Procedure : 2014/3017(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0028/2015

Indgivne tekster :

B8-0028/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 125kWORD 69k
12.1.2015
PE547.451v01-00
 
B8-0028/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Egypten (2014/3017(RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Egypten (2014/3017(RSP))  
B8‑0028/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Egypten, navnlig beslutning af 16. februar 2012 om Egypten: den seneste udvikling(1), af 15. marts 2012 om menneskehandel på Sinaihalvøen, navnlig sagen om Solomon W.(2), af 14. marts om situationen i Egypten(3), af 4. juli 2013 om krisen i Egypten(4), af 12. september 2013 om situationen i Egypten(5), af 6. februar 2014 om situationen i Egypten(6), og af 17. juli 2014 om ytrings- og forsamlingsfrihed i Egypten(7),

 

–       der henviser til erklæring fra EU-Udenrigstjenestens talsmand af 21. september 2014 om bombningen ved det egyptiske udenrigsministerium og af 3. december 2014 om retsafgørelserne i Egypten,

–       der henviser til Rådets konklusioner om Egypten,

–       der henviser til de erklæringer, der blev afgivet af talsmanden for FN's generalsekretær Ban Ki-moon, om Egypten og til den erklæring, der blev afgivet af gruppen af otte FN-eksperter, om massedødsdommene i Egypten,

–       der henviser til den interne rapport af 9. januar 2014 med titlen ”Egypt, Constitutional Referendum January 2014” og den foreløbige erklæring af 29. maj 2014 med titlen "Presidential election administered in line with the law, in an environment falling short of constitutional principles" fra EU-valgekspertmissionen (EU EEM),

–       der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Egypten fra 2001,

–       der henviser til de 300 henstillinger under den universelle periodiske gennemgang af Egypten (Universal Periodic Review on Egypt) på FN's Menneskerettighedsråds møde den 7. november 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Egypten siden den militære magtovertagelse har udstedt autoritære love ved dekret og uden at inddrage parlamentet, der f.eks. indeholder demonstrationsforbud, udvider de militære domstoles jurisdiktion, fjerner adskillige begrænsninger på varetægtsarrest og indskrænker mediedækningen af de væbnede styrker uden forhåndsgodkendelse; der henviser til, at sikkerhedskræfterne den 9. januar 2014 dræbte fire demonstranter under demonstrationer mod regeringen;

B.     der henviser til, at en egyptisk straffedomstol den 2. december 2014 afsagde midlertidige massedødsdomme over 188 tiltale i Giza-guvernoratet; der henviser til, at en dommer i Minya-guvernoratet forud for denne sag afsagde 1.212 dødsdomme i marts og april efter to retssager;

C.     der henviser til, at der ifølge både indenlandske og internationale menneskerettighedsorganisationer i de seneste måneder næsten dagligt er sket arrestationer, overdreven magtanvendelse, vilkårlige fængslinger og forlængelse af varetægtsfængslinger i Egypten;

D.     der henviser til, at de egyptiske myndigheder har stillet hundredvis af civile for militære domstole på grundlag af et dekret fra oktober 2014 udstedt af præsident Al-Sisi; der henviser til, at mindst 820 civile er blevet overført til militære anklagere; der henviser til, at civile anklagere anvender dette dekret med tilbagevirkende kraft, idet de overfører civile personers sager til militære domstole;

E.     der henviser til, at de egyptiske sikkerhedskræfter siden militærkuppet mod den folkevalgte præsident Mursi i juli 2013 gentagne gange har anvendt overdreven og vilkårlig magt til at opløse demonstrationer, hvorved der er blevet dræbt mindst 1.400 demonstranter; der henviser til, at mindst 817 personer er døde i den voldelige opløsning af sit-in-demonstrationen på Rabaa al-Adawiya-pladsen; der henviser til, at ikke en eneste politimand eller soldat er blevet stillet til regnskab for disse drab eller for andre alvorlige former for magtmisbrug i det seneste år; der henviser til, at sikkerhedskræfterne i henhold til officielle tal også har arresteret mindst 22.000 mennesker; der henviser til, at andre vurderer dette tal til 41.000; der henviser til, at omkring 29.000 personer kan være blevet arresteret på mistanke om forbindelse til Det Muslimske Broderskab;

F.     der henviser til, at den 19-årige irske statsborger Ibrahim Halawa er blevet tilbageholdt i varetægtsarrest i egyptisk fængsel uden retssag siden august 2013;

G.     der henviser til, at det egyptiske politi har arresteret hundredvis af mennesker for at overtræde loven fra november 2013, der forbyder forsamling af ti eller flere personer, som myndighederne ikke har godkendt på forhånd; der henviser til, at denne lov giver indenrigsministeriet lov til at forbyde demonstrationer vilkårligt og til at opløse ikke-godkendte demonstrationer med magt;

H.     der henviser til, at en egyptisk domstol den 21. april 2015 skal afsige dom i sagen mod den styrtede præsident Mursi og 14 andre, som er tiltalt for at opildne til drab på demonstranter; der henviser til, at Mursi også står anklaget i to andre retssager for spionage og flugt fra fængslet;

I.      der henviser til, at den egyptiske anklager den 8. januar 2015 godkendte en appel i sagen mod Mubarak, efter at tiltalen mod ham for at dræbe demonstranter var blevet frafaldet i en domstolsafgørelse i november;

 

J.      der henviser til, at de egyptiske myndigheder den 11. januar 2015 løslod Khaled al-Qazzaz, en af den afsatte præsident Mursis rådgiver, som blev arresteret sammen med ham den 3. juli 2013; der henviser til, at han var blevet tilbageholdt siden da, uden at der var blevet rejst tiltale;

K.     der henviser til, at Al-Sisi den 7. januar 2015 var den første egyptiske præsident, der overværede juleaftensmessen i en koptisk kirke i Kairo; der henviser til, at han for nylig har opfordret de islamiske ledere i landet til at tage afstand fra ekstremisme;

L.     der henviser til, at der blev afholdt en folkeafstemning om forfatningen den 14. og 15. januar 2014, og det første præsidentvalg efter militærkuppet blev afholdt den 26.-27. maj 2014 i en atmosfære af undertrykkelse og mediecensur; der henviser til, at der skal afholdes parlamentsvalg i Egypten i slutningen af marts 2015; der henviser til, at Egypten har været uden den vigtigste del af sit parlament siden 2012, da en domstol opløste Repræsentanternes Hus;

M.    der henviser til, at det nu er næsten to år siden, Hosni Mubarak trådte tilbage efter demonstrationerne på Tahrir-pladsen og opstanden i hele Egypten med krav om grundlæggende reformer af landets politiske, økonomiske og sociale system, om at der skulle sættes en stopper for det korrupte regime, samt om demokrati, respekt for menneskerettighederne og bedre levevilkår;

N.     der henviser til, at Egypten er det folkerigeste arabiske land med over 80 millioner indbyggere og er et centralt land i det sydlige Middelhavsområde; der henviser til, at det står over for alvorlig sikkerhedsproblemer på grund af indvirkningen af situationen i nabolandene, navnlig Libyen; der henviser til, at den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i Egypten har væsentlige konsekvenser i og uden for hele regionen;

O.     der henviser til, at USA i juni 2014 frigav 575 mio. USD i militær bistand til Egypten, som havde været indefrosset siden militærkuppet mod Mursi;

P.     der henviser til, at EU i december 2014 foreslog en ny handelsaftale med landene i den mellemøstlige og nordafrikanske område (MENA), herunder Egypten;

Q.     der henviser til, at der ifølge FN-Enheden for Ligestilling mellem Kønnene og Empowerment af Kvinder's rapport for 2013 er 99% af de egyptiske kvinder, som har været udsat for en eller anden form for seksuel chikane, og over en tredjedel af dem er ofre for vold i hjemmet; der henviser til, at 91% af de egyptiske kvinder mellem 15 og 49 år ifølge tal fra 2008 er ofre for kønslemlæstelse; der henviser til, at barneægteskaber og kvindelig kønslemlæstelse stadig findes i Egypten, selv om der er love, som forbyder det;

R.     der henviser til, at hundredvis af ledere og medlemmer af Det Muslimske Broderskab og tusindvis af påståede tilhængere er blevet arresteret og retsforfulgt efter den midlertidige egyptiske regerings beslutning om at erklære Broderskabet for en terrorgruppe; der henviser til, at Broderskabets politiske fløj, Friheds- og Retfærdighedspartiet, blev opløst af en domstol i august 2014, hvilket forhindrer det i at deltage i det kommende valg; der henviser til, at den generelle undertrykkelse ikke kun berører påståede tilhængere af denne gruppe, men også sekulære aktivister, journalister, menneskerettighedsforkæmpere, studerende eller fagforeningsfolk;

