Návrh usnesení - B8-0031/2015Návrh usnesení
B8-0031/2015

NÁVRH USNESENÍ o situaci v Libyi

12.1.2015 - (2014/3018(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Valentinas Mazuronis za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0011/2015

Postup : 2014/3018(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0031/2015
Předložené texty :
B8-0031/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0031/2015

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Libyi

(2014/3018(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Libyi,

–       s ohledem na revidovanou zprávu mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) a úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva ze dne 23. prosince 2014 nazvanou „Aktuální informace o porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva během pokračujících násilností v Libyi“,

–       s ohledem na tiskové prohlášení mise UNSMIL ze dne 10. ledna 2015 nazvané „Nové kolo libyjského politického dialogu, které se bude konat příští týden v úřadu OSN v Ženevě“,

–       s ohledem na společné prohlášení o Libyi, které dne 10. ledna 2015 vydaly vlády Francie, Itálie, Německa, Spojeného království, Spojených států a Španělska,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o nejnovějším vývoji v Libyi ze dne 10. ledna 2015,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky o Libyi, které učinila jménem Evropské unie dne 16. prosince 2014,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2144 (2014) ze 13. března 2014, kterou se obnovuje mandát mise UNSMIL,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2174 (2014) ze dne 27. srpna 2014 o cílených opatřeních týkajících se zákazu cestování a zmrazení majetku,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky o probíhajícím násilí v Libyi, které učinila jménem Evropské unie dne 30. prosince 2014,

–       s ohledem na společné prohlášení o Libyi, které dne 3. prosince 2014 vydali ministři zahraničí Francie, Itálie, Německa, Spojeného království a Španělska, ministr zahraničí USA, místopředsedkyně, vysoká představitelka a zástupce generálního tajemníka OSN pro politické záležitosti;

–       s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly z roku 1977 a na povinnost stran v ozbrojeném konfliktu dodržovat mezinárodní humanitární právo a zajistit jeho dodržování za všech okolností,

–       s ohledem na Úmluvu o zajištění bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a jejího doprovodného personálu a na její opční protokol,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že po celý rok 2014 byla Libye zapletena do vnitřních politických bojů, které se proměnily v násilný střet o moc mezi dvěma soupeřícími vládami a řadou soupeřících frakcí nacionalistických, islamistických, kmenových a regionalistických sil ve válce, která se postupně stává válkou totální;

B.     vzhledem k tomu, že dva soupeřící parlamenty a vlády urychlují roztříštěnost Libye do regionálních oblastí vládnutí a samotné vlády jsou v zajetí zájmů ozbrojených skupin;

C.     vzhledem k tomu, že v celé Libyi stále dochází k ozbrojeným střetům a násilí i k porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva, což má za následek mnoho obětí na životech, hromadné vysídlování osob a závažnou humanitární krizi;

D.     vzhledem k tomu, že libyjské politické strany souhlasily s konáním nového kola politického dialogu s cílem ukončit politickou a bezpečnostní krizi v zemi; vzhledem k tomu, že se setkání uskuteční příští týden pod záštitou mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) v úřadu OSN v Ženevě;

E.     vzhledem k tomu, že aby bylo vytvořeno prostředí vhodné pro dialog, navrhl zvláštní zástupce OSN pro Libyi Bernardino León znesvářeným stranám, aby na několik dní zastavily vojenské operace;

F.     vzhledem k tomu, že libyjský nejvyšší soud vynesl dne 6. prosince 2014 rozsudek, že všeobecné volby konané v červnu 2014 byly protiústavní a že parlament a vláda, které z nich vzešly, by měly být rozpuštěny;

G.     vzhledem k tomu, že milice kontrolující město Darna se na konci října 2014 prohlásily za spojence Islámského státu (IS); vzhledem k tomu, že libyjská pobočka IS dne 8. ledna 2015 uvedla, že popravila reportéra Sufjána Šurábího a kameramana Nadira Ktarího;

H.     vzhledem k tomu, že dne 4. ledna 2015 bombardovalo libyjské letadlo provozované silami loajálními k tobrucké vládě ropný tanker provozovaný řeckou společenství, což mělo za následek dva mrtvé a dva zraněné;

I.      vzhledem k tomu, že v posledních měsících uskutečnily všechny strany řadu útoků, protiútoků, teroristických útoků a leteckých úderů, které dále vyostřily situaci a jejichž důsledkem jsou stovky mrtvých a stovky tisíc vnitřně vysídlených osob;

J.      vzhledem k tomu, že bezohledné boje v okolí přístavů, letišť a ropných polí, při nichž je obvykle používána nepřesná munice bez naváděcího zařízení (zejména rakety typu Grad), mají za následek zvýšené riziko vedlejších škod a zaměstnancům využívajícím tato zařízení hrozí zranění nebo usmrcení;

K.     vzhledem k tomu, že boje, které v zemi probíhají – zejména v okolí přístavů spojených s libyjským ropným průmyslem –, srazily produkci ropy na 380 000 barelů denně ve srovnání s 1,6 milionem barelů denně před rokem 2011; vzhledem k tomu že současné snižování cen ropy vedlo ke zdvojnásobení libyjského rozpočtového schodku;

L.     vzhledem k tomu, že předseda libyjského mezinárodně uznávaného parlamentu prohlásil, že jeho vláda je proti jakémukoli západnímu vojenskému zásahu v zemi a že pokud bude zapotřebí vojenská podpora, budou o ni požádány ostatní arabské země;

M.    vzhledem k tomu, že síly generála Haftara údajně podepsaly s některou východoevropskou zemí rozsáhlou dohodu o dodávkách zbraní v hodnotě mnoha milionů dolarů, což by vedlo ke získání modernějších zbraní;

N.     vzhledem k tomu, že v zemi operuje také skupina Ansár aš-Šaría, již OSN označila za teroristickou, a že tato skupina nedávno uzavřela spojenectví s Libyjským štítem 1, který je formálně součástí sil Libyjského štítu;

O.     vzhledem k tomu, že si libyjská centrální banka zachovala svou nestrannost tím, že milice všech znepřátelených stran fakticky platí prostřednictvím příjmů z ropy;

P.     vzhledem k tomu, klíčovým prvkem celého konfliktu je řízení a správa národní ropné společnosti; vzhledem k tomu, že obě znepřátelené strany jmenovaly své vlastní ministry pro ropu ve snaze získat příjmy z ropy pro sebe;

Q.     vzhledem k tomu, že nezávislé kontrolní organizace uvedly, že počet mrtvých v roce 2014 přesáhl 2700 osob;

R.     vzhledem k tomu, že je velmi znepokojivé, že se jihovýchodní část Libye stává bezpečným rájem pro teroristické organizace, které mohou snadno pašovat zbraně přes nyní neexistující hranice země;

S.     vzhledem k tomu, že dne 23. prosince 2014 nejvyšší úředník OSN pro lidská práva Zajd Raad al-Husajn uvedl, že bezohledné ostřelování civilistů v Libyi by mohlo mít za následek trestní stíhání za válečné zločiny;

T.     vzhledem k tomu, že existují zprávy o únosech desítek civilistů, a to jak silami Libyjského úsvitu, tak bojovníky spojenými s generálem Haftarem, k nimž dochází z důvodu skutečné či domnělé kmenové, rodinné nebo náboženské příslušnosti; vzhledem k tomu, že ve většině případů byli zadržení údajně mučeni a někteří z nich prý na následky mučení zemřeli;

U.     vzhledem k tomu, že dne 3. ledna 2015 unesli maskovaní ozbrojenci ve střední Libyi 13 koptských křesťanů poté, co zkontrolovali dokumenty přítomných osob a vybrali si pouze křesťany – tomuto činu předcházel únos sedmi dalších křesťanů, k němuž došlo o několik dní dříve;

V.     vzhledem k tomu, že řada běženců, zejména ze subsaharské Afriky, také čelí svévolnému zadržování různými ozbrojenými skupinami a jsou často nuceni k fyzické práci;

W.    vzhledem k tomu, že dochází k hromadnému poškozování infrastruktury, včetně škol, bank, oficiálních vládních budov, soukromých domů a nemocnic, a to zejména kvůli bezohlednému ostřelování a používání raket a bomb;

X.     vzhledem k tomu, že dne 5. ledna 2015 oznámila Liga arabských států podporu libyjské Sněmovny reprezentantů;

Y.     vzhledem k tomu, že předběžné údaje agentury Frontex odhadují, že se do EU v roce 2014 dostalo 280 000 nelegálních uprchlíků a žadatelů o azyl a že 170 000 z nich přijelo do Itále, a to především z Libye; vzhledem k tomu, že nejméně 3200 z nich zemřelo ve Středozemním moři při pokusu dostat se k italskému břehu; vzhledem k tomu, že program Triton, který nahradil úspěšný program Mare Nostrum, sice od svého spuštění dne 1. listopadu 2014 zachránil více než 12 000 uprchlíků, avšak jeho relativně malý rozpočet a možnosti se ukazují být nedostatečné k řešení složité situace tak, jak to činil program Mare Nostrum;

1.      rozhodně odsuzuje ostrou eskalaci násilí v Libyi, která zasahuje zejména civilisty, což by mohlo závažně oslabit budoucí vyhlídky na mírové řešení; rozhodně podporuje rozhovory v Ženevě zprostředkované OSN a vyzývá všechny znepřátelené strany, aby přijaly zastavení vojenských operací, jak to navrhuje zvláštní zástupce OSN Bernardino León, s cílem vytvořit příznivé prostředí pro jednání;

2.      vyzývá všechny strany, aby se do ženevského dialogu zapojily konstruktivně a s dobrou vůlí s cílem nejprve vytvořit nezbytná bezpečnostní opatření k ukončení ozbrojených střetů, jež zuří v různých částech země, a následně dosáhnout dohody o správě po zbytek přechodného období, včetně vytvoření vlády národní jednoty, která bude mít širokou podporu, a připravit cestu pro stabilní prostředí umožňující ústavodárný proces, jehož prostřednictvím bude moci být přijata trvalá ústava;

3.      žádá všechny sousední země a regionální aktéry, aby tento proces podpořili a nečinili nic, co by plánované rozhovory v Ženevě mohlo ohrozit;

4.      domnívá se, že neexistuje žádná jiná možnost, než vyjednat mírové řešení, a znovu žádá sousední země a regionální a mezinárodní aktéry, aby se nezapojovali do „zástupné války“; rozhodně odsuzuje jakékoli jednostranné vnější zásahy do probíhajícího konfliktu, které by mohly dále stupňovat stávající rozdělenost; současně žádá sousední země, aby zintenzivnily hraniční kontroly a předcházely tak pašování zbraní;

5.      domnívá se, že vzhledem ke stávající situaci, rozhodnutí nejvyššího soudu, nízké účasti ve volbách v červnu 2014 a nezákonnosti Všeobecného národního kongresu by měly strany najít řešení zaměřené na vytvoření vlády národní jednoty, jež povede k ústavodárnému procesu, přijetí nové ústavy a novým volbám;

6.      rozhodně odsuzuje zabití dvou tuniských novinářů Islámským státem jakožto teroristický čin; vyjadřuje soustrast rodinám obětí;

7.      připomíná, že strany zapojené do bojů v Libyi jsou vázány příslušnými ustanoveními mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva, zejména přísným zákazem provádění přímých útoků na civilisty a civilní objekty i zákazem nahodilých útoků a povinností přijímat při vedení útoků preventivní opatření;

8.      odsuzuje útok na ropná zařízení v Syrtě a jeho dopad na životní prostředí, teroristický útok v Tobruku a letecké údery na Misurátu vedené generálem Haftarem, který je formálním spojencem vlády v Tobruku;

9.      žádá místopředsedkyni, vysokou představitelku, Evropskou službu pro vnější činnost a Komisi, aby byly připraveny přijmout restriktivní opatření vůči těm, kdo ohrožují vyhlídky na politické řešení, a žádá Radu bezpečnosti OSN, aby v případě, že by ženevské rozhovory nevedly k žádnému pokroku, zvážila další opatření vůči těm, kdo maří dialog;

10.    žádá mezinárodní společnosti, aby se předtím, než uzavřou jakoukoli transakci zahrnující libyjskou ropu, která patří libyjskému lidu, ubezpečili, že tyto transakce přímo ani nepřímo neposkytují finance válčícím milicím; opět žádá mezinárodní společnosti, které působí v Libyi, aby zveřejnily své finanční transakce v energetickém odvětví;

11.    konstatuje, že mise EU pro pomoc na hranicích v Libyi není ve stavu, který by jí umožňoval splnit její úkol; domnívá se, že jakýkoli zásah v této zemi by mohl být mnohem účinnější pod záštitou OSN, zejména prostřednictvím posílené mise UNSMIL s rozšířeným mandátem pro kontrolu hranic;

12.    bere na vědomí dřívější selhání strategie EU pro Libyi a žádá místopředsedkyni, vysokou představitelku, aby předložila jasný plán pro budoucí zapojení EU v zemi, která čelí vyostřující se situaci, jež byla v období po pádu Kaddáfího často zanedbávána;

13.    žádá EU, místopředsedkyni, vysokou představitelku, členské státy a mezinárodní společenství, aby se zaměřily zejména na humanitární pomoc, a opět žádá všechny síly zapojené do konfliktu, aby zajistily volný přístup humanitární pomoci do země; připomíná, že útoky namířené proti pracovníkům, kteří se podílejí na humanitární pomoci nebo mírové misi, představují podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu válečný zločin;

14.    je hluboce znepokojen humanitární krizí, již tento konflikt způsobil, zabíjením, skutečností, že bylo vysídleno více než 200 000 lidí, závažným nedostatkem potravin a léků a zničením stovek domů, zemědělských usedlostí a ostatních podniků, což ještě více ztěžuje budoucí přeměnu a obnovu země;

15.    rozhodně odsuzuje únosy, braní rukojmí a svévolné omezování svobody i zadržování osob na základě jejich individuální nebo skupinové příslušnosti a připomíná, že tyto činy jsou zakázány a že se všemi zadržovanými – civilisty i nepřátelskými bojovníky – je třeba jednat humánně;

16.    žádá, aby se všichni bojovníci i jejich velitelé zdrželi činů, které by mohly představovat válečné zločiny nebo zločiny proti lidskosti, včetně nahodilých útoků, útoků na zdravotnická zařízení a sanitky, násilných zmizení, vražd, braní rukojmí, mučení a jiného špatného zacházení a ničení majetku; žádá velitele ozbrojených skupin, aby všechny své příslušníky podezřelé ze spáchání takovýchto zločinů postavili mimo aktivní službu a pohnali je k odpovědnosti;

17.    domnívá se, že všechny strany odpovědné za závažné porušování lidských práv a humanitárního práva musí být pohnány k odpovědnosti bez ohledu na jejich příslušnost, a zdůrazňuje, že ti, kdo páchají zločiny podle mezinárodního práva, včetně politických vůdců a velitelů ozbrojených skupin, kdo takové zločiny nařídí nebo nepřijmou opatření, jimiž by jim zabránili nebo je potrestali, nesou trestní odpovědnost, a to i před Mezinárodním trestním soudem;

18.    je extrémně znepokojen rozpadem libyjských hranic a skutečností, že džihádisté pašují zbraně mezi jižní Libyí, severním Mali, Nigerem a Čadem;

19.    bere na vědomí rozhodnutí libyjského nejvyššího soudu, upozorňuje však, že své rozhodnutí vydal v hlavním městě Tripolisu, které je pod kontrolou milicí napojených na islamisty, takže mohou vznikat pochybnosti, zda nebylo vydáno pod tlakem těchto milicí;

20.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, Radě bezpečnosti OSN, libyjské Sněmovně reprezentantů a libyjskému Všeobecnému národnímu kongresu.