Πρόταση ψηφίσματος - B8-0041/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0041/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

12.1.2015 - (2014/3011(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Alexander Graf Lambsdorff, Johannes Cornelis van Baalen, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Beatriz Becerra Basterrechea, Ivan Jakovčić, Jozo Radoš, Petr Ježek, Ivo Vajgl, Louis Michel, Gérard Deprez, Pavel Telička, Fredrick Federley, Marielle de Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0036/2015

Διαδικασία : 2014/3011(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0041/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0041/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0041/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

(2014/3011(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία και συγκεκριμένα της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την έκθεση προόδου 2013 για τη Τουρκία[1], της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη κατάσταση στη Τουρκία[2] και της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις ενέργειες της Τουρκίας που προκαλούν εντάσεις στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου[3],

–       έχοντας υπόψη τις συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών μέσων ενημέρωσης και άλλων ατόμων σε ολόκληρη την Τουρκία, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη ότι η Τουρκία είναι μία από τις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των φυλακισμένων δημοσιογράφων, δεδομένου δε ότι 70 δημοσιογράφοι είναι στη φυλακή, ότι υπάρχουν βιβλία που έχουν απαγορευτεί και ότι η αυτολογοκρισία και τα φορολογικά πρόστιμα σε μέσα ενημέρωσης με επικριτική στάση αποτελούν πολύ ανησυχητικά φαινόμενα,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συλλήψεις αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας συστηματικής υπονόμευσης του κράτους δικαίου, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, της διάκρισης των εξουσιών και του σεβασμού των δημοκρατικών αξιών και των θεμελιωδών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη της πρώην κυβέρνησης Erdogan έχουν κατηγορηθεί για πόλωση και διαφθορά, ενώ οι επιχειρήσεις καταστολής έχουν ενταθεί·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις αυτές φαίνεται να αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης σύγκρουσης του Προέδρου Erdogan με το κίνημα Hizmet, του οποίου ηγείται ο Μουσουλμάνος θεολόγος Fethullah Gulen που είναι εγκατεστημένος στις ΗΠΑ, και ότι πραγματοποιούνται ένα χρόνο από τότε που η αστυνομία και οι εισαγγελείς στοχοποίησαν μέλη της κυβέρνησης του κ. Erdogan με την κατηγορία της διαφθοράς·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Τουρκία υπάρχει ήδη μεγάλος αριθμός φυλακισμένων δημοσιογράφων, καθώς και ότι η πίεση στα μέσα ενημέρωσης έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ άλλων κατά ιδιοκτητών και στελεχών ομίλων μέσων ενημέρωσης όσο και κατά ψηφιακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάταξη του Freedom House, ο τύπος στη Τουρκία χαρακτηρίζεται «μη ελεύθερος» το 2014 και «εν μέρει ελεύθερος» το 2013·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατόν οι προφυλακίσεις στη Τουρκία να διαρκέσουν μήνες και ότι έχουν παραταθεί προφυλακίσεις στο παρελθόν προκειμένου, ουσιαστικά, να τιμωρούνται οι ύποπτοι πριν ακόμη περάσουν από δίκη·

1.      εκφράζει τη λύπη του για τις ομαδικές συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Τουρκία στις 14 Δεκεμβρίου 2014 και καλεί τις αρχές να παρουσιάσουν επειγόντως αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα συλληφθέντα άτομα έχουν διαπράξει τα ποινικά αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, καθώς και να επιταχύνουν τις δικαστικές διαδικασίες, με πλήρη διαφάνεια και με επαρκείς νομικές διασφαλίσεις, για την εξασφάλιση δίκαιης δίκης και νομότυπης διαδικασίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να καταστήσει πιο αισθητή την παρουσία της σε δίκες δημοσιογράφων και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

2.      εκφράζει την λύπη του για την προκλητική σύλληψη και επιδρομή στην κατοικία της ολλανδής δημοσιογράφου Frederike Geerdink από μονάδες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στις 6 Ιανουαρίου 2015 ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Koenders ήταν στην Τουρκία· ζητεί πλήρη διαφάνεια σε αυτήν την υπόθεση·

3.      υπενθυμίζει στις τουρκικές αρχές ότι θα πρέπει να ενεργούν με τη μέγιστη προσοχή όταν ασχολούνται με μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, δεδομένου ότι η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν καίριο στοιχείο της λειτουργίας μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας·

4.      παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία ότι η τουρκική κοινωνία εξακολουθεί να διακρίνεται από έντονη πόλωση και ότι οι πολιτικές αντιπαραθέσεις περιλαμβάνουν συχνά ακραίες φημολογίες, παράνομες τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και ηχογραφήσεις, θεωρίες συνομωσίας και άκρατη συνομωσιολογία· επισημαίνει ότι μόνο ένα διαφανές και εύρυθμο κράτος δικαίου με την αντίστοιχη κοινωνία πολιτών μπορεί να οικοδομήσει την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία μεταξύ διαφορετικών θεσμών και μεταξύ ανθρώπων στους κόλπους μιας ώριμης και δημοκρατικής κοινωνίας·

5.      σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι συλλήψεις της 14ης Δεκεμβρίου εμπίπτουν σε μια δυστυχώς επαναλαμβανόμενη πρακτική αυξανόμενων πιέσεων και περιορισμών στον Τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, περιλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των βημάτων διαλόγου με παρουσία στο Διαδίκτυο, γεγονότα για τα οποία τελικώς ευθύνονται η τουρκική κυβέρνηση και οι ανώτατοι ηγετικοί κύκλοι της Τουρκίας·

6.      εκφράζει την ικανοποίηση του για τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Υπάτης Εκπροσώπου για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και του Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις διότι επισημαίνουν ότι η επιδείνωση της κατάστασης που επικρατεί στην Τουρκία όσον αφορά τις ελευθερίες του τύπου και των μέσων ενημέρωσης αντιβαίνουν στις αρχές της ΕΕ και, ως εκ τούτου, αποτελούν πισωγύρισμα ως προς την προσχώρηση·

7.      επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει νέα προσέγγιση στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, εκ παραλλήλου με τις παγωμένες ενταξιακές διαπραγματεύσεις, η οποία θα εστιάζει σε μια ρεαλιστική συνεργασία στους πολυάριθμους τομείς κοινού ενδιαφέροντος ΕΕ - Τουρκίας, όπως είναι η εξωτερική πολιτική και το εμπόριο· επαναλαμβάνει εντούτοις ότι ο σεβασμός για το κράτος δικαίου, τις αρχές της δημοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν καίριας σημασίας κριτήρια για την ΕΕ· παροτρύνει την τουρκική κυβέρνηση να μεταρρυθμίσει το σύστημα απονομής δικαιοσύνης της χώρας με γνώμονα τον σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

8.      καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλους τους φορείς στη Τουρκία να προβούν σε σοβαρές βελτιώσεις και να υπερβούν το τρέχον τέλμα στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας μέσω συγκεκριμένων ενεργειών και κριτηρίων αξιολόγησης και εντός ορισμένης προθεσμίας, ενώ η ΕΕ θα καθιστά αδιαμφισβήτητα σαφές ότι οποιαδήποτε υποχώρηση του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρατηρηθεί υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης θα έχει απτές, αρνητικές επιπτώσεις·

9.      υπενθυμίζει στην Τουρκία τις υποχρεώσεις της ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και την ανάγκη για περαιτέρω δικαστικές μεταρρυθμίσεις· υπενθυμίζει τις πολλές προσφυγές εναντίον της Τουρκίας που έχουν κατατεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

10.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο κοινοβούλιο και στη κυβέρνηση της Τουρκίας, στα κράτη μέλη, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.