Predlog resolucije - B8-0029/2015Predlog resolucije
B8-0029/2015

  PREDLOG RESOLUCIJE o razmerah v Ukrajini

  12.1.2015 - (2014/2965(RSP))

  ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
  v skladu s členom 123(2) Poslovnika

  Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Andrej Plenković, Sandra Kalniete, Jerzy Buzek, David McAllister, Esther de Lange, Michael Gahler, Ivo Belet, Daniel Caspary, Lorenzo Cesa, Anna Maria Corazza Bildt, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Alojz Peterle, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, György Schöpflin, Traian Ungureanu, Davor Ivo Stier, Monica Macovei, Dubravka Šuica, László Tőkés, Jarosław Wałęsa, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michał Boni, Michaela Šojdrová, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Claude Rolin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Joachim Zeller, Giovanni La Via, Barbara Matera, Pascal Arimont, Ivana Maletić, Andrea Bocskor v imenu skupine PPE

  Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0008/2015

  Postopek : 2014/2965(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  B8-0029/2015
  Predložena besedila :
  B8-0029/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  B8-0029/2015

  Resolucija Evropskega parlamenta o razmerah v Ukrajini

  (2014/2965(RSP))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o evropski sosedski politiki, vzhodnem partnerstvu in Ukrajini, zlasti resolucije z dne 18. septembra 2014 o razmerah v Ukrajini in stanju odnosov med EU in Rusijo[1],

  –       ob upoštevanju predhodnih ugotovitev OVSE/ODHIR o predčasnih parlamentarnih volitvah 26. oktobra 2014 v Ukrajini,

  –       ob upoštevanju poročila OZN o resnih kršitvah človekovih pravic na vzhodu Ukrajine z dne 20. novembra 2014 in poročila organizacije Human Rights Watch z novembra 2014 o kršitvah na Krimu,

  –       ob upoštevanju skupne izjave komisije Nata in Ukrajine z dne 2. decembra 2014,

  –       ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska po telefonskem pogovoru s predsednikom Ukrajine Petrom Porošenkom z dne 3. decembra 2014,

  –       ob upoštevanju rezultatov prve seje pridružitvenega sveta med EU in Ukrajino z dne 15. decembra 2014,

  –       ob upoštevanju sklepov Sveta o Ukrajini z dne 18. decembra 2014 in dodatnih omejevalnih ukrepov, ki se uporabljajo od 28. novembra 2014,

  –       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

  A.     ker so predčasne parlamentarne volitve dne 26. oktobra 2014, ki jih je nadzorovala nepristranska in učinkovita osrednja volilna komisija in na katerih se je potegovalo veliko kandidatov, volivcem ponudile resnično izbiro in so zagotavljale splošno spoštovanje temeljnih svoboščin;

  B.     ker novo vlado sestavljajo proevropske sile, med katere spadajo blok Petra Porošenka, stranka Domovina, Ljudska fronta predsednika vlade Jatsenjuka, stranka Samopomoč in Radikalna stranka, ki imajo ustavno večino za izvedbo reform;

  C.     ker je proevropska večina sprejela koalicijski sporazum, s katerim je vzpostavila podlago za odločen proces reform v podporo nadaljnjemu evropskemu povezovanju;

  D.     ker je Ukrajina dobila edinstveno priložnost, da posodobi, razvije in vzpostavi resnično demokracijo in pravno državo ter izvede ustavne spremembe, kot jih predlaga Porošenkov mirovni načrt;

  E.     ker se sporazuma iz Minska z dne 5. in 19. septembra še vedno ne izvajata, pri čemer ju Ukrajina izvaja enostransko in ju redno kršijo separatisti, ki jih podpira Rusija;

  F.     ker se še vedno krši sporazum o premirju;

  G.     ker je Ruska federacija pod pretvezo, da gre za humanitarno pomoč, brez dovoljenja ukrajinske vlade poslala številne konvoje, ki jih predhodno niso pregledale mednarodne humanitarne organizacije;

  H.     ker so po navedbah zveze Nato ruske bojne enote prečkale mejo z Ukrajino in ruski bombniki redno kršijo zračni prostor držav članic EU;

  I.      ker so bili sprejeti dodatni omejevalni ukrepi proti separatistom na vzhodu Ukrajine, ki so usmerjeni proti 13 osebam in 5 subjektom, ki sodelujejo v dejanjih proti ozemeljski celovitosti Ukrajine, vključno z izvedbo nelegalnega glasovanje v Donbasu dne 2. novembra 2014;

  J.      ker je bilo po poročilu OZN na območjih spopadov na vzhodu Ukrajine ubitih 4317 ljudi, 9921 pa je bilo ranjenih, od tega skoraj 1000 od sklenitve sporazuma o premirju 5. septembra 2014 v Minsku;

  K.     ker je bila nezakonita priključitev Krimskega polotoka prvi primer nasilne spremembe meja in priključitve dela neke države drugi državi v Evropi po 2. svetovni vojni;

  L.     ker je ta spor žalosten spomin na davno preteklost, ko demokracija in svoboda nista bili samoumevni;

  M.    ker je predsednik Barack Obama 18. decembra 2014 podpisal zakon o podpori svobode Ukrajine; ker bi bilo tesnejše sodelovanje med EU in ZDA koristno pri politiki v zvezi z Ukrajino;

  N.     ker je ukrajinski parlament dne 23. decembra 2014 glasoval za prenehanje statusa neuvrščene države; ker bi bilo treba podpreti tesnejše stike med EU in Ukrajino ter med Ukrajino in zvezi Nato;

  1.      pozdravlja odločno politično zavezanost predsednika Porošenka, predsednika vlade Jatsenjuka in predsednika parlamenta Grojsmana za medsebojno sodelovanje in pospešitev odločnih reform;

  2.      poziva institucije EU, naj se odločno in učinkovito odzovejo na krizo, v kateri Rusija zanemarja svobodo, demokracijo, suverenost, ozemeljsko celovitost in vladavino prava; ugotavlja, da bi politika popuščanja spodbudila Rusijo, da bi hibridno taktiko vojskovanja razširila na druge države;

  3.      ostro obsoja agresivno in ekspanzionistično politiko Rusije, ki ogroža enotnost in neodvisnost Ukrajine in Evropske unije same, ter njen vojaški poseg in zasedbo ukrajinskega ozemlja, vključno z nezakonito priključitvijo Krima, ki je kršitev mednarodnega prava in lastnih zavez Rusije, ki izhajajo iz ustanovne listine OZN, Helsinške sklepne listine OVSE, memoranduma iz Budimpešte z dne 5. decembra 1994 in sporazumov iz Minska z dne 5. septembra 2014; poudarja, da ni argumenta za uporabo vojaške sile v Evropi v obrambo tako imenovanih zgodovinskih in varnostnih razlogov ali za obrambo tako imenovanih „rojakov, ki živijo na tujem“; zahteva, da Rusija izpolni svoje obveznosti ter si prizadeva za popolno in dobroverno izvajanje teh sporazumov, da bi omogočila pristen mirovni proces;

  4.      priznava, da EU z zagotavljanjem pomoči Ukrajini zagotavlja tudi lastno dolgoročno varnost; poudarja, da je treba diplomatska prizadevanja EU podkrepiti z odločnim ukrepanjem za umiritev spora in vztrajanjem na evropskih vrednotah; priznava, da mora biti EU pripravljena podpreti obmejne države članice, ki bi morale imeti enako raven varnosti kot vse države članice;

  5.      poziva EU, naj ohrani omejevalne ukrepe proti ruskim posameznikom ter separatistom in subjektom, ki so odgovorni za destabilizacijo regije, zlasti na prihodnjem srečanju Sveta marca 2015, dokler Rusija ne bo v celoti spoštovala in izpolnila zavez iz Minska, zlasti popoln in brezpogojen umik vseh ruskih vojaških enot, vojaške opreme, bojevnikov in plačancev ter stalno spremljanje in verifikacijo ukrajinsko-ruske meje s strani posebne opazovalne misije OVSE, ter izmenjavo ujetnikov, vključno z Nadjo Ševčenko, in spremenila način delovanja v Ukrajini; poziva Evropski svet, naj v primeru nadaljnjih ruskih dejanj, ki bi destabilizirali Ukrajino, sprejme dodatne omejevalne ukrepe ter razširi njihovo področje uporabe, da bodo pokrivali jedrski sektor in omejili sposobnost ruskih subjektov za izvajanje mednarodnih finančnih transakcij;

  6.      poudarja, da morajo politične in diplomatske poti v Rusijo ostati odprte, da bi omogočili diplomatsko rešitev spora, in zato podpira način dialoga, kot sta Ženeva in Normandija, če je mogoče doseči oprijemljive rezultate;

  7.      poudarja, da je Evropski parlament organiziral misijo za opazovanje predčasnih parlamentarnih volitev 26. oktobra 2014 v Ukrajini in je ta skupaj z drugimi mednarodnimi organizacijami ugotovila, da so bile volitve kljub zahtevnim okoliščinam izvedene v skladu z mednarodno priznanimi standardi; pozdravlja izid predčasnih parlamentarnih volitev dne 26. oktobra 2014 ter dejstvo, da je reformno usmerjena in proevropska vlada sprejela ambiciozen program reform; poudarja, da so ukrajinske oblasti na predsedniških in parlamentarnih volitvah pridobile dvojno legitimnost za hitro izvedbo reform za posodobitev in razvoj države;

  8.      poudarja, da bi moralo izvajanja pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini predstavljati časovni načrt za hitro izvedbo potrebnih reform, kljub težavnim vojnim razmeram v nekaterih delih regij Luhansk in Doneck; poudarja, da bi izvajanje pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini zaradi povečanja obsega trgovine in gospodarskih dejavnosti ter bolj stabilnega sosedstva tudi za Rusijo prineslo potencialne koristi; poudarja, da Rusija nima razloga, da graja sporazum med EU in Ukrajino ali izvaja neupravičene trgovinske omejitve in vojaško agresijo; poudarja pomen korenitih in obsežnih gospodarskih, socialnih in političnih reform na podlagi socialnega tržnega gospodarstva, neodvisnega sodstva, pravne države, krepitve preglednosti in boja proti razširjeni korupciji; ponovno izraža pripravljenost za podporo pri izvajanju potrebnih reform;

  9.      je pripravljen okrepiti prizadevanja Evropskega parlamenta glede podpore delu ukrajinskega parlamenta v zvezi z evropskimi zadevami; poudarja, da bi morale biti aktivnosti prihodnjega pridružitvenega parlamentarnega odbora usmerjene v krepitev demokracije in prisotnosti EU v Ukrajini in bi lahko zagotavljale okvir za dvostransko pomoč parlamentov držav članic;

  10.    poziva k hitrejši in obširnejši tehnični pomoči skupine Komisije za podporo Ukrajini, tudi k napotitvi osebja iz institucij EU in držav članic; poudarja, da je takšna pomoč bistvena, ker je učinkovito izvajanje reform mogoče le, če se bodo okrepile upravne zmogljivosti; poziva ukrajinske oblasti, naj ustanovijo ministrstvo ali urad za integracijo v EU in pomoč pri usklajevanju ter medministrski usklajevalni odbor na visoki ravni, ki bo pooblaščen za učinkovit nadzor in spremljanje napredka pri približevanju EU in reformah in ki bi lahko pripravljal in usklajeval njihovo izvajanja;

  11.    poziva ukrajinsko vodstvo, naj izkorenini sistematično korupcijo, tako da ustanovi politično neodvisen urad za boj proti korupciji, ki bo imel ustrezne pristojnosti in vire, da bo lahko znatno prispeval k izgradnji dobro delujočih državnih inštitucij;

  12.    opozarja, da je Svet Evropske unije 16. junija 2014 odpravil embargo na uvoz orožja Ukrajini, tako da zdaj ni več razlogov niti pravnih omejitev za to, da države članice ne bi smele Ukrajini zagotavljati defenzivnega orožja, kar bi lahko potekalo na osnovi dogovorov o dobavi blaga v zakup in na posojilo; meni, da je najpomembnejša naloga v tem trenutku okrepiti ukrajinske obrambne zmogljivosti, kot so zahtevale ukrajinske oblasti, in da bi morala EU razmisliti o tem, kako bi lahko podprla ukrajinsko vlado pri krepitvi njenih obrambnih zmogljivosti in zaščiti njenih zunanjih meja na podlagi izkušenj iz preoblikovanja oboroženih sil držav članic EU, ki so bile v nekdanjem Varšavskem paktu, zlasti v okviru misij za usposabljanje, ki se že zagotavljajo oboroženim silam drugod po svetu;

  13.    poziva Evropsko komisijo in komisarja Hahna, naj pripravita in Evropskemu parlamentu predstavita komunikacijsko strategijo, s katero se bosta zoperstavila ruski propagandni kampanji, uperjeni proti EU, njenim vzhodnim sosedam in Rusiji sami, ter naj razvijeta instrumente, ki bodo EU in njenim državam članicam omogočili, da se na evropski in nacionalni ravni odzovejo na propagandno kampanjo;

  14.    poudarja, da je treba okrepiti vlogo ukrajinske civilne družbe kot učinkovitega nadzornika in žvižgača ter oblastem pomagati pri izvajanju obljubljenih reform;

  15.    poziva Komisijo, naj razvije evropski maršalov načrt za Ukrajino, ki bo podprl novo proevropsko vlado in njen program reform; priporoča, naj ta program vključuje prednostne naloge, oprijemljiva merila in časovni načrt za njihovo izvedbo, da bo mogoče finančno pomoč vezati na konkretna reformna področja; pozdravlja podporni sveženj za Ukrajino v višini 11 milijard EUR, ki bo izplačan v naslednjih letih in a vključuje makrofinančno pomoč ter posojila MDS, Svetovne banke in mednarodnih finančnih inštitucij s sedežem v EU; pozdravlja predlog Komisije, da bo Ukrajini zagotovila dodatnih 1,8 milijarde EUR srednjeročnih kreditov, in zahteva prestrukturiranje ukrajinskih dolgov; poziva k dejavni udeležbi skupnosti strokovnjakov v Ukrajini ter strokovnjakov iz EU pri zagotavljanju neodvisnega strokovnega znanja in nadzoru izvajanja reform;

  16.    pozdravlja začetek svetovalne misije EU za reformo sektorja civilne varnosti v Ukrajini, ki naj pomaga pri vzpostaviti učinkovitih, zaupanja vrednih civilnih varnostnih ustanov, kot so policija in civilne varnostne službe, javna tožilstva in sodišča;

  17.    zahteva večjo enotnost in sodelovanje med državami članicami in državami vzhodnega partnerstva; poziva EU, naj posodobi svojo varnostno strategijo in izboljša usklajevanje z Organizacijo severnoatlantske pogodbe (Nato), da bi se lahko učinkovito odzvala na nove varnostne izzive; pozdravlja, da so zavezniki med zadnjim vrhom zveze Nato ponovno potrdili podporo suverenosti, neodvisnost in ozemeljski celovitosti Ukrajine; ugotavlja, da se v Ukrajini dogaja nenapovedana hibridna vojna, ki vključuje elemente kibernetske vojne, uporabo regularnih in neregularnih sil, propagande, gospodarskega pritiska, izsiljevanja z energijo, politične destabilizacije in diplomacije;

  18.    poziva ukrajinsko vlado in mednarodno skupnost, naj sodelujeta pri sklicu donatorske konference in konference vlagateljev, ki bi različnim področjem zagotovila dodatno finančno pomoč ter izmenjavo znanja in dobrih praks;

  19.    poudarja pomen energetske varnosti v Ukrajini; pozdravlja sporazum med EU, Rusijo in Ukrajino pod vodstvom nekdanjega komisarja za energijo Güntherja Oettingerja o zimskem svežnju za zagotovitev dobave plina iz Rusije do marca 2015; obsoja izjavo ruskega ministra za energijo Aleksandra Novaka, da tristranski sporazum ni zavezujoče narave, ter poziva Rusko federacijo, naj še naprej sodeluje v skladu z načelom vestnosti in poštenja; poziva ukrajinske oblasti, naj izboljšajo energetsko učinkovitost v državi, da bi čim bolje izkoristili vire; poziva EU, naj izvaja resnično skupno zunanjo energetsko politiko ter si prizadeva za vzpostavitev Evropske energetske unije; zahteva dosledno uveljavitev notranjega skupnega energetskega trga ter tretjega energetskega svežnja in brezpogojno nadaljevanje tekočega sodnega postopka proti Gazpromu;

  20.    poudarja, da je treba dati prednost plinovodom, ki bodo pripomogli k diverzifikaciji oskrbe z energijo, in se zato strinja z zaustavitvijo projekta Južni tok; poziva evropsko energetsko skupnost, naj razvije načrt sodelovanja z Ukrajino ter z Južnim Kavkazom, srednjo Azijo, Bližnjim vzhodom in državami Sredozemlja za razvoj infrastrukture in medsebojne povezljivosti med EU in njenimi evropskimi sosedi, ki bo neodvisna od geopolitike Rusije na področju plina; priznava, da je stabilna preskrba Ukrajine s plinom bistvenega pomena tudi za zagotovitev energetske varnosti držav članic;

  21.    je globoko zaskrbljen zaradi kršitev človekovih pravic na vzhodu Ukrajine in na Krimu, ki je bil nezakonito priključen, kjer so Tatari in druge, zlasti verske manjšine zaradi popolnega razpada javnega reda izpostavljene načrtnim kršitvam človekovih pravic, in poziva k ustanovitvi in napotitvi neodvisne opazovalne misije, kot so zahtevali uradni predstavniki krimskih Tatarov; poudarja, da sta odgovornost in končanje nekaznovanja bistvena elementa spodbujanja miru, sprave in dolgoročnega okrevanja; poziva EU, naj nadaljuje s projekti na Krimu, ki so namenjeni podpori civilne družbe in demokracije v Ukrajini;

  22.    poudarja, da mora EU skupaj z ukrajinskimi oblastmi več pozornosti posvetiti humanitarni krizi v Ukrajini in se odzvati na katastrofalne humanitarne razmere, zlasti na položaj notranje razseljenih oseb; poziva Evropsko komisijo in komisarja Stilianidesa, naj pripravita trdno, neposredno in že dolgo potrebno humanitarno pomoč brez posredniških organizacij in v obliki „modrega konvoja“, ki bo jasna označen kot pomoč EU; poziva Evropsko komisijo, naj v naslednjih dveh mesecih Evropskemu parlamentu predloži ustrezen akcijski načrt; poudarja, da mora EU zagotoviti Ukrajini dodatno finančno pomoč, da bo lahko obvladala hudo humanitarno krizo;

  23.    poziva EU, naj še naprej vztraja, da vse udeležene strani zagotovijo trajen, varen in neoviran dostop do kraja strmoglavljenja letala na letu MH17 ter omogočijo dostop do vseh drugih ustreznih virov, ki lahko prispevajo k preiskavi; poudarja moralno dolžnosti in pravno obveznost, da se dogodke v celoti razišče in odgovorne privede pred sodišče;

  24.    poudarja, da je delo posebne opazovalne misije OVSE bistvenega pomena za zmanjšanje napetosti in spodbujanje miru, stabilnosti in varnosti; vendar poudarja, da je treba povečati njen dejanski vpliv na kraju samem, da bi zagotovili učinkovit nadzor in verifikacijo na ukrajinsko-ruski meji in obenem ohranili objektivnost njenega delovanja; meni, da bi morala EU, če bi jo ukrajinske oblasti zaprosile, napotiti opazovalno misijo, da bi prispevala k učinkovitemu nadzoru in spremljanju ukrajinsko-ruske meje; priporoča okrepitev sodelovanja z drugimi državami vzhodnega partnerstva v okviru skupne varnostne in obrambne politike (SVOP);

  25.    poziva visoko predstavnico Federico Mogherini in komisarja Hahna, naj storita vse, da bi se našla politična rešitev za krizo v Ukrajini, ki jo bodo spoštovale vse udeležene strani; poudarja, da se mora takšna rešitev izogniti scenariju zamrznjenega konflikta na vzhodu Ukrajine in na Krimu;

  26.    poziva Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor, naj vzpostavita dobro sodelovanje z ustreznimi organi v Ukrajini, ker bi močna samouprava v Ukrajini in učinkoviti javni akterji okrepili narodno enotnost in vzpostavili trdno demokracijo na lokalni ravni;

  27.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam držav članic, predsedniku, vladi in parlamentu Ukrajine, Svetu Evrope ter predsedniku, vladi in parlamentu Ruske federacije.