiahnuté, a aby tieto dohody v rámci nových rokovaní rozvinuli do transparentnejšieho a jasnejšieho plánu s konkrétnymi kritériami, ktoré musia všetky rokujúce strany splniť; podporuje posilnenie úlohy OBSE pri riešení ukrajinskej krízy;

2.      naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu na východe Ukrajiny, aby ukončili násilie; žiada Spojené štáty, Kanadu, členské štáty a Rusko, aby zaviedli a dôsledne uplatňovali zbrojné embargo voči všetkým stranám konfliktu, a požaduje stiahnutie všetkých zahraničných vojenských poradcov a vojenského a polovojenského personálu z Ukrajiny; dôrazne vyzýva Ruskú federáciu aj Ukrajinu, aby účinne kontrolovali svoje hranice s cieľom dosiahnuť mierové urovnanie konfliktu a aby ukončili prenikanie ozbrojeného personálu a vojenského materiálu z ktorejkoľvek krajiny na Ukrajinu;

3.      odsudzuje rozširovanie NATO k hraniciam Ruskej federácie; dôrazne odmieta plány novej ukrajinskej vlády požiadať o členstvo v NATO ako ďalší prvok politiky konfrontácie s Ruskou federáciou, ktorý by ešte viac destabilizoval región a systém medzinárodnej bezpečnosti ako celok;

4.      naliehavo vyzýva Rusko, Spojené štáty a NATO, aby ukončili politiku vojenského nátlaku, a požaduje okamžité zastavenie špirály vojenskej eskalácie, ukončenie vojenských manévrov a provokačných krokov a zníženie vojenskej prítomnosti v oblastiach konfliktu; dôrazne odmieta rozmiestnenie dodatočných vojenských jednotiek a zariadení NATO vo východnej Európe; varuje, že ak sa nepodarí opäť nadviazať s Ruskom dialóg orientovaný na výsledky, mohlo by to mať nebezpečné následky pre mier a bezpečnosť v Európe a vo svete;

5.      vyzýva EÚ, aby obnovila politický dialóg s Ruskom zameraný na ciele, a to so zámerom znovu vybudovať dôveru a nájsť riešenia všetkých nevyriešených problémov a kontroverzných otázok; požaduje, aby sa na všetkých úrovniach inštitúcií obnovili formy dialógu, ktoré medzi EÚ a Ruskom existovali pred začiatkom ukrajinskej krízy; naliehavo vyzýva EÚ, aby ukončila svoju politiku sankcií voči Rusku, ktorá vyústila do obchodnej vojny medzi oboma strategickými partnermi, má negatívny vplyv najmä na malé a stredné podniky (MSP), poľnohospodárov a spotrebiteľov v Rusku, EÚ a krajinách východného susedstva EÚ a ktorá sa predovšetkým preukázala ako politicky neúčinná a kontraproduktívna;

6.      požaduje, aby sa 40. výročie podpísania Helsinského záverečného aktu v roku 2015 využilo na potvrdenie a plné vykonanie jeho noriem a zásad, na obnovenie dôvery a začatie rokovaní o účinnom spoločnom bezpečnostnom systéme v Európe, ktorý by vychádzal z Charty OSN a noriem OBSE a zohľadňoval by záujmy všetkých krajín Európy; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné obnoviť a uplatňovať kontrolu konvenčných zbraní, zvýšiť účinnosť existujúcich opatrení zameraných na budovanie dôvery a bezpečnosti a posilniť mechanizmy transparentnosti, zmodernizovať ich a rozšíriť rozsah ich pôsobnosti; požaduje vypracovanie nových opatrení na budovanie dôvery a zaisťovanie transparentnosti s cieľom zabrániť vypuknutiu podobných konfliktov v budúcnosti;

7.      berie na vedomie výsledky parlamentných volieb na Ukrajine; opätovne odsudzuje súdne konanie proti komunistickej strane, ktoré sa začalo počas volebnej kampane; vyzýva novozvolený parlament a príslušné orgány, aby sa zamerali na riešenie zistených nedostatkov, okrem iného prostredníctvom účinného vyšetrenia nezrovnalostí, ktoré zistili miestni a medzinárodní pozorovatelia počas volieb, prijatím nevyhnutných právnych krokov proti tým, ktorí sú zodpovední za nezrovnalosti počas volieb, zreformovaním volebného systému tým, že sa zlepší regionálne zastúpenie a zvýši vplyv voličov na ich zástupcov v parlamente prijatím systému pomerného zastúpenia s viacerými volebnými obvodmi, aby v plnej miere vykonali odporúčania OBSE a Benátskej komisie s cieľom posilniť transparentnosť financovania politických strán a volebných kampaní a aby zabezpečili, aby právne predpisy upravujúce voľby boli v súlade s medzinárodnými normami;

8.      vyzýva ukrajinskú vládu, aby prehodnotila svoju politiku úsporných opatrení s cieľom uspokojiť naliehavé sociálne potreby obyvateľstva, najmä pokiaľ ide o vykurovanie, zásobovanie energiou a zdravotnú starostlivosť;

9.      vyzýva vládu a Verchovnu radu Ukrajiny, aby splnili očakávania obyvateľov krajiny týkajúce sa skutočných a zásadných reforiem s cieľom ukončiť súčasnú krízu a priviesť krajinu k politickej, hospodárskej a sociálnej stabilite, a to aj:

•  dôsledným odstraňovaním korupcie,

•  vytvorením právneho štátu,

•  decentralizáciou a poskytnutím silných záruk demokratickej účasti obyvateľov jednotlivých regiónov na všetkých dôležitých rozhodovacích procesoch, najmä v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja,

•  definitívnym oddelením oligarchov od politiky na základe demokratickej kontroly,

•  dodržiavaním ľudských a demokratických práv vrátane jazykových práv,

•  zrušením polovojenských jednotiek a znovunastolením prísnej štátnej kontroly nad políciou a armádou,

•  zavedením okamžitej transparentnej, demokratickej a právnej parlamentnej kontroly všetkých bezpečnostných síl v krajine a odzbrojením všetkých polovojenských a súkromných takzvaných bezpečnostných síl;

10.    naliehavo vyzýva EÚ, aby poskytnutie ďalšej finančnej a hospodárskej pomoci Ukrajine podmienila realizáciou takéhoto reformného programu;

11.    vyjadruje znepokojenie nad tým, že ukrajinskí politici a orgány naďalej neprijateľným spôsobom ignorujú nebezpečenstvo, ktoré hrozí od krajnej pravice a dokonca neskrývane neonacistických síl, spolupracujú s nimi počas volieb a umožňujú im získavať pozície v oblasti presadzovania práva; zdôrazňuje, že ak sa osobám s extrémne pravicovými názormi umožní kontrolovať posty so značnými zdrojmi na presadzovanie práva, ide o zjavné nebezpečenstvo pre demokraciu; naliehavo vyzýva ukrajinskú vládu a demokratické politické sily, aby prerušili všetky kontakty so skupinami a/alebo polovojenskými jednotkami extrémnej pravice;

12.    opakuje, že politika východného susedstva, ktorá nezohľadňuje záujmy všetkých príslušných aktérov vrátane Ruska, zlyhala; zdôrazňuje potrebu prepracovať politiku východného susedstva s cieľom rozvinúť regionálnu spoluprácu, ktorá nevylučuje žiadnu krajinu; vyzýva Rusko, aby sa aktívne zúčastňovalo na tomto procese a preukázalo ochotu podieľať sa na politikách dobrých susedských vzťahov;

13.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, parlamentom a vládam členských štátov, Ukrajiny a Ruska a parlamentným zhromaždeniam OBSE a Rady Európy.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia