Procedură : 2014/2965(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0029/2015

Texte depuse :

B8-0029/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2015 - 11.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0011

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 149kWORD 92k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0008/2015
12.1.2015
PE547.452v01-00
 
B8-0029/2015

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Ucraina (2014/2965(RSP))


Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Mariya Gabriel, Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor în numele Grupului PPE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Ucraina (2014/2965(RSP))  
B8‑0029/2015

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la politica europeană de vecinătate, Parteneriatul estic și la Ucraina, în special Rezoluția sa din 18 septembrie 2014 referitoare la situația din Ucraina și la stadiul actual al relațiilor UE-Rusia(1),

–       având în vedere constatările preliminare ale OSCE/ODIHR cu privire la alegerile parlamentare anticipate din Ucraina din 26 octombrie 2014,

–       având în vedere raportul ONU privind încălcările grave ale drepturilor omului în estul Ucrainei din 20 noiembrie 2014 și raportul Human Rights Watch din noiembrie 2014 privind abuzurile în Crimeea,

–       având în vedere declarația comună a Comisiei NATO-Ucraina din 2 decembrie 2014,

–       având în vedere declarația președintelui Consiliului European, Donald Tusk, în urma discuției sale telefonice cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, din 3 decembrie 2014,

–       având în vedere rezultatele primei reuniuni a Consiliului de asociere dintre UE și Ucraina, care a avut loc la 15 decembrie 2014,

–       având în vedere concluziile Consiliului privind Ucraina din 18 decembrie 2014 și măsurile restrictive suplimentare aplicate la 28 noiembrie 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât s-a considerat că alegerile parlamentare anticipate din 26 octombrie 2014 au fost în mare măsură pluraliste, că alegătorilor li s-a oferit posibilitatea reală de a alege și că libertățile fundamentale au fost în general respectate, iar Comisia electorală centrală a fost imparțială și eficace;

B.     întrucât noul guvern este format din forțe proeuropene, printre care Blocul lui Petro Poroșenko, Batkivșcina, Frontul Popular sub conducerea prim-ministrului Iațeniuk, precum și partidul Samopomoc și partidul radical și dispune de o majoritate constituțională pentru a impulsiona reformele;

C.     întrucât majoritatea pro-europeană la putere a adoptat un acord de coaliție care pune bazele unui proces riguros de reformă menit să promoveze o integrare europeană mai puternică;

D.     întrucât Ucrainei i s-a oferit în prezent o oportunitate unică de a se moderniza, dezvolta, prospera, de a stabili o democrație veritabilă și statul de drept și de a efectua modificările constituționale propuse în cadrul planului de pace Poroșenko;

E.     întrucât acordurile de la Minsk din 5 și 19 septembrie nu sunt încă puse suficient în aplicare, acestea fiind puse în aplicare în mod unilateral de către Ucraina și încălcate în mod sistematic de separatiștii sprijiniți de Rusia;

F.     întrucât acordul convenit de încetare a focului continuă să fie încălcat;

G.     întrucât Federația Rusă a trimis numeroase convoaie, pretinzând a fi umanitare, care nu au avut nicio aprobare din partea guvernului Ucrainei și nu au fost inspectate în prealabil de către organizațiile umanitare internaționale;

H.     întrucât, conform NATO, echipamentele militare și trupele de luptă ruse au traversat frontiera și au intrat în Ucraina, iar avioanele de bombardament ruse încalcă în mod regulat spațiul aerian al statelor membre ale UE;

I.      întrucât au fost adoptate măsuri restrictive suplimentare împotriva separatiștilor care operează în estul Ucrainei, printre care se numără alte 13 persoane și cinci entități implicate în acțiuni împotriva integrității teritoriale a Ucrainei, inclusiv organizarea unui vot ilegal în Donbas la 2 noiembrie 2014;

J.      întrucât, potrivit unui raport al ONU, 4 317 persoane au fost ucise și 9 921 rănite în zonele afectate de conflict din estul Ucrainei, printre care se numără aproape 1 000 de persoane de la încheierea acordului de încetare a focului de la Minsk, la 5 septembrie 2014;

K.     întrucât anexarea ilegală a peninsulei Crimeea a reprezentat primul caz de modificare forțată a frontierelor și de încorporare a unei părți dintr-o țară în alta în Europa după cel de-Al Doilea Război Mondial;

L.     întrucât acest conflict readuce în memorie amintirile tragice din perioadele demult apuse când democrația și libertatea nu erau garantate;

M.    întrucât, în Statele Unite, Legea privind sprijinirea libertății Ucrainei din 2014 a fost promulgată de către Președintele Barack Obama la 18 decembrie 2014; întrucât ar fi benefică o cooperare mai strânsă între UE și SUA cu privire la politicile referitoare la Ucraina;

N.     întrucât votul parlamentului ucrainean din 23 decembrie 2014 a pus capăt statutului de țară nealiniată al Ucrainei; întrucât ar trebui să se sprijine apropierea relațiilor între UE și Ucraina, precum și între Ucraina și NATO,

1.      salută puternicul angajament politic al președintelui Poroșenko, al prim-ministrului Iațeniuk și al purtătorului de cuvânt Groysman de a coopera și consolida procesul riguros de reformă;

2.      invită instituțiile europene să ofere un răspuns puternic și eficient la această criză în care Rusia nu ține seama de libertate, democrație, suveranitate, integritate teritorială și statul de drept; recunoaște că un răspuns bazat pe o atitudine conciliantă ar încuraja Rusia să își extindă tacticile de război hibrid către alte țări;

3.      condamnă cu fermitate politica agresivă și expansionistă a Rusiei, care constituie o amenințare pentru unitatea și independența Ucrainei și pentru însăși Uniunea Europeană, precum și intervenția sa militară și ocuparea teritoriului Ucrainei, inclusiv anexarea ilegală a Crimeii, care reprezintă o încălcarea a dreptului internațional și ale angajamentelor Rusiei care decurg din Carta Organizației Națiunilor Unite, Actul final al OSCE de la Helsinki, Memorandumul de la Budapesta din 5 decembrie 1994 și acordurile de la Minsk din 5 septembrie 2014; subliniază că nu există nicio justificare pentru utilizarea forței militare în Europa din motive așa-zise istorice și de securitate sau pentru protejarea așa-numiților „compatrioți care locuiesc în străinătate”; solicită Rusiei să își respecte propriile obligații și să depună toate eforturile pentru a pune în aplicare aceste acorduri în întregime și cu bună credință, pentru a deschide calea demarării unui veritabil proces de pace;

4.      recunoaște că, prin sprijinirea Ucrainei, UE își asigură, de asemenea, propria sa securitate pe termen lung; subliniază că eforturile diplomatice ale UE trebuie să fie însoțite de voința de a dezamorsa conflictul, rămânând totodată fermă în ceea ce privește valorile europene; recunoaște că UE trebuie să fie pregătită să sprijine statele membre vecine care ar trebui să beneficieze de același nivel de securitate ca toate statele membre;

5.      invită UE să își mențină măsurile restrictive împotriva cetățenilor ruși, a separatiștilor și a entităților responsabile de destabilizarea regiunii, în special cu ocazia viitoarei reuniuni a Consiliului din martie 2015, atât timp cât Rusia nu respectă pe deplin și nu își îndeplinește angajamentele de la Minsk, în special retragerea completă și necondiționată a tuturor trupelor ruse, a grupărilor armate ilegale, a echipamentelor militare, a militanților și a mercenarilor din Ucraina, supravegherea și controlul permanent al graniței ruso-ucrainene de către misiunea specială a OSCE de monitorizare și schimbul tuturor prizonierilor, inclusiv al Nadiei Savcenko, și nu își modifică acțiunea în Ucraina; în cazul altor acțiuni ale Rusiei de destabilizare a Ucrainei, invită Consiliul European să adopte noi măsuri restrictive și să extindă sfera lor de aplicare, acoperind sectorul nuclear și limitând capacitatea entităților ruse de a efectua tranzacții financiare internaționale;

6.      subliniază că canalele politice și diplomatice trebuie să rămână deschise în direcția Rusiei pentru a permite soluții diplomatice ale conflictului și sprijină, prin urmare, formule precum Geneva și Normandia în cazul în care pot fi obținute rezultate concrete;

7.      subliniază faptul că Parlamentul European a organizat o misiune de observare a alegerilor pentru alegerile parlamentare anticipate din 26 octombrie 2014 din Ucraina, care a concluzionat, alături de alte organizații internaționale, că alegerile s-au desfășurat în conformitate cu standardele recunoscute la nivel internațional, în pofida circumstanțelor dificile; salută rezultatul alegerilor parlamentare anticipate din 26 octombrie 2014 și adoptarea unui program de reforme ambițios de către guvernul reformist și proeuropean; subliniază că anul acesta alegerile prezidențiale și parlamentare au conferit autorităților ucrainene o dublă legitimitate pentru a continua reformele rapid și cu hotărâre în scopul de a-și moderniza și dezvolta țara;

8.      subliniază că punerea în aplicare a AA/ALSAC ar trebui să constituie foaia de parcurs pentru reformele rapide care se impun de urgență în pofida situației dificile de război în anumite părți din provinciile Luhansk și Donețk; reiterează posibilele avantaje pentru Rusia care decurg din punerea în aplicare a AA/ALSAC, prin intensificarea comerțului și a activităților economice, precum și printr-o vecinătate mai stabilă; subliniază faptul că Rusia nu are motive să critice Acordul UE-Ucraina sau să reacționeze prin restricții comerciale nejustificate și agresiune militară; subliniază importanța unor reforme economice, sociale și politice profunde și cuprinzătoare, bazate pe economia socială de piață, precum și a unui sistem judiciar independent, a statului de drept, a consolidării transparenței și a combaterii corupției endemice; își reiterează disponibilitatea de a oferi sprijin în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor reforme necesare;

9.      este pregătit să intensifice implicarea Parlamentului European în sprijinirea activității Verhovna Rada privind chestiunile europene; subliniază că activitățile viitoarei Comisii parlamentare de asociere ar trebui să vizeze consolidarea democrației și a vizibilității UE în Ucraina și ar putea oferi un cadru pentru asistența bilaterală acordată de către parlamentele statelor membre ale UE;

10.    solicită furnizarea unei asistențe tehnice mai rapide și mai substanțiale de către „Grupul de sprijin pentru Ucraina” din cadrul Comisiei Europene, inclusiv detașarea de consilieri din instituțiile UE și din statele membre; subliniază faptul că această asistență este esențială, întrucât reformele nu pot fi puse în aplicare în mod eficient decât în cazul în care capacitățile administrative sunt consolidate; solicită autorităților ucrainene să înființeze un minister sau oficiu al integrării și coordonării asistenței UE, precum și un comitet de coordonare interministerială la nivel înalt, care ar fi învestite cu competența de a monitoriza și de a supraveghea în mod eficient progresele înregistrate în ceea ce privește reformele și apropierea de UE și ar fi în măsură să pregătească și să coordoneze punerea lor în aplicare;

11.    solicită liderilor ucraineni să elimine corupția sistematică prin instituirea unui birou anticorupție independent din punct de vedere politic, care să dispună de suficiente competențe și resurse pentru a-i permite să contribuie în mod semnificativ la crearea unor instituții de stat funcționale;

12.    reamintește că la data de 16 iulie, Consiliul Uniunii Europene a ridicat embargoul asupra armelor impus Ucrainei și, prin urmare, nu există în prezent nicio obiecție, inclusiv restricții legale, împotriva furnizării de arme Ucrainei de către statele membre, acțiune ce s-ar putea baza pe un acord de tipul „lend-lease” (împrumut-închiriere).; consideră că sarcina imediată este de a consolida capacitățile de apărare ale Ucrainei, conform solicitărilor din partea autorităților acesteia și că UE ar trebui să analizeze modalități de a sprijini guvernul Ucrainei pentru a consolida capacitățile sale de apărare și protecție a frontierelor sale externe, pe baza experienței privind transformarea forțelor armate din statele membre ale UE din fostul Pact de la Varșovia, în special în cadrul misiunilor de formare deja prevăzute pentru forțele armate din alte părți ale lumii;

13.    solicită Comisiei Europene și comisarului Hahn să pregătească și să prezinte Parlamentului European, în termen de două luni, o strategie de comunicare pentru a contracara campania de propagandă rusă orientată către UE, vecinii săi estici și Rusia, precum și să elaboreze instrumente care să permită UE și statelor sale membre să facă față campaniei de propagandă la nivel european și național;

14.    subliniază necesitatea de a consolida societatea civilă ucraineană și rolul său de gardian și avertizor eficient și să ajute autoritățile să-și îndeplinească promisiunea de a efectua reforme;

15.    solicită Comisiei Europene să elaboreze un plan Marshall european pentru Ucraina, care să sprijine noul guvern proeuropean și programul său de reformă; recomandă ca acest plan să includă prioritățile, criteriile concrete și calendarul punerii în aplicare, astfel încât asistența financiară să fie legată de domenii concrete de reformă; salută pachetul de sprijin pentru Ucraina, în valoare de 11 miliarde EUR, care urmează a fi plătit în următorii câțiva ani, inclusiv asistența macrofinanciară și împrumuturile din partea FMI, a Băncii Mondiale și a instituțiilor financiare internaționale situate în UE; salută propunerea Comisiei de a adăuga încă 1,8 miliarde EUR în împrumuturi pe termen mediu în favoarea Ucrainei și solicită reprofilarea datoriei Ucrainei; solicită comunității experților din Ucraina, precum și experților din UE să se implice activ, contribuind prin furnizarea de cunoștințe de specialitate independente, precum și prin monitorizarea procesului de punere în aplicare a reformelor;

16.   salută lansarea misiunii UE de consiliere pentru reforma sectorului securității civile în Ucraina, al cărui scop este de a facilita înființarea unor instituții eficiente, de încredere în domeniul securității civile, inclusiv servicii de poliție și de securitate civilă, parchete și instanțe;

17.    solicită o mai mare unitate și cooperare între statele membre și partenerii săi estici; solicită UE să-și actualizeze strategia sa de securitate și să îmbunătățească coordonarea cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) pentru a răspunde în mod eficient la noile provocări de securitate; salută faptul că, la ultimul summit al NATO, aliații și-au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei; recunoaște că Ucraina se confruntă cu un război hibrid nedeclarat, care combină elemente ale războiului cibernetic, utilizarea forțelor legale și ilegale, propagandă, presiuni economice, folosirea energiei ca metodă de șantaj, diplomație și destabilizare politică;

18.    invită guvernul ucrainean și comunitatea internațională să coopereze pentru a organiza o conferință a donatorilor, precum și o conferință a investitorilor, care ar permite furnizarea unui sprijin financiar suplimentar, precum și de know-how și de bune practici în diferitele sectoare;

19.    subliniază importanța securității energetice din Ucraina; salută acordul dintre UE, Rusia și Ucraina, sub conducerea fostului comisar al UE pentru energie, Günther Oettinger, privind pachetul de iarnă în vederea asigurării livrării de gaze din Rusia până în martie 2015; condamnă declarația ministrului rus al energiei, Alexander Novak, care a afirmat că acordul trilateral nu are un caracter obligatoriu și invită Federația Rusă să continue să coopereze cu bună credință; solicită autorităților ucrainene să sporească eficiența energetică a Ucrainei în vederea utilizării optime a resurselor sale; îndeamnă insistent UE să urmărească o veritabilă politică externă comună în domeniul energiei, precum și crearea unei Uniuni Europene a Energiei; încurajează punerea în aplicare pe deplin a pieței interne comune a energiei, inclusiv a celui de-al 3-lea pachet energetic și urmărirea necondiționată a procesului în curs împotriva Gazprom;

20.    subliniază că trebuie să se acorde prioritate proiectelor de conducte care diversifică aprovizionarea cu energie a UE și, prin urmare, este de acord cu oprirea proiectului South Stream; invită Comunitatea Europeană a Energiei să elaboreze un program de cooperare cu Ucraina, precum și cu Caucazul de Sud, Asia Centrală, Orientul Mijlociu și țările mediteraneene, în scopul de a dezvolta infrastructura și interconectivitatea dintre UE și vecinii săi europeni, independent de geopolitica rusă în domeniul gazului; recunoaște că stabilitatea aprovizionării cu gaz a Ucrainei este, de asemenea, esențială pentru a garanta securitatea energetică a statelor membre;

21.    își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor omului din estul Ucrainei și în Crimeea, care a fost anexată ilegal, unde tătarii și alte minorități, în special minorități religioase, fac obiectul unor încălcări orientate ale drepturilor omului, din cauza prăbușirii totale a legii și ordinii, și solicită crearea și trimiterea unei misiuni independente de observare în acest sens, astfel cum au solicitat reprezentanții oficiali ai tătarilor din Crimeea; evidențiază importanța asumării răspunderii și a încetării impunității ca elemente esențiale pentru promovarea păcii, a reconcilierii și a redresării pe termen lung; invită UE să continue proiectele în Crimeea pentru a sprijini societatea civilă și democrația în Ucraina;

22.    subliniază necesitatea ca UE, împreună cu autoritățile ucrainene, să acorde mai multă atenție crizei umanitare din Ucraina și să soluționeze situația umanitară catastrofală, în special cea a persoanelor strămutate în interiorul țării; solicită Comisiei Europene și comisarului Stylianides să pregătească o acțiune umanitară puternică și directă, îndelung așteptată, fără a trece prin organizații intermediare, sub forma unei acțiuni umanitare de tip „Convoiul albastruˮ marcată clar ca provenind din UE; invită Comisia Europeană să prezinte un astfel de plan de acțiune Parlamentului European în următoarele două luni; subliniază că Ucraina are nevoie de asistență financiară suplimentară din partea UE pentru a face față crizei umanitare alarmante;

23.    solicită UE să continue insistente ca toate părțile implicate să garanteze un acces continuu, sigur și nerestricționat la locul accidentului MH17 și să permită accesul tuturor celorlalte resurse relevante care pot contribui la investigație; subliniază obligația morală și juridică de investiga temeinic evenimentele și de a aduce persoanele responsabile în fața justiției;

24.    subliniază că activitatea Misiunii speciale a OSCE de monitorizare are o importanță crucială pentru reducerea tensiunilor și pentru a contribui la promovarea păcii, a stabilității și a securității; subliniază, totuși, că impactul său pe teren trebuie intensificat pentru a asigura un control și o verificare eficace a frontierei ruso-ucrainene, menținând, totodată, obiectivitatea acțiunilor sale; consideră că UE ar trebui să desfășoare o misiune de monitorizare, în cazul în care autoritățile ucrainene solicită acest lucru, pentru a contribui la controlul și monitorizarea eficientă a frontierei ruso-ucrainene; recomandă consolidarea cooperării cu alte țări din Parteneriatului estic în cadrul PSAC;

25.    invită Înaltul Reprezentant Mogherini și comisarul Hahn să ia măsuri, în limitele competențelor lor, pentru facilitarea unei soluții politice la criza din Ucraina, care să fie respectată de toate părțile implicate; subliniază că această soluție trebuie să evite scenariul unui conflict înghețat în estul Ucrainei și Crimeea;

26.    invită Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European să stabilească o bună cooperare cu organismele corespunzătoare din Ucraina, dat fiind că existența unei autonomii locale puternice în Ucraina și a unor actori publici eficienți ar consolida unitatea națională și ar edifica o democrație locală consolidată;

27.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor statelor membre, președintelui, guvernului și parlamentului Ucrainei, Consiliului Europei, precum și președintelui, guvernului și parlamentului Federației Ruse.

(1)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0025.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate