Postupak : 2014/2829(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0035/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0035/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/01/2015 - 11.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 149kWORD 110k
12.1.2015
PE547.458v01-00
 
B8-0035/2015

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 37. stavkom 3. Poslovnika i Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije


o programu rada Komisije za 2015. (2014/2829(RSP))


Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom u ime Kluba zastupnika S&D-a

Rezolucija Europskog parlamenta o programu rada Komisije za 2015. (2014/2829(RSP))  
B8‑0035/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 16. prosinca 2014. naslovljenu „Program rada Komisije za 2015. – Novi početak” (COM (2014)0910),

–       uzimajući u obzir Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije,

–       uzimajući u obzir obećanja koje je predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker dao na plenarnoj sjednici Parlamenta 15. srpnja 2014. i obećanja svih kandidata za povjerenike tijekom njihovih saslušanja u Parlamentu,

–       uzimajući u obzir članak 37. stavak 3. Poslovnika,

A.     budući da se Europska unija nakon predugog razdoblja nametnutih mjera štednje, visoke i rastuće nezaposlenosti, sve veće nejednakosti i siromaštva te slabljenja socijalnih standarda suočava s rizikom od dugoročnog slabljenja i gubitka povjerenja i samopouzdanja građana;

B.     budući da se Europska unija kao politička ideja nalazi na svojoj povijesnoj prekretnici i budući da ju je gospodarska i financijska kriza dovela do političke krize okarakterizirane jačanjem ekstremizma u gotovo svim državama članicama;

C.     budući da bi stoga najvažniji prioritet Europske unije trebalo biti vraćanje nade europskim građanima, stvaranje održivog rasta i kvalitetnih radnih mjesta te postavljanje temelja za novi postkrizni održivi model u okviru kojeg se jednako jamče i međusobno potiču ekonomski, socijalni i ekološki napredak;

D.     budući da se, u načelu, ekonomske slobode ne mogu pretpostaviti socijalnim pravima i da ekonomski i socijalni napredak moraju biti usko povezani i međusobno se podupirati;

E.     budući da porezna prijevara, utaja poreza i izbjegavanje plaćanja poreza od strane društava i pojedinaca te agresivne porezne mjere od strane vlada narušavaju unutarnje tržište i ugrožavaju koheziju i solidarnost;

F.     budući da su nedavni teroristički napadi u Francuskoj podsjetnik Europi i ostatku svijeta na važnost tolerancije, slobode izražavanja, razumijevanja među kulturama i poduzimanja mjera za sprječavanje bilo kakve vrste radikalizacije;

Opća politička razmatranja

1.      prima na znanje Komisijin plan promjena koji je usmjeren na zapošljavanje i rast, no žali zbog činjenice što u njezinu programu rada nisu na odgovarajući način dotaknuti problemi koji su od interesa za Parlament; stoga poziva Komisiju da do kraja iskoristi svoje ovlasti i da preuzme inicijativu i postavi temelje za održiv gospodarski razvoj kako bi se smanjila nezaposlenost, osobito nezaposlenost mladih; poziva Komisiju da pokrene opširno razmatranje o budućnosti Europe u svim njezinim dimenzijama s ciljem postizanja potpune političke unije koja bi ponovno ostvarila svoju demokratsku legitimnost;

2.      podupire program velikih ulaganja s ciljem smanjenja dramatičnog investicijskog jaza u Europi i jačanja njezina potencijala za rast; poziva Komisiju da poduzme sve što je potrebno kako bi se privatna ulaganja ostvarila i u regijama EU-a koje su jako pogođene ekonomskom krizom; pritom podsjeća na važnost proračunskih pravila koja stimuliraju ulaganja kako bi se potaklo sudjelovanje država članica u budućem Europskom fondu za strateška ulaganja, ponajprije neutralizacijom u kontekstu Pakta o stabilnosti i rastu njihova uplaćenog kapitala i javnog sufinanciranja investicijskih projekata, uključujući i tamo gdje je uključeno i financiranje sredstvima strukturnih fondova; ističe potrebu za razvojem strategije za ulaganja Europskog fonda za strateška ulaganja na osnovi ambicioznijih projekata koja bi za cilj imala otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, praćenje prijelaza na niskougljično gospodarstvo i brigu o socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar EU-a;

3.      poziva na upravljanje zasnovano na zajednici i primjereno upravljanje Europskim fondom za strateška ulaganja; poziva Komisiju da iskoristi sav postojeći manevarski prostor dostupan u okviru Pakta o stabilnosti i rastu kako bi zajamčila ulaganja, rast i zaposlenost;

4.      izražava duboku zabrinutost zbog odsutnosti značajne socijalne dimenzije u programu rada Komisije, što upućuje na ozbiljan nedostatak razumijevanja posljedica krize u mnogim državama članicama; poziva Komisiju da ispravi taj nedostatak poduzimanjem mjera i podnošenjem prijedloga kojima će se nadopuniti njezin program rada tijekom 2015.; prima na znanje načelo političkog diskontinuiteta, no zabrinut je da bi to načelo, ako se ne bude oprezno i pragmatično primjenjivalo, moglo dovesti do slabljenja ili odustajanja od nekih ključnih ciljeva bez odgovarajuće političke rasprave; ističe da pravna stečevina koja se odnosi na socijalno područje i područje okoliša ne bi smjela biti žrtvom programa REFIT;

5.      smatra da strukturne reforme koje su potrebne moraju biti vođene naprednom vizijom (primjerice intenzivnijim obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem koji doprinose gospodarskoj uspješnosti ili tako da socijalna i zdravstvena sigurnost djeluju kao ublaživači šokova za one koji su pogođeni krizom) i da ne smiju donijeti pogoršanja građanima niti povećati mogućnosti deflacije; smatra da bi te reforme trebale dovesti do konvergencije socijalnih i fiskalnih politika čiji je cilj smanjenje nepoštene konkurencije između radnika u EU-u i država članica;

6.      poziva na stvarne promjene u poreznoj politici EU-a i traži od Komisije da se bori protiv porezne prijevare, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza te agresivnih poreznih mjera na razini EU-a i na svjetskoj razini; pozdravlja namjeru Komisije da pokrene akcijski plan i očekuje skore odvažne i brze mjere; poziva Komisiju da za ključna područja pripremi dodatne prijedloge, među ostalim i zakonodavstvo o primjeni izvješćivanja za društva koja posluju izvan nacionalnih granica za svaku zemlju u svim sektorima i svim zemljama u kojima posluju;

7.      poziva Komisiju da podnese zakonodavne prijedloge za energetsku uniju čija će okosnica biti energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije i pametna infrastruktura s održivim i konkurentnim industrijskim sektorom u EU-u;

8.      poziva Komisiju da podnese konkretne prijedloge za aktivniju i fleksibilniju migracijsku politiku EU-a kojom bi se predvidjeli i čuvali zakoniti putovi za ulazak u EU za izbjeglice i tražitelje azila, s jedne strane, te za ekonomske migrante, s druge strane, te da se pozabavi s izazovima koje za EU na području migracije predstavljaju krijumčari i oni uključeni u trgovinu ljudima;

9.      žestoko se protivi najavljenoj namjeri Komisije da povuče određeni broj zakonodavnih prijedloga, osobito zakonodavstva o kvaliteti zraka (s obzirom na to da 400 000 Europljana svake godine umire zbog onečišćenja zraka) i paketa mjera o otpadu, kojima su se suzakonodavci tek nedavno počeli baviti; oštro se protivi povlačenju Direktive o rodiljnom dopustu;

10.    navodi da se, ako se bilo koji drugi zakonodavni prijedlog o kojem se trenutno raspravlja povuče ili odgodi, nad njim mora provesti procjena europske dodane vrijednosti i temeljita politička analiza zamki na koje se naišlo, te da mu u roku od šest mjeseci mora uslijediti novi prijedlog; smatra da Komisija krši Ugovor predlažući povlačenje i zamjenu inicijativa u slučaju da u određenom roku ne dođe do sporazuma (npr. u slučaju prijedloga uredbe o proizvodnji i etiketiranju organskih proizvoda i prijedloga o sustavu opskrbe voćem, povrćem i mlijekom u školama);

11.    ističe potrebu da se unutarnje politike EU-a povežu s globalnim izazovima u pogledu klimatskih promjena i održivog razvoja (s obzirom na to da se 2015. obilježava europska godina za razvoj) i da se promiče javna rasprava o trgovinskim pregovorima s SAD-om (u vezi s transatlantskim partnerstvom za trgovinu i ulaganja (TTIP)); podsjeća da bi 2015. trebala biti godina u kojoj će EU preuzeti aktivnu ulogu u ponovnom pokretanju bliskoistočnog mirovnog procesa;

12.    izražava zgražanje nad nedavnim terorističkim napadima u Francuskoj i prijetnjama slobodi izražavanja; iskazuje solidarnost sa žrtvama tih napada; ustrajan je u mišljenju da svaki prijedlog Komisije u svrhu jačanja sigurnosti građana mora imati i dokazati svoju dodanu vrijednost i poštovati potrebu za očuvanjem jedinstva i održavanjem temeljnih prava i europskih vrijednosti demokracije, solidarnosti i tolerancije; poziva Komisiju da predloži mjere za daljnje jačanje suradnje između tijela provedbe zakona kako bi se takvi zločini mogli uspješnije spriječiti kao i mjere za sprječavanje svake vrste radikalizacije i poboljšanje razumijevanja među kulturama i socioekonomske integracije manjina u Europi;

Socijalna dimenzija

13.    zauzima stajalište da bi ključna ambicija nove Komisije trebalo biti jačanje europskog socijalnog modela, načina života za koji se EU smatra vodećim u svijetu, te da bi ga trebalo učiniti dugoročno jačim i održivim;

14.    podsjeća da je 25 milijuna Europljana, među kojima i pet milijuna mladih, nezaposleno i da su siromaštvo i socijalna isključenost naglo porasli, što najosjetljivije društvene skupine, prije svega žene, mlade, djecu, starije i invalide, vodi u bijedu; poziva Komisiju da se kao prioritetom hitno pozabavi problemima rastuće nejednakosti unutar država članica i regija kao i među njima, diskriminacije na tržištu rada, nesigurnih oblika zaposlenja, rastućeg siromaštva zaposlenih i siromaštva djece te socijalnog dampinga koji su u suprotnosti s europskim vrijednostima te ugrožavaju potencijal rasta i konkurentnost Europe;

15.    poziva novu Komisiju da načela radnih prava, socijalnog dijaloga, socijalne zaštite, pristojnih plaća, zdravlja i sigurnosti na radu, pravednog oporezivanja i jednakih uvjeta za sve, bez obzira na spol i etničku pripadnost, učini temeljnim stupovima svojeg programa rada; poziva Komisiju da u sve buduće zakonodavne prijedloge uvede obveznu ocjenu socijalnog utjecaja; žali zbog činjenice što u programu rada Komisije nije priznato da su jednake mogućnosti i ravnopravnost spolova ključni u ovom kontekstu, osobito u pogledu rodiljnog dopusta i rodne strukture na upravljačkim mjestima;

16.    upozorava na rizik od socijalnog dampinga i „utrku do dna” među europskim radnicima i socijalnim sustavima te zahtijeva od Komisije da iznese smislen i održiv koncept prava društava EU-a i da ispuni obećanje koje je dala tijekom saslušanja u Europskom parlamentu a koja se odnosi na podnošenje prijedloga opsežne revizije Direktive o upućivanju radnika;

Ekonomski, proračunski i ekološki izazovi

17.    smatra da bi u pogledu novog Komisijinog plana ulaganja za Europu (koji uključuje Europski fond za strateška ulaganja kao jednu od mjera potrebnih za rješavanje katastrofalne ekonomske situacije u EU-u) prometna infrastruktura, energetska infrastruktura, digitalna, kulturna i kreativna industrija, telekomunikacijska infrastruktura, obrazovanje, stručno osposobljavanje, istraživanje, znanost i inovacije trebali biti prioritetni ciljevi za taj novi paket ulaganja, s naglaskom na energetskoj učinkovitosti i dekarbonizaciji gospodarstva; očekuje od Komisije da će u uskoj suradnji sa suzakonodavcima osmisliti detaljnu strukturu plana ulaganja tako da maksimizira njegov utjecaj na pametna ulaganja s izraženom socioekonomskom dodanom vrijednosti i potporom poduzetništvu, rastu i otvaranju kvalitetnih radnih mjesta; traži da se provedba plana ulaganja ocjenjuje svake dvije godine;

18.    Podsjeća na ambiciozne ciljeve strategije Europa 2020. i ističe potrebu da se predstave ambiciozni zakonodavni prijedlozi za provedbu paketa za klimu i energiju 2030., osobito za uključiv rast i prijelaz na održivo i energetski učinkovito gospodarstvo; poziva Komisiju da novi investicijski plan EU-a osmisli imajući u vidu te ciljeve; u svjetlu nadolazećeg pregleda strategije sredinom njezina provedbenog razdoblja očekuje da će se prioriteti socijalne i okolišne politike bolje odražavati i da će biti jednaki ekonomskim i financijskim aspektima te da će se postići politička i operativna smislenost između strategije i novog plana ulaganja; želi da EU ima vodeću ulogu u klimatskim pregovorima COP 21 u Parizu krajem 2015.;

19.    očekuje od Komisije da hitno odgovori na povišenje cijena ugljika u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama u EU-u radi promicanja i jamčenja dugoročnih privatnih ulaganja u dekarbonizaciju te da ograniči popis iznimaka u sustavu besplatne dodjele za sektore izmještanja emisija ugljika radi promicanja ulaganja u novi održivi energetski model;

20.    ističe svoju progresivnu rezoluciju o paketu za klimu i energiju 2030. i poziva Komisiju da svoje zakonodavne prijedloge sastavi imajući u vidu tri obvezujuća cilja za emisije CO2, energetsku učinkovitost i obnovljivu proizvodnju;

21.    poziva na provedbu ambiciozne industrijske politike EU-a koja će omogućiti razvoj novih proizvoda i usluga i restrukturiranje industrijskih procesa zahvaljujući inovacijama, imajući u vidu modernizaciju industrije EU-a i ostvarenje prijelaza na digitalno, niskougljično, resursno učinkovito gospodarstvo zasnovano na znanju; poziva Komisiju da ojača mjere potpore za uspostavu europskog istraživačkog prostora, da rezultate istraživanja prenese u komercijalne proizvedene proizvode i usluge te da promiče digitalnu tranziciju;

22.    poziva Komisiju da učini sve što je potrebno kako bi se načelo održivog razvoja, kako je navedeno u Ugovorima i uključeno u portfelj prvog potpredsjednika Komisije, na odgovarajući način odražavalo u programu rada Komisije i bilo poduprto konkretnim zakonodavnim prijedlozima;

23.    ističe golem potencijal direktive o ambalažnom otpadu i kvaliteti zraka koja može imati dalekosežan i dugoročan pozitivan utjecaj na održiv razvoj i otvaranje radnih mjesta te donijeti dobrobit za zdravlje i okoliš; podsjeća Komisiju da bi prijedlozi o cirkularnoj ekonomiji trebali biti među prioritetima te da bi se trebali dalje provoditi, među ostalim i postavljanjem obvezujućih ciljeva za resursnu učinkovitost i uvođenje pokazatelja u pogledu ugljičnog otiska i korištenja tla, vode i sirovina; podsjeća Komisiju na to da je cijeli paket za kvalitetu zraka, uključujući i prijedlog nove direktive o nacionalnim gornjim granicama emisija, od iznimne važnosti te da će imati važne zdravstvene, gospodarske i ekološke pogodnosti za građane;

24.    poziva Komisiju da razmotri trenutačne izazove u područjima okoliša i zdravlja, gdje stanje u okolišu negativno utječe na ljudsko zdravlje, te da predstavi planirane strategije, u prvom redu strategiju za endokrine disruptore o kojoj je riječ u 7. programu djelovanja za okoliš;

25.    žali zbog manjka bilo kakve obrazovne i kulturne dimenzije u programu rada Komisije koja bi naglasila stvaralačku dimenziju rasta, zapošljavanja i konkurentnosti europskog sustava i industrije; poziva Komisiju da usvoji jači međusektorski pristup promicanju digitalne i kulturne industrije s ciljem unaprjeđivanja ljudskih prava i kreativnosti, kulture i obrazovanja građana EU-a;

26.    smatra da je veoma važno da Komisija nastavi sa svojim prijedlozima i radom iz prethodnog saziva u vezi s ulogom i priznavanjem socijalne ekonomije i socijalnog poduzetništva unutar EU-a; poziva Komisiju da podnese prijedloge europskih statuta uzajamnih društava i udruga i revidirani prijedlog statuta europske zadruge, te da zadrži prijedlog o statutu o europskoj zakladi;

27.    podržava namjeru Komisije da na razini EU-a osmisli sustav prema kojem bi bilo zajamčeno da se porezi plaćaju u zemlji u kojoj se ostvaruje dobit; smatra da će pravedno oporezivanje ojačati stvarno i održivo gospodarstvo te time ostvariti rast i otvaranje radnih mjesta te podsjeća da bi se borba protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza trebala povezivati sa sredstvima iz nacionalnih proračuna ali i s raspravom o vlastitim sredstvima EU-a; poziva Komisiju da preuzme vodstvo pri uvođenju zajedničkih mjera EU-a za borbu protiv poreznih oaza, uključujući i prijedlog o 14. direktivi o pravu društava u kojoj se izričito isključuje podjela sjedišta društva, definiraju porezne oaze, utvrđuje crna lista EU-a i uvode konkretne mjere s ciljem iskorjenjivanja poreznih oaza;

28.    ustrajan je u mišljenju da novi sustav oporezivanja društava nije samo mjera fiskalnog prava, nego da bi njegov cilj trebalo biti prikupljanje novih resursa u svrhu jačanja europskog fiskalnog kapaciteta; podsjeća na to da su zbog trenutačnih ograničenja i slabih točaka u europskom proračunu što se tiče prioriteta Parlamenta bila nužna znatna odricanja svake godine, dok je istovremeno potrebna odgovarajuća količina sredstava za plan EU-a za pružanje poticaja;

29.    zabrinut je zbog kontinuirane krize u plaćanjima u proračunu EU-a i stalno rastuće razine neplaćenih računa; poziva Komisiju da iznese konkretan prijedlog da se proračun EU-a učini zdravim i održivim, u prvom redu reformama sustava vlastitih sredstava EU-a s ciljem smanjenja osjetljivosti financija EU-a u odnosu na nacionalna razilaženja;

30.    podsjeća da je hitno potrebna revizija višegodišnjeg financijskog okvira kako bi se provele stvarne reforme i pronašlo više sredstava za provedbu predloženog plana ulaganja te da bi ona trebala biti u sladu s pregledom strategije Europa 2020. sredinom njezina provedbenog razdoblja i s planom ulaganja;

31.    poziva Komisiju da provede procjenu utjecaja mogućih pogodnosti povezanih sa sustavom osiguranja od nezaposlenosti na razini Europe i/ili europodručja;

32.    poziva Komisiju da se pobrine za potrebno jačanje ekonomske i socijalne koordinacije u okviru ekonomske i monetarne unije između ostalog i da bi se nadišle rastuće razlike među državama članicama europodručja koje ugrožavaju održivost ekonomske i monetarne unije te očekuje da će Parlament biti sasvim uključen, moguće i na temelju međuinstitucijskog sporazuma; podsjeća da konačna uspostava ekonomske i monetarne unije mora dovesti i do znatnog jačanja njezine demokratske dimenzije;

33.    ističe potrebu za uspostavom bankovne unije, i to provedbom već usvojenih pravila o jedinstvenom nadzornom i jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, osobito razvojem potrebnih mjera kako bi se zajamčio dostatan kapacitet posuđivanja za jedinstveni sanacijski fond; u tom kontekstu očekuje daljnje inicijative, osobito za europski mehanizam osiguranja depozita;

34.    naglašava važnost daljnjeg jačanja regulatornog okvira za financijske i bankovne usluge, s posebnim naglaskom na usporedno bankarstvo;

35.    ustrajan je u svom zahtjevu da se pojednostavljivanje tehničkih mjera za zaštitu morskih organizama provodi u okviru regionalizacije, no upozorava da to ne bi smjelo značiti korak unatrag prema donošenju odluka na nacionalnoj razini; poziva Komisiju ne samo da procijeni utjecaj Uredbe o kontroli ribarstva na nedavno usvojenu zajedničku ribarstvenu politiku, nego da se založi za preinaku krajem 2015.;

36.    poziva Komisiju da predloži mjere kojima će se zajamčiti uravnoteženo tržište mlijeka kad 31. ožujka 2015. isteknu kvote za mlijeko, kako bi se izbjegle negativne socijalne i ekonomske posljedice i rizik za dugoročna ulaganja u tom sektoru;

Migracije i pravosuđe, temeljna prava, potrošači, digitalna Europa

37.    poziva Komisiju da usvoji cjelovit pristup politici migracije i azila uspostavom pouzdanih mehanizama solidarnosti i raspodjelom financijske i drugih odgovornosti među državama članicama; očekuje od Komisije da neće samo poboljšati postojeće europske instrumente, nego da će ispitati i predložiti nove načine sigurnog i zakonitog ulaska u EU; smatra da ta politika mora uključivati partnerstvo s trećim zemljama u potpori sigurnoj mobilnosti, procesima demokratizacije, zajedničkom upravljanju granicama, borbi protiv krijumčarenja i trgovine ljudima i zajedničkoj zaštiti osobama u nevolji;

38.    zabrinut je zbog činjenice što Komisija nije odgovorila na rastuće izazove demokraciji i temeljnim slobodama u nekim državama članicama; poziva na poduzimanje mjera u vezi s tim pitanjima, ponajprije na praćenje stanja temeljnih prava u državama članicama, slobode medija i vladavine prava u cijelom EU-u; očekuje od Komisije da predstavi inicijative za jačanje borbe protiv rodne, rasne, etničke diskriminacije, diskriminacije na temelju spolne opredijeljenosti ili identiteta, religije ili vjerovanja, invalidnosti ili starosti;

39.    smatra neprihvatljivom činjenicu da se stanje zajednice europskih Roma kontinuirano pogoršava; poziva na stvaranje posebnog akcijskog plana kojim će se predvidjeti način smanjenja socijalne isključenosti Roma od strane središnjeg dijela društva i istovremeno povećati njihova socijalna uključenost; ističe potrebu za europskom strategijom za Rome koja će nadilaziti postojeće nacionalne strategije; poziva na temeljitu reviziju nacionalnih strategija za Rome kako bi se primijenili ciljevi koji se odnose na mjerila i djelotvorni parametri za mjerenje razine neprijateljstva prema Ciganima i njegovih posljedica u svim državama članicama;

40.    poziva Komisiju da pojača napore u cilju pristupanja Europskoj konvenciji o ljudskim pravima na način koji je kompatibilan s temeljnim pravima i europskim vrijednostima kako stoji u Ugovorima;

41.    smatra da je za osudu činjenica da se u programu rada Komisije ne govori o građanima EU-a kao potrošačima; ustrajan je u svojem stajalištu da je digitalna Europa koncept koje je mnogo širi od jedinstvenog digitalnog tržišta te da svi prijedlozi moraju zajamčiti zaštitu potrošača i podataka, uzimajući u obzir socijalnu dimenziju, univerzalni pristup, uključivanje svih dijelova stanovništva, neutralnost mreže i kulturnu raznolikost; podsjeća na potrebu za uspostavom djelotvornog mehanizma pravne zaštite za potrošače u EU-u kao i za prevencijom poreznih prijevara i utaje poreza u kontekstu digitalnih aktivnosti;

42.    poziva Komisiju da razradi obuhvatan europski način djelovanja za rješavanje problema pripadnika skupine osoba LGBTI u obliku strategije ili plana EU-a protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta, kao što su Parlament i države članice više puta tražili;

Europska službu za vanjsko djelovanje, proširenje, politika susjedstva

43.    prima na znanje organizacijske napore koji su bili potrebni u novoj Komisiji i na temelju kojih bi se novoj potpredsjednici Komisije / visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku trebale dati ovlasti koje nadilaze zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku te osigurati bolja integracija vanjske dimenzije politika EU-a uz stručno znanje Europske službe za vanjsko djelovanje; ustrajno se zalaže za potrebu bolje komunikacije između trgovinske i susjedske politike te poziva Komisiju da učini sve što je potrebno kako se migracijska politika više ne bi oblikovala a da se ne uzme u obzir razvojna politika;

44.    čvrsto vjeruje da bi Komisija trebala dokazati svoju predanost aktivnoj politici proširenja tako da uloži napore u otvaranju određenih poglavlja pregovora s Turskom, Crnom Gorom i Srbijom i da se na odgovarajući način pozabavi s izazovima u Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslavenskoj republici Makedoniji, Albaniji i Kosovu, a sve u cilju ostvarenja konkretnog napretka na putu integracije EU-a u 2015.;

45.    napominje da će Komisija u siječnju 2015. započeti s ocjenom nacionalnih programa gospodarskih reformi zemalja u postupku proširenja kako bi se njihovo ekonomsko upravljanje prilagodilo europskom modelu koji prolazi kroz promjene; upozorava Komisiju da u zemljama u postupku proširenja ne smije ponoviti pogrešku da vladine mjere štednje ugroze gospodarski rast;

46.    poziva Komisiju da se intenzivnije posveti istočnim susjedima i da pomogne zemljama kao što su Ukrajina, Moldova i Gruzija da postignu stabilnost širenjem sfere demokracije i socijalne pravde; ističe da samo demokratske i uključive vlasti mogu izgraditi osjećaj građanske pripadnosti koji im je potreban da bi bile otporne na pokušaje potkopavanja njihove suverenosti;

47.    poziva na jačanje napora EU-a kako bi se pomoglo okončanju sukoba u Ukrajini i ponovnom pokretanju dijaloga s Moskvom; s tim u vezi smatra da je cilj sankcija navesti ruske vlasti na promjenu njihove politike; smatra da pitanje zadržavanja, jačanja ili ukidanja sankcija ovisi o stavu same Rusije i o stanju u Ukrajini;

48.    izražava bezrezervnu podršku nastojanjima potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice za ZVSP da se dođe do zajedničkog pristupa EU-a u pitanju priznanja Države Palestine; poziva potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu za ZVSP da kao utjecajan faktor preuzme odgovornost i da pokrene odvažnu i obuhvatnu mirovnu inicijativu za područje Bliskog istoka, u prvom redu na temelju arapske mirovne inicijative;

49.    poziva potpredsjednicu Komisije / visoku predstavnicu za ZVSP da se zajedno sa svim regionalnim i međunarodnim akterima koji imaju utjecaj na strane u sirijskom sukobu (osobito s Iranom i Rusijom) aktivno uključi u rješavanje problema kako bi porazili teroriste Islamske države i okončali sukob u Siriji;

50.    pozdravlja predanost potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice za ZVSP pomnijem praćenju stanja u području južnog Mediterana; podsjeća na ključnu dimenziju politike južnog susjedstva; potvrđuje da se ta politika mora temeljiti na zajedničkom razvoju da bi se promicala stabilnosti i blagostanje u tom području; ustrajno se zalaže za potrebu jačanja političke i ekonomske suradnje; poziva Komisiju da podupre demokratske težnje civilnog društva;

51.    uvjeren je da bi potpredsjednica Komisije / visoka predstavnica za ZVSP trebala jačati ulogu EU-a u Latinskoj Americi te unaprijediti i proširiti političke i trgovinske sporazume EU-a sa zemljama Latinske Amerike, kao i aktualne regionalne i biregionalne procese integracije;

52.    poziva Komisiju da potakne i razvije istinsku vanjsku politiku za sigurnost i obranu u cilju borbe protiv sukoba, političke nestabilnosti i korupcije te promicanja sigurnosti, poštovanja ljudskih prava, stabilnosti i rješavanja sukoba;

Trgovina, ljudska prava, razvojna politika

53.    istog je mišljenja kao i Komisija kad je riječ o potrebi ostvarenja uravnoteženog trgovinskog sporazuma s SAD-om koji će biti instrument jačanja rasta i zaposlenosti, istodobno održavajući standarde Europske unije u pogledu socijalne zaštite te zaštite zdravlja, okoliša i podataka kao i njezinu kulturnu raznolikost; smatra da bi se TTIP-om trebao osigurati smislen pristup tržištu i promicati visoki standardi zaštite okoliša i socijalni standardi; vjeruje da u sporazumu ne bi trebao postojati mehanizam za rješavanje spora između ulagača i države;

54.    smatra da je za osudu činjenica da program rada Komisije ne uključuje reformu režima EU-a za izvoz robe s dvojnom namjenom; poziva Komisiju da pripremi strateški dokument u kojem će biti izneseni ciljevi EU-a koji se odnose na područje koje nadilazi TTIP; ustrajan je u svome zahtjevu da svi trgovinski sporazumi moraju uključivati obvezujuće odredbe o standardima rada i zaštite okoliša;

55.    podsjeća da su ljudska prava jedan od glavnih prioriteta potpredsjednice Komisije / visoke predstavnice za ZVSP; ponavlja potrebu da svi povjerenici Komisije rade na tome da ljudska prava uključe u druga politička područja, u prvom redu migracije, razvoj, okoliš, upravljanje internetom, trgovinu, ulaganja, tehnologiju i poduzetništvo;

56.    izražava ozbiljnu zabrinutost zbog humanitarne situacije sirijskih izbjeglica; podsjeća da su politike azila i pomoć izbjeglicama ključni instrumenti ljudskih prava, osobito kod onih koji bježe pred sukobom, te poziva Komisiju da pokrene zajedničku europsku strategiju kako bi se zajamčila potrebna pomoć sirijskim izbjeglicama na temelju europskog plana osiguravanja utočišta i razmjerne raspodjele izbjeglica među državama članicama;

57.    poziva Komisiju da iskoristi priliku koja se pruža u 2015. godini, kao veoma važnoj godini za međunarodni razvoj, kako bi se zajamčila puna politička usklađenost za razvoj u cijelom programu rada; traži od Komisije da bude dosljedno i ozbiljno predana borbi protiv epidemije ebole koja je ukazala na hitnu potrebu da se predstavi i provede akcijski program za globalno zdravlje;

58.    i dalje je ozbiljno zabrinut zbog ograničenja, u prvom redu onih proračunske naravi, s kojima se Komisija suočava pri rješavanju u prošlosti nezabilježenog broja humanitarnih kriza koje postoje u isto vrijeme te poziva na hitno poduzimanje mjera u nastavku na akcijski plan EU-a u vezi s europskim konsenzusom za humanitarnu pomoć;

Transparentnost i radni odnosi između Parlamenta i Komisije

59.    podsjeća predsjednika Komisije na njegovu obvezu transparentne suradnje s Parlamentom u duhu odanosti, uzajamnog povjerenja i suradnje te na poštovanje jednakosti među suzakonodavcima EU-a;

60.    izražava razočarenje Komisijinim načinom komunikacije, osobito u razdoblju koje je prethodilo predstavljanju njezina programa rada na plenarnoj sjednici 16. prosinca 2014.; smatra da je manjak transparentnosti kod Komisije za osudu i žali zbog zbunjenosti i nedostatka relevantnih informacija uoči objave i predstavljanja programa rada Komisije; stoga Komisiju poziva na obnovu povjerenja između Komisije i Parlamenta koje je nažalost narušeno;

61.    pozdravlja prijedlog Komisije o uspostavi obveznog registra lobista na temelju međuinstitucijskog sporazuma te izražava spremnost za početak pregovora, no isto tako podsjeća na zahtjev koji je uputio Komisiji, a kojim od nje traži da podnese prijedlog za uspostavu obveznog registra na temelju članka 352. UFEU-a i da uključi prijedlog koji omogućuje uspostavu obveznog registra u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom;

62.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti