Návrh usnesení - B8-0028/2015Návrh usnesení
B8-0028/2015

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Egyptě

12.1.2015 - (2014/3017(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL

Postup : 2014/3017(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0028/2015
Předložené texty :
B8-0028/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0028/2015

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Egyptě

(2014/3017(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě, zejména na usnesení ze dne 16. února 2012 o nejnovějším vývoji v Egyptě[1], ze dne 15. března 2012 o obchodování s lidmi na Sinajské poušti se zvláštním přihlédnutím k případu Solomona W.[2], ze dne 14. března 2013 o situaci v Egyptě[3], ze dne 4. července 2013 o situaci v Egyptě[4], ze dne 12. září 2013 o situaci v Egyptě[5], ze dne 6. února 2014 o situaci v Egyptě[6] a ze dne 17. července 2014 o svobodě projevu a shromažďování v Egyptě[7],

–       s ohledem na prohlášení mluvčího ESVČ ze dne 21. září 2014 o bombovém útoku na egyptské ministerstvo zahraničních věcí a ze dne 3. prosince 2013 o soudních rozsudcích v Egyptě,

–       s ohledem na závěry Rady o Egyptě,

–       s ohledem na prohlášení mluvčího generálního tajemníka OSN Pana Ki-muna o Egyptě a prohlášení skupiny 8 odborníků OSN o hromadném rozsudku trestu smrti v Egyptě,

–       s ohledem na interní zprávu mise odborníků Evropské unie pověřené sledováním průběhu voleb (EU EEM) ze dne 9. ledna 2014 nazvanou „Egypt, referendum o ústavě, leden 2014“ a předběžné prohlášení ze dne 29. května 2014 nazvanou „Prezidentské volby v souladu s právními předpisy v prostředí, kde nejsou dodržovány ústavní zásady“,

–       s ohledem na dohodu o přidružení mezi EU a Egyptem z roku 2001,

–       s ohledem na 300 doporučení všeobecného pravidelného přezkumu Egypta vydaných na zasedání Rady pro lidská práva dne 7. listopadu 2014,

 

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že při vojenském převratu v Egyptě byly autoritářské právní předpisy, které např. zakazují demonstrace, rozšiřují jurisdikci vojenských soudů, ruší některá omezení týkající se předběžné vazby a podmiňují informování o ozbrojených silách ve sdělovacích prostředcích předběžným souhlasem, zavedeny výnosem bez zapojení parlamentu; že bezpečnostní složky dne 9. ledna 2014 zabily při protivládních protestech čtyři demonstranty;

B.     vzhledem k tomu, že dne 2. prosince 2014 egyptský trestní soud vynesl předběžné rozsudky trestu smrti proti 188 obžalovaným v provincii Gíza; vzhledem k tomu, že před tímto případem soudce v provincii Mijná uložil v březnu a dubnu 2014 1 212 rozsudků trestu smrti;

C.     vzhledem k tomu, že podle egyptských i mezinárodních organizací, které se zasazují o ochranu lidských práv, dochází v Egyptě v posledních měsících téměř každý den k zatýkání, nadměrnému použití síly, svévolnému zadržování a prodlužování doby strávené ve vazbě;

D.     vzhledem k tomu, že egyptské orgány stíhají stovky civilistů před vojenskými soudy na základě výnosu prezidenta as-Sísího z října 2014; že případy nejméně 820 civilistů byly postoupeny vojenským státním zástupcům; že státní zástupci civilních soudů použili tento výnos se zpětným účinkem a postoupili případy civilistů vojenským státním zástupcům;

E.     vzhledem k tomu, že od vojenského převratu proti zvolenému prezidentovi Mursímu v červenci 2013 egyptské bezpečnostní složky opakovaně použily nepřiměřené a svévolné násilí k rozehnání demonstrantů, přičemž nejméně 1 400 jich bylo zabito; že nejméně 817 osob zahynulo při násilném rozehnání protestu vsedě na náměstí Rábia al-Adawíja; že za tato zabití či jiné případy zneužití moci nebyl v minulém roce hnán k odpovědnosti ani jeden policista či příslušník ozbrojených sil; že podle oficiálních údajů bezpečnostní složky zadržely nejméně 22 000 osob; že podle jiných zdrojů je zadržených 41 000; že přibližně 29 000 osob mohlo být zadrženo z důvodu podezřelých vazeb na Muslimské bratrstvo;

F.     vzhledem k tomu, že 19letý irský státní příslušník Ibrahim Halawa je od srpna 2013 předběžně zadržován v egyptském vězení bez soudního řízení;

G.     vzhledem k tomu, že egyptská policie zatkla stovky lidí za porušení zákona z listopadu 2013, který zakazuje shromažďování více než deseti osob, jež orgány předem neschválily; že tento zákon dává ministerstvu vnitra možnost demonstrace libovolně zakazovat a rozhánět silou ty, které nebyly povoleny;

H.     vzhledem k tomu, že dne 21. dubna 2015 by měl egyptský soud vynést rozsudek ve věci sesazeného prezidenta Mursího a dalších 14 osob obviněných z podněcování k zabíjení demonstrantů; že Mursí je ve dvou dalších soudních procesech obviněn ze špionáže a z útěku z vězení;

I.      vzhledem k tomu, že egyptský státní zástupce dne 8. ledna 2015 přijal Mubárakovo odvolání proti rozsudku poté, co byl v listopadu soudním rozhodnutím zproštěn obžaloby ze zabíjení demonstrantů;

J.      vzhledem k tomu, že egyptské úřady dne 11. ledna 2015 propustily Chálida al-Qazzaze, jednoho z poradců sesazeného prezidenta Mursího, který byl spolu s ním dne 3. července zadržen; že byl od té doby zadržován bez obvinění;

K.     vzhledem k tomu, že dne 7. ledna 2015 se stal as-Sísí prvním egyptským prezidentem, který se zúčastnil štědrovečerní mše v koptském kostele v Káhiře; že nedávno vyzval islámské vůdce v zemi, aby se postavili proti extremismu;

L.     vzhledem k tomu, že ve dnech 14. a 15. ledna 2014 se konalo referendum o ústavě a že první prezidentské volby po vojenském převratu, které se konaly dne 26. a 27. května 2014, doprovázela represe a cenzura sdělovacích prostředků; že parlamentní volby by se v zemi měly konat na konci května 2015; že Egypt je bez horní komory parlamentu od roku 2012, kdy soud zrušil Lidové shromáždění;

M.    vzhledem k tomu, že jsou to nyní téměř čtyři roky od toho, co Husní Mubárak odstoupil po demonstracích na náměstí Tahrír a povstání v celém Egyptě, které požadovaly základní reformy politického, hospodářského a sociálního systému země, konec zkorumpovaného režimu, demokracii, dodržování lidských práv a lepší životní podmínky;

N.     vzhledem k tomu, že Egypt je s více než 80 miliony obyvatel nejlidnatější arabskou zemí a je nejvýznamnější zemí v jižním Středomoří; že se potýká se závažnými bezpečnostními problémy s ohledem na dopad situace v sousedních zemích, zejména v Libyi; že politický, hospodářský a sociální vývoj v Egyptě se výrazně odráží nejen v situaci celého regionu, ale i za jeho hranicemi;

O.     vzhledem k tomu, že v červnu 2014 uvolnily Spojené státy americké 575 milionů USD vojenské pomoci Egyptu, které byly zmrazeny od vojenského převratu;

P.     vzhledem k tomu, že EU v prosinci 2014 navrhla zemím Blízkého východu a severoafrického regionu včetně Egyptu novou obchodní dohodu;

Q.     vzhledem k tomu, že podle zprávy útvaru OSN pro rovnost žen a mužů a posilování postavení žen z roku 2013 se 99 % egyptských žen setkalo s některou z forem sexuálního obtěžování a více než jedna třetina žen je vystavena domácímu násilí; že podle údajů z roku 2008 je 91 % egyptských žen ve věku 15–49 let obětmi mrzačení ženských pohlavních údajů; že dětské svatby a mrzačení ženských pohlavních nadále přetrvává, přestože jsou ze zákona zakázány;

R.     vzhledem k tomu, že v návaznosti na rozhodnutí egyptské prozatímní vlády prohlásit Muslimské bratrstvo za teroristickou organizaci byly zadrženy a pronásledovány stovky vůdců a členů a tisíce údajných stoupenců; že politické křídlo organizace, Strana svobody a spravedlnosti byla rozhodnutím soudu v srpnu 2014 rozpuštěna, a nemůže se tudíž účastnit nadcházejících parlamentních voleb; že tento všeobecný zátah se týká nejenom údajných stoupenců organizace, ale rovněž sekulárních aktivistů, novinářů, obránců lidských práv, studentů a odborářů;

S.     vzhledem k tomu, že dne 7. prosince 2014 byla skupina asi 30 mužů zatčena za „provádění zhýralostí“ ve veřejných lázních v Káhiře, což bylo zatčení nejvyššího počtu údajně homosexuálních mužů najednou od roku 2001, kdy v zemi vládl Mubárakův režim; vzhledem k tomu, že zadržení bylo natočeno provládní televizní stanicí; vzhledem k tomu, že toto veřejné ponížení je jedním ze znaků tvrdého postupu vlády proti egyptské LGBTI komunitě;

T.     vzhledem k tomu, že dne 24. listopadu 2013 byl prezidentským výnosem vyhlášen zákon č. 107 o právu na pořádání pokojných veřejných shromáždění, průvodů a protestních akcí; vzhledem k tomu, že tento „zákon o protestech“ obsahuje opatření týkající se kontrol a sankcí v případě nedodržování, která by se podle mezinárodních standardů mohla zdát nepřiměřená, neboť bezpečnostním silám umožňují rozehnat jakékoli shromáždění konané bez předchozího povolení vlády a dovolují užití smrtící síly proti demonstrantům; vzhledem k tomu, že generální tajemník OSN připomněl obavy vyjádřené vysokým komisařem OSN pro lidská práva, že tento vyhlášený zákon by mohl vést k závažnému porušování práva na svobodu pokojného shromažďování;

U.     vzhledem k tomu, že novináři stanice al-Džazíra byli soudně stíháni za „vysílání nepravdivých zpráv“ a „napomáhání teroristické skupině“; vzhledem k tomu, že káhirský soud, který vedl řízení s 20 osobami, včetně devíti zaměstnanců televize al-Džazíra, odsoudil australského zpravodaje Petera Gresteho (7 let), vedoucího pobočky televize al-Džazíra v Káhiře Muhammada Fahmího (7 let) a egyptského producenta Báhira Muhammada (10 let) k mnohaletým trestům odnětí svobody, poté co je shledal vinnými z šíření nepravdivých zpráv, poškozování národní jednoty a narušování sociálního míru a z členství v teroristické organizaci; vzhledem k tomu, že soud odsoudil v nepřítomnosti dalších 11 novinářů a členů opozice k 10 letům vězení;

V.     vzhledem k tomu, že od sesazení prezidenta Mursího byly stovky studentů zatčeny během protestů a střetů, zadržovány a bylo s nimi špatně zacházeno; vzhledem k tomu, že v akademickém roce 2013–2014 zemřelo nejméně 14 studentů;

W.    vzhledem k tomu, že egyptský soud odsoudil studenta ke třem letům odnětí svobody za to, že na Facebooku oznámil, že je ateista; vzhledem k tomu, že v prosinci 2012 byl ke třem letům vězení za rouhačství odsouzen blogger; vzhledem k tomu, že v červnu 2014 byl koptský křesťan odsouzen k šesti letům vězení za urážku islámu;

X.     vzhledem k tomu, že přechod mezi Pásmem Gazy a Egyptem zůstává většinou zavřený; vzhledem k tomu, že egyptské orgány začaly v Rafáhu provádět druhou fázi demolic v širokém pásmu, v němž žije přes 2000 rodin, a rozšiřovat nárazníkovou zónu mezi tímto egyptským hraničním městem a pásmem Gazy; vzhledem k tomu, že stovky rodiny byly rovněž vysídleny kvůli vojenské činnosti v této oblasti a že ti, kteří od vlády neobdrželi žádné odškodnění, žijí v táborech západně od města Aríš;

1.      je hluboce znepokojen tím, že jsou v Egyptě celkově tvrdě omezována demokratická práva, jako je svoboda projevu a svoboda shromažďování; domnívá se, že pokud jsou dodržovány demokratické zásady, mělo by být zaručeno právo na politické sdružování; připomíná, že účast na pokojných protestech nebo kritika vlády by neměly být důvodem k zadržování či stíhání;

2.      vyzývá egyptské orgány, aby ukončily veškeré případy pronásledování a represe, a to i na soudní úrovni, namířené proti aktivistům, novinářům, politické opozici, obráncům lidských práv a odborářům; naléhavě je vyzývá, aby propustily vězně svědomí, jako je např. Ibrahim Halawa;

3.      je znepokojen zákonem týkajícím se omezování protestů; vyzývá Egypt, aby v tomto ohledu splnil své mezinárodní závazky v oblasti lidských práv;

4.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že stát úmyslně používá hromadná odsouzení k trestu smrti jako nástroj svévolného a politicky motivovaného stíhání s cílem tvrdě zakročit proti disentu; je rovněž znepokojen tím, že nadále dochází ke svévolným zatýkáním a porušování lidských práv ze strany bezpečnostních sil, včetně zatýkání pracovníků ve sdělovacích prostředcích a aktivistů a špatného zacházení s těmito osobami během jejich zadržení;

5.      opakuje, že je zásadně proti trestu smrti ve všech případech a za všech okolností, a opětovně vyzývá egyptské orgány, aby zavedly moratorium na popravy coby první krok ke zrušení nejvyššího trestu;

6.      vyzývá egyptské soudní orgány, aby zaručily právo obžalovaných na spravedlivé soudní řízení na základě jasných obvinění a řádných a nezávislých vyšetřování, jakož i právo na přístup k právníkům a kontakt s nimi a rodinnými příslušníky v souladu s mezinárodními standardy;

7.      opětovně odsuzuje vojenský převrat ​​a brutální represi ze strany egyptské armády; hluboce lituje ztrát na životech, zranění a zkázy v Káhiře a v ostatních částech Egypta; znovu opakuje svůj názor, že egyptské armádní špičky nemohou nabídnout konstruktivní řešení právoplatných požadavků egyptského lidu, protože armádní vedení má v Egyptě silné hospodářské postavení a zastupuje odlišné ekonomické a politické zájmy, než jaké mají dělníci, chudí a mladí lidé požadující sociální spravedlnost a zlepšení životní úrovně;

8.      znovu vyjadřuje svou podporu egyptskému obyvatelstvu, které požaduje svobodu, lidskou důstojnost, sociální spravedlnost, demokracii, dodržování lidských práv, zlepšení životních podmínek a sekulární stát, a zejména pak podporu jejich požadavků na zvýšení platů, které by odpovídalo zvyšování cen, řešení otázky bydlení a zdravotní péče a vytváření pracovních míst;

9.      trvá na tom, že budoucnost Egypta musí pevně spočívat v rukou egyptského lidu bez jakýchkoli zásahů zvenčí; je proti jakýmkoli zásahům zvenčí, zejména ze strany Spojených států, Izraele nebo Saúdské Arábie;

10.    odsuzuje podporu, kterou Evropská unie, a zejména vlády některých členských států, poskytovaly po celá desetiletí režimu Husního Mubáraka; znovu opakuje, že hospodářské, politické, sociální, kulturní a veškeré další druhy vztahů mezi EU a zeměmi v rámci evropské politiky sousedství musí být založeny na rovném zacházení, nevměšování se, solidaritě, dialogu a úctě ke specifickým asymetriím a charakteristickým rysům každé země;

11.    požaduje, aby byl ustaven nezávislý a nestranný vyšetřovací výbor, který by prošetřil porušování lidských práv za Mubárakova režimu, v době, kdy prezidentský úřad zastával Mursí, a po vojenském převratu, zejména zabití více než 800 lidí při rozehnání protestu vsedě na náměstí Rábia al-Adawíja, a v době, kdy byl prezidentem as-Sísí, a to včetně případů mimosoudních poprav a svévolného zatýkání, aby byly zjištěny osoby, které za tyto skutky nesou odpovědnost, a aby byly případně postaveny před soud s tím, že obětem a jejich rodinám by se mělo dostat odškodnění;

12.    vyzývá členské státy, aby zakázaly vyvážet do Egypta bezpečnostní vybavení a vojenskou pomoc, které by mohly být použity k potlačování pokojných protestů a disentu;

13.    opakuje svou naléhavou výzvu egyptským orgánům, aby znovu otevřely hraniční přechod Rafáh, a zmírnily tak utrpení palestinského lidu zhoršené posledním masakrem, který spáchala izraelská armáda;

14.    vyjadřuje politování nad tím, že i přes nový zákon o sexuálním obtěžování dochází ke zhoršení situace v oblasti násilí namířeného proti ženám, zejména ve veřejném prostoru, kdy během protestů byly zaznamenány desítky případů znásilnění a sexuálního násilí; naléhavě žádá egyptské orgány, aby upustily od kriminalizace osob LGBTI na základě „zákona o zhýralosti“ za přiznání své sexuální orientace a uplatňování práva na shromažďování a aby propustily všechny osoby LGBTI zatčené a uvězněné na základě tohoto zákona;

15.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, Parlamentnímu shromáždění Unie pro Středomoří, Africké unii a vládě a parlamentu Egypta.