Propunere de rezoluţie - B8-0036/2015Propunere de rezoluţie
B8-0036/2015

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate
în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură

Kati Piri, Knut Fleckenstein, Victor Boștinaru, Tanja Fajon, Miroslav Poche, Victor Negrescu, Richard Howitt, Alessia Maria Mosca, Goffredo Maria Bettini, Alessandra Moretti, Liisa Jaakonsaari, Sorin Moisă, Tonino Picula, Javi López, Marlene Mizzi, Nicola Caputo, Pier Antonio Panzeri, Michela Giuffrida, Arne Lietz, Zigmantas Balčytis, Afzal Khan în numele Grupului S&D

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0036/2015

Procedură : 2014/3011(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0036/2015
Texte depuse :
B8-0036/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0036/2015

Rezoluția Parlamentului European referitoare la libertatea de exprimare în Turcia: arestările recente de jurnaliști și directori de organe mass-media și presiunea sistematică exercitată asupra mass-mediei

(2014/3011(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Turcia,

–       având în vedere concluziile Consiliului Afaceri Generale din 16 decembrie 2014,

–       având în vedere declarația Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei din 15 decembrie 2014,

–       având în vedere declarația comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei Europene și a comisarului pentru politica europeană de vecinătate și negocieri în vederea extinderii din 14 decembrie 2014,

–       având în vedere Raportul din 8 octombrie 2014 privind progresele înregistrate de Turcia în 2014,

–       având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât, la 14 decembrie 2014, poliția turcă a arestat o serie de jurnaliști și directori de organe mass-media, inclusiv pe Ekrem Dumanlı, redactorul-șef al ziarului Zaman, și pe Hidayet Karaca, directorul general al grupului de teleradiodifuziune Samanyolu; întrucât, potrivit unui mandat emis de un judecător din Istanbul, aceste persoane făceau obiectul unei anchete penale pentru că ar fi creat o organizație care „a încercat să preia puterea de stat prin presiuni, intimidare și amenințări”, recurgând la „minciuni, privând anumite persoane de libertate și falsificând documente”;

B.     întrucât raidurile poliției și arestarea jurnaliștilor și reprezentanților mass-media sunt incompatibile cu libertatea mass-mediei; întrucât cei arestați se așteaptă ca „principiul prezumției nevinovăției să prevaleze și reamintesc dreptul inalienabil la o anchetă transparentă și independentă în cazul oricărei acuzații de infracțiune, cu respectarea integrală a drepturilor persoanelor puse sub acuzare”;

C.     întrucât unele dintre persoanele arestate în decembrie 2014 au fost eliberate; întrucât, la 19 decembrie 2014, o instanță din Istanbul a anunțat eliberarea condiționată a lui Ekrem Dumanlı, supus unei interdicții de călătorie până la finalizarea anchetei penale, însă a anunțat totodată menținerea în detenție a lui Hidayet Karaca până la finalizarea anchetei; întrucât, la 31 decembrie 2014, o instanță din Istanbul a respins obiecția unui procuror față de eliberarea lui Ekrem Dumanlı și a altor șapte persoane;

D.     întrucât declarațiile de intimidare ale politicienilor și procesele lansate împotriva jurnaliștilor care exprimă critici, împreună cu structura de proprietate asupra sectorului mass-mediei, au condus la autocenzura larg răspândită în rândul jurnaliștilor și al proprietarilor de organe de mass-media, precum și la concedierea unor jurnaliști;

E.     întrucât există un grad ridicat de concentrare a drepturilor de proprietate asupra mijloacelor de informare în mâinile conglomeratelor comerciale care au interese ce depășesc cu mult libera circulație a informației;

F.     întrucât răspunsul guvernului la acuzațiile de corupție din decembrie 2013 a pus sub semnul întrebării independența și imparțialitatea sistemului judiciar și a demonstrat existența unei intoleranțe tot mai puternice față de opoziția politică, protestele publice și mijloacele de informare care critică guvernul;

G.     întrucât guvernul Turciei ar trebui să trateze problema libertății mass-mediei în mod prioritar și să asigure un cadru juridic adecvat care să garanteze pluralismul în conformitate cu standardele internaționale; reamintind eforturile guvernului de a interzice platformele de socializare, abordarea sa restrictivă față de libertatea de exprimare și presiunile exercitate asupra organelor de presă și jurnaliștilor,

1.      condamnă raidurile recente efectuate de poliție și detenția unei serii de jurnaliști și de reprezentanți ai mass-mediei din Turcia la 14 decembrie 2014; reamintește că o presă liberă și pluralistă reprezintă un element esențial al oricărei democrații, la fel ca respectarea garanților procedurale și independența justiției; subliniază, așadar, în ceea ce privește ultimele valuri de arestări, că este necesar în toate cazurile (i) să se ofere informații ample și transparente cu privire la acuzațiile aduse persoanelor inculpate, (ii) să se garanteze inculpaților acces neîngrădit la probele incriminatorii și dreptul deplin la apărare și (iii) să se asigure desfășurarea adecvată a cauzelor pentru a se determina dacă acuzațiile sunt adevărate sau nu fără întârzieri și dincolo de orice îndoială rezonabilă; subliniază că aceste acțiuni pun sub semnul întrebării respectarea libertății mass-mediei, care reprezintă unul dintre principiile de bază ale democrației;

2.      își exprimă îngrijorarea cu privire la regresul reformelor democratice, în special cu privire la toleranța tot mai mică manifestată de guvern față de protestele publice și organele de presă care exprimă critici; subliniază importanța libertății presei și a respectării valorilor democratice pentru procesul de extindere a UE și își afirmă convingerea că negocierile de aderare cu Turcia trebuie să continue;

3.      subliniază că o serie de dispoziții din cadrul juridic al Turciei și interpretarea acestora de către unii reprezentanți ai puterii judecătorești limitează în continuare libertatea de exprimare, inclusiv libertatea mass-mediei; reamintește că libertatea de exprimare și pluralismul mass-mediei se află în centrul valorilor europene, iar presa independentă este esențială pentru o societate democratică, întrucât permite cetățenilor să ia parte în mod activ și în cunoștință de cauză la procesele decizionale colective, consolidând astfel democrația;

4.      își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la numărul jurnaliștilor aflați în prezent în arest preventiv și solicită autorităților judiciare din Turcia să examineze și să soluționeze aceste cazuri cât mai curând posibil;

5.      subliniază faptul că trebuie să înceteze procesele împotriva jurnaliștilor și a scriitorilor, împreună cu numeroasele concedieri, intimidări, hărțuiri și alte forme de presiune împotriva jurnaliștilor și a organelor de presă care exprimă critici; subliniază că astfel de acțiuni îi împiedică pe jurnaliști să-și facă datoria profesională, inclusiv prin informarea publicului cu privire la cazurile de corupție și alte chestiuni de interes public, precum și să-și exercite libertatea de exprimare, care determină autocenzura larg răspândită în rândul proprietarilor de mass-media și al jurnaliștilor; reamintește că dreptul de a răspândi, a schimba și a primi informații este consacrat în Convenția Internațională privind Drepturile Politice și Sociale, la care Turcia este parte;

6.      invită autoritățile turce să revizuiască dispozițiile cadrului juridic folosite pentru a limita dreptul la libertatea de exprimare, de asociere și de întrunire și dreptul de acces la informații și să modifice aceste dispoziții în conformitate cu standardele internaționale; solicită, de asemenea, să se pună capăt presiunilor și intimidărilor exercitate împotriva jurnaliștilor și a organelor mass-media care exprimă critici;

7.      observă că interzicerea site-urilor de internet a luat o amploare disproporționată, având în vedere că în august 2014 mai mult de 50 000 de site-uri erau inaccesibile în Turcia, în timp ce numai 6 000 fuseseră interzise prin hotărâre judecătorească;

8.      constată că în Planul de acțiune privind prevenirea încălcării Convenției europene a drepturilor omului nu se prevede revizuirea tuturor dispozițiilor pertinente din Legea privind combaterea terorismului și din Codul penal care au fost utilizate pentru a limita libertatea de exprimare; subliniază că aceste acte legislative trebuie revizuite în mod prioritar;

9.      consideră că recentele evoluții, care limitează libertatea presei și libertatea de exprimare, subliniază nevoia consolidării, și nu a slăbirii relației dintre Turcia și UE, în special, în privința statului de drept și a reformelor în domeniul drepturilor fundamentale;

10.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate/Vicepreședintelui Comisiei, precum și Guvernului și Parlamentului Turciei.