S.     der henviser til, at en gruppe på omkring 30 mænd den 7. december 2014 blev arresteret for at "praktisere skørlevned" i et badehus i Kairo som den største enkeltstående arrestation af påståede homoseksuelle mænd siden 2001 under Mubarak-regimet; der henviser til, at arrestationen blev optaget af et regeringsvenligt tv-netværk; der henviser til, at denne offentlige ydmygelse er et af tegnene på, at regeringen i stigende omfang slår ned på LGBT-samfundet i Egypten;

T.     der henviser til, at lov nr. 107 om regulering af retten til at organisere fredelige offentlige forsamlinger og deltagelse i optog og protester blev gennemført ved et præsidentdekret den 24. november 2013; der henviser til, at denne "demonstrationslov" omfatter kontrolforanstaltninger og sanktioner i tilfælde af overtrædelse, der kan betragtes som uforholdsmæssige i henhold til internationale standarder, fordi den giver sikkerhedskræfterne ret til at opløse enhver forsamling, der afholdes uden forudgående tilladelse fra regeringen, og giver lov til dødbringende magtanvendelse mod demonstranter; der henviser til, at FN’s generalsekretær har bekræftet den bekymring, som FN's højkommissær for menneskerettigheder har givet udryk for, over at denne lov kan føre til alvorlige krænkelser af retten til frit at deltage i fredelige forsamlinger;

U.     der henviser til, at journalister fra al-Jazeera er blevet retsforfulgt på grund af anklager om at have "udbredt falske nyheder" og for at have "hjulpet en terroristorganisation"; der henviser til, at den domstol i Kairo, der dømte 20 personer, herunder ni ansatte i Al-Jazeera, har idømt den australske korrespondent Peter Greste (7 år), lederen af Al-Jazeera's kontor i Kairo, Mohamed Fahmmy (7 år) og den egyptiske producer Baher Mohammed (10 år) til lange fængselsstraffe efter at have fundet dem skyldige i at udbrede falske nyheder, skade den nationale enhed og den sociale fred, og i medlemskab af en terrororganisation; der henviser til, at domstolen har dømt 11 andre journalister og oppositionsmedlemmer til ti års fængsel in absentia;

V.     der henviser til, at hundredvis af studerende er blevet arresteret under demonstrationer og sammenstød, tilbageholdt og mishandlet, siden Mursi blev styrtet; der henviser til, at der døde mindst 14 studerende i det akademiske år 2013-2014;

W.    der henviser til, at en egyptisk domstol har idømt en studerende tre års fængsel for at bekendtgøre på Facebook, at han er ateist; der henviser til, at en blogger i december 2012 blev dømt til tre års fængsel på anklager om blasfemi; der henviser til, at en koptisk kristen i juni 2014 blev idømt seks års fængsel for at fornærme Islam;

X.     der henviser til, at overgangen mellem Gaza-striben og Egypten for det meste er lukket; der henviser til, at de egyptiske myndigheder er begyndt at gennemføre anden fase med at jævne store dele af Rafah, hvor der bor over 2.000 familier, med jorden, og udvide stødpudezonen mellem den egyptiske grænseby og Gaza-striben; der henviser til, at hundredvis af familier også er blevet fordrevet på grund af de militære aktiviteter i området, og de, der ikke har fået nogen kompensation fra regeringen, lever i lejre vest for Al-Arish;

1.      er dybt bekymret over den generelle undertrykkelse i Egypten af demokratiske rettigheder såsom ytrings- og forsamlingsfriheden; mener, at retten til politisk foreningsfrihed bør garanteres, så længde de demokratiske principper respekteres; minder om, at deltagelse i fredelige demonstrationer eller kritik mod regeringen ikke bør være grund til tilbageholdelse eller retsforfølgelse;

2.      opfordrer de egyptiske myndigheder til at gøre en ende på alle former for chikane og undertrykkelse, herunder på retligt niveau, over for aktivister, journalister, den politiske opposition, menneskerettighedsforkæmpere og fagforeningsfolk; opfordrer dem til at løslade samvittighedsfanger såsom Ibrahim Halawa;

3.      er bekymret over loven om begrænsning af demonstrationer; opfordrer Egypten fil at opfylde sine internationale menneskerettighedsforpligtelser på dette område;

4.      udtrykker dyb bekymring over den bevidste anvendelse af massedødsdomme som et instrument til vilkårlig og politisk motiveret forfølgelse fra statens side for at slå ned på politisk protest; er ligeledes bekymret over, at sikkerhedskræfterne fortsætter deres vilkårlige anholdelser og krænkelser af menneskerettighederne, herunder anholdelse af mediearbejdere og aktivister, og mishandling af dem under deres tilbageholdelse;

5.      gentager, at det er stærkt imod anvendelsen af dødsstraf i alle tilfælde og under alle omstændigheder, og opfordrer de kompetente myndigheder i Egypten til at indføre et moratorium for henrettelser som et første skridt hen imod afskaffelse af dødsstraf;

6.      opfordrer endvidere det egyptiske retsvæsen til at sikre de tiltaltes ret til en retfærdig rettergang baseret på klare tiltalepunkter og en behørig og uafhængig efterforskning samt retten til at få adgang og kontakt til en advokat og til familiemedlemmer i overensstemmelse med internationale normer;

7.      gentager sin fordømmelse af militærkuppet og den brutale undertrykkelse fra den egyptiske hærs side; beklager dybt tabet af menneskeliv, skader og ødelæggelser i Kairo og andre dele af Egypten; gentager, at det ikke mener, at lederne og generalerne i den egyptiske hær vil kunne tilbyde nogen vej frem med hensyn til at bevæge sig i retning af det egyptiske folks berettigede krav, eftersom hærens ledelse har økonomiske magtpositioner i Egypten og repræsenterer økonomiske og politiske interesser, der er forskellige fra arbejdstagernes, de fattiges og de unges interesser, idet disse grupper kræver social retfærdighed og en højere levestandard;

8.      gentager sin støtte til det egyptiske folks krav om frihed, menneskelig værdighed, social retfærdighed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, bedre levevilkår og en sekulær stat, og navnlig til dets krav om lønstigninger, der kan matche prisstigninger, og om boliger, sundhed og jobskabelse;

9.      fastholder, at Egyptens fremtidige skæbne skal afgøres af det egyptiske folk alene, uden nogen indblanding udefra; er imod enhver ekstern indblanding, bl.a. fra USA's, Israels eller Saudi-Arabiens side;

10.    beklager, at EU og visse medlemsstaters regeringer i årtier har støttet Hosni Mubaraks regime i særdeleshed; gentager, at økonomiske, politiske, sociale, kulturelle og andre former for forbindelser mellem EU og et ENP-partnerland skal bygge på ligestilling, ikke-indblanding, solidaritet, dialog og respekt for hvert enkelt lands forskelle og karakteristika;

11.    opfordrer til, at der nedsættes en uafhængig og upartisk undersøgelseskommission til at undersøge brud på menneskerettighederne begået under Mubaraks regime, i Mursis præsidenttid, efter militærkuppet, navnlig drabet på over 800 mennesker under rydningen af sit-in-demonstrationen på Rabaa al-Adawiya-pladsen, og i Al-Sisis præsidenttid, herunder tilfælde af udenretslige henrettelser og vilkårlige anholdelser, og til, at de ansvarlige identificeres og i påkommende tilfælde stilles for en domstol, samt til udbetaling af erstatning til ofrene og deres familier;

12.    opfordrer medlemsstaterne til at forbyde eksport til Egypten af sikkerhedsudstyr og militær bistand, der kan anvendes til at undertrykke fredelige demonstrationer og protester;

13.    gentager sin opfordring til de egyptiske myndigheder om omgående at genåbne Rafah-grænsen for at lette det palæstinensiske folks lidelse, der er blevet forværret af den seneste massakre, som den israelske hær har forøvet;

14.    beklager, at volden mod kvinder på trods af en ny lov om seksuel chikane er blevet forværret, især i den offentlige sfære, med snesevis af tilfælde af voldtægt og seksuel vold i forbindelse med demonstrationer; opfordrer indtrængende de egyptiske myndigheder til at ophøre med på grundlag af "loven om skørlevned" at kriminalisere LGBT-personer for at udtrykke deres seksuelle orientering og udøve deres forsamlingsret og til at løslade alle LGBT-personer, der er arresteret og fængslet med hjemmel i denne lov;

15.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen, Den Afrikanske Union samt Egyptens regering og parlament.

 

(1)

EUT C 249 E af 30.8.2013, s. 60.

(2)

EUT L 251 af 31.8.13, s. 106.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0095.

(4)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0333.

(5)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0379.

(6)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0100.

(7)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0007.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik