Procedūra : 2014/3017(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0028/2015

Pateikti tekstai :

B8-0028/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/01/2015 - 11.7
CRE 15/01/2015 - 11.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 146kWORD 84k
12.1.2015
PE547.451v01-00
 
B8-0028/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Egipte (2014/3017 (RSP))


Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte (2014/3017 (RSP))  
B8‑0028/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto, ypač į 2012 m. vasario 16 d. rezoliuciją „Egiptas: naujausi įvykiai“(1), 2012 m. kovo 15 d. rezoliuciją dėl prekybos žmonėmis Sinajuje, ypač dėl Solomono W. atvejo(2), 2013 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte(3), 2013 m. liepos 4 d. rezoliuciją dėl krizės Egipte(4), 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte(5), 2014 m. vasario 6 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte(6) ir 2014 m. liepos 17 d. rezoliuciją dėl žodžio ir susirinkimų laisvės Egipte(7),

–       atsižvelgdamas į EIVT atstovo spaudai 2014 m. rugsėjo 21 d. pareiškimą dėl sprogdinimų prie Egipto užsienio reikalų ministerijos ir 2014 m. gruodžio 3 d. pareiškimą dėl Egipto teismo sprendimų,

–       atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Egipto,

–       atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus Ban Ki-Moono atstovo spaudai pareiškimus dėl Egipto ir Didžiojo aštuoneto JT ekspertų pareiškimą dėl masinių mirties nuosprendžių Egipte,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. sausio 9 d. Europos Sąjungos rinkimų ekspertų misijos (ES REM) vidaus ataskaitą „Egiptas, konstitucinis referendumas, 2014 m. sausio mėn.“ ir 2014 m. gegužės 29 d. preliminarų pareiškimą „Laikantis teisės rengiami Prezidento rinkimai aplinkoje, kurioje nepaisoma konstitucinių principų“,

–       atsižvelgdamas į 2001 m. ES ir Egipto asociacijos susitarimą,

–       atsižvelgdamas į 300 rekomendacijų, pateiktų per 2014 m. lapkričio 7 d. JT Žmogaus teisių tarybos susitikimą atlikus visuotinį periodinį vertinimą dėl Egipto,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi nuo tada, kai įvyko karinis perversmas, Egiptas dekretu ir nedalyvaujant parlamentui paskelbė autoritarinius įstatymus, kuriais, pvz., draudžiami protestai, išplečiama karo teismų jurisdikcija, panaikinami kai kurie kardomojo kalinimo apribojimai ir sumažinamos žiniasklaidos galimybės informuoti apie karines pajėgas be išankstinio patvirtinimo; kadangi per 2014 m. sausio 9 d. prieš vyriausybę vykusius protestus saugumo pajėgos nužudė keturis protestuotojus;

B.     kadangi 2014 m. gruodžio 2 d. Egipto baudžiamasis teismas priėmė preliminarius mirties nuosprendžius 188 kaltinamiesiems Gizos provincijoje; kadangi, prieš nagrinėjant šią bylą, Minjos provincijos teisėjas 2014 m. kovo ir balandžio mėn. paskyrė 1 212 mirties bausmių po dviejų teismo procesų;

C.     kadangi, egiptiečių ir tarptautinių žmogaus teisių organizacijų teigimu, sulaikymai, per didelis jėgos naudojimas, neteisėtas kalinimas ir kardomojo kalinimo laikotarpio pratęsimas pastaraisiais mėnesiais Egipte buvo vykdomi beveik kasdien;

D.     kadangi Egipto valdžios institucijos, remdamosi 2014 m. spalio mėn. prezidento A. F. al-Sisi dekretu, karo teismams perdavė šimtus civilių asmenų; kadangi ne mažiau kaip 800 civilių asmenų bylų buvo perduota kariniams prokurorams; kadangi prokurorai, perduodami civilių asmenų bylas karo teisminėms institucijoms, taiko šį dekretą atgaline data;

E.     kadangi nuo tada, kai 2013 m. liepos mėn. įvyko karinis perversmas prieš išrinktą prezidentą M. Morsi, Egipto saugumo pajėgos, siekdamos išvaikyti demonstracijas, ne kartą be saiko ir neteisėtai naudojo jėgą ir nužudė ne mažiau kaip 1 400 protestuotojų; kadangi išvaikant Rabaa al-Adauijos aikštėje susibūrusius demonstrantus buvo panaudotas smurtas ir žuvo ne mažiau kaip 817 žmonių; kadangi per pastaruosius metus nė vienas policininkas ar kariškis nebuvo nuteistas už šiuos nužudymus ar kitus sunkius nusikaltimus; kadangi, oficialiais duomenimis, saugumo pajėgos taip pat sulaikė ne mažiau kaip 22 000 žmonių; kadangi, remiantis kitais šaltiniais, šis skaičius siekia 41 000; kadangi gali būti, kad dėl įtariamų ryšių su Musulmonų brolija buvo suimta apie 29 000 asmenų;

F.     kadangi nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. devyniolikmečiui Airijos piliečiui Ibrahimui Halawai be teismo Egipto kalėjime taikomas kardomasis kalinimas;

G.     kadangi Egipto policija suėmė šimtus žmonių, pažeidusių 2013 m. lapkričio mėn. įstatymą, pagal kurį baudžiama už daugiau nei dešimties žmonių susibūrimus, jei valdžios institucijoms jiems iš anksto nedavė leidimo; kadangi pagal šį įstatymą Vidaus reikalų ministerija savo nuožiūra gali uždrausti demonstracijas ir jėga išvaikyti demonstracijas, kurioms nesuteiktas leidimas;

H.     kadangi 2015 m. balandžio 21 d. Egipto teismas turi priimti nuosprendį nušalintojo prezidento M. Morsi ir 14 kitų asmenų, kaltinamų kurstymu žudyti protestuotojus, byloje; kadangi M. Morsi iškeltos dar dvi bylos, kuriose jis kaltinamas šnipinėjimu ir pabėgimu iš kalėjimo;

I.      kadangi 2015 m. sausio 8 d. Egipto prokuroras priėmė apeliacinį skundą H. Mubarako byloje po to, kai lapkričio mėn. priimtu teismo sprendimu jam buvo panaikinti kaltinimai protestuotojų nužudymu;

J.      kadangi 2015 m. sausio 11 d. Egipto valdžios institucijos paleido vieną iš nušalintojo prezidento M. Morsi patarėjų Khaledą al-Qazzazą, kuris buvo sulaikytas kartu su prezidentu 2013 m. liepos 3 d.; kadangi nuo tada jis buvo kalinamas nepateikus jokių kaltinimų;

K.     kadangi 2015 m. sausio 7 d. A. F. Al-Sisi buvo pirmasis Egipto prezidentas, per Kūčias apsilankęs mišiose koptų bažnyčioje Kaire; kadangi neseniai jis paragino savo šalies islamo vadovus priešintis ekstremizmui;

L.     kadangi 2014 m. sausio 14 ir 15 d. įvyko konstitucinis referendumas, o pirmieji po 2014 m. gegužės 26–27 d. karinio perversmo prezidento rinkimai įvyko tada, kai vykdomos represijos ir žiniasklaidos cenzūra; kadangi šalies parlamento rinkimai turi būti surengti 2015 m. kovo mėn. pabaigoje; kadangi nuo 2012 m. Egipte nėra pagrindinių parlamento rūmų, nes teismas paleido Atstovų Rūmus;

M.    kadangi jau praėjo beveik ketveri metai nuo Hosnio Mubarako atsistatydinimo po demonstracijų Tahriro aikštėje ir visame Egipte kilusių sukilimų, per kuriuos raginta vykdyti esmines šalies politinės, ekonominės ir socialinės sistemos reformas, panaikinti korupcinį režimą, užtikrinti demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms ir geresnes gyvenimo sąlygas;

N.     kadangi Egiptas – daugiausia (daugiau kaip 80 mln.) gyventojų turinti arabų šalis, atliekanti pagrindinį vaidmenį pietinėje Viduržemio jūros pakrantėje; kadangi dėl padėties kaimyninėse šalyse, daugiausia Libijoje, padarinių jis susiduria su didelėmis saugumo problemomis; kadangi politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai Egipte daro didelę įtaką visam regionui ir ne tik jam;

O.     kadangi 2014 m. birželio mėn. Jungtinės Amerikos Valstijos karinei pagalbai Egiptui skyrė 575 mln. JAV dolerių, o po karinio perversmo prieš M. Morsi šias lėšas įšaldė;

P.     kadangi 2014 m. gruodžio mėn. ES pateikė pasiūlymą dėl naujo prekybos susitarimo, taikomo Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos (MENA) regiono šalims, įskaitant Egiptą;

Q.     kadangi pagal 2013 m. JT Lygių galimybių ir moterų įgalinimo padalinio ataskaitą 99 proc. Egipto moterų patyrė tam tikros formos seksualinį priekabiavimą ir daugiau kaip trečdalis nukentėjo nuo smurto šeimoje; kadangi, 2008 m. duomenimis, 91 proc. 15–49 metų amžiaus Egipto moterų buvo sužaloti lyties organai; kadangi šalyje ir toliau vyksta vaikų vedybos ir moters lyties organų žalojimas, nors priimti įstatymai, kurie tai draudžia;

R.     kadangi, Egipto laikinajai vyriausybei priėmus sprendimą, pagal kurį Musulmonų brolija paskelbiama teroristine grupuote, buvo sulaikyta ir patraukta atsakomybėn šimtai vadovų ir narių ir tūkstančiai įtariamų jų rėmėjų; kadangi 2014 m. rugpjūčio mėn. teismas paleido Musulmonų brolijos politinį sparną – Laisvės ir teisingumo partiją ir dėl to ji negali dalyvauti būsimuose rinkimuose; kadangi visuotinės represijos taikomos ne tik prieš šios grupės šalininkus, bet ir prieš pasaulietinius aktyvistus, žurnalistus, žmogaus teisių gynėjus, studentus ar profesinių sąjungų atstovus;

S.     kadangi 2014 m. gruodžio 7 d. maždaug 30 vyrų grupė buvo suimta už „ištvirkavimo praktikavimą“ vienoje iš Kairo pirčių ir tai buvo didžiausio masto pavienis homoseksualumu įtariamų vyrų sulaikymas nuo 2001 m. H. Mubarako režimo laikų; kadangi šį sulaikymą filmavo vyriausybę remiantis televizijos tinklas; kadangi šis viešas pažeminimas – tai vienas iš ženklų, kad vyriausybė imasi griežtesnių priemonių prieš lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių asmenų (LGBTI) bendruomenę Egipte;

T.     kadangi 2013 m. lapkričio 24 d. įstatymas Nr. 107 dėl teisės rengti taikius viešus susirinkimus, eitynes ir protestus buvo priimtas prezidento dekretu; kadangi šiame „protestų įstatyme“ jo nesilaikymo atveju numatytos kontrolės ir sankcijų priemonės pagal tarptautinius standartus gali būti laikomos neproporcingomis, nes saugumo pajėgoms suteikiama teisė išvaikyti bet kokį be išankstinio vyriausybės leidimo surengtą žmonių susirinkimą ir leidžiama prieš demonstrantus naudoti gyvybei pavojingą jėgą; kadangi JT Generalinis Sekretorius pakartojo Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro išreikštą susirūpinimą, kad dėl šio priimto įstatymo gali būti rimtai pažeista teisė į taikių susirinkimų laisvę;

U.     kadangi kanalo „Al Jazeera“ žurnalistai buvo persekiojami kaltinant juos „klaidingų žinių skelbimu“ ir „pagalba teroristinei grupuotei“; kadangi Kairo teismas, kuriame buvo teisiami 20 asmenų (iš jų 9 kanalo „Al Jazeera“ darbuotojai), nuteisė Australijos korespondentą Peterį Greste (7 metų laisvės atėmimo bausmė), kanalo „Al Jazeera“ Kairo biuro vadovą Mohamedą Fahmmy (7 metų laisvės atėmimo bausmė) ir Egipto prodiuserį Baherą Mohammedą (10 metų laisvės atėmimo bausmė), pripažinęs juos kaltais dėl klaidingų žinių skelbimo, kenkimo nacionalinei vienybei ir socialinei taikai ir dalyvavimo teroristinėse organizacijose ir skyręs jiems ilgametes kalėjimo bausmes; kadangi šis teismas priėmė apkaltinamuosius nuosprendžius dar 11 kitų žurnalistų ir opozicijos narių (šiems asmenims nedalyvaujant), pagal kuriuos jiems skiriamos 10 metų laisvės atėmimo bausmės;

V.     kadangi per protestus ir susirėmimus buvo suimta šimtai studentų, kurie nuo tada, kai buvo nuverstas M. Morsi, laikomi sulaikyti ir su jais blogai elgiamasi; kadangi 2013–2014 akademiniais metais žuvo ne mažiau kaip 14 studentų;

W.    kadangi Egipto teismas nuteisė vieną studentą kalėti trejus metus už tai, kad socialiniame tinkle „Facebook“ jis pasiskelbė esąs ateistas; kadangi 2012 m. gruodžio mėn. vienam tinklaraštininkui buvo skirta trejų metų kalėjimo bausmė apkaltinus jį šventvagyste; kadangi 2014 m. birželio mėn. vienas iš koptų krikščionių buvo nuteistas kalėti šešerius metus už islamo įžeidimą;

X.     kadangi sienos kirtimo punktas tarp Gazos Ruožo ir Egipto dažniausiai tebėra uždarytas; kadangi Egipto valdžios institucijos pradėjo įgyvendinti antrąjį darbų etapą, siekdamas nugriauti namus plačiuose Rafos miesto ruožuose, kur gyvena daugiau kaip 2 000 šeimų, ir platinti tarp Egipto pasienio miesto ir Gazos Ruožo esančią buferinę zoną; be to, kadangi šimtai šeimų turėjo persikelti dėl karinių veiksmų šioje zonoje ir negavusieji jokios kompensacijos iš vyriausybės gyvena stovyklose į vakarus nuo al Arišo miesto;

1.      itin apgailestauja dėl bendro demokratinių teisių, tokių kaip žodžio laisvė ir susirinkimų laisvė, suvaržymo Egipte; mano, kad laikantis demokratijos principų turėtų būti užtikrinama teisė jungtis į politines asociacijas; primena, kad dalyvavimas taikiuose protestuose arba vyriausybės kritikavimas neturėtų būti sulaikymo arba persekiojimo pagrindas;

2.      ragina Egipto valdžios institucijas nutraukti bet kokius bauginimo ir represinius veiksmus, įskaitant vykdomus teismų lygmeniu, kurių imamasi prieš aktyvistus, žurnalistus, politinę opoziciją, žmogaus teisių gyvėjus ir profesinių sąjungų atstovus; primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas paleisti sąžinės kalinius, tokius kaip Ibrahim Halawa;

3.      reiškia susirūpinimą dėl įstatymo, kuriuo ribojami protestai; ragina Egiptą vykdyti savo tarptautinius žmogaus teisių įsipareigojimus šiuo atžvilgiu;

4.      reiškia gilų susirūpinimą dėl sąmoningo masinių mirties bausmių skyrimo kaip priemonės, kuria naudodamasi valstybė vykdo savavališką ir politiniais motyvais grindžiamą persekiojimą, siekdama kovoti su politiniais disidentais; taip pat reiškia susirūpinimą dėl saugumo pajėgų vykdomų tolesnių savavališkų suėmimų ir žmogaus teisių pažeidimų, įskaitant profesionalių žiniasklaidos atstovų ir aktyvistų suėmimus ir blogą elgesį su jais sulaikymo vietose;

5.      pakartoja, kad visiškai nepritaria mirties bausmės naudojimui visais atvejais ir bet kokiomis aplinkybėmis, ir ragina Egipto valdžios institucijas, žengiant pirmą žingsnį siekiant panaikinti mirties bausmę, pradėti taikyti mirties bausmių vykdymo moratoriumą;

6.      ragina Egipto teismines institucijas užtikrinti kaltinamųjų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, pagrįstą aiškiais kaltinimais ir tinkamu bei nepriklausomu tyrimu, taip pat teisę susisiekti su advokatu ir šeimos nariais ir palaikyti su jais ryšį, kaip tai numatyta pagal tarptautinius standartus;

7.      pakartoja, kad smerkia karinį perversmą ir Egipto kariuomenės brutalias represijas; labai apgailestauja dėl žuvusių bei sužeistų žmonių ir sugriovimų Kaire ir kitose Egipto dalyse; tvirtai laikosi nuomonės, kad Egipto kariuomenės vadovai ir generolai negali pasiūlyti jokių priemonių teisėtiems Egipto žmonių reikalavimams patenkinti, nes kariuomenės vadovybė yra užėmusi svarbią ekonominę padėtį Egipte, todėl turi skirtingų ekonominių ir politinių interesų nei darbininkai, skurstantys žmonės ir jaunimas, reikalaujantys socialinio teisingumo ir aukštesnių gyvenimo standartų;

8.      pakartoja remiąs Egipto gyventojų reikalavimus užtikrinti laisvę, žmogaus orumą, socialinį teisingumą, demokratiją, pagarbą žmogaus teisėms, geresnes gyvenimo sąlygas ir pasaulietinę valstybę, ypač reikalavimus didinti algas, kad jos atitiktų padidėjusias kainas, užtikrinti būstą, sveikatos priežiūrą, kurti darbo vietas;

9.      primygtinai teigia, kad Egipto ateitis turi ir toliau likti Egipto žmonių rankose be įsikišimo iš išorės; nepritaria jokiam įsikišimui iš išorės (JAV, Izraelio ir Saudo Arabijos);

10.    apgailestauja, kad ES ir ypač kai kurių jos valstybių narių vyriausybės dešimtmečiais rėmė Hosnio Mubarako režimą; pakartoja, kad ekonominiai, politiniai, socialiniai, kultūriniai arba kitokio pobūdžio ES ir EKP šalių santykiai turi būti paremti vienodu traktavimu, nesikišimu, solidarumu, dialogu ir atsižvelgimu į kiekvienos šalies konkrečias ypatybes ir skirtumus;

11.    ragina įsteigti nepriklausomą ir nešališką tyrimo komitetą, kuris ištirtų H. Mubarako režimo, M. Morsio prezidentavimo ir laikotarpio po karinio perversmo metu padarytus žmogaus teisių pažeidimus, visų pirma daugiau kaip 800 žmonių nužudymą išvaikant Raba al-Adauijos aikštėje susibūrusius demonstrantus, taip pat A. F. Al-Sisi prezidentavimo laikotarpiu padarytus pažeidimus, įskaitant neteisminį mirties bausmės vykdymą ir savavališkus suėmimus, nustatyti atsakingus ir atitinkamai patraukti juos atsakomybėn, taip pat nustatyti kompensacijas aukoms ir jų šeimoms;

12.    ragina valstybes nares uždrausti eksportuoti saugumo įrangą į Egiptą arba teikti jam karinę pagalbą, kuri gali būti panaudota siekiant slopinti taikius protestus ir kitokios nuomonės reiškimą;

13.    pakartotinai ragina Egipto valdžios institucijas nedelsiant vėl atverti Rafos pasienio punktą, kad būtų palengvintos Palestinos gyventojų kančios, kurios dar labiau padidėjo po pastarųjų Izraelio armijos įvykdytų žudynių;

14.    apgailestauja, kad nepaisant naujo įstatymo, kuriuo draudžiamas seksualinis priekabiavimas, smurtas prieš moteris didėja, ypač viešosiose vietose, nes užfiksuota daugybė išžaginimo ir seksualinio smurto atvejų, įvykdytų per protestus; primygtinai ragina Egipto valdžios institucijas nebetraukti lesbiečių, gėjų, biseksualių ir translyčių asmenų baudžiamojon atsakomybėn pagal vadinamąjį kovos su ištvirkavimu įstatymą už tai, kad jie išreiškia savo seksualinę orientaciją ir naudojasi susirinkimų teise, ir paleisti visas pagal šį įstatymą suimtas ir kalinamas lesbietes, gėjus, biseksualius ir translyčius asmenis;

15.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Viduržemio jūros sąjungos parlamentinei asamblėjai, Afrikos Sąjungai ir Egipto vyriausybei bei parlamentui.

(1)

OL C 249 E, 2013 8 30, p. 60.

(2)

OL C 251, 2013 8 31, p. 106.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0095.

(4)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0333.

(5)

Priimti tekstai, P7_(2013)0379.

(6)

Priimti tekstai, P7_TA(2014)0100.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2014)0007.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika